www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat is er mis met een Torah-staat, Knessetlid Liberman?

500 miljoen shekels worden nu verbrand op het altaar van Libermans ego. Het huidige politieke systeem in Israël werkt gewoon niet.

Tzvi Fishman - 31 mei 2019

Vanwege het enorme en psychologisch onevenwichtige ego van Avigdor Liberman zal de staat Israël nu 500 miljoen shekels moeten verspillen aan volstrekt onnodige verkiezingen.

Het is geen geheim dat veel arme mensen in Israël het moeilijk hebben om hun maandelijkse rekeningen te betalen en dat de overlevenden van de Holocaust moeite hebben om waardig te leven, door een tekort aan geld, en dat veel jonge koppels het geld niet hebben om een appartement te kopen en dat veel zieke mensen zich niet de medische behandeling kunnen veroorloven die ze nodig hebben.

De 500 miljoen shekels hadden onder hen verdeeld kunnen worden in plaats van verbrand te worden op het altaar van Libermans zelfingenomenheid en kleinzielige afkeer van Benjamin Netanyahu. Ja, de Haredim zouden in het leger moeten dienen, en ze zijn op weg om hun participatiegraad te verbeteren, maar dwang heeft het tegenovergestelde effect.

Hoe dan ook, als de lasten gelijkelijk worden verdeeld, dan zouden seculiere jongeren gedwongen moeten worden om de Thora 2 tot 3 jaar te bestuderen, als onderdeel van hun nationale dienstplicht. Het is hun erfgoed. Eerlijk is eerlijk.

Wat kunnen we leren van deze armzalige situatie waarin de door het Israëlische publiek gekozen politieke partijen zich niet kunnen verenigen om een regering te vormen? Ten eerste kunnen we zien dat het huidige politieke systeem in Israël niet goed werkt.

Misschien is dit wat Hasjem ons vertelt. Met een vurige blik in zijn ogen belooft Avigor Liberman dat hij de regering niet zal laten controleren door de Haredim en Israël niet zal veranderen in een Halachische Staat. Wie was het die in Hamlet zei: "De dame protesteert te veel, zo lijkt me"?

Het zou inderdaad heel goed zo kunnen zijn dat een Halachische staat precies is wat Israël nodig heeft. Voor Liberman en voor de voorvechters van het secularisme zoals hij, samen met alle voorvechters van het liberalisme, de rechten van homo's, abortus en het huwelijk, is een staat die zich laat leiden door de wetten en de morele leer van de Torah het ergste wat er in de wereld kan gebeuren. Hun strijd is niet tegen de Haredim - het is een oorlog tegen de Torah en G-d.

Wat betekent een Torah-staat? Internationaal betekent het dat Israël nog steeds levensbevorderende innovaties naar de wereld zal exporteren, in hightech, geneeskunde, landbouw, computertechnologie, net als nu, met de extra dimensie dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de levensbevorderende leer van de Torah zal exporteren naar de naties van de wereld, om hen te helpen bij het rechtzetten van hun morele en spirituele afgronden, om hen tot de ware kennis van G-d te brengen.

Zodra de heidenen opgewonden raken en de Torah wereldwijd wordt, zullen Joden die vervreemd zijn van het Jodendom en van alle overblijfselen van de Joodse Identiteit, anders dan bagels en lox, het opmerken en op de kar springen. Immers, als de Torah "cool" is voor de goyim, zullen de Joden het ook willen proberen.

Een Torah-staat in Israël betekent dat alle regeringsdepartementen en -projecten, zoals het bouwen van bruggen en spoorwegen, op de Sjabbat zullen worden opgeschort. Het betekent dat het Torah-onderwijs een belangrijk onderdeel zal zijn van het studiepakket in openbare scholen. Een Nationaal Tzedaka Instituut zal alle noodlijdende zielen van liefdadigheid voorzien. Aliyah-toewijzingen en -voordelen zullen aanzienlijk worden uitgebreid om het bijeenbrengen van de ballingen te bevorderen. Vrouwen zullen niet in het leger dienen in gevechtsrollen of als instructeurs voor mannen. Docenten met anti-Torah-agenda's en -meningen zullen niet worden toegelaten tot legerbases of scholen. Buitenlandse journalisten met een anti-Israëlische vooringenomenheid zullen op de luchthaven worden geweerd. De krant Haaretz zal niet langer antisemitisch zijn.

Vijanden die de staat Israël bedreigen, krijgen de kans om er mee op te houden, of volledig te worden vernietigd. De Palestijnse Autoriteit en de Hamas zullen ophouden te bestaan. De Joodse soevereiniteit zal terugkeren naar alle bijbelse grenzen van Eretz Yisrael. Elke niet-Joodse ingezetene die weigert de Israëlische soevereiniteit te aanvaarden, zal uit het land worden verdreven. Huwelijken van dezelfde geslacht en dergelijke zullen uit de weg geruimd worden. De traditionele familie zal bloeien.

De Beit HaMikdash zal worden hersteld op de Tempelberg in al zijn oude glorie. Het Sanhedrin zal opnieuw worden ingesteld en het rechtssysteem zal worden geleid door Halakha. Bibi Netanyahu zal een baal tshuva worden en worden benoemd om te regeren, of een heerser zal worden gekozen door een nationale verkiezing.

Heb ik iets gemist? Wat is er mis met dat alles?

Bron: What's wrong with a Torah state, MK Liberman? - Israel National News