www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israëls nieuwe verkiezingen en het ultra-orthodoxe ontwerp

 "Als je ten strijde trekt tegen je vijanden..." (Deuteronomium 20:21)

Nog maar twee weken geleden, voor het eerst sinds Israël in 1948 een moderne natie werd, stemde de Israëlische regering voor een ontbinding en nieuwe verkiezingen, die zijn gepland voor 17 september 2019.

In april kreeg de rechtse Likoed-partij van Benjamin Netanyahu meer stemmen dan haar naaste rivaal, de Blauw en Wit partij. Hij was klaar om de langst regerende premier van Israël te worden.

Waarom gaan de Israëliërs over een paar maanden weer naar de stembus en wat heeft de rechtse religieus-joodse gemeenschap te maken met deze politieke omwenteling?

De Israëlische Knesset (het parlement) bestaat uit 120 zetels die verdeeld worden aan de leden van verschillende politieke partijen op basis van het aantal stemmen dat elke partij ontvangt tijdens de nationale verkiezingen.

In Israël is het winnen van een verkiezing niet het einde van het verhaal.

De winnende partijleider (in dit geval Netanyahu) moet een coalitie met andere politieke partijen vormen. Het aantal zetels van de Knesset (het Parlement) dat elk van deze partijen vertegenwoordigt, moet meer dan de helft van alle beschikbare zetels bedragen.

Van de 120 zetels in de Knesset bezit de Likoed-partij van Netanyahu slechts 35 zetels. Hij had 61 zetels in zijn coalitie nodig om officieel een regering te kunnen vormen en verder te gaan met zijn leiderschap als premier.

Tegen de laatste termijndatum van 29 mei 2019 kwam hij slechts één van de vereiste zetels te kort in een totaal van 60 zetels.

De belangrijkste reden waarom Netanyahu geen coalitie vormde was de kwestie van de vrijstelling van de militaire dienstplicht voor religieus-joodse studenten die een Yeshiva (Joodse seminaries) bezochten - een dienst die voor de meeste Israëlische burgers verplicht is.

Ultra-orthodoxe Joden wandelen op straat in Jeruzalem. Deze gemeenschap vertegenwoordigt 8% van de totale bevolking van de huidige Joodse bevolking in Israël, ongeveer 500.000 mensen. Zij volgen het gebod in Genesis 1:28 waar God zegt: "Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u": Religieuze Joden hebben volgens het Israëlische Instituut voor de democratie gemiddeld zeven kinderen per echtpaar.

Het delen van de lasten en privileges

Sinds de wedergeboorte van Israël op 14 mei 1948 - na de Holocaust waarin zes miljoen Joden omkwamen - heeft het leger van het land gediend als een cruciale noodzaak om dit kleine landje veilig te houden voor zijn Arabische buren en terroristische organisaties die het dreigen te vernietigen.

Om deze veiligheidsuitdaging het hoofd te bieden, is de dienstplicht verplicht. Alle Israëlische burgers boven de 18 jaar, mannen en vrouwen, met uitzondering van niet-Druisische Arabische burgers, moeten zich inschrijven.

Mannen moeten drie jaar dienen en vrouwen twee jaar.

Hoewel de militaire dienstplicht verplicht is, zijn er uitzonderingen. Meer dan 25% van de in aanmerking komende kandidaten ontvangt vrijstellingen op basis van religieuze, fysieke, psychologische of andere wettelijke gronden. De helft hiervan zijn yeshiva (Joods seminarie) studenten. (Haaretz)

Sinds 71 jaar zijn Yeshiva-studenten vrijgesteld van de militaire dienstplicht op basis van een regeling die in 1948 met de eerste premier van Israël, David Ben Gurion, is getroffen.

In die tijd studeerden er slechts 400 religieus-joodse mannen in de yeshivot (meervoud van yeshiva). Vandaag de dag zijn er 30.000 religieuze mannen die in aanmerking komen om zich in te schrijven, maar dat doen er slechts ongeveer 3000.

Door te beweren dat "Thorastudie zijn werk is" kan een Yeshiva-student wettelijk vrijgesteld worden van dienstbetrekking totdat hij zijn studie beëindigt. Maar bijna alle studenten schrijven zich nooit in.

Joodse mannen die studeren aan Yeshiva Sanz (een Joods seminarie) in Netanya, Israël.

De Religieuze mannen die wel dienen

De ongeveer 3000 religieuze Joden die vrijwillig in de Israëlische Verdedigingstroepen (IDF) dienen, doen dit voornamelijk (ongeveer 2300 van hen) in het Netzah Yehuda Bataljon.

Opgericht in 1999 met slechts 30 man, staat het ook bekend als Nahal Haredi. Het doel is om religieuze Israëliërs toe te staan om in de IDF te dienen en tegelijkertijd hun strikte religieuze naleving te handhaven.

Het motto van het bataljon is V'haya Machanecha Kadosh (en uw [militaire] kamp zal heilig zijn). Deze woorden maken deel uit van een passage in Deuteronomium 23:14 dat de Israëlieten opdraagt het kamp vrij te houden van alle vervuiling en zonde.

Dit bataljon volgt daarom de rabbijnse spijswetten, houdt zich bezig met tradities en gewoonten, en vrouwen zijn niet toegestaan op de basis (behalve de vrouwen van de soldaten).

Zoals de rabbijn van het bataljon, Jitschak Bar-Chaim, tegen de soldaten zei: "Het feit dat je jezelf geeft voor het Joodse volk, voor het land Israël met de heiligheid van God, is een enorme verdienste".

En hij vertelde de soldaten dat ze letterlijk voldeden aan de openingswoorden van Deuteronomium 20:1 en 21:10 wat zegt:

"Wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden, en u ziet paarden en strijdwagens, een volk dat groter is dan u, wees dan niet bevreesd voor hen. Want de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte heeft geleid, is met u. En als u zich vlak voor de strijd bevindt, moet het zó zijn dat een priester naar voren komt om tot het volk te spreken. Hij moet tegen hen zeggen: Luister, Israël, heden bevindt u zich vlak voor de strijd tegen uw vijanden; laat uw hart niet week worden, wees niet bevreesd, beef niet en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat, om voor u tegen uw vijanden te strijden om u te verlossen." (Deuteronomium 20:1-4)

Binnen de ultra-religieuze gemeenschap neemt Rabbi Bar-Chaim zeker in een minderheidsstandpunt in over deze kwestie.

Het Netzah Yehuda Bataljon van Netzah Yehuda danst met de Torah samen met hun Rabbi, Yitzhak Bar-Chaim. (Vrienden van Nahal Haredi YouTube afb.)

De voorgestelde wet voor religieuze mannen die niet dienen

Het onvermogen om een coalitie te vormen is gebaseerd op een wetsvoorstel dat in 2018 werd opgesteld door de toenmalige Israëlische minister van Defensie, Avigdor Lieberman. De voorgestelde wet zou vereisen dat elke Yeshiva elk jaar aan een minimum quotum van ingeschrevenen moet voldoen of financiële sancties opgelegd krijgen in de vorm van verminderde federale financiering.

Lieberman heeft geweigerd om compromissen te sluiten over een deel van de wet.

Dit is een probleem omdat Lieberman de leider is van de Yisrael Beitenu (Israel Our Home) partij, die acht zetels heeft in de Knesset. Hij zal die zetels alleen aan Netanyahu's coalitie geven als de premier ervoor zorgt dat zijn wetsvoorstel zonder enige verandering als wet wordt opgenomen.

De ultra-orthodoxe United Torah Jodendom partij, die ook acht zetels heeft, is fel gekant tegen elke wet die de vrijstelling van religieuze Joden om in het leger te dienen wegneemt, en zal haar zetels niet aan Netanyahu's coalitie geven als hij zo'n wet steunt.

In één van de grootste openbare demonstraties in de geschiedenis van Israël, met honderdduizenden ultra-orthodoxe Joden die in Jeruzalem en over de hele wereld zijn bijeengekomen, zoals hierboven te zien is op Wall Street in New York om te protesteren tegen een voorstel voor een Israëlische hervormingswet in 2014.

De rabbijnen die toezicht houden op de religieuze gemeenschappen zien hun Yeshiva-studenten als een soort "biddend leger" dat Israël op het geestelijke front beschermt.

Toch is het een feit dat religieuze Israëliërs voor het grootste deel niet hebben meegewerkt aan het offer dat nodig is om in het leger te dienen, wat heeft geleid tot diepe verdeeldheid tussen de seculiere en religieuze Joden in de Israëlische samenleving.

Voormalig minister van Financiën Yair Lapid legde uit:

"Een staat met zelfrespect begrijpt dat er een verband bestaat tussen rechten en plichten. Er kan niet één sector zijn die bevrijd is van deze verplichting. Ik heb niets tegen hen, maar ik wil dat ze dezelfde verplichtingen vervullen als mijn zoon. Ze moeten een rol spelen in het Israëlisch zijn, en dit is geen schandalige eis. Ze moeten weten dat dit geen aanval is op de Thora-wereld of op een studie van de Thora.

Emoties overstromen aan beide kanten van de discussie met veel religieuze Joden die elke dienstplichtwet een "geestelijke Holocaust" noemen.

Lid van de Knesset, Yisrael Eichler van de religieuze partij United Torah Jodendom heeft gezegd:

"De regering van deze ketters heeft niet het recht om haar kwaadaardige cultuur op te leggen aan de Joodse religie," zo zei Eichler. "Er is maar één doel van hun dwingende wetten: de jeugd van Israël naar een kwaadaardige cultuur te trekken. Ze hebben het wapen van de dictatoriale heerschappij en ze aarzelen niet om het te gebruiken," voegde hij eraan toe. (JPost)

Lieberman, die een seculiere Jood is, gelooft dat hij de enige is die kan voorkomen dat de opkomende religieuze politieke machtsbasis haar halacha (joodse wet) aan het volk oplegt.

Hij zal dus geen compromissen sluiten, ook al betekent dit dat hij Israël in nieuwe verkiezingen meeneemt.

IDF-soldaten van de religieuze Nahal-bataljon trainen voor de infanteriedienst.

Wat zegt God over Heilige strijders?

Is het Bijbels dat degenen die toegewijd zijn aan het bestuderen van de Torah, zich onthouden van het verdedigen van hun land door middel van militaire dienst, vooral wanneer het land voortdurend wordt geconfronteerd met ernstige en voortdurende bedreigingen voor haar veiligheid?

Als Bijbelgelovigen kunnen we ons begrip niet baseren op het publieke sentiment of emotionaliteit; we moeten het Woord van God voor het antwoord onderzoeken.

We kunnen dit zien in de Tanakh en we dan zien dat deelname aan fysieke oorlogsvoering ook geestelijke implicaties heeft.

In het boek Numeri beveelt God een volkstelling van de Israëlieten als voorbereiding op de militaire dienst, Hij onderscheidt de Levieten om de Heer te dienen in de Tabernakel. (Numeri 1:47-49)

"Maar de Levieten uit de stam van hun vaderen werden onder hen niet meegeteld, want de HEERE had tot Mozes gesproken: Alleen de stam Levi mag u niet meetellen en hun aantal mag u niet onder de Israëlieten opnemen." (Numeri 8:14-16).

Mozes benadrukte dat alle andere Israëlitische mannen van gepaste leeftijd, behalve de Levieten, moreel en ethisch verplicht waren om in het leger te dienen.

Hij maakte dit duidelijk toen hij de stammen van Ruben en Gad berispte voor hun verzoek om zich aan de oostkant van de Jordaan te vestigen, in de veronderstelling dat het hun bedoeling was om niet met hun broeders mee te vechten.

"Maar Mozes zei tegen de nakomelingen van Gad en de nakomelingen van Ruben: Uw broeders zullen ten strijde trekken, en u wilt zelf hier blijven? (Numeri 32:6).

Dezelfde retorische vraag weerklinkt in de harten van zoveel Israëliërs vandaag omdat religieuze Joden de Yeshiva's studie willen gebruiken als een middel om te voorkomen dat ze zich bij de Israëlische Verdedigingstroepen moeten aanmelden.

Enigszins zoals Mozes zeggen ze dan: "Zullen we onze zonen en dochters naar de oorlog sturen terwijl jij hier in je Yeshiva de Talmoed bestudeert?

Soldaten in Safed, Israël bereidt zich voor om naar huis te gaan voor Sjabbat.

De roep om een licht te zijn vervullen

Zeker, door zich in te schrijven in het leger en blootgesteld te worden aan de bredere Israëlische cultuur, zullen religieus-joodse jonge mannen in aanraking komen met drugs, geweld en de immoraliteit van de seculiere samenleving, zoals de rabbijnen zeggen dat ze dat zullen doen.

Toch heeft God Zijn volk benoemd om een natie van priesters te zijn, een licht in het midden van een kromme generatie. (Exodus 19:6)

Jeshua verklaarde deze zelfde goddelijke roeping:

"U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken." (Matteüs 5:14-16).

Religieuze Israëlische mannen hebben de mogelijkheid om de liefde van God te delen en te bidden met hun broeders in het veld en niet alleen in hun yeshivot en synagogen.

Soldaten van het Netzah Yehuda Bataljon van Netzah Yehuda delen hun licht tijdens het Chanoeka-seizoen met een Israëlische oudere en overlevende van de Holocaust. (Vrienden van Nahal Haredi, YouTube afb.)

Yeshiva en de missende Messiaanse Profetieën

Terwijl religieuze jonge mannen de Torah (de eerste vijf boeken van de Bijbel) bestuderen, moeten we in gedachten houden dat ze het grootste deel van hun tijd besteden aan het bestuderen en bespreken van verschillende punten van de Talmoed, die een compilatie is van de mondelinge wetten van het Jodendom (de mondelinge Thora), de Hebreeuwse Schrift en andere onderwerpen, die door de Joodse wijzen worden uitgelegd.

Ook is het in het orthodoxe jodendom geen traditionele praktijk om de Tanakh (oudtestamentisch) van kaft tot kaft te lezen.

Religieuze Joden bestuderen daarom de Messiaanse profetieën niet, hoewel sommige Torageleerden deze wel kennen.

Als voorbeeld, de neef van een van onze bedieningsmedewerkers studeerde een aantal jaren in een Yeshiva. In die tijd las hij zelfs niet één keer uit het boek Daniël. Hij was volledig onbekend met de profetie van Daniëls 70 weken in hoofdstuk 9:24-27, die spreekt van een afgesneden (stervende) Messias en de komst van de tweede Messias.

Orthodoxe religieuze Joden moeten dit en ook vele andere profetieën leren over hun Messias.

De Israëlische soldaat en de Joodse man met een tallit (gebedsjaal) bidden bij de Klaagmuur in Jeruzalem.

Bid alstublieft dat Gods wil gedaan wordt in nieuwe verkiezingen en voor een geestelijk ontwaken onder zowel het religieuze als seculiere Joodse volk van Israël.

Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God! (Jesaja 40:9)

Bron: Israel, New Elections and the Ultra-Orthodox Draft | Messianic Bible