www.wimjongman.nl

(homepagina)

Tempelverhalen

Door Daymond Duck - 18 augustus 2019

Begin augustus 2019 kwamen vier verhalen uit die, als ze waar zijn, erop wijzen dat Israël dichter bij de wederopbouw van de Tempel komt, de dierenoffers hervat, enz.

Als je niet veel weet over de as van de Rode Vaars, dan heb ik een aantal jaren geleden een artikel geschreven voor Rapture Ready dat u misschien nog wilt gaan lezen (ga naar Red Heifer :: door Daymond Duck Engelstalig).

Ten eerste kunnen de Joden de tempel niet herbouwen en de dierenoffers niet hervatten zonder de as van een geofferde, onberispelijke rode vaars (Num. 19:1-22). De Joden hebben zich grote moeite getroost om een onberispelijke rode vaars te fokken, en er zijn meldingen dat ze er nu één en misschien wel meer hebben.

Hoe dan ook, op 7 augustus 2019 werd gemeld dat Joodse priesters de rituelen uitvoeren die nodig zijn voor het offeren van een rode vaars. Deze priesters willen ervoor zorgen dat zij elke jota en tittel van Gods instructies opvolgen en dat zij genoeg as hebben om alle Joodse mensen te zuiveren.

Hun praktijk omvat ook het offeren van echte koeien, omdat ze nu geloven dicht bij een echte kans te staan om de Tempel weer op te bouwen.

Ten tweede, op 5 augustus 2019 werd gemeld dat twee Joden een zeer belangrijke rabbijn in Israël bezochten (eind juli) met een vraag van Pres. Trump, "Wanneer zal de Messias komen?" Volgens het rapport zijn er veel sceptici, maar het rapport voegde eraan toe dat sommige Joden geloven dat President Trump een rol zal spelen bij de wederopbouw van de Tempel.

Zij zeiden dat heidenen (de Romeinen) Jeruzalem en de Tempel in 70 na Christus vernietigd hebben, dus moeten heidenen ook deelnemen aan de wederopbouw van Jeruzalem en de Tempel. Zij voegden eraan toe dat heidenen moeten compenseren voor wat zij hebben gedaan.

Volgens hen heeft Pres. Trump het gedeeltelijk goedgemaakt toen hij de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verhuisde, en hij kan het proces voltooien door de deur voor Israël te openen voor de wederopbouw van de Tempel. De Joden zullen de tempel bouwen, maar ze hebben de deelname van niet-Joden nodig.

Het verklaarde doel van de twee Joden die de rabbijn bezochten was om de mening van de rabbijn te krijgen over wanneer de Messias zal verschijnen, zodat de President Trump zal weten hoeveel tijd hij heeft om te handelen. De rabbi gaf geen duidelijk antwoord op de vraag ('niemand behalve God weet het').

Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik over dit artikel moet denken, maar als President Trump zich gaat bemoeien met de wederopbouw van de Tempel, vermoed ik dat het moet gebeuren voordat hij zijn ambt verlaat.

Ten derde is het voor religieuze Joden algemeen bekend dat er op de negende van Av (de negende dag van de vijfde maand op de Joodse religieuze kalender) verschillende rampen met Israël zijn gebeurd.

De tien spionnen keerden in ongeloof terug uit het Beloofde Land op de Negende van Av, met als gevolg dat de Joden 40 jaar lang in de woestijn moesten verblijven, beide tempels werden vernietigd op de Negende van Av, enz. (voor meer voorbeelden, google Tisha B'Av). Daarom is de Negende van Av een dag van rouw (een dag van rampspoed) in Israël.

Hoe dan ook, het Tempelinstituut (de groep die de kleding voor de priesters maakt, de meubels voor de Tempel, etc.) heeft onlangs een video uitgebracht waarin de Joden worden opgeroepen om zich niet langer te richten op de rampen uit het verleden maar zich te richten op de beloften van de toekomst (een herbouwde Tempel, de komst van de Messias, de verlossing voor Israël, vrede op aarde, en hoop voor de wereld, etc.).

Volgens het Tempelinstituut is de Tempelberg al meer dan 50 jaar in handen van Israël en is het tijd om de dag van rouw over gebeurtenissen uit het verleden om te zetten in een dag van vreugde over toekomstige gebeurtenissen.

Ten vierde, vroege ochtend bezoekers van de Tempelberg hebben een groep van een tiental wilde vossen gezien. Dit is zeer ongebruikelijk omdat vossen meestal in verlaten gebieden rondhangen, maar Jeruzalem en de Tempelberg zijn allesbehalve verlaten gebieden. Het is ook zeer ongebruikelijk omdat dit de maand van Av is, en het is gebruikelijk dat de Joden het boek van Jeremia's klaagliederen over de negende van Av in het openbaar lezen.

Er zijn vijf hoofdstukken in het boek van Jeremia's Klaagliederen, en hoofdstuk 5 vers 18 spreekt over vossen die op de Tempelberg lopen omdat Jeruzalem en de Tempel verwoest waren en er geen Tempel op de Tempelberg was.

Ook is er een verhaal over vossen op de Tempelberg in de Joodse Talmoed (een verzameling van Joodse geschriften; Makkot 24b). Volgens het Talmoedverhaal bezochten vier rabbijnen de Tempelberg en zagen ze vossen in de buurt van de plaats waar het Heilige der Heiligen zich bevond toen er nog een Tempel was. Drie rabbijnen huilden bij het zien van de vossen, maar de vierde rabbijn lachte.

Hij zei dat de profeet Micha de vernietiging van Jeruzalem voorspelde (Micha 3:12) en de profeet Zacharia voorspelde het herstel van Jeruzalem (Zach 8:1-15). Hij verklaarde dat de profetie van Micha bewezen had waar te zijn, zodat de profetie van Zacharia ook waar zou blijken te zijn.

De vossen op de Tempelberg in de maand Av en het vers in Klaagl. 5:18 zijn een herinnering dat de zonde van de Joden God boos maakte en de ondergang van Jeruzalem en de Tempel teweegbracht.

Maar Gods genade en barmhartigheid zal uiteindelijk zegevieren over Zijn woede, en Jeruzalem en de Tempel zullen herbouwd worden.

Dit is het punt: Is het toeval dat verschillende vossen, in strijd met hun aard, verschenen zijn in een hoog verrezen plaats in Jeruzalem op een moment dat Joden de Schrift lezen over vossen op de Tempelberg, en er een verhaal staat in de Joodse Talmoed dat het verbindt met het herstel van Jeruzalem?

Ik ben net naïef genoeg om te geloven dat God de Schriften heeft geïnspireerd, dat Hij de toekomst kent, en dat Hij ons misschien met die vossen iets vertelt.

Er is te veel aan de hand om dit alles toevallig te laten zijn.

Daarom geloven sommige rabbijnen dat de vossen, als oorspronkelijk een teken van de verwoesting van de tempel, in de toekomst een teken zouden zijn van de opbouw van de tempel.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Eend
duck_daymond@yahoo.com

Bron: Temple Stories :: By Daymond Duck - Rapture Ready