www.wimjongman.nl

(homepagina)

Duidelijke en opvallende profetische tekenen van de verwachte terugkeer van Christus

Door James Lambert - 8 december 2019

Voor veel bijbelonderzoekers is het duidelijk dat we definitief in roerige tijden leven. In de loop van de laatste 20 of meer jaren hebben we een langzame afname gezien van het aantal volgelingen van Christus (in de Verenigde Staten en Europa). Ik heb de gelegenheid gehad om in een aantal kerken in het land te spreken, en ik heb gemerkt dat de overgrote meerderheid van hun kerkbezoekers meer dan 50 jaar oud zijn. Natuurlijk zijn er enkele uitzonderingen op deze regel, maar helaas lijkt het erop dat velen van de millenium generatie ervoor gekozen hebben om Christus niet te volgen. Ik bid oprecht dat dit zal veranderen.

Hier zijn enkele duidelijke tekenen van de komst van Christus die u moet overwegen:

Bijbelse gebieden die in de Schrift zijn geïdentificeerd (momenteel vertegenwoordigd door landen) hebben ervoor gekozen om zich actief te verzetten tegen de staat Israël. Het gaat om Rusland, Iran, Syrië, Turkije en China. Binnenkort zullen Rusland en China deelnemen aan gezamenlijke militaire oefeningen in de Indische Oceaan. China valt in deze categorie omdat het duidelijk is dat dit een land is dat een leger van twee miljoen man uit "het oosten" onderhoudt, zoals vermeld in het boek van de Openbaring.

Voorafgaand aan de terugkeer van Christus zullen we het volledige herstel van Israël zien, als een natie, die nu ook Jeruzalem omvat (sinds het einde van de 6-daagse oorlog in 1967) ... De wedergeboorte van de natie Israël begon in 1948. Meer dan 1878 jaar was verstreken sinds de stad Jeruzalem en de Joodse tempel werden vernietigd door het Romeinse Rijk.

De recente obsessie van de mens met mobiele telefoons en computers maakt de controle van de mens (ook mogelijk via een computerchip) door de antichrist mogelijk. Interessant is dat in de eerste Obama Zorgwetgeving een bepaling was opgenomen die oproept tot het laten plaatsen van chips in het lichaam door de Obama Zorgverleners, zodat men toegang zou krijgen tot dit federale ziektekostenverzekeringsprogramma. Deze bepaling is vóór de goedkeuring door het Congres uit de wetgeving gehaald.

Er zal een tijd zijn voor de terugkeer van Christus, waarin er een explosie van kennis zal zijn (Dan. 12:4). Dit is duidelijk aangetoond gedurende de laatste vijf tot zes decennia.

2 Timoteüs 4:11 zegt ons dat gelovigen (in de laatste dagen) "de gezonde leer niet meer zullen verdragen", en in 1 Timoteüs 4:1 zal er een "wegvallen van het geloof" zijn. We kunnen dit duidelijk zien waar er de laatste tijd veel sociale druk is geweest op gelovigen die bezwaar maken tegen bepaalde levensstijlen (bijv. homo & transseksualiteit) die in de Bijbel als zondig worden bestempeld. Onlangs bestempelde Paus Franciscus (in Argentinië) christelijke fundamentalisten als "een plaag". Ironisch genoeg zijn deze zelfde 'fundamentalisten' veroordeeld omdat ze proberen de Bijbel en hun geloof op de voet te volgen.

Dit zijn slechts enkele van de tekenen die we de afgelopen decennia als land hebben gezien. Er zijn nog veel meer die ik in enkele toekomstige artikelen zal opnemen. God zegene je!

© James Lambert

Bron: Clear & obvious prophetic signs of Christ's expected return