www.wimjongman.nl

(homepagina)

Ik vond de Rots van Petrus' Belijdenis

Ron Cantor - 17 juni 2019

Ik stond op een vertrouwde plek. Minstens twee keer per jaar richt ik me tot gelovigen in de Banais, of wat de Bijbel noemt, Caesarea Philippi. Hier sprak Jesjoea over de rots waarop hij zijn gemeente zou bouwen. En het was hier waar ik me plotseling realiseerde wat hij bedoelde met het woord rots.

Jarenlang hebben geleerden ruzie gemaakt over de rots waar Jesjoea in Matteüs 16 naar verwijst. Nadat Simon Petrus door bovennatuurlijke openbaring verklaarde dat Jesjoea de Messias is, de Zoon van de Levende God, deelt Jesjoea iets anders mee.

En ik zeg u dat u Petrus bent en dat ik op deze rots mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het Hades zullen deze niet overwinnen. (Matteüs 16:18).

  1. Katholieken zeggen dat hij het over Petrus had. Zijn bijnaam, Kefa (of Petros), betekent rots. En ze zeggen dat hij de eerste paus werd. Natuurlijk zou er nooit een Joodse paus zijn! Ook heeft Jezus nooit geleerd dat Zijn Lichaam gecentraliseerd zou worden onder het gezag van één man (anders dan Hijzelf!). In het Nieuwe Testament zien we teams van leiders samenwerken (Handelingen 13:1, 15:40, 8:14).
  2. Sommigen zeggen - omdat Petrus de eerste evangelist/apostelen was die Jesjoea in Jeruzalem op Sjawoeët verkondigde - de dag dat de gemeente van gelovigen geboren was - dat hij, Petrus, dat apostolische fundament is waarop de kerk was gebouwd. Mogelijk. Zeker, bijbelser dan #1.
  3. Nog anderen zeggen dat het op de rots der openbaring was dat Jesjoea de Messias is, de Zoon van God, dat het gebouwd is. Misschien...

Caesarea Philippi was Demonisch!

Het gedeelte begint met Jesjoea die zijn mannen meeneemt op een excursie naar Caesarea Philippi, ongeveer 40 km. boven Kapernaum. Deze regio was verboden terrein voor Joden. De rabbijnen verboden het. Het was volkomen demonisch. De mensen aanbaden daar Pan, de half-mens, half-bok, een seks-gekke god. Zij pleegden daar onuitsprekelijke seksuele handelingen als onderdeel van hun heidense aanbidding.

Op de berg is een grot genaamd De poorten van de hel. Het was door deze poorten, dachten ze, dat men de hel zelf kon binnengaan. De grot werd de Grot der goden genoemd.

Jesjoea nam Zijn discipelen daarheen mee om een paar punten te maken.

  1. Jesjoea was niet bang voor de vijand. Hij liep rond in de wetenschap dat demonen bang voor Hem waren! Vaak zijn gelovigen bang voor demonen. Ik heb nieuws voor je - als Jesjoea in je leeft, dan zijn demonen bang voor jouw aanwezigheid. De aanwezigheid van God in jou en het woord van God in je mond is een marteling voor demonen. Telkens wanneer demonen Jesjoea zagen, waren ze doodsbang.
  2. Poorten zijn niet aanvallend van aard, maar defensief. Zij beschermen, en vallen niet aan. Maar Jesjoea, die bij de "Hellepoort" stond, zei: "Alle macht in de hel kan niet stoppen wat ik aan het bouwen ben. Geen Griekse goden of Romeinse goden, geen perverse bok, nee, ik kom om het over te nemen!".
  3. En dan is er nog de kwestie van de rots. Als je naar de regio van deze grot gaat, dan is het een prachtige rotsberg. Jesjoea was niet zoals de rabbijnen. Hij zei duidelijk dat hij niet voor de gezonden maar voor de zieken was gekomen. Hij werd vaak gezien met dronkaards en zondaars, en deelde Zijn boodschap met hen. Hij verwees naar de rots waarop deze grot naar de hel stond. Opnieuw was hij gekomen om het over te nemen. Hij predikte met gezag, niet zoals de rabbijnen. Hij zou een gemeente bouwen, niet in de Tempel, maar in de meest afgelegen delen van de wereld. Hij speelde niet op veilig; hij probeerde de volkomen verlorenen te redden.

Niet alleen zouden de poorten van de hel de kerk van Jezus niet overwinnen, maar hij zou ze ook bouwen op de ruïnes van de poorten van de hel.

Toen ik het controleerde, vond ik anderen die ook dit inzicht hadden.

Hoewel de christelijke tradities discussiëren over de theologische betekenis van die woorden, lijkt het duidelijk dat Jezus' woorden ook een symbolische betekenis hadden. Zijn kerk zou gebouwd worden op de "rots" van Caesarea Philippi, een rots die letterlijk gevuld was met nissen voor heidense afgoden, waar goddeloze waarden de boventoon voerden.

Staande bij een letterlijke "Poort van de Hades", kunnen de discipelen overweldigd zijn door Jezus' uitdaging. Ze hadden een aantal jaren onder hun rabbijn gestudeerd, en nu gaf hij hen de opdracht voor een enorme taak: het kwaad aan te vallen en de kerk te bouwen op de plaatsen die het meest gevuld waren met morele corruptie.

Jezus vormde een duidelijke uitdaging met zijn woorden in Caesarea Philippi: Hij wilde niet dat zijn volgelingen zich voor het kwaad verborgen zouden houden: hij wilde dat ze de poorten van de hel zouden bestormen. - Ray Vander Laan

Wat denkt u?

1 reactie
lezen

Bron: I found the Rock from Peter’s Confession | Messiah's Mandate