www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het redden van het rechterkamp

Peilingen zijn slechts peilingen, maar we kunnen onze ogen er niet voor sluiten. Zonder een drastische verandering kan de rechtervleugel verwoest worden.

door Uzi Baruch, 30 december 2019

We mogen de peilingen niet geloven, maar we mogen ze ook niet negeren. We kunnen ze zeker niet negeren als ze laten zien dat de situatie moeilijk is en dat we onze politieke strategie moeten heroverwegen. Wie het vandaag negeert, kan morgen niet beweren dat hij het "niet wist".

Een Channel 12 News peiling zondagavond, evenals de vorige peilingen, impliceren maar een enkele en zeer duidelijke conclusie: De twee politieke organen aan de rechterkant van Likud, onder de religieuze zionisten en de ideologische rechterkant, worden, heel eenvoudig, met uitsterven bedreigd.

We beginnen met Verenigd Rechts: In de peiling werd gevraagd naar een partij die het Joodse Huis, de Nationale Unie en Otzma Yehudit omvat, ondanks het feit dat die niet echt bestaat. Het blijkt dat, samen met de National Union, het hele "blok" vier Knesset-zetels waard is. Dat betekent dat het op het randje van de kiesdrempel staat.

Laten we naar Nieuw Rechts gaan: hier moeten we onze ervaring met de partij gebruiken. Het is niet zo geweldig, maar het bestaat. Toen de partijlijsten voor de verkiezingen van april werden ingediend, was Nieuw Rechts goed voor gemiddeld acht Knesset-zetels. Hoe het eindigde, weten we allemaal. Het belang hiervan is dat als Nieuw Rechts vandaag op vijf Knesset-zetels komt, het na de verkiezingen onder de kiesdrempel kan eindigen.

Kortom: de situatie is moeilijk, zelfs zeer moeilijk. De kans dat beide partijen de kiesdrempel overschrijden is te verwaarlozen. De kans dat beide partijen onder de kiesdrempel blijven is enorm.

In deze situatie hebben de rechtse partijen slechts drie opties:

De eerste optie is de beste in deze situatie, en dat is om de krachten volledig te bundelen en tegelijkertijd een systeem te creëren voor het bepalen van de partijlijst op basis van hoe populair de kandidaten zijn bij het publiek, maar geen vooringenomenheid van de georganiseerde organen toelaat. De enige manier om dit nu te doen, in de zeer korte tijd die nog rest tot de partijlijsten moeten worden ingediend (dat is slechts twee weken en twee dagen) is een enorme enquête die zal worden uitgevoerd door het Survey Institute en die de populariteit van elk van de leiders, Knessetleden en kandidaten op de lijsten zal onderzoeken. De resultaten van de enquête, die op een zodanige manier zal worden uitgevoerd dat dit mogelijk is, zullen leiden tot één enkele gezamenlijke lijst van alle partijen aan de rechterkant van Likud. Het is niet eenvoudig, maar het is wel mogelijk. Het is niet perfect, maar het zal alle politieke organen aan de rechterkant een kans geven om te overleven, zelfs na de tsunami van de komende verkiezingen van 2020.

Het is waar, in dit onderzoek kan geen van de leiders zeker zijn van zichzelf, niet [Nieuw Rechts leider, Minister van Defensie Naftali] Bennett en niet [Joods Huis Voorzitter, Minister van Onderwijs] Rabbi [Rafi] Peretz, niet [Otzma Yehudit Voorzitter Itamar] Ben Gvir, en niet [Nationale Unie Voorzitter, Verkeersminister Bezalel] Smotrich. Daarom zal van de leiders van al deze politieke organen ware grootsheid worden geëist om in te stemmen met dit proces. Maar aangezien de andere optie volledig wordt uitgewist, is er misschien ruimte om te verwachten dat deze grootsheid van geest zal worden gevonden. Dit proces vereist ook dat Rabbijn Peretz en Ben Gvir afstand doen van de overeenkomst die ze onderling hebben ondertekend, maar omdat de overeenkomst hen nog niet definitief boven de kiesdrempel heeft gebracht, is het niet echt zeker dat dit zo'n grote opoffering is.

De tweede optie is eerlijk gezegd niet zo'n goede optie, maar het kan zijn dat er geen uitweg is. Als de enquête niet werkelijkheid wordt, kan het zijn dat de oplossing om te voorkomen dat rechts volledig wordt weggevaagd, bestaat uit een herverdeling van de kaarten, en dat de Nationale Unie, onder leiding van Smotrich, zich aansluit bij Nieuw Rechts.

De veronderstelling is tot nu toe altijd geweest dat een dergelijke unie Nieuw Rechts aanzienlijk zal schaden, vanwege Smotrichs façade van extremisme en zelfs dagdromen. Maar wie de recente artikelen van de Minister van Transport in Haaretz heeft gelezen, en wie zijn gedrag in de afgelopen maanden heeft gezien, begrijpt dat deze zorg, die eerder zeker gerechtvaardigd was, voor een groot deel tot het verleden behoort.

De Smotrich van vandaag kan zeker het element zijn dat ervoor zorgt dat ten minste één van de partijen aan de rechterkant van de Likud - de unie tussen Nieuw Rechts en de Nationale Unie - de kiesdrempel zal overschrijden. En wat zal er gebeuren met Rabbijn Peretz en Ben Gvir? Wat ze wilden zijn, zal zijn. Iemand die een overeenkomst tekent voor een gezamenlijke loop wanneer hij niet in staat is om een lijst op te stellen die de kiesdrempel zal overschrijden, zal niemand hebben om over te klagen, behalve hijzelf.

De derde optie is een grote ineenstorting, zoals we hierboven beschreven hebben. Het probleem is dat deze ineenstorting niet alleen de ineenstorting van het religieus zionisme in de politiek zal zijn. Daar kunnen we waarschijnlijk mee leven. Deze ineenstorting kan het einde betekenen van de rechtse regering en de opkomst van de linkse partij, met als meest rechtse partij in de Knesset Likud. Begrijpen we de betekenis van zo'n realiteit wel? Dat is helemaal niet zeker.

Dit zijn de drie opties. Geen ervan is perfect. Geen ervan belooft trouwens een rechtse overwinning bij de komende verkiezingen. Maar als de keuze tussen slecht en verschrikkelijk is, moeten we logica gebruiken en niet toegeven aan persoonlijke aspiraties en wensen die voor ons allen tot verwoesting leiden.

Bron: Saving the right-wing camp - Israel National News