www.wimjongman.nl

(homepagina)

Rabbi verbonden met de Clintons komt aan in Jeruzalem om Israël te vernietigen.

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 19 november 2019

 "Hij verandert tijden en seizoenen, verwijdert koningen en installeert koningen; Hij geeft de wijzen hun wijsheid en kennis aan hen die reeds weten. Daniël 2:21 (De Israëlische Bijbel™)

( )

Een politieke insider vertrouwde aan Breaking Israel News een theorie toe om het plotselinge bezoek van de Satmar Rabbi aan Israël te verklaren. De insider suggereerde dat de rabbijn, die dicht bij veel Arabische leiders staat, van plan is een coalitie tussen de linkse leider Benny Gantz en de Arabische partijen in Israël te faciliteren, een rol die de politieke en religieuze leiders van de Haredi altijd in de Israëlische politiek hebben gespeeld.

Israël bevindt zich momenteel in een politieke impasse, met een derde verkiezingsronde voor de deur. Nadat Avigdor Lieberman, de seculiere rechtse leider van de Yisrael Beiteinu partij, een rechtse coalitie onder leiding van premier Benjamin Netanyahu verwierp, was na de overhaaste verkiezingen Netanyahu niet in staat een coalitie te vormen omdat Liberman weigerde zich te verenigen met de ultraorthodoxe partijen die zich bij de coalitie hadden aangesloten. Netanyahu was opnieuw niet in staat om een coalitie te vormen na de tweede verkiezingsronde en president Rivlin gaf Benny Gantz, hoofd van de linkse Blauw-Wit Partij, de opdracht om een coalitie te vormen. Naarmate de deadline nadert, lijkt ten tijde van dit schrijven het onwaarschijnlijk dat Gantz daarin zal slagen en extreme oplossingen uit onwaarschijnlijke bronnen kunnen dan enige bron zijn.

Eén Israelisch-Amerikaanse persoon die actief is achter de schermen in de Israelische politiek ziet het bezoek door de Satmar Rabbi als precies zo'n extreme oplossing die slecht is voor Netanyahu, de Israelische Veiligheidsdienst, en Netanyahu’s bondgenoot President Trump.

De grote Rabbi van de Satmar hassidic gemeenschap, Rabbi Zalman Teitelbaum, komt aan in Israel dinsdagmorgen voor een tiendaags bezoek, waarin hij tientallen miljoenen dollars wil verdelen tussen zijn Hassidim en andere gemeenschappen en instellingen die geen geld van de staat krijgen.

Eén Israelisch-Amerikaanse persoon die actief is achter de schermen in de Israelische politiek ziet het bezoek door Rabbi van Satmar als precies zo'n extreme oplossing die slecht is voor Netanyahu, de Israelische Veiligheidsdienst, en Netanyahu’s bondgenoot President Trump.

Satmar: De Israël hatende Joden zijn niet de Amerikaanse seculiere liberalen.

Een beetje context is nodig om de situatie te begrijpen. Satmar is een van de grootste Hasidische groepen met gemeenschappen over de hele wereld. Het geschatte aantal Satmar Joden ligt tussen de 65.000 en 75.000, maar hun wereldwijde affiliaties die invloed hebben op andere Hasidische groepen loopt veel verder op dan dat aantal. De volgelingen zijn zeer toegewijd en raken zelden buiten de richtlijnen van twee broeders die de enige leiders zijn, zelfs in de meest onbeduidende zaken.

In schijnbare tegenstelling met hun strikte naleving van de Joodse rituelen, is de sekte een schadelijke anti-Israëlische sekte, die vaak samenkomt en protesteert met de Arabieren die uit zijn op de vernietiging van Israël. Zij baseerden hun anti-Israëlische houding ogenschijnlijk op een duistere verwijzing in de Talmoed naar de "drie eden" die massa-immigratie naar Israël verbieden. De voormalige Satmar Rebbe (geestelijk leider), rabbijn Yoel Teitelbaum, schreef in 1961 in zijn boek "Vayoel Moshe" dat God de Holocaust teweeg heeft gebracht omdat de seculiere zionistische beweging de eed heeft geschonden door zich massaal in het land Israël te hervestigen. Dit door rabbijn Teitelbaum geschetste voorschrift is een van de leidende principes van de sekte tot op de dag van vandaag.

Zijn twee kleinzoons namen de mantel van de leiding over toen zijn neef, rabbijn Moshe Teitelbaum, in 2006 overleed. Zij vervolgden met de anti-Israëlische agenda, zoals Rabbi Aaron Teitelbaum dit zag vorig jaar in zijn toespraak tot duizenden van zijn volgelingen, waarin hij verklaarde: "Wij hebben geen deel aan het zionisme. Wij hebben geen aandeel in hun oorlogen. We hebben geen rol in de staat Israël... We zullen Gods oorlog tegen het zionisme en al zijn aspecten blijven strijden."

Critici van het anti-Israëlische standpunt van de Satmar merken op dat de vele academische bezwaren tegen de drie eden ertoe geleid hebben dat het door alle Joodse geleerden buiten Satmar verworpen is. Bovendien staan de drie eden niet toe dat er een bondgenootschap met de vijanden van de Joden wordt gesloten.

Seculiere linkerzijde en Satmar: een contra-intuïtieve ideologische alliantie

De politieke insider die met Breaking Israel News sprak onder voorwaarde van anonimiteit leefde een aantal jaren als onderdeel van de Satmar-gemeenschap, hoewel hij daar inmiddels is vertrokken. In dit artikel wordt hij "Moshe" genoemd.

Moshe merkte op dat de Ultra-Orthodoxe geallieerden sinds de oprichting van Israël bondgenoot waren van de seculiere linkervleugel. De eerste Haredi-partij in Israël, Agudat Israël, werd in 1912 opgericht en was, enigszins ironisch genoeg, tegen de vorming van de staat Israël. Ondanks dit bezwaar sloten zij zich aan bij een linkse seculiere coalitie en verzetten zich tegen het zionisme. De Amerikaanse Satmar Haredim blijft de Israëlische Haredim bekritiseren voor hun deelname aan de Israëlische politiek.

Deze alliantie ging door ondanks de sociale vijandschap die gebaseerd was op de sterk uiteenlopende sociale waarden die er bestonden tussen de seculieren en de Haredim. Dit bleef zo totdat premier Netanyahu ze met succes in zijn eerste regering opnam. Hoewel de meeste politieke experts beweren dat dit een bondgenootschap van gemakzucht was aangezien de seculiere linkse partijen een Haredi-stilte kochten om hun agenda vooruit te helpen, gelooft Moshe dat dit bondgenootschap veel dieper gaat en eigenlijk gebaseerd is op wederzijdse waarden.

"De wereldlijke gemeenschap haat de Haredim," zei Moshe. "Maar elke rampzalige vredesovereenkomst was het resultaat van de Haredi-partijen en de linkse partijen die zich verenigden.

"Satmar haat zionisten, maar de linkervleugel in Israël is niet meer zionistisch", legt Moshe uit. "Zij demoniseerden het seculiere zionisme omdat ze seculier waren. Maar de echte zionisten in Israël zijn vandaag de dag de kolonisten en ook al zijn de kolonisten religieus, de Satmar haat hen echt.

Deze linkse seculiere/Satmar ideologische alliantie kreeg een bizarre vorm in juli toen de voormalige Israëlische premier Ehud Barak zijn nieuwe politieke partij Democratisch Israël aankondigde. Zijn interview op Reshet Bet Radio klonk meer als een Tora-les van de Satmar-rabbijn, omdat de niet-religieuze (aanvechtbare antireligieuze) politicus een diepgaande uitleg gaf over de bovengenoemde drie eden om de religieuze rechtervleugel te demoniseren.

Satmar: Anti-Pionier/Anti-Tempel

Moshe merkte op dat wanneer Satmars religieuze kolonisten zien, ze worden geconfronteerd met een ernstig bestaand dilemma.

"Zij zien de kolonisten in Israël en beseffen dat dit de echte Joden zijn en zij kunnen dit niet accepteren," zei Moshe. "De Satmar en de linkse seculiere Israëliërs hebben deze haat tegen de kolonisten gemeen.

Moshe merkte ook een andere gemeenschappelijke agenda op die de Satmar heeft met de seculiere linkerzijde.

"Kolonisten zijn de kracht achter de beweging om de Derde Tempel voort te brengen en een groter Israël te vestigen," zei Mosje. "Zowel links als de Satmar zien deze agenda's als de grootste bedreiging voor de huidige status quo.

Mosje merkte op dat zodra Israël in 1967 de Tempelberg veroverde, de seculiere linkse partijen eisten dat Mosje Dayan deze aan Jordanië zou overdragen. Sommige religieuze zionisten, met name IDF-rabbijn Shlomo Goren, maakten hiertegen bezwaar. Maar de ultra-orthodoxe leiders bleven zwijgen en gaven hun stilzwijgende goedkeuring. Tot op de dag van vandaag instrueren de meeste ultra-orthodoxe rabbijnen hun volgelingen om zich te onthouden van het bezoeken van de Tempelberg.

De zonde van de spionnen: Vereren zij nog wel de God van Israël?

De anti-Israëlische houding van de Satmar en hun bondgenoten kan komen tot werkelijk bizarre uitingen die buiten het Jodendom lijken te vallen. Vorige week, terwijl raketten uit Gaza neerstorten op Israël, publiceerde een van de hoofden van de Neturei Karta (een sekte die Moshe beschreef als de "Satmar stoottroepen"), Yisroel Meir Hirsch, een video die werd opgepikt door Palestijnse media. In de video zei Hitsch dat het hele land Israël uitsluitend aan de Palestijnen toebehoort en dat hij de snelle "vernietiging van het zionistische-terrorisme-regime" wenst. Het land, dat allemaal Palestijns is, moet worden teruggegeven aan de Palestijnse natie". Tegen het einde van de video, zei hij: "De wereld moet Allah dienen onder één naam. Inshallah (Allah bereid)".

Het is interessant om de gelijkenis op te merken tussen de houding van de Satmars en de episode van de spionnen in de Exodus uit Egypte. Nadat de Hebreeën de zonde van de afgoderij met het Gouden Kalf hadden begaan, vergaf God hen en waren ze nog steeds op weg om rechtstreeks naar Israël te gaan. Maar na de zonde van de spionnen, die in wezen laster tegen het land Israël uitspraken en de Hebreeën aanraadden om niet naar Israël terug te keren, werd de hele gemeente van Israël tot de dood veroordeeld. De Hebreeën dwaalden 40 jaar lang rond tot alle volwassen Hebreeën behalve Jozua en Kaleb stierven.

Volgens de Midrash (de homiletische leer) waren de spionnen de elite Torah-geleerden. Zij redeneerden dat het beter zou zijn om in ballingschap te blijven waar zij de Torah voortdurend konden bestuderen, en waarzij ondersteund werden door het manna. Zij redeneerden dat dit de voorkeur verdiende boven het daadwerkelijk zwoegen in Israël, wat afbreuk zou doen aan hun studie. Op basis van deze beslissing werden zij gestraft.

Een Gantz-Arabische Alliantie smeden

De Satmar Rabbi, Groot Rabbi Aaron Teitelbaum, kwam dinsdag in Israël aan voor een bezoek van tien dagen. Op weg naar Israël maakte hij een snelle tussenstop in zijn privé-jet in Londen. De timing van het bezoek is ongebruikelijk, want het komt op een moment dat er geen feestdagen of speciale gelegenheden zijn. De rabbijn kondigde 12 dagen geleden zijn plannen aan om te reizen en zei: "We gaan alleen om de heilige gemeenschap daar te versterken, met hun heilige instellingen en zonder enig ander doel."

Moshe vermoedt een andere reden voor de ongebruikelijke timing van het bezoek van de Satmar Rabbi.

"Dit zijn de laatste dagen dat Benny Gantz een coalitie kan vormen en minister-president kan worden," merkte Moshe op. "De enige manier waarop hij dit kan doen is door de Arabische partijen in de coalitie te betrekken. Als de Satmar-rabbijn de Arabische partijen zou ontmoeten en gebruik zou maken van zijn connecties in de Arabische wereld, inclusief zijn relatie met Iran, zou hij de Arabische partijen kunnen overtuigen om samen met Gantz te gaan regeren."

De Satmar-banden met de Arabische wereld zijn niet geheim. De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft verschillende keren een ontmoeting gehad met leden van Satmar, zowel in Iran als tijdens zijn bezoeken aan de Verenigde Naties in New York.

Deze Satmar-bemiddelde bondgenootschap lijkt realistischer als je er rekening mee houdt dat een tak van Benny Gantz' familie lid is van Satmar. In een interview met de Hebreeuwse Kol HaZman verklaarde Benny Gantz' neef, een Satmar-lid, dat de familie op de hoogte is van zijn activiteiten, maar zich schaamt voor de dienst van hun neef in het "zionistische leger".

"We hoorden dat hij misschien premier zou kunnen worden", zei de Satmar-neef. "Wat zouden we er uit halen? Alleen maar schaamte... We hopen dat het hem niet zal lukken. Dan zal hij het hoofd van alle ketters worden."

"De Satmar-rabbijn kan zijn invloed bij de ultra-orthodoxe partijen ook gebruiken om zich aan te sluiten bij een coalitie met seculier links en de Arabische partijen. Dit zou niet zo moeilijk zijn, omdat ze dat in het verleden al zo vaak hebben gedaan."

Het Satmar-Clinton-Gantz driemanschap

Moshe legde uit dat deze linkse seculiere Satmar-verbinding ook een belangrijke rol speelt in de Amerikaanse politiek.

"De linkse seculiere liberale Joden stemden in 2016 met een overweldigende meerderheid op Hillary Clinton", aldus Moshe. "IEDEREEN van de Satmar Hasidim en hun bondgenoten, in totaal enkele honderdduizenden, volgden de instructies van hun rebbe en stemden op Clinton."

In berichten die voor de verkiezing van 2016 werden verzonden, droeg de leider van de Satmar zijn aanhangers op om voor de Democratische kandidaat te stemmen, verklarend dat Clinton "achter de Haredi sekten stond al gedurende verscheidene jaren, namelijk toen zij presidentsvrouw was, Senator van New York, en Minister van Buitenlandse Zaken."

Een ontmoeting met Gantz zou ook deze Amerikaanse politieke agenda helpen.

"Gantz als premier zou een grote overwinning voor de Democraten zijn," zei Moshe. "Vooral als het gaat om een bondgenootschap met de Palestijnse anti-Israëlische partijen. Al Trumps acties in Israël zijn een onbetwistbare overwinning voor hem geweest. Links in Israël en de VS hebben Netanyahu gedemoniseerd. Als de Satmar-rabbi een Gantz-overwinning tot stand zou brengen, zou links in de straten van Tel Aviv en Los Angeles aan het dansen zijn".

"Als Gantz premier wordt, zou dit het hele Israëlische militaire en inlichtingencomplex voor Trump afsluiten," zei Moshe.

Moshe merkte op dat buitenstaanders de Haredim "politiek, economisch en sociaal los zien staan van de wereld."

"Niets is minder waar", zei Moshe. "Ze kleden zich alsof ze in de middeleeuwen leven, maar ze zijn in alle opzichten zeer bedreven in de 21e eeuw. Ze weten hoe ze moeten manoeuvreren. En de rijkste Haredim zijn de sterkste anti-Israëliërs".

Bron: Rabbi Connected to Clintons Lands in Jerusalem to Destroy Israel -