www.wimjongman.nl

(homepagina)

Orthodoxe Rabbi: De hoorzittingen van Trumps afzetting-onderzoek 'vult de Engel van Esau met boosheid.'

Door Dr. Rivkah Lambert Adler - 21 november 2019

 en Hasjem antwoordde haar: "Twee volken zijn in uw schoot, twee afzonderlijke volken zullen uit uw lichaam voortkomen; het ene volk zal machtiger zijn dan het andere, en het oudere zal het jongere dienen". Genesis 25:23 (De Israëlische Bijbel™)

De orthodoxe rabbijn, Torah-geleerde en internationaal spreker Rabbi Mendel Kessin helpt zijn studenten om de spirituele betekenis van president Donald J. Trump te begrijpen sinds Trump een presidentskandidaat was. In een Torah-lezing afgelopen week verbond rabbijn Kessin de Trump-afzettingshoorzittingen met een episode uit het boek Genesis.

In Genesis 25 gaat een zwangere Rivka (Rebecca) aan God vragen waarom er zoveel onrust in haar is. Haar wordt verteld dat ze twee volken draagt en dat het ene altijd sterker zal zijn dan het andere.

 De HEERE zei toen tegen haar: Er zijn twee volken in uw schoot, en twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneenscheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Genesis 25:23

De Bijbel zegt: "Het ene volk zal machtiger zijn dan het andere". De Joodse geschiedenis is een kroniek van de rivaliteit tussen Rivka's tweelingzonen Jaakov (Jakob) en Aisav (Ezau) en de volkeren die zij vertegenwoordigen. Jaakov vertegenwoordigt de Joodse natie en Aisav vertegenwoordigt Rome, dat het Christendom werd met de Westerse beschaving in het algemeen en de Verenigde Staten in het bijzonder.

Volgens Rabbi Kessin werken de twee machten als een wipwap. Als de een boven is, is de ander beneden en vice versa. Deze rivaliteit om de toppositie is al duizenden jaren aan de gang.

Rabbi Kessin benadrukte dat "We hebben het niet over mensen. We hebben het over koninkrijken - het ene koninkrijk tegenover het andere koninkrijk en het is altijd rivaliteit.".

Met andere woorden, Aisav's spirituele taak is het omverwerpen van Jaakov, de Joodse natie. Maar President Trump, als de geestelijke afstammeling van Aisav, doet precies het tegenovergestelde. In plaats van de Joodse natie te schaden, helpt hij haar, vooral door acties zoals het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en het bevestigen van de rechtmatigheid van de Joodse aanwezigheid in Judea en Samaria.

Deze acties ervullen volgens Rabbi Kessin de engel van Aisav met boosheid. Waarom? Omdat president Trump de Joden helpt in plaats van ze te onttronen. Dus probeert de engel van Aisav, die op spiritueel niveau opereert, Trump weg te halen door middel van deze beschuldigingen.

De vervolging van President Trump is volgens Rabbi Kessin zo extreem dat 'als hij op het gazon van het Witte Huis stapt, ze hem zullen vervolgen vanwege het proberen om overheidseigendom te vernietigen. Ik bedoel het is absoluut krankzinnig."

Rabbijn Kessin sprak ook over een ander aspect van president Trump, in zijn rol als een gedeeltelijk geestelijke belichaming van Aisav.

"Het is niet alleen maar een poging om hem te vernietigen, want het is zijn taak om de Joden te onttronen en in plaats daarvan herstelt [hij] de troon [aan de Joodse natie]. Rabbi Kessin noemde ook de hoeveelheid persoonlijk leed die president Trump ondervindt door de voortdurende rechtszaken die tegen hem worden uitgeschreven. "Het is moeilijk voor te stellen hoe moeilijk het is voor ons om zijn lijden voor te stellen, maar het moet enorm zijn.

"Waarom staat God dit toe? Omdat Aisav moet lijden voor wat hij de Joden 2000 jaar lang heeft aangedaan en de manier, de vorm van de straf, is precies hetzelfde als wat zij met de Joden deden. U wilt de Joden overwinnen en onttronen? Raad eens wat? Degene die hen gaat helpen, moet zelf het gevaar lopen om onttroond te worden".

Rabbi Kessin's volledige lezing "De diepere betekenis van de Trump-verdachtmakingen" is beschikbaar op YouTube.

Bron: Orthodox Rabbi: Trump Impeachment Hearings is 'Angel of Esau Fuming with Anger' -