www.wimjongman.nl

(homepagina)

Mystieke Rabbi tot Israeli's: Reis niet op Pesach

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 12 maart 2019

 “Daarna zal Ik Mijn geest over alle vlees uitstorten; Uw zonen en dochters zullen profeteren; Uw oude mannen zullen dromen dromen, en uw jongemannen zullen visioenen zien." Joël 3:1 (De Israëlische Bijbel™)

 

Rabbi Nir Ben Artzi, een Israëlische mystieke rabbijn die in het verleden veel accurate voorspellingen heeft gedaan, kondigde onlangs aan dat Joden niet buiten Israël mogen reizen tijdens Pesach, een waarschuwing die een sterk precedent in zich draagt.

De feestdagen van Pesach zijn zeven dagen die in Israël worden gevierd en acht dagen in alle andere plaatsen. Het is de drukste tijd van het jaar voor Ben Gurion International Airport wanneer ongeveer 300.000 buitenlanders aankomen, terwijl naar schatting 350.000 Israëliërs in een omgekeerde Exodus vertrekken om de vakantie in het buitenland door te brengen.

In zijn wekelijkse preek, die op zijn website in het Hebreeuws wordt gepubliceerd, waarschuwde Rabbi Ben Artzi de Israëli's om het Heilige Land niet te verlaten tijdens deze Pesach.

"Dit specifieke Pesach is een heel bijzonder feest voor de Joden", vertelde Rabbi Ben Artzi aan Breaking Israel News. "Meer dan ooit tevoren verlaten de Joden dit jaar Egypte. De Heilige, Gezegend zij Hij, omhelst en houdt van zijn kinderen die Pesach vieren in het Land".

De rabbijn legde uit dat de wereld nu een tijdperk ingaat dat vergelijkbaar is met eerdere tijdperken waarin Joden buiten Israël in gevaar zijn.

"Deze dagen zijn een tijd van gevaar voor Joden buiten Israël," zei rabbijn Ben Artzi. "Deze situatie zal alleen maar erger worden. Sommige Joden beginnen dit te beseffen en zijn bang. Veel Joden beginnen hier wakker van te liggen en verlangen ernaar om aliyah te maken (naar Israël te emigreren, letterlijk 'opgaan'). Anderen verschuilen zich hiervoor en proberen zich te vermommen en te handelen op manieren waarvan zij geloven dat ze de gunst zullen winnen van de haatzaaiers van Israël. Dat zal hen niet helpen, en uiteindelijk zal de haat hen vinden.

"Hoewel het heel duidelijk is wat er gebeurt, vertellen sommigen zichzelf dat het niet echt gebeurt, dat er geen gevaar is," zei Rabbi Ben Artzi. "Dit is niets anders dan ego.

Rabbi Ben Artzi merkte op dat antisemitisme aan het licht komt in de Amerikaanse politiek op de tijd voor Pasen, wanneer Joden zich een politieke beweging in Egypte herinneren die een poging tot genocide werd.

Rashida Tlaib (rechts) en Ilhan Omar. (Bron: Breaking Israel News)

"Farao gaf de aanblik van de slang," zei Rabbi Ben Artzi. "Mensen die tegen het Heilige Land spreken, doen dat omdat ze geleerd hebben politici te zijn. Daarbij zijn ze sluw en zullen hun ware bedoelingen verbergen, zoals een slang. Ze zijn zo stil, zo stil. Maar plotseling zullen ze toeslaan. Al hun acties zijn nu bedoeld om hun ware gevoelens - dat ze de Joden haten - te verbergen."

Rabbi Ben Artzi legde uit dat Joden in geen geval buiten Israël mogen reizen op Pesach.

De Pesach-waarschuwing van de rabbijn is gegrond. De laatste jaren hebben de Israëlische veiligheidsdiensten vóór de vakanties waarschuwingen uitgevaardigd en de veiligheid verscherpt. In 2002 voerde Hamas een bomaanslag uit in het Park Hotel in Netanya, tijdens een sederdienst, waarbij 30 doden - waarvan sommigen overlevenden van de Holocaust waren - en 140 gewonden vielen.

"De Schepper van de wereld vraagt de Israëlische natie, de Joden die in het land Israël wonen, niet op Pesach te gaan reizen, zelfs niet om de graven van tzaddikim (heilige mannen) te bezoeken," aldus Rabbi Ben Artzi. "We hebben veel tzaddikim die in Israël begraven liggen en ook veel heilige mensen die nog onder de levenden zijn."

"De graven van de voorvaderen [die zijn in Hebron] zijn groter dan alle tzaddikim in de wereld, Abraham, Izaäk en Jakob, naar wie we verwijzen wanneer we bidden," schreef de rabbijn in zijn wekelijkse preek.

De verlichte grot van de patriarchen in Hebron. (Krediet: Mordechai Persof/Midrasha L'ad Hamikdash)

Rabbi Ben Artzi legde verder uit dat de heilige mensen die buiten Israël stierven, zich vandaag de dag in het land Israël bevonden.

"Alle rechtvaardigen in de wereld, hun Loez-bot, hun ziel en hun geest, kwamen daar door de 'incarnatie van de vergeving', schreef Rabbi Ben Artzi.

Rabbi Ben Artzi verwees naar de Joodse traditie van het Loez-bot als een onverwoestbaar bot aan de basis van de schedel, dat wordt gebruikt als een zaadje om het fysieke lichaam te laten hergroeien voor de opstanding van de doden in het Messiaanse tijdperk.

"De incarnatie van vergeving" wordt beschreven in Midrash Rabbah (Parshat Tzav), een verzameling van homiletische leerstellingen uit de derde eeuw, die beschrijft hoe de rechtvaardigen die buiten Israël sterven, vergeven worden in de dood en hun weg naar het land Israël. Het wordt door de wijzen zo begrepen, dat wanneer de tijd van de opstanding van de doden aanbreekt, de rechtvaardigen die buiten Israël begraven werden, onmiddellijk in Israël zullen worden opgewekt. Deze verklaring is gebaseerd op een vers in Ezechiël.

 Profeteer daarom en zeg tegen hen: Zo zei Hasjem: Ik ga jullie graven openen en jullie uit de graven tillen, o Mijn volk, en jullie naar het land van Yisrael brengen. Ezechiël 37:12

Rabbi Ben Artzi stelde dat het gevaar voor Joden en niet-Joden in Europa nog groter was.

"Heel Europa zal moslim worden," aldus Rabbi Ben Artzi. "Zij zullen de Joden uit hun huizen gooien en de niet-Joden zullen meedoen en helpen om de Joden te verwijderen. De Joden zullen van huis naar huis dwalen. De Joden vluchten te voet uit Frankrijk en andere plaatsen in Europa. Zij zullen hun auto's in hun haast achterlaten om in Israël aan te komen. Het is jammer dat ze blijven wachten. Ze moeten nu vertrekken."

Meerdere voorspellingen van Rabbi Ben Artzi uit het verleden zijn uitgekomen, wat zijn recente waarschuwing bevestigt. In 2016 kondigde Rusland aan dat het Syrië zou voorzien van het geavanceerde S-300 anti-luchtraketsysteem. Dit was een bron van grote zorg en leek een gevaar te vormen voor het vermogen van Israël om zich aan zijn noordelijke grens te verdedigen. Rabbi Ben Artzi verzekerde zijn volgelingen dat de "raketten dol zouden worden" en "zichzelf zouden opblazen". Een paar maanden later kwamen er verschillende video's boven water die dat precies lieten zien.

Vlak voor de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen voorspelde Rabbi Ben Artzi dat er een opkomst van hekserij en afgoderij in de wereld zou komen. Na de verkiezing van Trump hielden zijn tegenstanders een aantal gebeurtenissen die de president probeerden te beheksen.

De rabbijn heeft ook nauwkeurig, aardbevingen, vliegtuigcrashes, het falen van Noord-Koreaanse rakettesten voorspeld, en een zeldzame tsunami die Iran trof.

Bron: Mystic Rabbi to Israelis: Do Not Travel on Passover - Breaking Israel News