www.wimjongman.nl

(homepagina)Door Gary Stearman - 20 februari 2019

Het opnemen van de Gemeente is een geschenk en een belofte van God aan de gelovigen die het lichaam van Christus vormen. Het is een van de vele verborgenheden van het Nieuwe Testament, en het is de meest raadselachtige van allemaal. Er zijn verschillende meningen over het "Wat", "Wanneer", "Waarom", "Waar" en "Hoe" van dit signaalgebeuren. Christenen die de Bijbel bestuderen weten dat dit onderwerp - de Opname - controversieel is.

We hebben ons allemaal in gesprekken gewikkeld die een beetje controversieel zijn geworden, omdat de gemeenschappelijke bewijsteksten van de voor-de-verdrukking-opname met toenemende emotie worden tegengestaan. En we hebben ons met spijt van zulke discussies afgewend omdat het zo moeilijk kan zijn om een zo'n eenvoudig concept over te brengen. Zie maar eens, veel van je christelijke vrienden gaan naar de kerk, maar zullen de profetische beloften van de opname niet aanraken met de spreekwoordelijke "koud-water-vrees."

Maar toch, voor degenen onder ons die opgewonden zoeken naar aanwijzingen over Zijn terugkeer voor de Gemeente, zullen er altijd aanwijzingen zijn die tot nadenken stemmen en die resulteren in een hoger niveau van hoop en geloof. Onze Heer weet dat wij mensen van een verborgenheid houden. Paulus zei dit het beste:

"Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden." (1 Cor 15:51,52).

Met andere woorden, net wanneer je uiteindelijk tot de conclusie komt dat de opname niet in jouw leven zal komen, zou het in het volgende moment kunnen gebeuren! En wanneer dat het geval is, ben je verrast! (Als je een ouder bent geweest, weet je hoeveel plezier je hebt gehad aan het verrassen van je kinderen ... het presenteren van dat speciale geschenk terwijl ze dit het minst verwachten! Hun blije reactie is praktisch onbeschrijflijk!) De Bijbel beschrijft onze Vader als iemand die ons graag overspoelt met onverwachte zegeningen!

Misschien bent u iemand die denkt dat, omdat Christus ons Pesach is, en omdat Hij opstond op de Eerste Vruchten en ons vervolgens op Pinksteren de gave van de Heilige Geest gaf... dan komt Hij zeker ... voor ons terug op het Bazuinenfeest! Ik zou daar nooit over twisten. Het is zeker mogelijk, maar het heeft geen absolute zekerheid.

Tel je de kalenderdagen, en kijk je naar de gebeurtenissen rond Israƫl, of de opkomst van wereldoorlogen? Dat doen wij ook! Maar hoe graag je het ook zou willen, je kunt de Opname niet voorspellen. Toch... ik zal u dit vertellen: ik kijk uit! Als we die woorden uitspreken, weten we dat vreugdevol uitkijken een van de moeilijkste verplichtingen is om na te komen. Christenen die echt geloven in de naderende wederkomst van Christus voor zijn Gemeente, bereiken typisch pieken van verwachtingsvol enthousiasme, gevolgd door valleien van somberheid, terwijl de samenleving naar een apocalyptisch oordeel toegaat.

Het enige wat je hoeft te doen is naar de toestand van de wereld te kijken om te zien dat we het niveau van afvalligheid hebben bereikt dat door de apostelen voor de eindtijd is beschreven. En wat we wel weten is dat de opname een trekker is die een kettingreactie van trieste gebeurtenissen in gang zet, die culmineert in de opkomst van de Antichrist en zeven jaar van oordeel in de Verdrukking, gedurende welke tijd wij de Heer in de hemel zullen verheerlijken. Daarom zeggen we: "Blijf opkijken!

Bron: Can We Predict the Date of the Rapture?