www.wimjongman.nl

(homepagina)

GELIEFDE VRIENDEN VAN ISRAËL

()

Vóór de verkiezingen in Israël plaatste professor Novel, een partijloze burger, een videoclip op internet, waarin hij de vraag opwierp die voor Israëls burgers het eigenlijke en meest belangrijke verkiezingsbesluit is, namelijk: Wat voor een staat willen wij in de toekomst zijn?

Als eerste bracht hij naar voren dat in het gebied dat tussen de Middellandse Zee en de Jordaan ligt – dat wil zeggen, in het historische land Israël, met het West-Jordaan- land, Gaza en Golan – 6,6 miljoen Joden en 6,8 miljoen Arabieren wonen. Verder maakte hij dan duidelijk dat de beslissing over wat voor land Israël in de toekomst wil zijn, tenslotte bij de kiezers ligt.

Wil Israël een door Joden gedomineerde staat zijn die heel het gebied van het historische land omvat en daarmee over een Arabische meerderheid heerst, die voor het merendeel geen Israëlisch burgerschap bezit? Dat is het streven van uiterst rechts in Israël.

Of moet er een democratische staat op heel het gebied van historisch Israël ontstaan, waarin Joden en Arabieren dezelfde rechten hebben? Dat is het streven van uiterst links en enkele Arabieren. Wat dat te betekenen heeft, moet bij de bovengenoemde demografische verhoudingen voor iedereen duidelijk zijn.

Of moet Israël een Joodse en democratische staat zijn en blijven met een duidelijke Joodse meerderheid? Als dat zo is, dan betekent dat, volgens Novel: Israël moet afzien van de droom van “heel het land Israël”. Dat zal weliswaar werkelijk pijnlijk worden, maar de Israëli’s moeten beslissen, omdat het onmogelijk is, zoals men in een spreekwoord zegt: de koek verdelen en hem tegelijkertijd helemaal te willen behouden. Zo gezien is het om het even hoe het verkiezingsresultaat uit zal pakken. Bij de vorming van een regering blijft namelijk nog steeds de belangrijke vraag en daarmee de beslissing, wat voor een staat Israël in de toekomst wil zijn.

Professor Novel vond echter dat nog steeds de optie open blijft om niet te beslissen en de zaak voor zich uit te schuiven, zoals de huidige regering het tot nu toe gedaan heeft. Maar daarmee zou Israël zich aan het gevaar blootstellen dat uiteindelijk an- deren voor het land beslissen. Verder voegde hij er aan toe dat deze verkiezingen waarschijnlijk de noodlottigste in de geschiedenis van Israël zouden kunnen zijn, want het gaat er tenslotte om, te beslissen welke weg Israël in de toekomst in moet slaan. In zijn videoclip legde hij de drie verschillende mogelijkheden uit en wees klip en klaar op de gevolgen van de huidige uitkomst van de verkiezingen.

Hij maakte ook duidelijk dat het een valse hoop is, te denken dat de Palestijnen ten- slotte zullen emigreren en het land verlaten. Zij zullen in het land blijven, zoals ook de Joden zullen blijven. “Wij moeten de realiteit onder ogen zien”, zei de professor, “en op grond van de realiteit onze beslissingen nemen”.

Op ironische toon merkte hij tenslotte op dat hij ervan overtuigd is dat er ondanks al de genoemde moeilijkheden een weg is om de problemen te overwinnen, namelijk de kop in het zand steken, zoals de struisvogel doet wanneer er gevaar dreigt.

Voor ons blijft het hopen en bidden dat er, ondanks de vastgelopen situatie, een regering tot stand komt die in staat is goede keuzes te maken in de komende be- langrijke beslissingen.

In deze verwachtingsvolle hoop groet ik u hartelijk met shalom, omdat wij mogen weten dat de Hoeder van Israël sluimert noch slaapt, uw

Fredi Winkler

Bron: Middernachtsroep.nl