www.wimjongman.nl

(homepagina)

Omgaan met de duivel

Door Hal Lindsey - 12 december 2019

Nikki Haley, voormalig VS-ambassadeur bij de Verenigde Naties, bestempelde onlangs een Canadese stem bij de VN als "een deal met de duivel."

Dat is sterke taal, die afkomstig is van een goed gewaardeerd diplomaat. Ik neem aan dat ze het figuurlijk bedoelde. Maar er is iets letterlijk aan het werk. Canada's recente zicht op Israël is een capitulatie voor de groeiende krachten van de duisternis in onze wereld. De laatste jaren hebben de landen van de VN veel zaken gedaan met de duivel - de daadwerkelijke duivel.

Haley verwees naar een stemming over een anti-Israël-resolutie die door Noord-Korea werd opgevoerd. Inderdaad, deze voorbeelden van respect voor de mensenrechten - zoals de Noord-Koreaanse regeringsleiders - steunden een resolutie waarin Israël werd veroordeeld voor de "bezetting" van Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria. De resolutie zegt ook dat de muur die Israël heeft gebouwd "het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking ernstig belemmert."

Die muur is gebouwd om de terroristische activiteiten in Israël te stoppen. Hij is zeer effectief geweest. Dat was nodig omdat de Palestijnse leiders nog steeds een belangrijke sponsor van het terrorisme zijn. Israël probeert vrede te sluiten terwijl Palestijnse leiders hun kiezers aanmoedigen om willekeurig mensen neer te steken en dingen op te blazen. Wanneer Israël reageert op deze terroristische daden, ontkennen de Palestijnen deze acties tegen Israël. Israël blijft proberen vrede te sluiten. Maar terwijl zij zich inzetten voor de vrede, moeten zij hun volk veilig houden. Vandaar de muur.

Een paar jaar geleden kon de zetel van het wereldsympathieke antisemitisme in de islamitische naties worden gevonden. Maar meer en meer verplaatst het zich terug naar het land waar het grootste kwaad zich heeft gemanifesteerd - Europa. In de huidige 74e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (2019-2020) stemden alle EU-lidstaten voor slechts één resolutie, namelijk om (1) Iran, (2) Syrië, (3) Noord-Korea, (4) de Krim, (5) Myanmar en (6) de VS te bekritiseren voor het embargo tegen Cuba.

"Daarentegen wordt van de EU-lidstaten verwacht dat zij voor 15 van de 20 resoluties stemmen waarin Israël wordt genoemd. Toch hebben deze zelfde EU-landen verzuimd om ook maar één enkele AV-VN-resolutie in te dienen over de mensenrechtensituatie in China, Venezuela, Saoedi-Arabië, Wit-Rusland, Cuba, Turkije, Pakistan, Vietnam, Algerije, of 175 andere landen".

Denk aan deze aantallen - 20 resoluties tegen Israël. Van alle EU-landen wordt verwacht dat zij voor 15 van deze resoluties stemmen. Alle (of bijna alle) van de 20 resoluties zijn aangenomen of zullen naar verwachting worden aangenomen in de Algemene Vergadering. Zet dat in contrast bij elkaar met 6 resoluties tegen de rest van de wereld!

Er waren er 20 tegen Israël, terwijl er één was tegen de nummer 1 staatssponsor van terreur in de wereld, Iran. Er was er één tegen Syrië - de natie waarvan de leider chemische wapens tegen zijn eigen volk gebruikt. Er was er één tegen Noord-Korea - dat verhongert, martelt, gevangen houdt, iedereen vermoordt die zich verzet tegen zijn "Opperste Leider".

Er waren geen resoluties tegen Venezuela, waar de leider zijn vijanden doodt en systematisch zijn volk uithongert. Er waren er ook geen tegen China, waar de oorlog tegen de godsdienstvrijheid leidt tot verkrachting en plundering door de regering. Er was er ook geen tegen Rusland, waar het verzet tegen het regime van Poetin vaak gelijk staat met de dood.

Toch waren er twintig tegen Israël. Dit niveau van haat en zure vijandschap is niet vanzelfsprekend.

Jezus noemde Satan "de vorst van deze wereld". Hij is een wezen in oorlog met God. Hij gelooft dat als hij Israël kan vernietigen, hij de oorlog zal winnen door God tot een leugenaar te maken. En zo vecht hij tegen Israël met al het gif dat hij kan verzamelen. (En dat is veel vergif.) Uiteindelijk zal hij proberen Israël te vernietigen door een vredesverdrag te sluiten tussen zijn man, de Antichrist en het volk Israël. Maar zelfs dan zal God zijn beloften nakomen.

Dit zijn moeilijke tijden. Maar wanhoop niet. Kijk in plaats daarvan omhoog. Uw verlossing nadert.

Bron: Hal Lindsey