www.wimjongman.nl

(homepagina)

De tien zonden van verzuim door de President

Door Dave Hodges - 28 januari 2019

Is het waar dat de Trump-regering uitgeteld is? Nee! Is het waar dat de Trump-regering volledig verlamd is? Absoluut ja!

Trump is een lachertje geworden

Grote schade is toegebracht aan Trumps 2020-campagne door zijn inactiviteit. De Russen en de Chinezen, maar ook andere staatshoofden, bespotten de president terwijl ze de titel van president voor de naam van Pelosi plakken. Zelfs de vertegenwoordiger van Californië, Karen Bass (D), verklaarde dat de voorzitter van het Huis, Nancy Pelosi, de State of the Union moet afleveren. Dit is veruit het laagste moment voor deze president en al snel zullen de peilingen een afspiegeling zijn van het groeiende bewustzijn bij het publiek over de passiviteit van de president en zijn stilzwijgende instemming met de radicale en krankzinnige linkerzijde.

Er doet echter een gerucht de ronde onder betrouwbare bronnen, die de aarzeling van de president kunnen verklaren. Voordat we daar in het artikel van morgen op terugkomen, laten we eerst kort ingaan op de mislukkingen van de president, aangezien het betrekking heeft op zijn schijnbare weigering om zijn macht als president uit te oefenen.

De tien zonden van de President vanwege verzuim

  1. Het falen om de illegale acties te beteugelen in de sociale media-censuur van de enkele media die conservatieve kandidaten en de president steunen. Aangezien Doug en Joe Hagmann mijn getuigen zijn, richtte ik mij tot een persoon die rechtstreeks en regelmatig contact heeft met de president terwijl wij aanwezig waren op het Steve Quayle-evenement in Branson, MO. midden september 2018. Ik heb 35 minuten lang de onwettigheden op het sociale forum van Google, Twitter, Facebook en Youtube in detail beschreven. Hun overtredingen varieerden van schendingen van open forumwetten tot schendingen van de antitrustwetgeving. De persoon met wie ik sprak maakte aantekeningen. Ik had verwacht dat er niets uit het gesprek voort zou komen. Echter, in de volgende week, tweette de President en sprak over het nagaan van de sociale media en sommige van de fraseologie was als bewijs in de verklaringen van Trump te zien. Sindsdien heeft de President er niets meer mee gedaan. Dit was meer dan zes weken voor de tussentijdse verkiezingen. Als de President onmiddellijk had gehandeld, zoals hij had moeten doen, zou het Parlement misschien gered zijn van een take-over door de diepe staats-socialistische democraten. Zonder onze volledige deelname, de onafhankelijke media was de beslissende factor bij de presidentsverkiezingen van 2016. Het bewijs is dat wat er bij de verkiezingen van 2018 is gebeurd, aangezien we dood waren verklaard. Trump verloor de tussentijdse verkiezingen toen hij er niet in slaagde zijn macht als president uit te oefenen om de sociale media-monopolistische gestapo te reguleren.
  2. Obama en Clinton zouden vandaag in een gevangeniscel kunnen zitten als de president het beruchte dossier had vrijgegeven, iets wat een illegale samenzwering tussen de Clinton Foundation en Obama en veel Deep State knechten zou hebben laten zien. DOJ weigerde om de dossiers vrij te geven. Trump zou persoonlijk naar de verantwoordelijke afdeling moeten zijn gegaan en de ene procureur na de andere hebben ontslagen en gearresteerd totdat hij een procureur vond die zijn pensioen en vrijheid wilde behouden, die de documenten zou vrijgeven. Zij zouden een goede lezing hebben gemaakt tijdens de geplande State of the Union speech.
  3. Hillary en haar 33.000 illegale e-mails zijn het gemakkelijkste fruit zijn om te plukken dat ik ooit heb gezien. En dit is de beleefdheid achtergelaten door Comey en de FBI. Hillary heeft geen verdediging en elke overtreding bedraagt een gevangenisstraf van vijf jaar. Waarom heeft u haar niet vervolgd, Donald? Je zegt dat het DOJ niet bereid was. Dan ontslaat u aanklager na aanklager, totdat u een aanklager vindt die zijn pensioen wil bereiken.
  4. Robert Mueller is een crimineel van de ergste soort. Hij hielp HSBC bij het witwassen van geld, samen met Hillary en Comey. Dit is zo goed gedocumenteerd op deze site. Ook was het Mueller die namens Uranium One en de Clinton Foundation de eerste partij hoogverrijkt uranium aan de Russen leverde. Ik heb de twee documenten gepubliceerd, één van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en één van de Russen, die de beschuldigingen onafhankelijk van elkaar bevestigden. Als ik dit kan vinden, waarom kan Trump dat niet? En hoe zit het met de associatie van Mueller met maffiakoning Whitey Blodger? Nogmaals, dit is gemakkelijk te plukken fruit en de president weigert om op te treden.
  5. Als Trump Mueller niet wil aanklagen, waarom heeft hij hem dan niet ontslagen als speciaal aanklager? Waarom heeft hij zijn financiering niet stopgezet? Waarom heeft hij deze nep-Russische heimelijke samenzwering - waanideeën onzin niet een deadline gegeven voor het stopzetten ervan. Geen enkele aanklacht over collusie van Trump of zijn naaste medewerkers in de campagne is er gekomen. Alle aanklachten hebben betrekking op Muellers missie welke illegaal is. Trumps falen om Mueller te ontslaan is zijn grootste tekortkoming geweest. Twee jaar van niets en de krankzinnigheid gaat door en Trump heeft de macht om het te stoppen. Als ik Robert Stone was, zou ik echt woest als zijn dove vrouw werd gedwongen om op de betonnen straat te staan zonder schoenen op het moment van de arrestatie van Stone.
  6. Twee jaar geleden had de president als een van zijn eerste acties de grens moeten sluiten. Hij had in februari 2017 een nationale noodtoestand moeten afkondigen. Hoeveel kartelleden, ISIS en MS-13 gangsters zijn er sinds die tijd het land binnengelaten?
  7. Trump is een lachertje geworden in de internationale gemeenschap en heeft hier thuis toelaten dat de mentale dwerg die de voorzitter is van het Huis, om de SOTU-toespraak te annuleren. En zelfs nadat de regering werd heropend, is Trump nog steeds het recht ontzegd om de toespraak te houden door de derderangs ambtenaar in de regering en Trump is vermoedelijk de nr 1 persoon in de regering.
  8. Na de arrestatie van Roger Stone, tweette Trump een klacht over de DOJ en hun onvermogen naar Podesta, Clinton etc. In tegenstelling tot Ocasio-Cortez, begrijp ik de 3 takken van de overheid. DOJ is de uitvoerende tak van de overheid. De president is het hoofd van de uitvoerende macht. Als zodanig staat de procureur-generaal in dienst van de president en niet andersom. Waarom heeft Trump zijn presidentiële macht aan de DOJ afgestaan?
  9. De arrestatie van Roger Stone op de manier waarop dit is gebeurd, vormt een grove schending van machtsmisbruik. De leiding van de FBI moet worden ontslagen door Trump voor deze gestapotactieken en het hoofd van de FBI moet worden ontheven van commando. Nogmaals, zijn krekels tsjirpen.
  10. De collectieve mislukkingen van Trump in deze kritieke gebieden hebben geleid tot het voortdurende verlies van de rechtsstaat. We bevinden ons steeds meer in een situatie waarin geen enkele rechtsorde meer bestaat. We dalen snel af naar de derdewereldgerechtigheid, waar alleen liberale sociale rechtvaardigheid de overhand heeft. De inactiviteit van Trump heeft één zilveren rand, het heeft het feit blootgelegd en dat is een van de belangrijkste doelen van links in het volledig en totaal omzeilen van de Grondwet en alle burgerlijke vrijheden. Uiteindelijk heeft Trumps onvermogen om de macht van zijn ambt uit te oefenen ertoe geleid dat miljoenen Amerikanen veilig zijn. Meer daarover in het artikel van morgen.

Conclusie

Ik denk dat Trump het Witte Huis is binnengekomen met de beste bedoelingen en hij in elkaar geslagen is. Zijn meest vertrouwde adviseurs zijn niet te vertrouwen. Zij hebben aangestelden in dienst genomen die van de Deep State zijn en trouw aan de liberale agenda. William Barr is het laatste bewijs van waar ik het over heb.

Dit is geen klap naar Trump toe. Ik hoop dat dit artikel het bureau van Trump bereikt of iemand die aan de macht is en zich bekommert om het herstel van de Republiek. Trump kan elk van deze gevechten winnen. Als hij wacht op een mandaat van de mensen dan moeten we hem dat geven. Ik zou voor Trump stemmen in 2020, als hij deze termijn overleeft. Hij is de enige overgebleven conservatief die kan doen wat hij moet doen. We moeten nu achter hem gaan staan. Meer daarover en het feit dat er in groten getale valse vlaggen worden gebrouwen en dat zal in het artikel van morgen aan de orde komen.

Bron: The President's Ten Sins of Omission - Dave Hodges - The Common Sense Show