www.wimjongman.nl

(homepagina)

Christelijke leiders kunnen het mis hebben over de eindtijd

Door Jake McCandless - 10 mei 2019

Ik huilde deze morgen. Ik koos ervoor om te zeggen "huilen" omdat het veel meer bijbels en veel mannelijker klinkt dan te zeggen dat ik "schreide". Maar mijn hart breekt. Het zou meer dan wat dan ook gebroken moeten zijn vanwege de mensen over de hele wereld die het evangelie niet hebben gehoord en niet reageerden - zij die niet hun geloof in Jezus hebben beleden. Maar mijn hart breekt meer voor de velen die misleid zullen worden in de Grote Misleiding, hen die zich zullen afkeren van de waarheid in de Grote Afval in de eindtijd. En meer nog, het breekt vanwege hen die zich nu van dat geloof afkeren.

O, het doet pijn om iemand te zien en te horen die een leven met Christus heeft geproefd en het vervolgens heeft verlaten. Voor hen, zo dichtbij te zijn en weg te lopen - dit is hartverscheurend. Er is niets dat mijn hart meer gebroken heeft dan dat te zien in mijn twintig jaar in de bediening.

Mijn hart breekt vooral voor christelijke leiders die hun mensen niet voorbereiden en die een eschatologie onderwijzen die ver bezijden de waarheid is. En ik weet dat het tweede deel van die zin een ineenkrimpende uitspraak is, die mij als voorganger en bijbelleerkracht zou afschrikken. "Hoe durft iemand te beweren dat hij de waarheid heeft over de eindtijd? Met zoveel verschillende opvattingen en schijnbaar onopgeloste leerstellingen in de Schrift, is de consensus dat er geen consensus kan zijn over de Bijbelse eschatologie.

Maar, kom op - christelijke leider, voorganger, bijbelleraar, of student van het Woord, gelooft u werkelijk dat het Boek dat wij hebben gekregen, met een duidelijke presentatie van het Evangelie, wat iedereen kan begrijpen, werkelijk zo dubbelzinnig over de eindtijd en de terugkeer van Christus zou zijn? Echt waar?

Zou de Heer, die niet de auteur van de verwarring is, en die ultra-duidelijk is over hoe men het Koninkrijk binnen kan gaan, dan zwijgen over het eigenlijke Koninkrijk?

Als de Bijbel zelf waarschuwt dat velen zich van de waarheid zullen afkeren en in de laatste dagen bedrogen zullen worden, zou de Bijbel dan niets zeggen wat de waarheid is over hoe die tijd eigenlijk i?

Kom op.

We houden onszelf voor de gek om te geloven dat er geen enkele ware interpretatie is.

Als we zeggen, dat een serieuze exegeet en onderzoeker van het Woord de betekenis kan vinden die de Ene als de oorspronkelijke auteur bedoelde te moeten vinden, die bedoeld was voor het oorspronkelijke publiek en alleen die bedoelde betekenis uit de Schrift te moeten onderwijzen, maar we gebruiken een maatstaf voor elk boek in de Bijbel, behalve voor die passages die betrekking hebben op de eindtijd. Waarom zou dit veranderen?

Denk er eens over na - als de Schrift waarschuwt dat de mensen misleid zullen worden in de laatste dagen, geeft dat dan niet de mogelijkheid aan dat wij als christelijke leiders en predikers deel zouden kunnen uitmaken van dat probleem?

Nu ik dit argument aanvoer, is uw openhartige vraag terecht: zegt u dat u de juiste interpretatie van de eindtijd van de Schrift kent? Jake, zeg jij dat alleen jij en degenen in je kamp zijn, gelijk hebben?

Nou, natuurlijk, denk ik dat ik dat doe of ik ben op zijn minst op weg in die richting. Als we niet geloven in de opvattingen die we aanhangen, waarom zouden we er dan zo aan vasthouden? Maar eerlijk gezegd, ik weet het niet en ik krimp ineen om zo'n uitspraak te doen. Ik kan zeggen dat ik hard aan het werk ben om te leren wat er in de Schrift wordt gezegd, om te onderscheiden wat er gelezen en gehoord wordt door de Heilige Geest, en om mezelf geestelijk op de beste plek te zetten om de Geest getrouw te horen.

Je hebt gelijk dat ik niet overal zeker van ben, maar...

Ik ben er zeker van dat ik me in dingen van de eindtijd heb vergist.

Ik heb buitenbijbelse waarheden onderwezen en gepredikt. Ik heb verkeerde veronderstellingen gemaakt. Ik ben op de verkeerde trein gesprongen. Ik heb met leringen en standpunten rondgelopen zonder de Schrift en de Heer gezocht te hebben. Ik heb over dit onderwerp lesgegeven zonder voldoende te studeren.

Ik bied mijn verontschuldigingen aan de eerste jeugdgroep waar ik mee werkte, ik heb lesgegeven door middel van het Boek Openbaring door een commentaar op te pikken in een christelijke boekhandel omdat het een van de goedkopere boeken was die op de plank lag. Ik heb het niet goed bekeken of vergeleken, maar ik heb het gewoon weer doorverteld. Ik heb geen commentaar er bij gepakt omdat het in overeenstemming was met hoe ik altijd was onderwezen. Ik verontschuldig me voor de preken en leringen die ik gaf op de eindtijd, terwijl ik dacht dat ik hard had gestudeerd, maar in werkelijkheid werd ik verblind door wat ik altijd had gehoord.

Ik hoop van niet, maar het is waarschijnlijk dat ik me in de toekomst nog meer moet verontschuldigen. Wat nodig is om anderen goed voor te bereiden.

Ik schrijf dit niet om je te vertellen dat je het mis hebt en dat ik gelijk heb. Ik schrijf dit om te zeggen dat je het misschien verkeerd hebt, want ik heb het zeker mis gehad. Ik schrijf ook omdat er zielen op het spel staan met betrekking tot ons onderwijs aan het eind van de rit en onze studie daarover. Ook het vermijden van het onderwerp zal het onderwerp niet doen weggaan.

Ik schrijf ook omdat ik, terwijl ik vanmorgen huilde over deze situatie, mij eraan herinnerde dat het bij Jezus' eerste komst de religieuze leiders waren en degenen die beweerden de Schrift het beste te kennen, maar het fout hadden toen de Messias verscheen. Mensen waren er niet klaar voor om Jezus te ontvangen omdat ze niet voorbereid waren door hun religieuze leiders. In deze tweede fase kunnen we elkaar niet op dezelfde manier in de steek laten. Christelijke leiders, we kunnen onze mensen niet teleurstellen.

Nogmaals, hoort u dit alstublieft, het waren de topgeleerden uit de Bijbel, de meest gerespecteerde exegeten, de meest gerespecteerde uitleggers, de meest populaire leraren, en de meeste geziene religieuze mensen die het mis hadden over de eerste komst van Jezus. Als we niet oppassen kan die situatie zich herhalen en dat religieuze christelijke leiders het mis kunnen hebben over de eindtijd.

Bron: Christian Leaders Could Be Wrong About End Times