www.wimjongman.nl

(homepagina)

De migratieschok

De migratieschok die Europa in gevaar brengt, is het sterkst voelbaar in België, waar 1 miljoen mensen migreerden naar een land met 10 miljoen inwoners, met als gevolg een cultureel separatisme, de opkomst van salafisme en terreur. Wat doet Europa daaraan?

Giulio Meotti - 25 maart 2019

"De migratiecrisis in Europa leidt tot een kernsplijting," schreef de Stanford historicus, Niall Ferguson. "Ik geloof dat de kwestie van de migratie door toekomstige historici gezien zal worden als de fatale oplossing van de EU."

De voorspelling van de heer Ferguson lijkt werkelijkheid te worden. In Duitsland, waar de partij van Angela Merkel net is verpletterd, nadat de leider van de parlementaire fractie van de conservatieve Christen-Democratische Unie, Ralph Brinkhaus, zei dat een moslim de Duitse bondskanselier zou kunnen worden.

In België heeft de immigratie onlangs een regering ten val gebracht. De Belgische minister-president Charles Michel nam ontslag in verband met een coalitiecrisis op het gebied van immigratie, en een minderheidsregering verving deze. Michel besloot dat hij niet toegaf aan de eisen van de Vlaamse nationalisten, die weigerden het migratiepact van de Verenigde Naties te steunen. "Er is grote bezorgdheid en zelfs woede en frustratie onder een groot deel van de bevolking over de chaotische organisatie van het asiel en de chaotische migratiestromen naar Europa... Aan de illegale chaos moet een einde komen", aldus de Vlaamse nationalistische leider Theo Francken. Bart De Wever, een andere leider van de rechtse Nieuwe Vlaamse Alliantie van België, verklaarde ook dat België moet kiezen tussen sociale cohesie of open grenzen.

De stad Antwerpen is net een historisch keerpunt in Europa gepasseerd: de bevolking van de hoofdstad van Vlaanderen heeft met 50% de drempel overschreden van inwoners met een "migranten achtergrond".

Volgens de Franse geleerde Laurent Fidés is het VN-migratiepact een vorm van "massale indoctrinatie" inzake immigratie.

Als je kijkt naar wat er gebeurt met de op een na grootste stad van België, realiseer je je dat de Nieuwe Vlaamse Alliantie misschien een punt heeft. De stad Antwerpen is net een historisch keerpunt in Europa gepasseerd: de bevolking van de hoofdstad van Vlaanderen heeft met 50% de drempel overschreden van inwoners met een "migranten achtergrond," wat betekent dat er meer mensen in de stad wonen die migranten of afstammelingen van migranten zijn dan niet.

België is "de toekomst". België is het land waar alle landen die weigeren de immigratie te stoppen naartoe zullen gaan.

België wordt wel "een land van permanente migratie" genoemd. "Oordeel voor jezelf: in vergelijking met zijn bevolking heeft België sinds 2000 een migratieshock meegemaakt die ernstiger is dan van Frankrijk, Duitsland of Nederland, zo onthulde de Belgische senator Alain Destexhe. "In twintig jaar tijd heeft België tussen de 600.000 en 700.000 mensen genaturaliseerd, dat wil zeggen 5 of 6 procent van de bevolking, om nog maar te zwijgen van de illegale immigranten en asielzoekers..." Destexhe publiceerde zojuist een boek over het onderwerp "Immigratie en intégratie: avant qu'il ne soit trop tard....". Immigratie en integratie: voor het te laat is. Zoals de heer Ferguson begreep, is dit het belangrijkste onderwerp waarmee Europa wordt geconfronteerd.

Destexhe's oproep is des te urgenter omdat het niet afkomstig is van een rechtse politicus, maar van de voormalige secretaris-generaal van de humanitaire organisatie Artsen zonder grenzen. De nu Belgische parlementariër Destexhe stelt een aantal belangrijke maatregelen voor om de immigratie in zijn land te beperken, waaronder de beperking van gezinshereniging, de herziening van het Verdrag van Genève waarin de modaliteiten voor de toekenning van de vluchtelingenstatus door de staat zijn vastgelegd, een verbod op de financiering van de islam door het buitenland, en de afschaffing van subsidies voor pro-islamitische lobbies. In zestien jaar tijd heeft de Naturalisatiecommissie van het Belgische parlement 226.417 dossiers onderzocht en 60 procent van de aanvragen aanvaard.

"België is, net als Frankrijk, een bedreigd land," aldus de Franse journalist Eric Zemmour. "Als we in bepaalde delen van Brussel rondlopen, is het niet langer België, het is een ander land." Wat is er met België gebeurd? "Het begin van de golf kan worden gedateerd in het jaar 2000", vervolgt Destexhe. "België heeft tegelijkertijd drie beleidslijnen aangenomen. Ten eerste de uitbreiding van de gezinshereniging, die uiterst gemakkelijk werd. Vervolgens de massale regulering van de illegalen. Ten slotte faciliteerde de wetgever de naturalisatieprocedure. Het gecombineerde effect van deze maatregelen zorgde voor een instroom van één miljoen mensen in tien jaar tijd in een land met 10 miljoen inwoners! Het is een enorme demografische schok die leidt tot een verandering in de samenstelling van het land, vooral in Brussel, en die de problemen van de communistische gemeenschap, de verspreiding van het salafisme en meer in het algemeen het culturele separatisme sterk verergert."

In één jaar tijd is het aantal aanvragen voor gezinshereniging in België met 75 procent gestegen als gevolg van de toevloed van vluchtelingen in de zomer van 2015. De meesten van hen uit Syrië, Irak en Afghanistan hebben - zodra hun status is erkend - een aanvraag ingediend om hun familie naar België te brengen. Dankzij de immigratie groeit de Belgische bevolking constant.

"Stel je voor dat 5 of 6 miljoen mensen de Franse nationaliteit verwerven zonder dat er om economische of culturele integratie in de Franse samenleving wordt gevraagd: dit zou een oproer veroorzaken, maar het is vergelijkbaar met wat er in België is gebeurd", legt Destexhe uit. "Net als Frankrijk is België in relatief korte tijd drastisch veranderd en werd het omgevormd tot een massale immigratienatie, zonder publiek debat," schreef Destexhe ook in Le Figaro, waarin hij opmerkt dat de bevolking in relatief korte tijd van 10,2 miljoen naar 11,3 miljoen is gestegen als gevolg van de massale migratie. Tussen 2000 en 2010 lagen de netto migratiecijfers van België "negen keer hoger dan in Nederland, vier keer hoger dan in Frankrijk en Duitsland, en zelfs hoger dan in de VS" in verhouding tot de grootte van dit land".

De Joodse Britse geleerde Eric Kaufmann bestempelde deze historische demografische transformatie als "whiteshift". Neem de Belgische stad Mechelen: een kwart van zijn 90.000 inwoners zijn nu moslims en de katholieke kathedraal in de Belgische stad heeft onlangs de islamitische oproep tot gebed uitgezonden. Het lijkt een bevestiging van wat de Belgische kardinaal en aartsbisschop van Brussel, Jozef De Kesel, zei: "Het zou onverstandig zijn om een religieus vacuüm te creëren. De islam zal niet aanvaarden dat de religie naar de privésfeer wordt verbannen. Zal het dezelfde weg volgen als de katholieke kerk of zal het onze cultuur binnendringen? Ik weet het niet. Ik ben geen profeet. Heb je het boek 'Soumission' van Michel Houellebecq gelezen?

"Dergelijke demografische schokken brengen bijna onvermijdelijk culturele conflicten met zich mee," schreef Christopher Caldwell onlangs over de impact van immigratie op Europa. Er bestaat een verband tussen massale immigratie, multiculturalisme en islamitische groei.

De Algerijnse schrijver Boualem Sansal heeft zojuist verklaard dat België over 50 jaar volledig kan zijn geïslamiseerd. "Dit zijn geen schokkende woorden, dat is wat ik waarneem," zei Sansal. "Zeggen dat het islamisme zal domineren betekent niet dat alle Fransen of Belgen moslims zullen worden. Er is dan een actieve minderheid, met degenen die zich onderwerpen, die het om tactische redenen vergezellen, omdat we handel drijven met de Arabische landen en we zijne majesteit de sultan van Saoedi-Arabië niet willen shockeren. Het is een proces dat zich in verschillende snelheden voltrekt. We hebben de achteruitgang in de afgelopen dertig jaar niet gezien, maar het neemt alleen maar toe." De islamisten in België konden het niet méér met Sansal eens zijn.

Het adjunct-hoofd van de Grote Moskee van Brussel, Nordine Taouil, beschuldigt de westerlingen ervan zich "als honden" te kleden en hij moedigt moslims aan om kinderen te maken zodat Europa moslim wordt: "Over 50 jaar zal heel Europa - inshallah - moslim zijn geworden. Dus, krijg kinderen! Trouw en krijg kinderen." De laatste jaren zijn de wijken in Brussel "voedingsbodem voor terreur" geworden. Daarom ziet 71 procent van de Belgen de islam als onverenigbaar met de westerse waarden. Volgens een ander onderzoek vindt slechts 18 procent van de autochtone Belgen dat moslimwaarden verenigbaar zijn met hun manier van leven.

Om te zien hoe de omvang van de Europese moslimbevolking in de komende decennia kan veranderen, heeft de Amerikaanse denktank Pew Research Center onlangs drie scenario's gemodelleerd, die variëren afhankelijk van de migratiegraad. In een "medium migratiescenario" zal België een islamitische bevolking van 15,1 procent hebben. In een hoog migratiescenario zal het land 18,2 procent moslims bevatten. Over dertig jaar zou een vijfde van de Belgische bevolking moslim kunnen zijn. En in de steden nog meer.

De helft van de leerlingen op de lagere scholen in Antwerpen zijn al moslim. De cijfers zijn afkomstig van de ambtenaar van de stad voor Onderwijs, Claude Marinower. De cijfers variëren in de wijken van de stad. In Kiel bijvoorbeeld is 83 procent van de kinderen moslim, in Antwerpen Noord 64 procent en in Borgerhout 63 procent. Dit is een van de meest zichtbare gevolgen van Europa's "parallelle samenlevingen", zoals de historicus Andrew Michta het noemde. Jeff Jacoby noemde ze "de moslimgetto's van België". In één Brusselse school, het Koninklijk Atheneum Anderlecht, is 80 procent van de leerlingen moslim.

De vraag van Alain Destexhe is dringend: Wat gaan België en Europa doen voordat het te laat is?

Bron: Migration shock - Israel National News