www.wimjongman.nl

(homepagina)

Trump en 'de meervoudigheid van woorden'

Door Hal Lindsey - 27 augustus 2019

Onlangs heeft president Donald Trump verklaringen afgelegd die veel christenen verontrustend vonden. Ze waren van streek toen ze de krantenkoppen zagen, zoals: "Trump verkondigt zichzelf als 'De uitverkorene'". Die kop lijkt iemand met een messiascomplex te beschrijven.

Maar als je het verhaal onder de kop las, zag je dat hij het had over de Amerikaanse handel met China. Dat klinkt helemaal niet messiaans. Het klinkt als een man die wenste dat zijn voorgangers een probleem hadden opgelost. Maar dat ze niet deden, en nu is hij de "uitverkore" om hun rommel op te ruimen. Zeggen dat je gekozen bent om het handelsprobleem met China op te lossen is nauwelijks hetzelfde als beweren dat je de messias bent.

Ik ben echter meer bezorgd over iets dat op 21 augustus over het Twitter-account van de president kwam. Hij retweette een bericht dat oorspronkelijk door radiogastheer Wayne Allen Root werd verzonden. Hij tweette: "Trump is de grootste president voor Joden en voor Israël in de geschiedenis van de wereld, niet alleen voor Amerika, hij is de beste president voor Israël in de geschiedenis van de wereld ... en het Joodse volk in Israël houdt van hem alsof hij de koning van Israël is. Zij houden van hem alsof hij de tweede komst van God is."

Root zei niet dat de Trump "de tweede komst van God" is. Hij zei dat het Joodse volk in Israël hem op die manier liefheeft. Maar het is een vreemde woordkeuze. De uitdrukking "tweede komst van God" lijkt weinig betekenis te hebben voor een Jood die Christus niet heeft aanvaard. Hij zou kunnen vragen: "Wanneer is God dan weggegaan?"

Maar christenen weten dat God de Zoon, Jezus, als mens op aarde is gekomen en Hij toen vertrok en beloofde terug te keren. Wanneer Hij terugkomt, zal het Zijn "tweede komst" zijn. Omdat Hij God is, kan iemand zijn terugkeer "de tweede komst van God" noemen. De term "Koning van Israël" heeft ook een krachtige betekenis voor christenen. Die titel is voor Jezus. Root beweert een Christen te zijn, dus waarom zou hij zulke beladen woorden gebruiken?

En waarom zou Donald Trump ze doorsturen naar zijn eigen Twitter-aanhangers?

Een deel van de kritiek is oneerlijk geweest. De Turks-Amerikaanse omroep Cenk Uygur zei: "Kun je je voorstellen dat Barack Obama zichzelf de tweede komst van God noemde? Zie je de leugen? Trump noemde zichzelf niet "de tweede komst van God". Hij herhaalde iemand anders dat het Joodse volk van Israël hem liefheeft alsof hij "de tweede komst van God" was.

Maar de President stelde zich wel op voor een dergelijke bespotting toen hij Root's belachelijke en geladen uitspraak herhaalde. President Trump gebruikt Twitter om de mediaconversatie Amerika in te sturen, en het is zeer nuttig voor hem. Maar soms schiet hij vanaf de heup. In dit geval heeft hij duidelijk niet nagedacht over de implicaties van Roots tweet. Ik denk dat hij het begin van de tweet zag dat hij een groot president voor de Joden was, en hij besloot onmiddellijk om het te retweeten.

Woorden zijn krachtig en kunnen gevaarlijk zijn. Jakobus 3 vergelijkt de tong met het kleine roer dat een groot schip bestuurt. Die kracht kan ten goede of ten kwade worden gebruikt. In vers 6 waarschuwde Jacobus: "De tong is een vuur, een wereld van onrechtvaardigheid".

Spreuken 10:19 zegt: "In de veelheid van woorden ontbreekt het niet aan de zonde, maar wie zijn lippen in bedwang houdt, is verstandig". 1 Timotheüs 2:2 vermaant ons om te bidden voor de gezagsdragers. Hoe je ook over de president denkt, bid voor hem - bid vooral dat hij wijsheid zal hebben in hoe hij spreekt.

Laten we ook voor onszelf bidden op dit gebied. Volgens een studie aan de Universiteit van Arizona spreken Amerikanen gemiddeld 16.000 woorden per dag. Dat is een "veelheid aan woorden". Een voorgesteld gebed zou in de lijn liggen van Kolossenzen 4:6, dat onze "spraak altijd met genade zal zijn".

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey