www.wimjongman.nl

(homepagina)

De laatste uren van de laatste dagen

Gepubliceerd door Daymond Duck - 17 november 2019

De wereld is in de laatste dagen sinds Petrus' prediking op de eerste Pinksterdag na de Hemelvaart van Jezus (Handelingen 2:17). En de huidige gebeurtenissen lijken erop te wijzen dat we nu tot aan de laatste uren van de laatste dagen zijn genaderd.

Ten eerste heeft begin november 2019 President Trump de VN laten weten dat de VS zich terugtrekt uit de Parijse klimaatveranderingsovereenkomst.

Trump zei dat het akkoord niet zozeer ging over het veranderen van het klimaat, maar meer over het herverdelen van de rijkdom van de VS (daarnaast is klimaatverandering naar mijn mening ook oplichterij en een schrikaanjagende tactiek om een wereldregering in het leven te roepen).

De terugtrekking van Amerika zal over een jaar in werking treden.

Ten tweede geeft Qatar aan de PA en Hamas 30 miljoen dollar per maand, maar Qatar heeft onlangs aan de PA en Hamas verteld dat Qatar waarschijnlijk eind 2019 zal stoppen met het geven van het geld.

Dit komt bovenop de enorme bezuinigingen die President Trump heeft doorgevoerd, en het zal de druk op de PA en Hamas verhogen om de economische voordelen van President Trumps "Deal of the Century" te accepteren en een vredesverdrag waarschijnlijker te maken.

Ten derde zijn de twee belangrijkste partijen van Israël in een impasse bij het creëren van een nieuwe overheid, maar er is één ding waarmee allebei akkoord gaan: Israël zou de Jordaanvallei moeten annexeren en de Israëlische soevereiniteit erover moeten verklaren.

Dit zal ertoe leiden dat de Vijgenboom (Israël) zijn bladeren zal doen uitspruiten (groeien; Matteüs 24:32).

Ten vierde zal Israël in de laatste jaren en laatste dagen rijk zijn (Ezech. 38:11-12).

Voor de kust van Israël zijn grote hoeveelheden olie en aardgas ontdekt.

Het heeft enige tijd geduurd, maar Israël is eindelijk begonnen met het oppompen, verwerken en verkopen van producten uit een van die grote afzettingen.

Trump heeft de EU ervan overtuigd dat zij haar olie en aardgas niet langer van Rusland moet kopen, maar van Israël, en dat heeft Vladimir Poetin van streek gemaakt.

Dit zal Rusland financiële schade toebrengen en Israël rijker maken.

Bovendien heeft een internationale oliemaatschappij, Energean genaamd, onlangs aangekondigd dat zij de hoeveelheid olie en aardgas die zij voor de kust van Israël hebben ontdekt, sterk onderschat heeft.

Volgens een bedrijfsgerichte krant in Israël, Calcalist genaamd, is de Israëlische munteenheid nu de sterkste munteenheid ter wereld.

Stelt u zich dat eens voor: Israël is vanuit een woestenij in 1948 naar de sterkste munt ter wereld gegaan (ik kan daaraan toevoegen met vee en goederen, zilver en goud).

Ten vijfde, volgens verschillende Schriftdelen zullen alle Joden terugkeren naar het Beloofde Land wanneer de Messias komt (ik denk dat dit verwijst naar de Wederkomst; Matteüs 24:21).

Verschillende vooraanstaande rabbijnen hebben een document ondertekend waarin staat dat alle Joden op aarde op bevel van de Schrift (een mitswa) terug moeten keren naar het Beloofde Land.

Een rabbijn zei: "Het is duidelijk dat we snel een keerpunt in de Joodse geschiedenis naderen, wanneer alles wat met het Joodse volk te maken heeft zal veranderen".

Ik weet niet hoe de Joden zullen reageren, maar ik vermoed dat de meeste seculiere of niet-religieuze Joden dit bevel zullen negeren, maar sommige religieuze Joden zullen het serieus nemen en spoedig beginnen met de voorbereidingen om naar het Beloofde Land te verhuizen.

Ten zesde, de Joden hebben al een spoorlijn aangelegd, ze zijn nu hotels en restaurants aan het bouwen, en ze hebben net gestemd voor de bouw van een kabelbaan om 3000 bezoekers per uur naar de Klaagmuur onderaan de Tempelberg te vervoeren.

3000 bezoekers per uur is 30.000 bezoekers in een 10 uur durende dag, en dat omvat niet de bezoekers die met voertuigen en bussen, etc. zullen aankomen.

Tegenstanders zullen proberen om het te stoppen, maar het is duidelijk dat Israël zich voorbereidt om een groot aantal bezoekers te ontvangen bij de Tempelberg (en waarschijnlijk een herbouwde Tempel).

Ten zevende, op 11 september 2001 vielen terroristen de World Trade Center Towers in New York aan. President Bush had erop kunnen wijzen dat de islam de wereld in twee delen verdeelt: Het domein van de gelovigen (moslims) en het domein van degenen met wie de islam in oorlog is (alle niet-moslims), maar President Bush koos ervoor om de islam te sussen en te verwijzen naar de islam als een religie van vrede, enz. omdat hij zich niet van alle moslims wilde vervreemden.

Obama volgde door het verwijderen van termen als "islamitische terroristen", "jihad", etc., uit militaire opleidingshandboeken; en hij gaf opdracht aan de minister, de inlichtingendiensten en de FBI om die termen niet te gebruiken.

Honden worden beschouwd als onzuivere dieren in Islam; en President Trump zei Al-Baghdadi stierf als een hond, als een lafaard, jammerend en huilend.

In plaats van te proberen om Islam te kalmeren, noemde de President Trump het als wat het is. De man die mensen vermoordde, vrouwen verkrachtte, en vrouwen en kinderen tot slaaf maakte stierf als het onreine dier dat hij was.

Het is een understatement om te zeggen dat President Trump niet de meest tactvolle persoon op aarde is, maar zijn taal was meer waarheidsgetrouw dan van Bush of Obama; en het is belangrijk als we onder ogen willen zien wat sommige moslims willen doen (een wereldwijd islamitisch kalifaat vestigen).

Ten achtste is Iran op zoek naar kernwapens omdat Iran een islamitisch kalifaat wil vestigen. Iran heeft haar verrijking van nucleaire materiaal opgevoerd en zou over twee tot drie maanden (maximaal een jaar) genoeg nucleair materiaal kunnen hebben om een bom te produceren.

Het is belangrijk om iemand in het Witte Huis te hebben die weet wat een hond is als hij er een ziet, want Iran noemt de VS de grote Satan, en de tijd dringt voor deze kwestie.

Trouwens, onlangs werd gemeld dat de VS en Rusland beide hun troepen in Syrië aan het opbouwen zijn.

De Slag van Gog en Magog lijkt dichterbij te komen.

Ten negende ben ik van mening dat de wereldleiders tien regio's of tien handelsblokken van naties zullen vormen en ze uiteindelijk zullen samenvoegen tot tien politieke blokken van naties met een leider over elk van hen die de Tien Koningen, hoorns, tenen, etc. zullen worden.

De EU en de USMCA zijn voorbeelden van regionale handelsblokken.

Een regionale groep van landen, de Association of South East Asian Nations (ASEAN Regional Group) genaamd, heeft onlangs een verdrag gesloten met China en vijf andere landen dat een derde van de handel op aarde dekt.

Begrijp dat tien koningen of tien hoorns zullen opstaan, en dan de elfde of kleine hoorn (de Antichrist) zal opstaan.

God kan dit versnellen of vertragen zoals hij dat wil.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

Bron: The Last Hours of the Last Days :: By Daymond Duck - Rapture Ready