www.wimjongman.nl

(homepagina)

Recente Ontwikkelingen

door Daymond Duck - 29 december 2019

Eén: aan het einde van de tijd zullen vele naties hun soevereiniteit opgeven en zal de Antichrist de macht over hen krijgen.

Dit lijkt vorm te krijgen, en er zijn verschillende berichten geweest dat de USMCA (economische fusie van de VS, Mexico en Canada) de soevereiniteit aan de VS afstaat.

Op 19 december 2019 heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gestemd over de USMCA en deze goedgekeurd.

De Amerikaanse Senaat moet er nog over stemmen, maar het wetsvoorstel zal naar verwachting ook in de Senaat worden aangenomen.

Mexico heeft het wetsvoorstel al aangenomen, maar maakt bezwaar tegen de wijzigingen die het Huis heeft aangebracht toen men het wetsvoorstel aannam.

Canada zei dat de natie het wetsvoorstel zal aannemen zodra het in de VS is aangenomen.

Nadat het wetsvoorstel in alle drie landen is aangenomen, zal er waarschijnlijk maar een korte periode zijn voordat het in werking treedt.

Twee: volgens de Bijbel zal Israël aan het einde van de tijd een welvarende en machtige natie zijn.

Op 16 december 2019 zei Premier Netanyahu: "Israël is de meest dynamische innovatieve natie ter wereld. Dit is niet wat ik zeg, maar wat vele anderen zeggen."

Drie: op 16 december 2019 zei profetiedeskundige Amir Tsarfati dat Rusland, Iran en Turkije een overeenkomst hebben ondertekend die Israël veroordeelt voor het aanvallen van haar vijanden in Syrië.

Dit lijkt een poging van Rusland, Turkije en Iran te zijn om de Iraanse strijdkrachten te beschermen terwijl ze zich voorbereiden op een aanval op Israël.

Deze naties zouden elke Israëlische aanval of vergissing kunnen gebruiken als excuus om een oorlog te beginnen.

Vier: varkenspest is 100% dodelijk voor varkens, en het heeft miljoenen (meer dan de helft) van de varkens in China weggevaagd.

Varkenspest is nu gevonden in 50 landen en heeft ongeveer 30.000 varkens gedood in Indonesië.

Vijf: vroeg in de Verdrukkingsperiode moeten er geredde Joden in Israël zijn omdat God twee getuigen en 144.000 kinderen van Israël zal oproepen om het Evangelie te verkondigen.

Op 9 december 2019 zei een Messiasbelijdende rabbijn in Israël dat het Goede Nieuws van Jezus zich over heel Israël begint te verspreiden.

Hij voegde eraan toe dat de groei van Messiaanse bedieningen in Israël het bewijs is dat Gods hand op Israël rust.

Om specifieker te zijn, er zijn nu meer dan 175.000 Messiaanse Joden in Israël.

Zes: volgens de Bijbel zal Jeruzalem weer in haar eigen plaats worden bewoond, zelfs in Jeruzalem (Zach. 12:6b).

Op 6 december 2017 erkende President Trump Jeruzalem als de hoofdstad van Israël.

Volgens de Bijbel zullen de bergen van Israël aan het einde van de tijd hun vruchten en graan aan Gods volk geven (Ezechiël. 36:8,29).

Op 21 maart 2019 erkende de VS de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogte (ondertekend op 25 maart).

Volgens de Bijbel zullen de Joden terugkeren naar Samaria en wijngaarden planten (Jer. 31:5).

Op 18 november 2019 gaf de Trump-regering een nieuw document uit waarin staat dat de civiele nederzettingen in Samaria niet illegaal zijn.

Volgens de Bijbel zullen er Joden in Judea zijn als de Antichrist de herbouwde Tempel midden in de Verdrukkingsperiode verontreinigt (Matteüs 24:16).

Op 18 november 2019 gaf de Trump-regering een nieuw document uit waarin staat dat de burgerlijke nederzettingen in Judea niet illegaal zijn.

Volgens de Bijbel beloofde God Abraham tot een grote natie te maken (Gen.12:2).

Op 11 december 2019 vaardigde President Trump een Uitvoerende Wet uit die Israël erkent als een natie.

Volgens de Bijbel zei Jezus vlak voordat Hij opsteeg naar de hemel, tegen Zijn discipelen: "Gij zult voor Mij getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea, en in Samaria, en tot het uiterste van de aarde" (Handelingen 1:8b).

President Trump steunt de Joden die in Jeruzalem, Judea, Samaria en meer wonen.

Zeven: op 10 december 2019 werd gemeld dat Israël onder de regeringen van Obama, Bush en Clinton concessies moest doen aan haar vijanden om voordelen te krijgen uit de VS.

Maar President Trump heeft de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verplaatst, de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogte erkend, de VS uit de Iraanse nucleaire overeenkomst gehaald en aangekondigd dat de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria legaal zijn zonder Israël te vragen ook maar één concessie te doen.

God verheft leiders, en God brengt leiders ten val.

Het lijkt duidelijk dat God President Trump gebruikt om de grote eindtijd-profetieën te vervullen.

Acht: op 12 december 2019 werd Boris Johnson overweldigend verkozen tot Premier van het Verenigd Koninkrijk.

Hij verwees naar zichzelf als een gepassioneerde zionist die van de natie Israël houdt.

Zijn eerste officiële daad als nieuw gekozen Premier van het Verenigd Koninkrijk was om het illegaal te maken voor overheidsinstellingen om te werken met groepen die Israël boycotten.

Hij sluit zich aan bij President Trump, als een sterke bondgenoot van Israël.

Negen: op 19 december 2019 waarschuwde de Wereldbank dat de schuld in opkomende en ontwikkelingslanden sneller en groter wordt dan ooit in de afgelopen 50 jaar.

Het is niet ongebruikelijk dat de Wereldbank dergelijke waarschuwingen uitvaardigt, maar de Wereldbank en het IMF lijken zich meer dan ooit zorgen te maken.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

Bron: Recent Revelations :: By Daymond Duck - Rapture Ready