www.wimjongman.nl

(homepagina)

Bijbelcodes laten zien dat de Messias op Purim zal worden gezalfd

Door Dr. Rivkah Lambert Adler - 25 februari 2019

 "Om die reden werden deze dagen Purim genoemd, naar purim. In het licht van alle woorden in de betreffende brief, en van wat zij op dat gebied hadden meegemaakt en wat hen was overkomen," Esther 9:26 (De Israëlische Bijbel™).
 

Joodse families, die kostuums dragen, en luidop voorlezen uit de Megillah - oftewel Het Boek Esther - als onderdeel van de gewoonte van de Joodse feestdag van Purim, waar het de traditie is om zich te verkleden. (Foto: Yossi Zeliger / FLASH90)

 

Volgens Rabbi Matityahu Glazerson, een expert op het gebied van Bijbelcodes, is de 14e dag van de Hebreeuwse maand Adar, die dit jaar begint bij zonsondergang op woensdag 20 maart, een bijzonder gunstige tijd voor de Moshiach (Messias) om gezalfd te worden.

In een recente video over bijbelcodes, die al meer dan 10.000 keer is bekeken - legde Rabbi Glazerson uit dat de bevindingen in deze tabel "verre van toevallig zijn". In het geval van deze tabel is het omdat de codes ongewoon lange zinnen, en ook andere voorwaarden bevatten, wat het "tot een zeer belangrijke tabel" maakt, in de woorden van Rabbi Glazerson.

Wanneer de video bij de tabel zelf komt, zal de kijker merken dat Glazerson Engelse vertalingen van de specifieke codes heeft opgenomen, parallel aan hun geschatte locatie in de Hebreeuwse tekst.

Hij opent zijn uitleg van deze tabel met de code voor de volledige Hebreeuwse zin "de Messias zal gezalfd worden". Dit is deels interessant omdat het woord Moshiach in het Hebreeuws letterlijk de gezalfde betekent.

Het woord Moshiach verwijst naar een toekomstige man, afstammend van koning David, die als koning over Israël zal dienen en wiens heerschappij het Messiaanse tijdperk zal omvatten.

Wanneer zal Moshiach gezalfd worden? Glazerson wees op een code die de datum van de 14e van Adar onthult. Adar is de Hebreeuwse maand die elk jaar rond februari of maart valt, en de 14e van Adar [21 maart a.s.] opent de feestdag van Purim, die gebaseerd is op het Boek Esther.

 Deze dagen zullen herdacht en gevierd worden door elke generatie, elk gezin, elk gewest en elke stad. Deze dagen van Purim zal men niet overslaan onder de Joden, en bij hun nageslacht mag aan de herdenking daarvan geen einde komen. Esther 9:28

In het versterken van de geldigheid van de tabel, benadrukt Glazerson de codes voor Purim (het feest), Esther, Mordechai (de helden van het Boek Esther) en zelfs Hadassah, wat de oorspronkelijke voornaam van koningin Esther is.

 En hij was het die Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom, opvoedde, want zij had geen vader of moeder. Het meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar vader en moeder gestorven waren, had Mordechai haar als dochter aangenomen. Esther 2:7

Glazerson noemde het opnemen van al deze verwante codes "zeer belangrijk" omdat hun verschijning samen in dezelfde tabel "nooit op een dergelijke manier voorkomen".

Gezien het feit dat de 14e van Adar en het feest van Purim elk jaar voorkomt, toonde Glazerson drie andere codes die helpen om de datum meer specifiek te bepalen. In chronologische volgorde, de eerste is 5776, wat 23 februari 2016 was. De tweede is 5779, het huidige jaar in de Hebreeuwse kalender. De derde datum die hij vond was 5781, wat overeenkomt met 26 februari 2021. Glazerson benadrukte dat drie data in één tabel "niet gebruikelijk" is.

Bij het uitleggen van deze data hield hij vol dat er "een proces van een Messias is gestart in 5776". De verschijning van Moshiach in het huidige jaar is "afhankelijk van berouw". Alleen als Joden de Torah zouden houden, de sabbat houden, alles wat God wil dat ze houden".

En als Joden zich niet op tijd bekeren? - "Er is een einde der dagen. Dit is het einde der dagen - 5781.

Met andere woorden, hij stelde dat het proces van verlossing begon in 2016, dit jaar doorgaat en, zelfs zonder volledige bekering, zal eindigen in 2021.

Wat kunnen we verwachten op een van die hoopvolle dagen? Glazerson wees op de codes voor geula (verlossing) en hatzala (redding).

Hij besloot met te zeggen: "Alles wat hier op zo'n duidelijke manier naar ons toe komt, wil ons leren dat door de Torah te houden, de Shabbos (sabbat) te houden, en alles wat God werkelijk wil, dat we dat zullen houden, we dan alleen de Messias zullen hebben. Zo niet, dan moeten we helaas nog bijna twee jaar wachten.

[Opmerking: Het mag duidelijk zijn dat wij als christenen een andere invulling hebben over de komst van de Messias dan de Joden, die nog steeds op de menselijke verlosser wachten.]

Bron: Can We Expect The Anointing Of The Messiah This Purim? - Breaking Israel News