www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het raadsel van klimaatverandering

Door Linda Goudsmit - 22 februari 2019

( )

De vraag: Welk klimaat verandert klimaatverandering?

Het antwoord: Het politieke klimaat natuurlijk.

Laat me het uitleggen. Vervuiling en klimaatverandering zijn twee afzonderlijke kwesties. Milieuvervuiling is een door de mens veroorzaakt probleem dat de mens kan en moet oplossen. Verantwoordelijkheid nemen voor ons gedrag is een noodzakelijk onderdeel van het beschaafde leven en het elimineren van milieurampen zoals de Great Pacific Garbage Patch is iets wat we allemaal moeten ondersteunen. Tot hier toe is het goed.

Klimaatverandering, aan de andere kant, is er een natuurlijk fenomeen dat een intrinsiek onderdeel is van de milieugeschiedenis van de aarde. In de afgelopen miljoenen jaren schommelde het natuurlijke klimaat op aarde tussen warme periodes en ijstijden in ongeveer 100.000 jaarcycli. 80-90.000 jaar ijstijd wordt gevolgd door 10-20.000 jaar warme periode.

Klimaatverandering werd oorspronkelijk global warming genoemd, maar milieupolitici moesten de naam veranderen omdat de aarde hen in verlegenheid bracht door af te koelen. Een roos met een andere naam is nog steeds een roos en dat geldt ook voor de klimaatverandering. De verkoelende en verwarmende patronen van klimaatverandering zijn een natuurlijk, duurzaam en blijvend fenomeen.

Het is absurd om erop aan te dringen dat de mens verantwoordelijk is voor het veranderen van het klimaat op aarde, dus waarom blijft dit verhaal voortduren? Laten we eens kijken wie de klimaatactivisten zijn, en wie er baat heeft bij het verhaal van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Radicaal-linkse politieke ideologen hebben de controle over legitieme zorgen over het milieu overgenomen en hebben hen omgeturnd om hun eigen agenda's te promoten. In een eerder artikel met de titel "De humanitaire hoax van de klimaatverandering": Amerika zachtjes doden" leg ik uit hoe de oorspronkelijke missie van milieugroeperingen als Greenpeace werd verlaten ter ondersteuning van de onwetenschappelijk politiek gemotiveerde nadruk op de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Zo verwerpt Greenpeace-oprichter Patrick Moore ondubbelzinnig de pseudo-wetenschap die wordt gebruikt om de niet-onderbouwbare beweringen van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde en klimaatverandering te ondersteunen.

Waarom blijven linkse politici en milieulobbyisten hun verhaal over klimaatverandering steunen? Omdat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering niet wetenschappelijk is - het is een politieke regeling die is ontworpen om de rijkdom van geïndustrialiseerde landen, in het bijzonder de Verenigde Staten, over te dragen aan niet-industriële landen. Het is een geglobaliseerd socialisme waar activa van productieve landen in beslag worden genomen en toegekend aan niet-productieve landen met behulp van de list van "het redden van de planeet".

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich teruggetrokken uit Obama's toewijding aan het kostbare anti-Amerikaanse klimaatakkoord van Parijs. 'Amerikanen voor Belastingherziening' meldt dat het Akkoord van Parijs het product was van de Verenigde Naties Klimaatconferentie van 2015 in Parijs, waar Obama zich committeerde aan reductiedoelstellingen die het Amerikaanse BBP met meer dan 2,5 biljoen dollar en een tekort van 400.000 banen in 2035 zouden verminderen. Zoals te verwachten was, werd de terugtrekking van president Trump luid bekritiseerd door de globalistische landen die de productiecapaciteiten van de VS wilden verminderen.

De linkse Democraten hebben onlangs hun nieuwste plan onthuld om hun door de mens gemaakte klimaatveranderingsverhaal - een economie die de 'Green New Deal' doodt - vooruit te helpen. In een vernietigende aanklacht tegen het plan noemt Investor's Business het enviro-socialisme, dat zijn fundamentele doelstelling perfect beschrijft. Net als het Parijse klimaatakkoord is de Green New Deal ontworpen om de doodsklok te zijn voor het vrijemarktkapitalisme, want dat is het doel van de linkse democraten die aandringen op een door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

In een artikel van Breitbart over het nieuwe boek The Uninhabitable Earth [De onbewoonbare aarde] van David Wallace-Wells staat meer doemdenken over deze angstzaaierij: Life After Warming dat voorspelt dat er in 2050 100 miljoen klimaatvluchtelingen zullen zijn. SERIEUS? Wallace-Wells verdedigt zijn cataclysmische voorspellingen door te zeggen dat hij werkte vanuit het ergste opwarmingsscenario van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.

Een verbluffend artikel van Forbes, gepubliceerd op 2-5-2013, In Their Own Words: Climate Alarmists Debunk Hun 'Science', citeert Kevin Trenberth, een hoofdauteur van hoofdstukken uit het IPCC-rapport van 2001 en 2007, die toegeeft: "Geen van de door het IPCC gebruikte modellen zijn geïnitialiseerd naar de waargenomen toestand en geen van de klimaatstaten in de modellen komt zelfs maar op afstand overeen met de huidige waargenomen toestand".

Hetzelfde artikel van Forbes citeert de voormalige president van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, die "het belang benadrukte van het gebruik van klimaatalarmisme om de marxistische doelstellingen te bevorderen en zei: "De dreiging van een milieucrisis zal de internationale sleutel zijn om de Nieuwe Wereldorde te ontsluiten". Gorbatsjov verwees natuurlijk naar de nieuwe wereldorde van een geïnternationaliseerde wereldgemeenschap onder auspiciën van de Verenigde Naties.

Dus, welk klimaat verandert er door de klimaatverandering? Het politieke klimaat natuurlijk.

Klimaatvrees brengt de internationale politieke agenda om de wereld te internationaliseren in een nieuwe wereldorde. Klimaatalarmisme is politieke wetenschap die zich voordoet als milieuwetenschap. Het maakt deel uit van de verachtelijke poging om de Verenigde Staten van Amerika te de-ïndustrialiseren en haar economie ineen te laten storten.

Radicaal linksist Barack Obama, de meest anti-Amerikaanse president in de geschiedenis van de VS, heeft tijdens zijn inaugurele redevoering in 2013 beloofd om van klimaatverandering een tweede prioriteit te maken. In een uiterst neerbuigende boodschap van epische overdrijving profeteerde hij: "Sommigen ontkennen nog steeds het overweldigende oordeel van de wetenschap, maar niemand kan de verwoestende gevolgen van razende branden en verlammende droogte en krachtige stormen vermijden".

Wat Amerika tot de vrijste, rijkste en machtigste natie ter wereld maakte, was de grondwet van de Verenigde Staten en het vrije marktkapitalisme. De oorlog tegen Amerika is op beide gericht.

Obama's buitenlandbeleid subsidieerde gewillig de Europese gesocialiseerde economieën en militaire paraatheid door onze onevenredige NAVO-bijdragen. Zijn afscheidscadeau aan ons vijandelijk Iran was 150 miljard dollar en 1,8 miljard dollar extra aan contant geld. Obama's verpletterende binnenlandse economische beleid stuurde opzettelijk bedrijven en banen het land uit en verhoogde onze welvaartsslinger.

Obama gebruikte de politieke strategie van Cloward-Piven om de Amerikaanse economie ineen te laten storten door het publieke welzijnssysteem over te belasten, maar dat was nog steeds niet genoeg om het werk te doen. Open grenzen en klimaatveranderingsbeleid waren nodig om de Amerikaanse economie te vernietigen en te vervangen door socialisme.

De Green New Deal is een voortzetting van de herverdeling van de Amerikaanse rijkdom door de inspanningen van de Verenigde Naties op het gebied van globalisering. De wereldwijde, door de mens veroorzaakte klimaatveranderingscampagne van de VN richt zich ten onrechte op de Verenigde Staten en negeert Rusland, China en de niet-naleving door India. Waarom? Omdat het doel van de bedrieglijke campagne is om de Amerikaanse economie ineen te doen storten.

Politiek is oorlog. De volgende grote strijd in de oorlog tussen het Amerikanisme en het socialisme zal in 2020 bij de stembus worden uitgevochten. Oorlog maakt vreemde bedgenoten en de radicaal linkse Democraten hebben zich verbonden met de RINO's [Republican In Name Only] en islamisten om Amerika ten val te brengen. Hier is het probleem.

De RINO's zijn achterkamer-globalisten die het gevaarlijkste element in deze onheilige anti-Amerikaanse alliantie vertegenwoordigen, omdat globalisten socialisme en islamisme als tijdelijke middelen voor een doel zien. De langetermijndoelstelling van het globalisme is de Nieuwe Wereldorde met één wereldregering die natuurlijk wordt geregeerd door de globalistische elite.

Socialisme belooft welvaart en levert armoede op. Het islamisme belooft vrede en brengt de suprematie van de religieuze tirannie. Het globalisme belooft zowel vrede als welvaart, maar levert een terugkeer naar het feodalisme, waar een kleine heersende klasse absolute macht heeft over een wereldbevolking van horigen die zij regeert.

Wij, het volk, hebben de macht om het radicaal linkse politieke klimaat te verwerpen en Amerika weer de vrijste, rijkste, machtigste natie op aarde te maken. We kunnen onze grondwettelijke vrijheid en vrije markteconomie behouden en beschermen door in 2020 voor het Amerikanisme te stemmen.

Maak Amerika weer groot. Het is zeer presidentieel.

Bron: The Riddle of Climate Change