www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Joden en het Evangelie: kan de kloof worden overbrugd?

Door Elhanan ben-Avraham - 16 december 2019

 

"Het Pesach" Schilderij van Elhanan ben-Avraham

 

Dat is een ontmoedigende vraag. We zijn een stijfkoppig en toch slim volk, dat de laatste 2000 jaar vaak gekweld werd door het christendom, en dus hebben we de neiging om te denken: 'Als dat het goede nieuws is, wat is dan in godsnaam het slechte nieuws? Niets, niemand, geen enkel argument zou me kunnen overtuigen zonder een directe ontmoeting, en dat na een lange zoektocht, met de Heer zelf. Maar hier ben ik nu. Na die ontmoeting sprak ik met mijn Joodse familie en kon ik nergens meer terecht. Toen hebben mijn vrouw en ik jarenlang dagelijks voor hen gebeden en hen laten zien dat we ons Joodse erfgoed of onze roeping niet hadden verraden, dat we ons niet hadden bekeerd tot een andere religie, maar dat we nu Joden waren in de ware zin van het woord, ten dienste van de levende Schepper. We hielden ons erfgoed intact, de Sabbat en de feesten van God en Zijn geboden, net als alle vroege volgelingen van Jeshua, die zeiden: "Redding is uit de Joden". Omdat hij zelf een Jood is, zal hij terugkeren als dezelfde koning van de Joden, de Leeuw van de stam van Juda. En ja, heel mijn familie kwam naar Hem toe toen de Geest van God ons getuigenis bevestigde. Het is een taaie noot om te kraken, maar "Niet door de macht, noch door de kracht, maar door mijn geest, zegt YHVH."

In een tijd waarin meerdere goden werden aanbeden door de naties van de wereld, kreeg het Joodse volk de opdracht om getuige te zijn van het revolutionaire concept dat God is één en alleen. Dat is het echad het Hebreeuwse nummer één: niet twee of drie of tien. Tot op de dag van vandaag is dat de opdracht van het Joodse volk, velen zijn voor dat principe gestorven. Al bijna twee millennia lang hebben verschillende vormen van christendom elk middel en argument, inclusief geweld, gebruikt om de Joden ervan te overtuigen dat God inderdaad drie de Drie-eenheid* is, maar dat is bij het joodse volk niet gelukt. Het 2000-jarige experiment om te proberen de Joden te 'evangeliseren' en te overtuigen, is voor het grootste deel een trieste mislukking geweest. Als Jeshua (Jezus) inderdaad de beloofde en gehoopte Messias van het Joodse volk is, dan zal het de soevereiniteit van God zijn om Zichzelf te openbaren. Het is onze taak om onszelf en anderen diepgaand vertrouwd te maken met de Bijbelse Schriftteksten in hun oorspronkelijke context, en "geen struikelblok voor de blinden te plaatsen" (Leviticus 19:14) of hen te bekeren tot een andere religie met haar praktijken en interpretaties, maar in plaats daarvan in gebed en begrip "Bouw op, bouw op, bereid de weg! Verwijder de hindernissen uit de weg van mijn volk" (Jesaja 57:14), en "Maak de weg van de Heer gereed".

*Het woord "Drie-eenheid" is een menselijke constructie die als zodanig niet bestond totdat het werd bedacht na het niet-Joodse christelijke concilie van Nicea in 325 AD, waarbij geprobeerd werd om voor de beperkte menselijke geest een ultieme realiteit te vangen en te definiëren die niet volledig kan worden begrepen, of adequaat kan worden gereduceerd tot woorden, en ook niet bedoeld is om dat te doen. De Zoon heeft ons laten weten: "God is geest" en "de Vader is groter dan ik", en heeft altijd het gebed tot de Vader, zijn God, gericht, zoals hij zijn discipelen heeft geïnstrueerd in wat men het Gebed van de Heer noemt, en zoals alle apostelen dat deden. De Zoon kwam uit de Vader, niet andersom, om de wil van de Vader uit te voeren, niet de zijne, en uiteindelijk zal de Zoon het koninkrijk aan de Vader overdragen. Hij is het onbesmette beeld van God, maar God is niet naar het beeld van de mens. Het is de Vader die zijn Zoon als koning delegeert, zendt, machtigt en animeert en hem uit de dood opwekt. Het is in de naam van de Zoon dat we toegang hebben tot de Vader, en in hem en door zijn goddelijk werk zijn we teruggekeerd naar de Vader. Voor de duidelijkheid beschrijft Jesaja de Messias als "de arm van YHVH" (53:1). De eenheid van God is van het grootste belang voor de Jood.

Elhanan

Jeruzalem 12-2019

Elhanan ben-Avraham, geboren in 1945, is een professioneel kunstenaar, dichter, schrijver en vader van twee, grootvader van vier, die sinds 1979 in Israël woont. Hij heeft gediend in de IDF, gaf internationaal les in de Bijbel, publiceerde vijf geïllustreerde dichtbundels, schilderde twee grote Bijbelse muurschilderingen in openbare gebouwen in Jeruzalem, en produceerde onlangs THE JERUSALEM ILLUSTRATED BIBLE, naast vele andere werken. Hij en zijn vrouw wonen in een rustig dorp in de bergen van Juda.

Bron: THE JEWS AND THE GOSPEL: can the gap be bridged? » Kehila News Israel