www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Jeruzalem Verbond - deel 1

Door 'A Little Strength' / Greg Lauer - juli 2019

Ik ben er zeker van dat sommigen van jullie hier al van op de hoogte zijn, maar de laatste tijd doet een verhaal de ronde dat wat geborrel in de wachtersgemeenschap veroorzaakt, wat mijn aandacht heeft getrokken. Ik kwam dit voor het eerst tegen bij Brads website Revelation 12 Daily, maar het lijkt steeds meer aan kracht te winnen en ik voelde me ertoe gebracht om een aantal van mijn opmerkingen over dit onderwerp met u te delen, evenals een aantal gerelateerde profetische implicaties en speculaties.

Het nieuwsbericht dat een paar profetieliefhebbers heeft laten zoemen, betreft een document dat bekend staat als het Jeruzalem Verbond. En als je nog nooit van zoiets gehoord hebt, welkom in de club. De drukte waarover ik het heb, betreft het feit dat sommigen dit document beschouwen als het echte, door de wol geverfde verdrag van Daniël 9:27 - het verdrag dat door de profeet Daniël wordt aangeduid als "een verbond met velen" en dat zal worden bevestigd door de Jij Weet Wel Wie, en zo de zevenjarige Jij Weet Wel Wat zal oprichten.

Biecht-tijd: Toen ik voor het eerst de video op Revelation 12 Daily bekeek, die opgewonden beweert dat het Jeruzalem Verbond het verbond van Daniël 9:27 is, heb ik me er niet onmiddellijk over gebogen. Ik weet dat het dom is, maar mijn innerlijke leraar Engels kromp ineen toen de lieve jongedame Deborah, die de video (YouTube-kanaal: Speaking Truth in Love) maakte, ademloos uitsprak dat het verhaal "ongelofelijk verbazingwekkend" was. Sorry, ik kan het niet helpen. De video leent overigens de zinsnede van Daniël en verwijst naar het Jeruzalem Verbond als het "verbond met velen", maar geen enkele Joodse bron ben ik daar tegengekomen, die ernaar verwijst op die manier. Maar voordat ik zelfs klaar was met het bekijken van de video, had mijn innerlijke scepticus zijn puntige kleine hoofdje opgestoken en mijn reactie gevoed, in plaats van iets dat lijkt op "Wow!!! Ik moet gewoon een artikel schrijven over dit ongelofelijk geweldige onderwerp!" was het een beetje meer als:

Echt niet, mijn beste...

Deborah's video bevat een kort filmpje van een andere YouTube-video, gemaakt door de persoon die ze als de bron van het verhaal identificeert - een zeer warme en oprechte vrouw genaamd Kimberly Ballard (YouTube-kanaal: Mozes & Elia). Na het bekijken van de hele video was ik echter nog steeds klaar om het hele verhaal af te blazen als een beetje Frappuccino-achtige Opname-manie - maar de Heilige Geest had andere ideeën. Por. Prik. Steek. En ik wist het:

Niet zo snel, mijn beste...

Ik ga iets doen met dit onderwerp dat ik nog nooit heb gedaan in de afgelopen zeven en een half jaar dat ik deze website heb onderhouden, en dat is een (zucht) tweeledig artikel schrijven. Ik heb altijd de neiging gehad om dit te vermijden, deels omdat ik een volslagen Asperger ben die het graag grondig en volledig wil hebben, en misschien omdat ik af en toe andere schrijvers met het idee van een meerdelig artikel een beetje luierig heb zien worden. Weet je, schrijf één artikel en breek het in vijf stukken, en voilà-kalk vijf artikelen op hun naam. Maar veel van mijn artikelen worden uiteindelijk toch een beetje te lang, dus... wie weet. Misschien hebben tweedelige artikelen hier bij A Little Strength een toekomst.

Dit onderwerp bleek echter een ideale kandidaat te zijn voor een tweedelige behandeling, en zo zij het. In deel één wil ik iets doen wat de bovenstaande ongelofelijk geweldige video niet heeft gedaan (aargh... het begint in mij te groeien), en dat is een gedetailleerde blik te werpen op een aantal van de dingen wat het Jeruzalem Verbond eigenlijk zegt, en te bespreken waarom, en wat zegt eigenlijk dat het zo belangrijk is.

In deel twee wil ik de mogelijke relatie tussen het Jeruzalem Verbond en het verdrag van Daniël 9:27 onderzoeken, en een paar mogelijke profetische scenario's overwegen waarbij de Joden betrokken zijn, het verdrag van Daniël 9:27, het Jeruzalem Verbond, de Antichrist, het beloofde koninkrijk van de Joden en hoe deze over en weer kunnen inwerken op de gangbare Joodse eschatologische verwachtingen.

En God weet alleen wat er nog meer is.

Een beetje achtergrond

De Zesdaagse Oorlog brak uit in de vroege ochtenduren van 5 juni 1967 met de lancering van een verrassingsluchtaanval door Israël die over de Middellandse Zee en onder Egyptische radar daar binnenvlogen (ik heb gelezen dat de Israëlische vliegtuigen eigenlijk op tijd door de Jordaanse radar waren gespot om ze te onderscheppen en in dienst te nemen, maar door een of andere vreemde "toevalligheid" zorgde een verandering in de berichtcodering van de dag ervoor voor verwarring en het bericht kwam er nooit doorheen). Tegen de tijd dat Egyptische piloten hun vliegkleding konden aantrekken, hadden Israëlische vliegtuigen al effectief de geroemde Egyptische luchtmacht verlamd, wat Israël in staat stelde om snel een luchtsuperioriteit te vestigen - een factor die van cruciaal belang bleek voor hun uiteindelijke succes in het conflict.

Twee dagen later, op 7 juni (de 28e van Iyar), namen de Israëlische grondtroepen de Oude Stad in Jeruzalem van de Jordaniërs af, en voor het eerst in bijna twee millennia had Israël voor het eerst weer de controle over hun eeuwige hoofdstad en de vervulling van de bijbelse profetie. Israëlische soldaten raakten vol ontzag voor het eerst in hun leven de westelijke muur aan, en sommigen huilden openlijk toen ze voor de muur stonden en baden, en bedankten en prezen de God die hun vijanden zo snel in hun handen had overgeleverd.

Het jaar daarop wees de Israëlische regering op 12 mei 1968 de 28e Iyar aan als Jeruzalemdag, een dag ter herdenking van de eenwording van Jeruzalem onder Israëlische soevereiniteit, en op 23 maart 1998 nam de Knesset een maatregel aan die bekend staat als de wet op de dag van Jeruzalem, die de 28e Iyar vaststelde als nationale feestdag in Israël.

Zes jaar eerder, op Jeruzalem Dag 1992, werd een speciaal document dat was opgesteld door de plaatsvervangend opperrechter Rabbi Menachem Elon formeel gepresenteerd aan Israëlische regeringsfunctionarissen ter ere van de 25e verjaardag van de Zesdaagse Oorlog en de daaruit voortvloeiende eenwording van Jeruzalem onder Israëlische controle - een document dat bekend staat als het Jeruzalem Verbond. Het document werd formeel ondertekend op 19 mei 1993 door 70 vertegenwoordigers van het Jodendom uit de hele wereld die in de Israëlische hoofdstad bijeen waren gekomen.

Het Jeruzalem Verbond was tot voor een aantal jaren niet zo bekend buiten Israël, maar in 2013 begon een groep genaamd Israël365, een organisatie opgericht door Rabbijn Tuly Weisz in 2012, die "de schoonheid en religieuze betekenis van het Land Israël bevordert", met het presenteren van een papieren versie van het Jeruzalem Verbond aan de burgemeester van Jeruzalem op elke Jeruzalem Dag, met een steeds groter aantal handtekeningen van mensen over de hele wereld.

Op Jeruzalem Dag 2019, dat op 2 juni viel, overhandigde Rabbi Weisz een kopie van het Jeruzalem Verbond aan Jeruzalem burgemeester Moshe Lion die 216.168 handtekeningen overdroeg van mensen uit meer dan 100 landen. (Opmerking: Volgens het meisje dat de bovenstaande video heeft gemaakt, is dit de reden waarom het "een verbond met velen" wordt genoemd - omdat veel mensen het hebben ondertekend.) Hoewel de laatste jaren een handvol gelovigen zich bewust zijn geworden van de mogelijke betekenis van het Jeruzalem Verbond, is het ineens een onderwerp. Plotseling is het een onderwerp in de wachtersgemeenschap - dat kleine deel van de kerk dat actief gehoorzaamt aan het bevel van Christus om uit te kijken en te wachten op Zijn verschijning en zo de voortdurende op de vervulling van de eindtijdprofetie en de voortdurende tekenen die met verbluffende duidelijkheid wijzen op de nabijheid van de Opname en de daaruit voortvloeiende gebeurtenissen die een wereld die Christus afwijst tot in het diepst van zijn wezen zullen schudden.

Dus wat zegt het?

Het Jeruzalem Verbond werd in 1992 in Israël opgesteld en werd natuurlijk oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Er bestaan verschillende Engelse vertalingen op het internet, maar de meeste verschillen enigszins in de details van hun formulering, interpunctie, etc., en sommige bevatten zelfs typefouten en andere kleine fouten. Ik heb elke Engelse vertaling die ik online kon vinden, waarvan sommige dateren van toen het oorspronkelijk in 1992 werd gepubliceerd, doorgelicht en heb er een Engelse vertaling van samengesteld die de details van ten minste drie of vier verschillende bestaande vertalingen weergeeft. Dus als u het Jeruzalem Verbond online leest (hier is één populaire versie), wees niet verrast als zijn verwoording lichtjes varieert van wat u hier ziet.

In de uiteindelijke analyse is het Jeruzalem Verbond bedrieglijk onbijbels.

Het Jeruzalem Verbond verklaart officieel en bijbels dat Jeruzalem de eeuwige hoofdstad van Israël is - het is de heilige stad van het Joodse volk, en het zet een uitroepteken bij de Joodse claim erover. Maar het is ook zo zorgvuldig geformuleerd dat alle andere bevolkingsgroepen en religies blijkbaar welkom zijn in Jeruzalem voor het vereren van hun valse goden en beloftes op hun zogenaamde heilige plaatsen op een verdraagzame, inclusieve, politiek correcte manier, en het lijkt dit allemaal te ondersteunen met een genereuze hulp van citaten uit zowel het Oude Testament als uit de rabbijnse bronnen om Jahweh's zegel van goedkeuring erop aan te brengen.

Maar voordat u de tekst zelfs maar leest, wil ik dat u iets in duidelijke bewoordingen begrijpt, en ik vertrouw erop dat u tegen de tijd dat we klaar zijn, zult begrijpen waarom ik dit zo nadrukkelijk zeg:

Ik onderteken het niet: Uiteindelijk is het Verbond van Jeruzalem bedrieglijk onbijbels. Ik kan het niet duidelijker zeggen. Ja, Israël is het Joodse volk. Ja, Jeruzalem is de eeuwige hoofdstad van Israël. Ja, ja, ja, ja. Hoewel het in zijn algemene strekking bijbels correct is en wonderbaarlijk aansprekend klinkt voor het ongetrainde bijbelse oor, neemt het in werkelijkheid vakkundig passages uit het Oude Testament over die verkeerd geciteerd zijn of slechts gedeeltelijk geciteerd en volledig uit hun context gehaald en vermengt deze met de leringen van rabbijnen en zijn zo tot het niveau van Gods Woord verheven, om een document te verzinnen dat op zijn minst een rol zou kunnen spelen in de creatie van het verdrag van Daniël 9, en zou helpen om de Joden te doen geloven dat het Messiaanse tijdperk in vervulling gaat en dat de komst ervan dus bij hen ligt. Als gevolg daarvan kan het Israël helpen om de vredelievende bedrieger te omhelzen die zij ten onrechte als hun Messias zullen accepteren - en ik ben ervan overtuigd dat slechts weinigen van de meer dan 200.000 mensen die het Jeruzalem Verbond hebben ondertekend, enig idee hebben waar ik het over heb.

Hier is de tekst van het Jeruzalem Verbond, met een paar bijbelse verwijzingen, naast de verwijzingen naar aantekeningen die ik daarna zal bespreken:


Vanaf deze dag, Jeruzalem Dag, de achtentwintigste dag van de maand Iyar in het jaar vijfduizend zevenhonderd tweeënvijftig; negentienhonderd en tweeëntwintig jaar na de verwoesting van de Tweede Tempel; vierenveertig jaar na de stichting van de staat Israël; vijfentwintig jaar na de Zesdaagse Oorlog, waarin de Israëlische verdedigingstroepen, ter verdediging van ons bestaan, door de muren van de stad heen braken en de Tempelberg en de eenheid van Jeruzalem herstelden; twaalf jaar nadat de Knesset van Israël Jeruzalem herstelde, "het verenigde als, de Hoofdstad van Israël "; "de Staat Israël als de Staat van het Joodse Volk" en de Hoofdstad van Israël als de Hoofdstad van het Israëlische volk. Wij hebben ons in Sion vergaderd, als soevereine nationale functionarissen en leiders van onze gemeenschappen overal ter wereld, om een verbond met Jeruzalem aan te gaan, zoals de leiders van onze natie en van het gehele volk Israël bij de terugkeer van Israël naar ons land uit de Babelse ballingschap, waarin het volk en hun leiders gezworen hebben "in Jeruzalem, de Heilige Stad" te zullen wonen.

Nogmaals, "Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem! Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is." (Ps.122,2-3), die "het volk van Israël met elkaar verenigt" en "het hemelse Jeruzalem met het aardse Jeruzalem verbindt". (Zie noot 1).

We zijn teruggekeerd naar de plaats waarvan de Heer gezworen heeft het de nakomelingen van Abraham, de Vader van onze natie, te schenken; naar de stad van David, koning van Israël; waar Salomo, de zoon van David, een Heilige Tempel en een Hoofdstad bouwde, die na verloop van tijd de Moeder van heel Israël is geworden; een Stad en de Moeder van alle rechtsbesluiten en rechtschapenheid, en voor de wijsheid en de inzichten van de antieke wereld; waar een Tweede Tempel werd gebouwd in de dagen van Ezra en Nehemia. In deze stad profeteerden de profeten van de Heer; in deze stad leerden onze wijzen de Torah; in deze stad kwam het Sanhedrin bijeen in hun stenen kamer. "Want hier waren de zetel van het Recht en de Troon van het Huis van David" (Ps.122:5) "Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem." (Jes. 2:3).

Vandaag de dag, zoals van oudsher, houden wij vast aan de waarheid van de woorden van de Profeten van Israël, dat alle inwoners van deze wereld in de poorten van Jeruzalem zullen binnengaan: "Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen." (Jes. 2:2 - zie noot 2) "Ieder volk zal leven naar zijn eigen geloof: Want alle volken zullen vooruitgaan, ieder met zijn eigen goddelijke naam; wij zullen gaan in de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd."(Micha 4:5—see notitie 3) In deze geest heeft de Knesset van de Staat Israël een wet uitgevaardigd die bepaalt dat de heilige plaatsen voor de volken van alle religies zullen worden beschermd tegen elke ontheiliging en tegen elke beperking van vrije toegang. (Zie noot 4).

Jeruzalem - vrede en rust zal heersen in de stad: "Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten." (Ps. 122:6-7) Uit Jeruzalem ging een boodschap van vrede en zal weer uitgaan naar alle inwoners van de aarde: "En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren." (Jes. 2:4—zie notitie 5) Onze wijzen, vrede zij met hen, hebben gezegd: "In de toekomst kan de Heilige, de Gezegende, Jeruzalem alleen nog maar troosten met vrede". (Zie noot 6)

Van hieruit leggen wij opnieuw onze gelofte af: "Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk, als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap." (Ps. 137:5-6).

En met al deze afspraken gaan we dit Verbond aan en schrijven wij: Wij zullen u voor altijd aan ons binden; wij zullen u aan ons binden met trouw, met gerechtigheid en rechtvaardigheid, met standvastige liefde en mededogen. Wij hebben u lief, o Jeruzalem, met eeuwige liefde, met onbegrensde liefde, onder belegering en nu bevrijd van het juk van de onderdrukkers: wij zijn gemarteld voor u, wij hebben naar u verlangd, wij hebben ons aan u vastgeklampt. Onze trouw aan u zullen wij onze kinderen na ons nalaten. Voor eeuwig zal ons huis in u zijn.

- Het Jeruzalem Verbond 

Opmerking 1: De twee zinnen die het idee uitdrukken dat Jeruzalem "het volk Israël met elkaar verenigt" en "het hemelse Jeruzalem met het aardse Jeruzalem verbindt" zijn nergens in de Bijbel te vinden, maar worden geciteerd alsof het uit de Schrift is. Ik kan er geen bron voor vinden, dus ze zijn vrijwel zeker afkomstig uit de Talmoed - de leringen van duizenden rabbijnen die in schriftelijke vorm verzameld zijn, voornamelijk van de tweede tot en met de vijfde eeuw, en die zijn verheven tot het niveau van de Schrift in het denken van de Joden. Het spreekt voor zich dat dit een groot probleem is. De Joden mengen de woorden van een heilige God routinematig met de meningen van hooggeleerde, maar geestelijk niet-wedergeboren mensen; en verwarring en bedrog zijn het onvermijdelijke gevolg.

Hier wordt de eerste zin gebruikt om de eenheid van het Joodse volk te benadrukken, vooral met betrekking tot hun liefde voor Jeruzalem. Daar is natuurlijk niets mis mee - dat is een goede zaak. En dat is het punt: Het Jeruzalem Verbond is gevuld met een heleboel dingen die echt goed klinken. Het probleem is dat al het goed klinkende spul dient om een paar dingen te maskeren die vals en gevaarlijk misleidend zijn.

De tweede zin is een verwijzing naar het "hemelse Jeruzalem", dat voor de bijbelkenners een stellige herinnering is aan het nieuwe Jeruzalem waarover de apostel Johannes sprak in Openbaring 21, het toekomstige thuis van de Kerk. Natuurlijk beschouwen Joden het hele Nieuwe Testament als een bedachte fictie, dus dat kan niet zo zijn, meneer, nee. Dus, ik kan me niet voorstellen waar de Joden dit idee vandaan zouden kunnen hebben - maar ze kunnen onmogelijk de kiem van dit idee gestolen hebben van wat Johannes rond het jaar 95 schreef. Rabbi Art Vernon deelt een aantal interessante inzichten in het Joodse concept van een hemels Jeruzalem (en let op de bizarre interpretatie van Ps. 122:3):Het concept van een ideaal of hemels Jeruzalem lijkt in de derde eeuw van het gemeenschappelijke tijdperk in de Joodse traditie te zijn ontstaan. Er is een midrash, een rabbijnse preek, in naam van rabbijn Yochanan, een vooraanstaande rabbijnse figuur in Tiberias in het begin van de derde eeuw, die beweert dat in de toekomst het aardse en het hemelse Jeruzalem als één geheel zullen worden herenigd. Deze leer is gebaseerd op een exegese van Psalm 122:3, "Jeruzalem opgebouwd, een stad die aan elkaar verbonden is". Volgens de midrash betekent 'samenbinden' de vereniging van het aardse Jeruzalem met het hemelse Jeruzalem als één geheel. [Serieus?] De wortels van dit idee liggen echter in het vroegere Joodse denken.(Juist, het gaat terug tot ongeveer 95 na Christus.)

Vandaag de dag is het moeilijk voor ons om de invloed te begrijpen op het Joodse volk en op het Joodse leven na de verovering en vernietiging van de Tempel en de stad Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 na Christus. In het denken van de Joodse leiders van die tijd, de rabbijnen, was het de ergste tragedie ooit in de geschiedenis van het Joodse volk. (En kwam het idee dat God hen veroordeelde voor iets wat ooit in hun gedachten kwam?)

Zowel in nationale als in religieuze termen leek het erop dat er een einde zou kunnen komen aan het Joodse leven. De Tempel, de fysieke band tussen God en het Joodse volk, en zijn rituelen en riten, eindigde abrupt. De stad Jeruzalem lag in puin en het was Joden verboden om binnen haar muren te leven. Bovendien zetten de Romeinen hun bezetting van het land Israël en hun onderdrukking van het Joodse volk voort. Opstanden tegen Rome werden zowel in het begin als in het midden van de tweede eeuw op brute wijze verpletterd. Na deze mislukte opstanden was het voor de rabbijnen duidelijk dat de opstand tegen Rome zinloos was.

Daarom zal de Tempel niet snel worden hersteld, noch zou Jeruzalem terugkeren naar haar oude glorie. Met het aardse Jeruzalem in puin, is het gemakkelijk te begrijpen waarom Joden zich een hemelse Jeruzalem in al zijn glorie zouden willen voorstellen. (Misschien is dat een deel van het probleem: ze zijn te druk bezig met het verbeelden van dingen om Gods Woord te geloven.)

[...]

De opkomst van de staat Israël in onze dagen, en de herovering en hereniging van het aardse Jeruzalem in de Zesdaagse Oorlog in 1967, heeft voor sommige Joden het hemelse en aardse Jeruzalem samengebracht. Maar voor Joden die geloven in de goddelijke messiaanse verlossing van de wereld, is het moderne Jeruzalem nog steeds slechts een schaduw van het Jeruzalem dat in de toekomst zal bestaan. Het is duidelijk dat voor hen het hemelse Jeruzalem nog niet voltooid is, anders zou het tijdperk van de messiaanse verlossing zijn aangebroken. (nadruk & [commentaar] toegevoegd)

- Rabbi Art Vernon, "Het Hemelse Jeruzalem" [Bron]

 

Dus, deze zin dient om de fantasievolle en onbijbelse gedachte dat het aardse Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem met elkaar verbonden moeten worden, en ik kan me niet voorstellen hoe... misschien met een beetje hulp van de Messias, misschien?

Nu we het er toch over hebben... let op de zinsnede "goddelijke messiaanse verlossing." Voor religieuze Joden is dit de sleutel. In het tweede deel zullen we hier iets verder op ingaan, maar daar gaat dit alles naar toe: In het denken van de Joden zal de mashiach spoedig komen, vrede brengen en de tempel herbouwen. Daarom zullen de Joden geloven dat hij de mashiach is - en wie weet... hij zou zelfs verantwoordelijk kunnen zijn voor het samenvoegen van het aardse Jeruzalem met de hemelse tegenhanger, waarbij sommige Joden ervan overtuigd zijn dat het hemelse Jeruzalem van de hemel naar de aarde zal neerdalen, net als het Nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21:2. (Wow, nog een ander opmerkelijk toeval.)

Natuurlijk, wanneer de Joden zeggen "goddelijke messiaanse verlossing", nemen ze aan dat het goddelijke aspect ervan een goddelijke God is die werkt door middel van een sterfelijke man.

Stelt u zich hun verbazing eens voor wanneer deze sterfelijke man ook beweert goddelijk te zijn.

Opmerking 2: Wanneer het Jeruzalem Verbond Jesaja 2:2 citeert met betrekking tot Jeruzalem, en zegt dat "alle volken er naartoe zullen stromen", dan dient het als een perfect voorbeeld van een fundamentele fout die veel in het Joodse denken doordringt vandaag de dag met betrekking tot de eindtijd - hun timing is helemaal gekmakend.

Jesaja heeft veel te zeggen over het beloofde koninkrijk van de Joden, en misschien is de eerste verwijzing naar het beloofde koninkrijk wel het begin van hoofdstuk 2.


1 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.

2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.

3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

5 Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.

(Jesaja 2:1-5 KJV).

 

Jesaja spreekt duidelijk over het Duizendjarige Rijk onder de heerschappij van de Messias, dat na de Verdrukking en de Wederkomst zal worden opgericht. Als wedergeboren gelovigen die Gods Woord bestuderen, weten we dat allemaal. Maar dat is precies het probleem:

Timing kwesties: Aangezien de Joden hun echte Messias hebben afgewezen, zullen zij, wanneer zij de Anti-christ in Zijn plaats aanvaarden, zich erop voorbereiden dat hun koninkrijk zich op dat moment, ruim vóór Gods soevereine tijd, zich zal vestigen. Dat is een deel van de misleiding.

Het is duidelijk dat de Joden geen idee hebben van Daniëls 70e week of de Tweede Wederkomst. Ze zullen oprecht geloven dat de man die ze ten onrechte hebben omarmd als hun messias bereid zal zijn om dan hun beloofde koninkrijk in te luiden, omdat hij hen blijkbaar vrede heeft gebracht en hen hun derde tempel heeft gegeven. Dus....bla bla bla boem: tijd voor het koninkrijk.

Met andere woorden, ze hebben hun eindtijd volledig gemangeld om één eenvoudige reden:

Ze hebben Christus buiten beeld gelaten.

Ik denk dat het Gods merk van poëtische rechtvaardigheid is dat het de afwijzing van de Joden van hun Messias tweeduizend jaar geleden zal zijn die hen uiteindelijk in de armen van hun valse messias, en in de laatste fase van Zijn oordeel zal leiden.

Wanneer je Christus uit de Bijbelse profetie verwijdert, kan de verwarrende kluwen van onsamenhangende profetische stukken die daaruit voortkomt, in een grote verscheidenheid aan creatieve manieren aan elkaar worden geknutseld - allemaal verkeerd.

Dat is wat ervoor nodig is: Dat is iets wat gezegd moet worden, en ik wil het zo duidelijk en nadrukkelijk zeggen als mijn stamelende woorden mij in staat stellen om het te zeggen. Eerder zei ik al dat het Jeruzalem Verbond uiteindelijk bedrieglijk onbijbels is - en dat is het ook. Maar dat bedoel ik niet als een aanval op het Joodse volk. Ik noem het volk Israël geen leugenaars of bedriegers. Zij zijn het die al tweeduizend jaar voorgelogen en bedrogen zijn door hun eigen religieuze leiders, die gedwongen zijn om hun eigen sporen en die van hun voorgangers te verbergen om het jodendom opnieuw uit te vinden nadat het in wezen vernietigd was in het jaar 70, om hun macht en positie te behouden, om nog maar te zwijgen van het feit dat het Joodse volk gedeeltelijk verhard is betreffende de identiteit van hun Messias door God zelf (Rom.11:25). De Joden in Israël vandaag de dag die reikhalzend uitkijken naar de komst van hun (valse) messiash en de (valse) vrede die hij hen zal brengen, en de tempel die hij hen zal laten bouwen zijn oprecht en eerlijk, maar ze drijven af in een zee van dwaling, voornamelijk vanwege hun diepgewortelde afwijzing van hun ware Messiasja Yehoshua HaMashiach-verwerping, die al twee millennia lang onophoudelijk in hen is geïndoctrineerd. God zal hen toestaan om zich halsoverkop in de wachtende armen van de Anti-christ en in de barensweeën van de Grote Verdrukking te storten, omdat Hij van hen houdt en van plan is hen met Zichzelf te verzoenen, maar dit de enige manier is waarop Hij tot hen kan doordringen. Israël is altijd al de oogappel van God geweest en zal dat ook altijd blijven, en Zijn uiteindelijke plan is om Zijn uitverkorenen te zegenen met het echte koninkrijk nadat zij hun echte Messias hebben aanvaard. Maar dit is wat er nodig is om hen tot op dat punt te brengen.

Wanneer het Jeruzalem Verbond spreekt over Jeruzalem en Jesaja 2:2 citeert en zegt "alle volken erheen stromen zullen", dan is dat absoluut waar; maar het zal worden vervuld in het Duizendjarige Rijk, onder de heerschappij van hun Messias Jezus. Dit zal op geen enkel moment eerder worden vervuld door een bedrieger, die de Joden bedriegt om hemzelf als hun messias te ontvangen. En vergis je niet:

De verkeerde toepassing van dit vers is slechts een voorbeeld van dingen die wijzen op de komende poging om Jeruzalem te internationaliseren.

En als je denkt dat is slecht, heb je nog niets gezien.

Opmerking 3: Dit is een van de meest schandelijke mishandelingen van de Schrift in het hele document, en het is moeilijk te vermijden om te concluderen dat het om een bepaalde reden is verminkt. Ik wil dat je de weergave van dit vers in het Jeruzalem Verbond naast elkaar legt, vergeleken met de manier waarop het normaal gesproken wordt weergegeven door de overgrote meerderheid van de vertalingen van de Bijbel.

Nogmaals, vertalingen van het Jeruzalem Verbond verschillen enigszins, maar deze weergave is typisch. Merk op dat sommige versies aanhalingstekens rond de hele zin plaatsen alsof deze volledig uit de Schrift komt, terwijl sommige versies geen aanhalingstekens plaatsen rond de eerste zin "Want alle volken zullen vooruitgaan, ieder met zijn eigen goddelijke naam" (misschien een erkenning dat het te veel van het goede is om te suggereren dat het bijbels is). Hoe dan ook, het is duidelijk dat de hele regel op bedrieglijke wijze wordt aangeboden als een weergave van een vers van de profeet Micha.

Het Jeruzalem Verbond presenteert het volgende als een versie van Micha 4:5. De volgende tekst wordt in het Jeruzalem Verbond gepresenteerd als een versie van Micha 4:5:

"Elk volk zal leven naar zijn eigen geloof: Want alle volken zullen vooruitgaan, ieder met zijn eigen goddelijke naam; wij zullen gaan in de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd."

Nu, hier is hetzelfde vers uit de eerbiedwaardige Statenvertaling:

Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN, onzes Gods, eeuwiglijk en altoos.
(Micha 4:5 KJV) 

Niet helemaal hetzelfde, vindt u ook niet? Deze twee versies van dit vers brengen radicaal verschillende betekenissen over.

In werkelijkheid zegt Micha, en de commentatoren zijn het hier volledig mee eens, dat terwijl de volken van andere naties hun valse goden volgen, het volk van Israël voor altijd de HEER, hun God, zal volgen. Hier is een fragment van wat de ene bron te zeggen heeft, en deze interpretatie is volledig representatief voor de manier waarop andere commentatoren deze passage zien:


Dit vers geeft de reden aan waarom Israël zo sterk en veilig is... "Wandelen" wordt over het algemeen gebruikt van morele en religieuze gewoonten (bijv. 2 Kron. 17:4; Ps. 89:31; Ezech. 5:6, etc.); dus hier betekent het dat alle andere naties hun valse goden aanhangen, en hun leven en gedrag vormgeven door te vertrouwen op de kracht en bescherming van deze ledigheid, en impliciet, hun hoop misleid zullen vinden. En wij zullen wandelen in de naam van de Heer, onze God. Dit is het geheim van de kracht van Israël. De heidenen kunnen nooit zegevieren tegen de ware gelovigen die hun hele vertrouwen op de Heer stellen en in eenheid met Hem leven... Heidense machten blijven een tijdje bestaan; het koninkrijk van de Messias is eeuwig.

- Pulpit commentaar Bron.
 

Aan de andere kant zegt het Jeruzalem Verbond: "Ieder volk zal naar zijn eigen geloof leven: Want alle volken zullen voortgaan, ieder met zijn eigen goddelijke naam", wat heel erg klinkt als een open uitnodiging aan alle volken van de wereld om met welke goden zij ook aanbidden Jeruzalem binnen te marcheren om trots en openlijk die goden te komen aanbidden, net als de Joden die toevallig de God van Abraham, Izaäk en Jakob aanbidden.

In schril contrast met het idee dat "ieder volk naar zijn eigen geloof zal leven" en "alle volkeren voortgaan, ieder met zijn eigen goddelijke naam", werpt de profeet Zacharia een heel ander licht op wat er van de volkeren van de wereld onder de heerschappij van de Messias tijdens het Duizendjarige Rijk zal worden gevraagd:


Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.
(Zacharia 14:16-19).
 

Elke natie zal elk jaar naar Jeruzalem moeten gaan om het Loofhuttenfeest te houden en zo de God van Israël en Hem alleen aanbidden. Dat klinkt niet erg tolerant en inclusief, of wel?

Als je de zinsnede "ieder met zijn eigen Goddelijke Naam" vergelijkt met de echte McCoy "ieder in de naam van zijn god", dan is het duidelijk dat het vers eigenlijk zegt dat andere mensen elk in de naam van hun valse god zullen gaan. Het Jeruzalem Verbond slaagt er echter in om dit een politiek correcte draai te geven door het te laten klinken alsof het vers betekent dat alle volkeren vrij zullen zijn om de "goddelijke naam" te verkondigen van welke god ze ook aanbidden, alsof dat een goede zaak is. Of, misschien willen de Joden dit zo laten draaien dat het betekent dat alle mensen dezelfde God aanbidden, maar Hem gewoon verschillende "goddelijke namen" geven. Maar dat is het juist:

Het maakt niet uit hoe je dit draait, want beide interpretaties zijn 100 procent niet-schriftuurlijk en beide zijn aantoonbaar als ketterij te kwalificeren.

Het satanisch geïnspireerde idee van mensen die in Jeruzalem paraderen en de "goddelijke namen" van valse goden verkondigen is geen goede zaak, evenmin als het satanisch geïnspireerde idee dat alle religies dezelfde God aanbidden, maar Hem gewoon met verschillende "goddelijke namen" benoemen. Het komt erop neer dat er maar één God is - de enige ware God wiens profetisch zelfbevestigende Woord Hem tot de God van de Bijbel maakt - en niet de heidense godheid die in de Koran of een ander zogenaamd heilig boek beschreven wordt.

Volgens de profeet Zacharia zullen tijdens het echte koninkrijk, na de fysieke terugkeer van de echte Messias, de volken van de wereld naar Jeruzalem komen om het Loofhuttenfeest te vieren om de enige ware God te aanbidden of ze zullen getroffen worden door droogte en plagen.

Nog vragen?

Maar dit sprankelende juweeltje in het Jeruzalem Verbond, hoe politiek correct het ook is, dient een belangrijk doel:

Het leidt ons recht naar het doelwit van...

Opmerking 4: Het dodelijke schot. Onmiddellijk na de politiek correcte maar ketterse uitspraken van Opmerking 3, hebben we dit dus:

En in deze geest heeft de Knesset van de Staat Israël een wet uitgevaardigd die bepaalt dat de heilige plaatsen voor de volkeren van alle religies zullen worden beschermd tegen elke ontheiliging en tegen elke beperking van vrije toegang tot deze.

En in deze geest.... Welke geest? De geest van de antichrist, dat is de geest. Het Jeruzalem Verbond stelt dus dat in de toekomst, wanneer de wereld Israël volledig erkent, Jeruzalem als zijnde de hoofdstad van het Joodse volk, de Joden op hun beurt het recht van andere religies (d.w.z. de Islam) erkennen om hun valse goden (d.w.z. Allah) te aanbidden op hun "heilige plaatsen" (d.w.z. op de Tempelberg van de Al-Aqsa Moskee of bij de RotsKoepel) en in zijn geheel zullen garanderen.

Sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967, waarin Moshe Dayan het gebied van de Tempelberg op onverklaarbare wijze overgaf aan de Jordaanse heerschappij in wat hij zag als een groots, verzoenend gebaar waarvan hij oprecht geloofde dat hij zo een nieuwe oorlog zou voorkomen (terwijl het in werkelijkheid bijna zeker was dat het de oorlog zou garanderen), zijn de moslims vrij om te doen wat ze graag zouden willen op de Tempelberg. Tegelijkertijd hebben Joden zeer beperkte toegang gehad tot wat in feite de heiligste plek in heel het Jodendom is; en zelfs als Joden erin slagen om daar te komen, en als ze hun mond maar in stilte zien bewegen, zullen de moslimbewakers aannemen dat ze aan het bidden zijn en zullen ze hen onmiddellijk en met geweld van het terrein verwijderen.

Dus, waar het Jeruzalem Verbond op aandringt is dit:

Als de wereld ons als Joden zal toestaan om onze God te aanbidden op de Tempelberg (in een T-E-M-P-E-L !!), dan zullen we ervoor zorgen dat de moslims hun God mogen blijven aanbidden op de Tempelberg in hun moskee.

Dat klinkt fair, toch? Dat geeft een tolerante en inclusieve toon weer, nietwaar?

Ik kan me alleen maar voorstellen hoe dat klinkt als het wordt uitgesproken voor de politiek incorrecte God van de Bijbel, die dit te zeggen heeft over afgoden en valse goden zoals Allah:


Kom naderbij met uw aanklacht, zegt de HEERE, kom maar naar voren met uw bewijzen.

Laten zij naar voren brengen en ons bekendmaken de dingen die zullen gebeuren. De dingen van vroeger – wat waren ze? Maak het bekend, en wij zullen het ter harte nemen en het einde ervan weten, of doe ons de komende dingen horen.

Maak de dingen bekend die hierna zullen komen, en wij zullen weten dat u goden bent. Doe tenminste iets, goed of kwaad, en wij zullen verschrikt zijn en het tezamen inzien.

Zie, u bent minder dan niets, en uw werk is minder dan een nietig ding; een gruwel is hij die voor u kiest.
(Jesaja 41:21-24)
 

En het is duidelijk waar dit toe leidt:

Kijk, ze kunnen hun moskee behouden, maar wij willen onze tempel.

En zoals we in deel twee verder zullen zien, zal een charismatische wereldleider snel genoeg langskomen om ervoor te zorgen dat ze die krijgen.

Opmerking 5: Het Jeruzalem Verbond citeert Jesaja 2:4, wat alsvolgt luidt:


Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.
(Jesaja 2:4)
 

Het Jeruzalem Verbond laat echter gemakshalve het eerste deel van het vers weg, waarin staat: "Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen." Dit is zonder twijfel een verwijzing naar Christus en Zijn heerschappij tijdens het Duizendjarige Rijk, waarin Hij met een ijzeren staf zal regeren. Waarom? Omdat gedurende de hele 1000 jaar nog steeds zonde zal bestaan, dat is de reden van het waarom.

Door dat nogal negatief klinkende deel van het vers weg te laten, benadrukken de Joden alleen de positieve aspecten van wat zij geloven dat hun koninkrijk zal zijn. Nogmaals, ze streven ernaar om politiek correct te klinken in dat alles, en dus zouden ze net zo snel dat oordelen en berispen de wereld uit willen helpen.

Maak je geen zorgen, wees blij... het is allemaal aan boord voor de mashiach, oké?

Waarom ben ik niet verbaasd: Dezelfde ingekorte versie van Jesaja 2:4 staat ook op de muur van het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York City geschreven. Het Jeruzalem Verbond staat dus op dezelfde pagina als de Verenigde Naties. Hmm... dat is interessant.

Opmerking 6: De volgende regel wordt geciteerd en wordt geïdentificeerd als uit de geschriften van een van de Joodse wijzen, wat vermoedelijk betekent dat het uit de Talmoed komt:

"In de toekomst kan de Heilige, de Gezegende, Jeruzalem alleen nog maar troosten met vrede".

"Jeruzalem alleen maar troosten met vrede"? Oh, je wedt dat je lieve heer het wil. Ik wilde deze passage noemen omdat Jezus Christus normaal gesproken "de Heilige" is, waarnaar in het Nieuwe Testament wordt verwezen: "de Heilige" (1 Johannes 2:20; Handelingen 2:27; Johannes 6:69), "de Heilige van God" (Lucas 4:34), "de Heilige en Rechtvaardige" (Handelingen 3:14), enz.

Aan de andere kant is "de Zalige" een uitdrukking die typisch verwijst naar God de Vader, zelfs in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld:


Maar Hij zweeg en antwoordde niets. Opnieuw stelde de hogepriester Hem een vraag, en zei tegen Hem: Bent U de Christus, de Zoon van de Gezegende?

(Markus 14:61 / nadruk toegevoegd)
 

Het is duidelijk dat "de Gezegende" hier verwijst naar de Vader.

Dus deze passage, die geciteerd wordt alsof het de Schrift is, zou door gelovigen geïnterpreteerd kunnen worden als een verwijzing naar God de Vader of Zijn Zoon de Messias - zeker kunnen beide beschouwd worden als het brengen van vrede in Jeruzalem tijdens het koninkrijk.

We kunnen hier in deel twee misschien wat meer op ingaan, maar voor Joden kan deze passage alleen maar verwijzen naar Jahweh, HaSjem, Adonai. Met andere woorden, het kan alleen maar verwijzen naar God de Vader, en zeker niet naar hun bij uitstek menselijke mashiach, waarvan zij overtuigd zijn dat deze niet goddelijk zal zijn, maar gewoon een sterfelijk mens.

Maar steek dit kleine gezegde netjes in je achterzak om te bewaren:

Hij zal een sterfelijke man zijn,
die zal verschijnen als hij
Jeruzalem getroost heeft met vrede.

Dat gezegd hebbende, zou deze regel uit het Jeruzalem Verbond geen geschikt punt zijn voor de Anti-christ om te rechtvaardigen dat hij de aanbidding van God waardig is. Gewoon gezegd.

Vooruitblik

Dat brengt ons aan het einde van deel één, dus wat hebben we? We hebben de Joden die het Jeruzalem Verbond willen sluiten, een document dat veronderstelt dat de Joden met een officieel en bijbels slot aanspraak maken op Jeruzalem. Het bevestigt het bestaan van Israël als de Joodse natie, het bevestigt Jeruzalem als hun eeuwige hoofdstad en rolt tegelijkertijd de politiek correcte rode loper uit voor andere religies in de wereld om hun neus op te halen naar de enige ware God door hun valse goden in Zijn heilige stad te aanbidden.

De impuls achter deel twee is het idee dat sommige gelovigen ervan overtuigd zijn dat het Jeruzalem Verbond in feite het verdrag van Daniël 9:27 is - het verdrag dat door de Antichrist "bevestigd" zal worden in het geval dat dan de Verdrukking zal beginnen... en dat de Opname daaraan moet voorafgaan.

Zoals ik eerder al zei, ben ik van plan om me in deel twee te richten op de aard van het verdrag van Daniël 9:27 en de mogelijke relatie met het Jeruzalem Verbond. Ik wil dit idee onderzoeken of ze één en hetzelfde zouden kunnen zijn in het licht van de Schrift, en ik wil een paar verschillende mogelijke manieren overwegen waarop zaken die op hen betrekking hebben zich in de komende dagen zouden kunnen afspelen, vooral met het oog op de Joodse eschatologische verwachtingen.

En ik vertrouw erop dat deel twee net zo ongelofelijk verbazingwekkend zal zijn als deel één.

Bron: A Little Strength

Credits beelden (in orde van verschijnen):

Jerusalem Skyline eigen foto

Adapted from Jerusalem Day P1050819 © Djampa (cropped) [CC BY-SA 4.0]

Nieuw Jeruzalem rechten niet te achterhalen

Beeld Spreker van pixbay en bewerkt

Genomen uit een foto van free image

Adapted from Flickr—Israel Defense Forces—Life of Lt. Gen. Yitzhak Rabin, 7th IDF Chief of Staff in photos (14) © Ilan Bruner (cropped, resized, text added) [CC BY-SA 3.0]

Adapted from Isaiah Wall by Capt. Phoebus 17:01, 31 October 2007 (UTC) (cropped) marked as public domain [PD], more details on Wikimedia Commons

(Unless otherwise noted, all PD and CC-licensed works are via Wikimedia Commons.)

Alle schriftgedeelten komen uit de HSV-vertaling.

Bron: A Little Strength