www.wimjongman.nl

(homepagina)

Iran vult het vacuum gecreëerd door Trumps terugtrekking

door Con Coughlin - 12 december 2019.

( )

President Donald Trump heeft geen geheim gemaakt van zijn afkeer van de al decennialang bestaande militaire betrokkenheid van Amerika in het Midden-Oosten, die tientallen jaren teruggaat en die de Amerikaanse belastingbetaler volgens hem een verbluffende 8 biljoen dollar heeft gekost. Afbeelding: President Trump spreekt over zijn besluit om Amerikaanse troepen uit het noordoosten van Syrië terug te trekken. (screenshot)

De bedreiging door een hogere bevelhebber in het korps Islamitische Revolutionaire Garde van Iran deze week "om Tel Aviv met de grond gelijk te maken" vanaf door Iran gecontroleerde basissen in zuidelijk Libanon, is aantoonbaar het meest sprekende voorbeeld van de toenemende gevaren waarmee de regio te maken heeft als gevolg van het besluit van de Trump-regering om haar militaire aanwezigheid te verminderen..

Met de presidentsverkiezingen van volgend jaar is de aandacht van President Donald J. Trump nu vooral gericht op de presidentsverkiezingen en worden veel van Amerika's al lang bestaande bondgenoten in het Midden-Oosten steeds bezorgder over de wens van de president om zijn verkiezingsverwachtingen te verbeteren door de militaire voetafdruk van Amerika te verkleinen.

Trump heeft geen geheim gemaakt van zijn afkeer van de decennialange militaire betrokkenheid van Amerika in het Midden-Oosten, die al decennialang bestaat en waarvan Trump beweert dat hij de Amerikaanse belastingbetaler een verbluffende 8 biljoen dollar heeft gekost. Zijn houding ten opzichte van de regio kan het best worden samengevat door de opmerking die hij in oktober maakte na zijn eenzijdige beslissing om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit het noorden van Syrië, toen hij zei: "Laat iemand anders vechten over dit lang bebloede zand."

Daartoe heeft Trump de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Syrië bespoedigd en is hij actief op zoek naar een vermindering van de militaire aanwezigheid van Amerika elders in de regio, met een actieve overweging van terugtrekking van troepen in landen als Irak en Afghanistan.

Maar toch, zoals de vroegere Vice-President van de V.S. Dick Cheney eerder deze week waarschuwde, veroorzaakt de terugtrekking van de V.S. van troepen uit zeer belangrijke gebieden van het Midden-Oosten diepe verontrusting onder sommige van de bondgenoten van Amerika.

Eerder deze week sprak de heer Cheney, 78 jaar oud, die van 2001-2009 als Vice-President van de regering-Bush fungeerde, op een veiligheidsforum in de Golf en waarschuwde hij dat de VS het gevaar liep af te wijken van de "gezonde tradities" in het Amerikaanse buitenlandse beleid, waardoor hij in de kaart speelt van vijandige staten als Rusland, Syrië en Iran.

"Rusland staat altijd klaar om de machtsleemten op te vullen", Bron: zei de heer Cheney in een toespraak voor het Arabisch Strategieforum in Dubai. "Zo gebeurde het dat de Russische troepen binnenvielen toen de VS Noord-Syrië verliet. Om dat zich nog ontvouwende verhaal samen te vatten: niemand zal het zich herinneren als ons beste uur," zei hij over het terugtrekkingsbesluit van de heer Trump.

De heer Cheney had ook sommige taaie woorden voor Iran: "Er zijn sommige diep kwaadaardige krachten aan het werk in het bredere Midden-Oosten... de terugtrekking is enkel een andere term voor het overlaten van alle macht aan hen.

Als om de waarheid van de commentaren van Cheney te rechtvaardigen, gaf Morteza Ghorbani, een hogere adviseur met het korps Islamitische Revolutionaire Garde van Iran, een directe bedreiging tegen Israël uit, en waarschuwde de Joodse staat dat, "als Israël een fout, zelfs kleinste, tegen Iran maakt, wij Tel Aviv tot een vuilnishoop zullen verpletteren vanuit Libanon."

Het is een maatstaf voor het mislukken van de nucleaire overeenkomst met Iran dat de voormalige Amerikaanse president Barack Obama in 2015 hielp onderhandelen waarin Teheran de korte ontspanning in de spanningen met Washington gebruikte om zijn militaire aanwezigheid in Arabische landen zoals Syrië, Libanon en Irak te versterken en te consolideren.

De Israëlische inlichtingenfunctionarissen schatten dat Hezbollah, de sjiitische militie van Iran in zuidelijk Libanon, nu met tienduizenden middellange afstand in Iran-geproduceerde raketten wordt uitgerust om die doelstellingen diep binnen Israël te kunnen raken. Soortgelijke voorraden worden opgebouwd in Syrië, hoewel de Israëlische luchtmacht een aantal luchtaanvallen heeft uitgevoerd die gericht zijn op het verstoren van de pogingen van Iran om een nieuw netwerk van militaire basissen langs de Syrische grens op te bouwen.

Er bestaat nu ernstige bezorgdheid dat de wens van Trump om de militaire aanwezigheid van Amerika in het Midden-Oosten te verminderen, Iran er alleen maar toe zal aanzetten haar eigen activiteiten te intensiveren, waardoor de dreiging voor Israël en de pro-westerse Arabische staten zal toenemen.

Het enige verzet dat Iran bij zijn pogingen om zijn hegemonie in de regio uit te breiden zal ontmoeten, zal waarschijnlijk alleen worden ondervonden door Arabische regeringen die er bezwaar tegen hebben dat Iran hun landen gebruikt om haar eigen doelen na te streven.

Libanon is daar een goed voorbeeld van: hoge regeringsfunctionarissen hebben boos gereageerd op de Iraanse dreigementen om de vijandelijkheden met Israël te hervatten.

Tijdens de laatste confrontatie tussen Israël en Libanon in 2006 werden meer dan 1000 Libanezen, vooral burgers, gedood, evenals 121 Israëlische soldaten en 46 burgers in Israël.

Libanese ministers willen deze ervaring niet herhalen en de houding van velen in Libanon werd samengevat door de Libanese minister van Defensie Elia Bou Saab, die zei dat de laatste dreigementen van Iran tegen Israël "ongelukkig en onaanvaardbaar waren en een inbreuk op de soevereiniteit van Libanon".

Het probleem voor kleine staten zoals Libanon is echter dat ze niet opgewassen zijn tegen een regionale supermacht als Iran. En zolang de mullahs de middelen en wapens hebben om hun agressieve aanwezigheid in de regio te handhaven, kunnen kleine staten als Libanon maar heel weinig doen om hen te stoppen.

Con Coughlin is de Defensie en Buitenlandse Zaken Redacteur van de Telegraaf en een onderscheiden Senior-medewerker van het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2019 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Iran fills the Vacuum Created by Trump's Withdrawal