www.wimjongman.nl

(homepagina)

De gebeurtenishorizon: Vreemde dingen

12 april 2019 - door Gary

Er is sprake van een plotselinge samenloop van signalen en een stortvloed van gebeurtenissen die wijzen op het belang van 2019. In een recent artikel noemde ik vijf verschillende tijdlijnen die op dit jaar kunnen wijzen:

1. Het decreet van Suleiman uit 1536 en Daniël 9:25 : Juni 2019.

2. Twee jaar na het Openbaring-12-Teken voor zover het betrekking heeft op Herodes' bevel om alle mannelijke kinderen onder de twee jaar te vernietigen: September 2019

3. Het teken in de hemel bij de eerste komst van Christus totdat de wijzen het kind Jezus vonden, en de daaropvolgende "wegname" van Jezus naar Egypte: Voorjaar 2019

4. De eenjarige belofte aan Abraham en Sara van de geboorte van de Zoon der belofte, die de geboorte en opname van de Gemeente voorzegde - een jaar na de Openbaring 12:3-4 van oktober 2018, het Openbaring-12:3-4-Teken: Oktober 2019

5. De perfecte herhaling van Gods 70 jaar oude oordeel over Israël in de moderne tijd in de 70 jaar na het definitieve staakt-het-vuren van de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog: Voorjaar 2019

In dit artikel wil ik een aantal thema's en getallen aanstippen. Ik zal niet teveel uitpakken, maar laat het gewoon aan u over om er van te maken wat u wilt. Bileams profetie, thema's en getallen zijn niet iets om in te geloven, maar iets om je simpelweg aan het denken te zetten over zowel Gods absolute soevereiniteit over de schepping (zelfs de rotsen roepen en de hemelen verklaren Zijn glorie!) en de boodschappen die God van dag tot dag aan ons communiceert door middel van de schepping met betrekking tot de tegenwoordige tijd...

- - -

De gebeurtenishorizon

Op 23 september 2017 waren we getuige van een astronomische uitlijning, beschreven in Openbaring 12:1-2, gericht op Maagd. Goddelijk of louter toeval, de uitlijning past precies als geen andere uitlijning in de geschiedenis bij de beschrijving van Johannes.

Op 8 oktober 2018 vond een serie meteorietenregens plaats die mogelijk voldeden aan Openbaring 12:3-4, met als hoogtepunt een ongewoon grote vertoning van de Draconiden (200 vallende sterren per uur), op het pad van wat misschien wel het astronomische aspect van de grote rode draak is. Dit resulteerde in wat ongeveer leek te zijn dat een derde van de zichtbare sterren die van de hemel op aarde vielen. Dit gebeurde terwijl Jupiter (het astronomische symbool van het mensenkind) zich in Weegschaal bevond, vlakbij de zeven koppen van de Slang. Venus was op weg om het mannelijk kind te "redden".

Op 21-22 januari 2019 bereikte Venus uiteindelijk Jupiter en leek het mannelijk kind uit de weg te "rukken", in de onmiddellijke nabijheid van de zeven koppen van de Slang. Dit op hetzelfde moment dat er een super-bloedmaan was. Als er al iets astronomisch was bij Openbaring 12:5, dan leek dit zeker te kloppen.

Wat gebeurt er daarna? Wat is de volgende gebeurtenis aan de horizon?

 Hierna keek ik, en er stond een deur open in de hemel. En de stem die ik voor het eerst tegen me had horen spreken als een bazuin zei: 'Kom op hierheen en ik zal je laten zien wat er daarna moet gebeuren'.

Ik zou willen betogen dat het volgende punt de komst van het mannelijk kind in de hemel is - de opname is die in Openbaring 4:1 wordt afgebeeld. Een deur in de hemel - een poort naar een andere dimensie - waar Johannes doorheen reist om Gods troonzaal te bereiken.

Je hebt het nieuws misschien al gezien, maar astrofysici hebben net het eerste beeld van een poort naar een andere dimensie vastgelegd en het gebeurde nog maar een paar dagen geleden. Het is de eerste foto die ooit is gemaakt van een zwart gat - "een deur die open staat in de hemel" waardoor licht en materie ons waarneembare universum verlaat. Hier is de betreffende foto:

De donkere vlek die je ziet in het midden van de ring van licht is niet de zwartheid van de ruimte. Wat je feitelijk ziet is een gat in de ruimtetijd, wat een immense zwaartekrachtbron is. Je tuurt in een andere dimensie. De rand van die donkere vlek wordt een gebeurtenishorizon genoemd. En wat een toepasselijk benaming, iets dat een voorbode is van de volgende grote profetische gebeurtenis aan de horizon: de opname van de Gemeente door een poort in de hemel om voor Gods troon te verschijnen.

De waarheid is vreemder dan de fictie. Hier is een animatie van hoe dit dimensionale portaal werkt (als het onderstaande beeld niet afspeelt, klik er dan even op):

En raad eens waar dit portaal zich in de lucht bevindt?

Afbeelding van WatchForTheDay!

Ja, vlak naast de Maagd, dat is het sterrenbeeld in het centrum van alle sterrenkundige tekens in Openbaring 12.

Is dit de eigenlijke deur in de hemel die in Openbaring 4 wordt beschreven? Nee. Maar het is een perfect getimed en krachtig beeld van wat er binnenkort aan komt.

- - -

Israëlische verkiezingen

De resultaten zijn binnen en Netanyahu lijkt de verkiezingen handig te hebben gewonnen, waarbij zijn partij 5 zetels heeft gewonnen ten opzichte van 2015. Bovendien kregen de beide conservatieve religieuze partijen de derde en vierde plaats en lieten ze zien dat - terwijl de wereld steeds seculierder wordt - Israël religieuzer wordt. Seculiere bronnen zijn het erover eens dat dit een afscheiding was, die de loop van de menselijke geschiedenis aanzienlijk zal veranderen. Ik ben het ermee eens. In 2015 vergaarden Likud van Netanyahu en hun conservatieve partners slechts 51 zetels, waardoor de 10 zetels van het gematigde Kulanu nodig waren om een regering te vormen (61 is de kleinste meerderheid). Dit gaat buiten zijn conservatieve partners om en kreeg 56 zetels, waardoor de inkomende conservatieve coalitie kon toetreden met een of beide van Kulanu of Yisrael Beiteinu (Beiteinu is zeer conservatief, maar haar partijhoofd heeft de neiging om te gaan voor de macht, waardoor coalitie-deals moeilijk werden). Kulanu heeft reeds haar steun voor Netanyahu verklaard, wat betekent dat hij nu 60 zetels heeft vergrendeld en Beiteinu zal waarschijnlijk op sleeptouw worden genomen voor de 65. Met een aantal partijen die zich al hebben uitgesproken, krijgt het centrum/centrumlinks maximaal 55 zetels en heeft geen kans om een regering te vormen.

Om mee te nemen

1. De positie van Netanyahu wordt om een aantal redenen versterkt: ten eerste omdat de conservatieven (minus Beiteinu) 56 zetels hebben gekregen (5 zetels meer dan in 2015); ten tweede omdat een moeilijke coalitiepartner Naftali Bennett weg is (zie Nieuw Rechts in de grafiek hierboven), wat Bibi meer vrijheid geeft om de regering van zijn keuze te vormen; ten derde omdat Likuds eigen 5 zetels meer hem meer vrijheid geeft om de regering van zijn keuze te vormen; ten derde omdat Likuds eigen 5 zetels winst en binnenkomen als nummer 1 in het totaal aantal stemmen, de politieke legitimiteit van de regering versterkt, omdat hij straks te maken krijgt met meervoudige aanklachten; en ten vierde hebben de liberale en Arabische partijen zeer slecht gepresteerd (slechts 20 zetels!). Van profetisch en historisch belang is dat vanwege deze overwinning Netanyahu deze zomer de langst dienende premier van Israël zal zijn in de geschiedenis van het land, en hij de oprichter van het land, David Ben-Gurion daarin verslaat. David was de eerste die diende, misschien is Bibi wel de laatste.

2. Het vredesplan van de Trump-Kushner onthult verdergaande stappen. Over deze overeenkomst is persoonlijk onderhandeld met Netanyahu en het nieuws is dat Saoedi-Arabië, Jordanië en Egypte ook aan boord zijn. Wat meer is, de overeenkomst is waarschijnlijk een belangrijke verschuiving weg van het traditionele plan met de 1967-grenzen en de tweestatenoplossing. Als Gantz had gewonnen, zouden alle weddenschappen zijn mislukt, en op zijn minst, zou de overeenkomst een tijdlang moeten worden uitgesteld voor de Amerikaanse ambtenaren om Gantz en zijn team te ontmoeten en met hen te onderhandelen.

3. De resultaten geven aan dat we dit jaar getuige zullen zijn van een aantal grote veranderingen: ten eerste, dat de vredesovereenkomst natuurlijk een aantal grote veranderingen onthult; ten tweede kun je met zowel de ultra-orthodoxe religieuze partijen die nr.3 en nr.4 staan, verwachten dat een aantal van de topposities in de Israëlische regering in handen komen van Joodse fanatiekelingen (Wat zou dat kunnen betekenen voor de status-quo van de nederzettingen, de Tempelberg, en zelfs een derde tempel?); ten derde heeft Netanyahu onlangs campagne gevoerd voor een eenzijdige annexatie van bepaalde gevestigde gebieden van de Westelijke Jordaanoever - we zouden zeer binnenkort getuige kunnen zijn van een groei van Israël, die voor het eerst sinds de annexatie van de Golanhoogte in 1981 plaatsvindt. Als dat zou gebeuren, en dat in het licht van de recente erkenning van de Golan door de VS, hoe zouden de Ezechiël-38-spelers als Rusland, Iran en Turkije dan reageren?

- - -

[Een gedeelte van dit artikel over 13 april is niet meer relevant.]

Popcultuur Spreekt

God kan spreken door middel van ezels (Num. 22:21-39). En hij kan spreken door ongelovigen (Gen.41:1-40; Num.24:1-25; Joh.11:49-53). Wij noemen het de Bileam-profetie. Iedereen zal God glorie brengen, ofwel moedwillig, of nederig toegeven, ofwel als een object van afschuw wanneer ze koppig tegen de Uiteindelijke Macht opkomen. Ik zou nalatig zijn als ik dit niet vermeld had: dat de drie populairste verhalen in het seculiere westen op dit moment dit jaar ten einde lopen. Tientallen miljoenen mensen kijken ernaar en zijn geobsedeerd door deze verhalen.

1. Het spel van de Tronen: Periode 8

Het is de laatste periode in de serie en het sluit alles af in 2019. De preiode begint op deze zondag [14/4]. Deze verachtelijke show van baldadige seks en geweld, die vrouwen vernedert, kinderen misbruikt en ervoor zorgt dat mannen en vrouwen overal ter wereld hun geloften breken, en die de geesten van de mensen in de hele Anglo-sfeer en Europa heeft geboeid, zal dit jaar eindelijk tot een einde komen. En de advertenties maken het overduidelijk... het einde is aangebroken.

Een aantal van de thema's in deze show lijken rechtstreeks uit de Bijbel te zijn gerukt: een brute oorlog om de troon en met draken.

 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.

- Jesaja 14:13

 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

- Openbaring 12:7-9

2. Wrekers: Eindspel

Na de oneindige oorlog, die ons getuige had laten zijn van een opname-achtige verdwijning van miljoenen mensen van de planeet, de verdwenen terugkeer in de contracttekening van de vier delen, $ 5 miljard brutowinst, Avengers[Wreker]-serie. Een epische, universum-overspannende oorlog bereikt zijn hoogtepunt als de superhelden zich verzamelen om te vechten tegen een almachtig wezen. Het klinkt als Openbaring in omgekeerde richting, waar in plaats van dat God de goede man is, hij wordt afgeschilderd als slecht. En de goddeloze, bovenmenselijke gevallen engelen worden afgeschilderd als de helden. Avengers [Wrekers] zit boordevol bijbelse thema's en beelden.

 

3. Starwars: De Opkomst van Skywalker

Jezus werd een "skywalker" toen Hij van de Olijfberg opsteeg. Gelovigen zullen "skywalkers" worden als Hij ons verheerlijkt en ons oproept in ons eigen opstijgen; en Hij en Zijn Gemeente zullen opnieuw "skywalkers" zijn als we enkele jaren later gezamenlijk weer op de wolken terugkomen om gerechtigheid te eisen.

 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

- Openbaring 1:7

 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen.

- Daniël 7:13

 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

- 1 Tessalonicenzen 4:16-17

De conclusie van de negen delen van de Star Wars Saga komt dit jaar. Star Wars is altijd vol geweest met bijbelse thema's en beelden, te beginnen met de titel zelf. Er is een echte oorlog in de sterren die de Bijbel beschrijft tussen engelachtige legers en de opstandige machten van de duisternis. "De Macht' kenmerkt de onzichtbare geestelijke kracht, hetzij van de Heilige Geest ('de goede kant'), hetzij van demonen ('de donkere kant'). Zelfs de lichtzwaarden lijken uit de Bijbel te worden genomen. De Bijbel beschrijft de wapens van de cherubs als vurige zwaarden (Gen.3:24).

- - -

De maanlanding crash

Geklemd tussen de historische Israëlische verkiezingen van dinsdag en het aanstaande onthullen van een vredesplan en het Pesach was er een poging van Israël om de vierde natie te worden die ooit een ruimteschip op de maan heeft laten landen. Het ruimteschip werd "Beresheet" genoemd, het eerste woord in de Bijbel, waaraan het eerste boek zijn naam ontleent ("Genesis" of "In het begin..."). Het ruimteschip bevatte een aantal items, waaronder de Torah, de Israëlische vlag, historische Israëlische documenten en de volledige Engelstalige Wikipedia (een enorm compendium van de kennis van de gevallen mensheid van zowel goed als kwaad).

Bij de lancering woog het ruimteschip precies 1290 pond. In Daniël 12:11 beschrijft de profeet een periode van oordeel die de Grote Verdrukking met 1290 dagen laat duren. Dit oordeel komt over de hele wereld. Dit oordeel komt omdat de naties woeden tegen Gods Gezalfde, Zijn eigen Zoon (Ps. 2:1-12) en omdat de naties op het punt staan om Gods verbondsland te verdelen (Joël. 3:2). Israël staat ook voor een oordeel, dat in de Bijbel beschreven wordt als geboorteweeën, omdat het nog steeds in een staat van rebellie tegen God verkeert en tegen de wettige erfgenaam van Davids troon afwees, de Messias en Koning van Israël, Jeshua-Jezus de Christus. Israël probeert naast God de sterren (de Hemel) te bereiken, net als de ouden van de oudheid in Babel.

Het zal dan ook geen verrassing zijn dat Beresheet kort voor de landing faalde en op de maan stortte. De vernietiging komt.

Deze lancering en crash deden me denken aan Obadja 1:4:

 Al verhief u zich als een arend, en al bouwde u uw nest tussen de sterren, ook vandaar zou Ik u neerhalen, spreekt de HEERE.

Het directe onderwerp van de woorden van de profeet was het oordeel over het Israël vijandige Edom, maar het principe is van toepassing op elk volk en elk persoon. Wanneer je jezelf tegen God opstelt, zal Hij je ten val brengen. Je kunt jezelf verootmoedigen, óf Hij zal jou verootmoedigen. En als je probeert de hemel te bereiken door je eigen inspanningen, hoe hard je het ook probeert, dan kom je altijd te kort. Je gerechtigheid moet die van de Farizeeën (Matt. 5,20) overtreffen en de Farizeeën waren enkele van de beste wetshandhavers van allemaal. God eist volmaakte gerechtigheid. Het soort gerechtigheid dat alleen Jezus heeft. U hebt zijn gerechtigheid nodig, die op uw schuld zal worden toegepast (2Kor.5:21; 1Kor.1:30; Rom.3:21,22: 10:3; Filippenzen 3:9). Israël begrijpt nog steeds niet dat de Messias al is gekomen als het eens-voor-alles offer (Hebreeën 10:1-39).

Hoewel Obadja 1 te maken heeft met een oude vijand van Israël, strekt de profetie zich uit tot in de toekomst (onze nabije toekomst; verzen 15-21):

 Want de dag van de HEERE is nabij over alle heidenvolken; zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden; wat u verdient, zal op uw eigen hoofd terugkeren! Want zoals u op Mijn heilige berg gedronken hebt, zullen alle heidenvolken voortdurend drinken; zij zullen drinken en slurpen; zij zullen worden alsof zij er niet geweest waren! Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn: die zal een heilige plaats zijn; zij die van het huis van Jakob zijn, zullen hun bezittingen weer in bezit nemen. Dan zal het huis van Jakob een vuur zijn, het huis van Jozef een vlam, en het huis van Ezau zal tot stoppels worden; zij zullen tegen hen ontbranden en hen verslinden, zodat er geen ontkomene zal zijn voor het huis van Ezau, want de HEERE heeft gesproken! Het Zuiderland zal het gebergte van Ezau in bezit nemen, en het Laagland het gebied van de Filistijnen; ja, zij zullen het gebied van Efraïm en het gebied van Samaria in bezit nemen; en Benjamin dat van Gilead. En de ballingen van dit leger van de Israëlieten zullen dat wat van de Kanaänieten was, tot aan Zarfath in bezit nemen; de ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van het Zuiderland in bezit nemen. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn.

De Dag van de HEER komt eraan. Blijf niet in de buurt hangen. Ga aan boord van de ark.

Bron: Event Horizon: Stranger Things (Part III) - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates