www.wimjongman.nl

(homepagina)

Vergeving, Selichot en voorbereiding op de hoge heilige dagen

"Dit zijn Mijn vastgestelde feesten, de vastgestelde feesten van de HEER, die u als heilige vergaderingen  verkondigen." (Leviticus 23:2).

De zeer bijzondere en heilige tijd die bekend staat als de Hoge Heilige Dagen, de Rosh HaShana (Joods Nieuwjaar) en Jom Kippoer (Verzoendag), staat voor de deur.

Deze Bijbelse feesten en vasten, die in het Hebreeuws moadim worden genoemd, zijn tijden die zijn vastgesteld. Het boek Leviticus in de Thora specificeert de reden voor elk ervan en hoe ze gevierd moeten worden.

Hoewel veel mensen, waaronder christenen, deze feestdagen als "Joodse feestdagen" beschouwen, zijn de moadim in feite Gods Heilige Dagen en feesten. Als zodanig zijn ze volledig relevant voor iedereen die Hem wil leren kennen en een beter begrip wil hebben van het Nieuwe Verbond. Wij nodigen u uit om dit speciale seizoen met ons te delen!

"Dit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen." (Leviticus 23:4).

 

Deze Joodse Israëliër draagt zijn talit (gebedsjaal) over zijn hoofd als hij op een shofar blaast, die is gemaakt van een Grote Kudu hoorn

 

De Shofar laten klinken bij de voorbereiding van Rosh HaShanah HaShanah

We zijn nu in de laatste dagen van Elul, de Hebreeuwse maand die apart is gezet als een tijd om ons te bekeren en te beginnen met het proces van het vragen om vergeving ter voorbereiding op Rosj HaSjana en Jom Kippoer.

Daarom werd en wordt de shofar elke ochtend in veel orthodox-joodse gemeenschappen geblazen, behalve op de Sjabbat. Het doordringende, spookachtige geluid van deze klank wekt onze harten op om God te zoeken en ons te bekeren van de zonde in ons leven.

 

Ramshoorn shofar: de roep van de shofar is een oproep tot teshuvah (berouw).

 

Een bekende en zeer gerespecteerde Joodse wijze uit de Middeleeuwen, Maimonides, vergeleek het geluid van de shofar met een alarmkreet die ons wakker maakt:

"Slapers, sta op uit je slaap, en zij die slapen, wordt wakker uit je lethargie. Herzie je daden, bekeer je van je zonden, en denk aan je Schepper!" (Hilchot Teshuvah 3)

Evenzo spoort de Brit Chadasja (Nieuw Testament) ons aan om uit onze geestelijke sluimering te ontwaken en het beste van onze tijd te maken door God lief te hebben en te volgen met heel ons hart, onze ziel, ons verstand en onze kracht, in plaats van lege of lichtzinnige bezigheden te volgen.

"Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn." (Efeziërs 5:14-16).

 

>Een orthodoxe man die Elohim (God) oprecht smeekt bij de Westelijke Muur.

 

Selichot Biechten

Nu het nieuwe jaar nadert en de maand Elul ten einde loopt, wordt de oproep tot bekering in de hele Joodse gemeenschap nog dringender gevoeld.

Als Rosj HaSjana op 29 september 's avonds begint, zijn de speciale boetebeden, Selichot genaamd (uitgesproken als s'lee-KHOT, wat vergeving betekent), toegevoegd aan de dagelijkse ochtendgebedsdienst in de Asjkenazische gemeenten (Joden uit Frankrijk, Duitsland en Oost-Europa en hun nakomelingen).

De Sefardisch-joodse gemeenschap (Joden uit Spanje, Portugal, Noord-Afrika en het Midden-Oosten en hun nakomelingen) hebben deze speciale gebeden echter gedurende de hele maand Elul uitgesproken.

En ze zijn niet kort; ze voegen een extra 45 minuten toe aan de dagelijkse ochtenddienst. Bovendien worden ze vaak al voor de zonsopgang voorgedragen.

Een centraal thema in deze gebeden is de 13 Attributen van Barmhartigheid (Shelosh-Esreh Middot), die aan Mozes op de berg Sinaï werden geopenbaard en in Exodus werden opgesomd.

"HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht." (Exodus 34:6-7).

 

Selichot wordt voor het ochtendgebed gebeden.

Het Hebreeuwse woord selichot is verwant aan slichah, wat de equivalente uitdrukking is voor excuses, het spijt me, en vergeef me. Hoewel we ernaar streven om een zuiver en heilig leven voor God te leiden, zondigen we allemaal en schieten we tekort in de glorie van God. Ieder van ons moet zich bekeren en vergeving zoeken voor de vele fouten die we maken die zowel onszelf als anderen pijn doen.

"Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laten wij terugkeren tot de HEERE!" (Klaagliederen 3:40)

De dagen voor Rosj HaSjana en gedurende de Hoge Heilige Dagen zijn de volgende dagen gekenmerkt door het zoeken en uitbreiden van vergeving.

Dit is een bijzondere tijd waarin we degenen die we onrecht hebben aangedaan om vergeving vragen en vergeving vragen aan degenen die ons onrecht hebben aangedaan.

De joodse traditie stelt in feite dat God ons niet kan vergeven voor zonden die we tegen een ander begaan, totdat we vergeving krijgen van de persoon die we onrechtvaardig hebben aangedaan. Vergeving en sorry zeggen kan het leven veranderen. Ze zijn cruciaal om het verleden achter ons te laten en verder te gaan met Gods plan voor ons leven. Vragen om vergeving is cruciaal voor bekering, een nauwere band met God en voor succesvolle relaties met onze familie, vrienden en medemensen.

 

Vrouwen bidden in Jeruzalem.

 

Jesjoea (Jezus) identificeerde ook onvergevingsgezindheid als een kritieke kwestie. Hij zei dat het ons ervan zou weerhouden om vergeving van onze hemelse Vader te ontvangen.

"Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven." (Matteüs 6:14-15).

Omdat de gevallen menselijke natuur tot zonde en onvergevingsgezindheid leidt, heeft God deze speciale tijd voorzien om zich te richten op bekering en vergeving.

 

Een Joodse man zoekt God op de westelijke (klaag)muur in Jeruzalem.

 

Deze periode van Selichot, bekering en vergeving eindigt niet op de laatste dag van Elul, aankomende zondag.

In de meeste Joodse gemeenschappen zal Selichot nog steeds worden voorgedragen in gebedsdiensten tot en met de Dagen van Ontzag of Tien Dagen van Bekering, een speciale periode van tien dagen die begint met Rosh HaShanah (Joods Nieuwjaar) op 30 september en eindigt met Jom Kippoer (Verzoendag) op 9 oktober.

 

Een orthodoxe man in Jeruzalem mediteert over de Tehillim (Psalmen).

Deze periode van tien dagen is een nog intensievere tijd van introspectie en zelfonderzoek. Het biedt iedereen de mogelijkheid om de toestand van zijn leven en hart te overzien en om goed met God te kunnen omgaan.

Interessant genoeg kan de naam Israël (in het Hebreeuws uitgesproken als Yis-RA-el) worden opgevat als een goede verstandhouding met God, uit twee Hebreeuwse woorden: Yashar (recht, rechts of eerlijk) en El (God).

Mogen we tijdens deze laatste dagen van Elul en gedurende het hele hoge feestseizoen, een ieder van ons uitdagen om in onszelf te kijken en de Ruach HaKodesh (Heilige Geest) te vragen om verborgen zonde in ons hart en leven te onthullen.

Sluit u aan bij het Joodse volk wereldwijd en hier in Israël, en herhaal het gebed van de Psalmist David:

"Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg." (Psalm 139:23-24).

Amen!

Bron: Forgiveness, Selichot, and Preparing for the High Holy Days | Messianic Bible