www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het komt eraan

15 december 2019 - door Daymond Duck

Ten eerste, volgens Paus Franciscus, zijn degenen die geloven dat de Bijbel letterlijk waar is, een plaag (een belemmering of lastposten) op deze planeet.

De kritiek van de Paus komt voort uit zijn grote betrokkenheid bij de bevordering van een wereldbestuur en de wereldgodsdienst.

Hij lijkt niet te geloven in de verzen in de Bijbel die zeggen dat de komende wereldregering en wereldgodsdienst slecht (satanisch) zullen zijn. Enigszins veelzeggend is het feit dat hij degenen aanvalt die wel geloven wat de Bijbel zegt, omdat het hoofd van de komende wereldgodsdienst de gelovigen zal vervolgen.

Vorige week sprak Paus Franciscus zijn steun uit voor de tweestatenoplossing (het verdelen van het land Israël). Nogmaals, hij gelooft duidelijk niet in de Bijbel waar die zegt dat God een verbond heeft gesloten om het hele land Israël voor altijd aan de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob in hun generatie (Israël) te geven.

En hij gelooft ook niet in de Bijbel wanneer deze zegt dat God de naties in de Slag van Armageddon zal slepen omdat ze Zijn volk willen verstrooien en Zijn land verdelen.

Nu ik erover nadenk, Paus Franciscus is een Jezuïet; dat is een groep katholieken die bekend staat om hun verzet tegen de publicatie van de eerste King James Bijbel. Zij probeerden zelfs om Koning James te vermoorden om te voorkomen dat de Bijbel "in de taal van het gewone volk" werd gepubliceerd.

Zij gaven er de voorkeur aan dat zij de mensen zouden vertellen wat de Bijbel zegt, in plaats van het hen zelf te laten lezen, en dit is blijkbaar niet veranderd met Paus Franciscus.

Mensen die vertrouwen op een ongelovige om hen te vertellen wat de Bijbel zegt, zijn in gevaar.

Ten tweede, de Amerikaanse sancties tegen Iran werken en het Iraanse volk lijdt. Iran heeft toegegeven dat het ongeveer 1000 demonstranten heeft gedood, dat duizenden gewond zijn geraakt en nog eens duizenden anderen gevangen heeft gezet, en voor het grootste deel zwijgen de wereldleiders en zijn vreemd genoeg heel stil.

Helaas zal hun stilzwijgen waarschijnlijk voortduren totdat Israël een Palestijnse terrorist in Gaza verwondt. Dan zullen ze plotseling verontwaardigd worden.

Ten derde, de dag waarop de naties bang zijn voor een machtig Amerikaans leger is voorbij. Op 3 december 2019 vuurden door Iran gesteunde sjiitische Iraakse terroristen vijf raketten af op een grote Amerikaanse militaire basis in Irak. Ze waren niet bang om een Amerikaanse basis aan te vallen.

De VS reageerde door de mensen die de raketten afvuurden aan te vallen.

Ten vierde, op 1 december 2019 sprak President Trump over de telefoon met Premier Netanyahu. Sommige rapporten zeiden dat zij de plannen voor een militaire coördinatie tegen Iran voltooiden.

Dit is een beetje vaag, maar het belooft niet veel goeds voor Iran.

Ten vijfde, op 5 december 2019 werd gemeld dat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland de VN op de hoogte hebben gebracht dat Iran raketten ontwikkelt die kernwapens kunnen overbrengen.

Sommige rapporten uit het verleden zeggen dat Iran genoeg verrijkt nucleair materiaal zou kunnen hebben om tegen het einde van december 2019 een bom te bouwen, en de VS en Israël hebben gezegd dat ze dat niet zullen laten gebeuren.

Nu Iran de raketten bouwt en het uranium verrijkt, lijkt het duidelijk dat er een grote escalatie van gebeurtenissen op komst is.

Dit artikel is kort, maar mijn schema is de laatste tijd overweldigend, en ik verlaat de stad voor een interview en een conferentie.

Prophecy Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

Bron: It is Coming :: By Daymond Duck - Rapture Ready