www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Evenement

Door Greg Lauer — december 2018

Een paar maanden geleden schreef ik een artikel over de sterke leugen die Paulus in 2 Thessalonicenzen 2:11 noemt, een leugen die God tijdens de Verdrukking over de wereld zal brengen. In dat artikel beargumenteer ik dat deze sterke waan die God naar een wereld zal zenden, die de waarheid van het evangelie heeft verworpen, niets minder is dan het idee dat de Antichrist hun "redder" is en dat hij als God aanbeden moet worden. Een Christusverwerpende wereld zal vallen, en wordt met huid en haar verslonden, en als gevolg daarvan verdoemd tot een eeuwigheid van scheiding van God.

Ik besprak ook hoe het UFO/alien verhaal een sleutelrol zal spelen in dit sterke waanidee, aangezien de Antichrist zichzelf zal presenteren en gezien zal worden als niet noodzakelijkerwijs een buitenaards ras op zich, maar tenminste als een man die de steun heeft van een welwillend buitenaards ras, en die door hen in staat is gesteld om bovennatuurlijke wonderen te verrichten om zich te vestigen als degene die uitverkoren is om de wereld naar een prachtig nieuw tijdperk van verlichting te leiden.

Een belangrijk aspect van deze sterke waanvoorstelling en de stadia van de waan die tot deze waanzin zullen leiden, waarover ik in mijn eerdere artikel niet veel heb gezegd, was de manier waarop deze misleiding de verrassend echte toekomstige gebeurtenis die het hele gedoe zal ontketenen - iets wat velen in de New Age gemeenschap gewoon "het evenement" zijn gaan noemen.

Hoewel het evenement zal worden geprezen als het begin van een belangrijke fase van het "verheffingsproces" van de mens, zal het in werkelijkheid het begin markeren van de laatste fase van Satans zinloze campagne om (a) de Joden uit te roeien, en als gevolg daarvan (b) de Tweede Komst op sterk water te zetten, en zo zijn positie als de god van deze wereld te versterken.

Het kan je verbazen dat veel wedergeboren gelovigen ook heel vertrouwd zijn met deze New Age-toestand die bekend staat als het Evenement - we hebben er gewoon een andere naam voor:

Wij noemen het de Opname.

In dit artikel wil ik het hebben over het verhaal van de New Age en het evenement, dat het resultaat zijn van tientallen jaren van zorgvuldige voorbereiding door Satan, evenals een paar gerelateerde observaties. Het New Age verhaal zal een kader bieden wat het wegvangen van de Kerk zal omvatten, en een verklaring zal bieden die plausibel lijkt te zijn voor een verbijsterende en angstaanjagende wereld die wanhopig op zoek is naar antwoorden in het kielzog van misschien wel de meest schokkende bovennatuurlijke gebeurtenis waarvan de wereld ooit getuige is geweest. Dit verhaal zal beginnen te verschijnen in de nasleep van de Opname, en het zal de basis worden van wat weer de basis vormt voor alles wat Satan heeft gepland voor zijn (kortstondige) heerschappij over de planeet.

En volgens New Agers, van wie sommigen tientallen jaren plichtsgetrouw boodschappen van demonen doorgeven die hen voor de gek houden en in dat geloof dat zeer geëvolueerde buitenaardse wezens uit sterrenstelsels ver, ver weg komen, waarmee de hele toestand als het Evenement zal worden afgetrapt.

Dus, wat is het Evenement?

Er is veel geschreven over het Evenement door tientallen New Agers, veel ervan is naar men denkt gekanaliseerd door verschillende buitenaardse wezens uit verschillende delen van het melkwegstelsel. Natuurlijk ontvangen niet alle New Agers letterlijk berichten van demonen. Veel New Age-websites zijn gevuld met fantasierijke onzin van 'wannabes' die gewoon deel willen uitmaken van iets dat trendy en prikkelend is. Als gevolg daarvan lopen de details over het evenement en andere gerelateerde New Age-onderwerpen sterk uiteen, maar ondanks dat feit zijn er in de loop der jaren een aanzienlijk aantal rode draden naar voren gekomen die verweven zijn in een substantieel verhaal waarvan wedergeboren gelovigen er goed aan zouden doen om zich er op zijn minst van bewust te zijn.

Het fundamentele idee dat er duidelijk doorheen schijnt, is dat de aarde op het punt staat een traumatische periode van grote veranderingen te ondergaan. De mensheid staat op het punt om op te stijgen naar een hoger frequentieniveau of spiritueel bewustzijnsniveau, maar dit proces zal tijd kosten en zal een aantal stadia van activiteit met zich meebrengen.

Het fundamentele probleem, zie je, is dat Moeder Aarde (door veel New Agers Gaia genoemd) in een kritieke toestand verkeert. Ze moet zichzelf zuiveren van negatieve energie en duistere krachten voordat ze naar dat hogere niveau van bewustzijn kan evolueren. Deze reiniging vereist echter de verwijdering van een groot aantal mensen die niet klaar zijn om naar dit hogere niveau van vibratie of spiritueel bewustzijn te evolueren. Zij zullen geëvacueerd worden naar een vloot van ruimtevaartuigen die speciaal voor dit doel in de buurt van de aarde zijn gekomen volgens de meeste New Age 'channelers', hoewel de details variëren.

Om het als het ware uit de mond van de paarden te laten horen, hier is wat verschillende leidende figuren in de New Age-beweging hebben geschreven. In alle citaten die volgen, wordt mijn commentaar in kleur gemarkeerd.

New Age-auteur Kay Wheeler (aka Ozmana), een zelfbeschreven Pleiadiaanse ster en bedreven channeler, beweerde dat ze het volgende ontvangen had van een groep geïdentificeerd als de "Zevenste Hemelse Vlak van het Leven" en publiceerde het in 1994. Dit is een basisidee geworden binnen de New Age-religie, en ik stap opzij en laat de Zielen van Licht het voor jou spellen - ik ben er zeker van dat ze het veel beter kunnen uitleggen dan ik kan, wat bij mij als ik vol zit met donkere, negatieve energie en alles:

De Moeder vecht wanhopig voor haar leven. Veel van haar voorraden zijn leeggezogen. Ze is in kritieke toestand op dit moment en moet haar gedachten op zichzelf richten als ze wil overleven. Daarom zie je de vele crises in de wereld. Veel van deze crises hoor je niet op je "scherm van leugens".

Op dit moment gebeurt er veel op jullie planeet. De Moeder reinigt zich. Het is alles wat ze op dit moment weet te doen om zich te ontdoen van de vervuiling die in haar lichaam bestaat. Maar jullie als lichtdragers kunnen jullie Moeder helpen om je Moeder te reinigen op een manier die niet al het leven op deze planeet vernietigt. [Een "lichtdrager" is iemand die misleid is in het geloven van deze New Age onzin. Wedergeboren gelovigen in het evangelie van Jezus Christus zijn op dit moment de enige "lichtdragers" in de wereld, en het licht van de Heilige Geest dat in ons schijnt en dat helpt om de duisternis tijdelijk op afstand te houden, zal worden verwijderd voordat God Zijn toorn ontketent op een wereld die Christus verwerpt.]

Veel hiervan is noodzakelijk. Veel van deze wezens hebben op dit moment afspraken om te vertrekken. [Ja, we hebben een 'afspraak' om te vertrekken, omdat we geen 'afspraak' hebben met Gods toorn.] De wereldbevolking moet worden verminderd om de noodzakelijke veranderingen op deze planeet te brengen om zo in de vierde dimensie te komen.

Jullie Aarde is op dit moment een vierde-dimensionaal wezen. Zij heeft zich in dit energiepatroon bewogen, en zij die van plan zijn om te blijven moeten de juiste frequentie hebben.

Veel van deze wezens die deze planeet op dit moment verlaten, hebben datgene voltooid wat zij kwamen doen. Het is een tijd van grote vreugde voor hen. Voel je niet verdrietig over hun vertrek. Ze gaan naar huis. Velen wachten om weer bij hen te zijn... Veel wezens moeten verder gaan, want hun denkpatronen zijn van het verleden. Ze houden vast aan deze gedachten die de aarde tegenhouden. [Blijven is dus een goede zaak... wees blij dat je "gekwalificeerd" bent om op aarde te blijven en deel te nemen aan het verheffingsproces, in tegenstelling tot die angstaanjagende idioten die moesten worden verwijderd voor het welzijn van alle anderen.]

(nadruk & [commentaar] toegevoegd)

- Kay Wheeler, van "The Time Is Now",".
gepubliceerd in het New Age tijdschrift Connecting Link

Thelma Terrell (alias Tuella) was een vruchtbare kanalisator die in 1993 is overleden. Ze schreef Project World Evacuation: UFO's om te helpen bij de "Grote Exodus" van de Menselijke Zielen van deze Planeet (Guardian Action International, 1982), en channelde onder een populaire buitenaardse naam Ashtar, die beweert de leider te zijn van een buitenaardse confederatie die bekend staat als het Ashtar Commando. Terrell beweerde Jezus, Petrus en Filips in visioenen te hebben ontmoet en ze waren zo vriendelijk om een paar kleine mysteries voor haar op te helderen, zoals waarom dingen als reïncarnatie tot in het oneindige uit de Bijbel waren weggelaten.

Hier zijn een paar relevante fragmenten die betrekking hebben op het evenement, heet van de pers van het Ashtar Commando:

Onze reddingsschepen zullen in staat zijn om in een oogwenk genoeg dichtbij te komen [dat is een bekende zin] om de wegname in een oogwenk in werking te stellen. En over de hele wereld waar de gebeurtenissen dat rechtvaardigen, zal dit de methode van evacuatie zijn. De mensheid zal worden opgetild, geëxalteerd om het zo te zeggen door de stralen van onze kleinere schepen. Deze kleinere schepen zullen op hun beurt de personen naar de grotere schepen brengen, hoger in de atmosfeer, waar er voldoende ruimte en kwartieren en voorraden zijn voor miljoenen mensen. [Veel gelovigen debatteren of we fysiek de lucht in gaan bij de Opname, of dat we plotseling zullen verdwijnen. Dit leek me altijd een dom argument, omdat de Bijbel niet zegt dat we in een oogwenk zullen verdwijnen - het zegt dat we in een oogwenk veranderd zullen worden. Veranderd hoe, onzichtbaar gemaakt? Nee, veranderd in onze verheerlijkte lichamen, en dan zullen we worden ingehaald om de Heer in de lucht te ontmoeten. Blijkbaar is Satan het daarmee eens.]

...We kijken ijverig toe, in de dreiging van een poolverschuiving voor de planeet in jullie generatie. Zo'n ontwikkeling zou een planetaire situatie creëren waarin niemand kon overleven. Dit zou een evacuatie noodzakelijk maken zoals waarnaar ik heb verwezen.

...Veranderingen van de aarde zullen de primaire factor zijn in de massa-evacuatie van deze planeet.

Er is een methode en een grote organisatie in een gedetailleerd plan dat al bijna voltooid is om de zielen van deze planeet te verwijderen, in het geval van catastrofale gebeurtenissen die een redding noodzakelijk maken...

De Grote Evacuatie zal zeer plotseling over de wereld komen. De flits van noodgebeurtenissen zal zijn als een bliksemflits die knippert in de lucht. Zo plotseling en zo snel.

Fase I van de Grote Exodus van de zielen van de planeet zal plaatsvinden op een moment dat men merkt dat de bewoners in gevaar zijn...

Fase II. Deze tweede fase onmiddellijk na de eerste. De tweede fase is van vitaal belang, want we keren terug voor de kinderen van alle tijden en rassen. Het kind heeft niet de kracht van keuzevrijheid in het begrijpen of persoonlijke verantwoordelijkheid...[Er is al lang discussie onder bijbelleraren over de vraag of kinderen al dan niet in de Opname meegenomen zullen worden, met velen die ervan overtuigd zijn dat het dat wel zal gebeuren. Blijkbaar is Satan het daar ook mee eens.]

Wees niet bezorgd of onterecht overstuur als je niet deelneemt aan deze eerste tijdelijke opname van zielen die met ons dienen. Dit betekent alleen maar dat uw actie in het plan elders ligt en dat u voor uw instructies zult worden genomen of het op een andere manier zult ontvangen. Neem het niet als een persoonlijke belediging als u niet gealarmeerd bent of niet deelneemt aan deze eerste fase van ons plan. [Dus als u niet "geëvacueerd" wordt, hoeft u zich geen zorgen te maken. Uw hulp is hier op aarde nodig, en alles zal in orde zijn. Je bent "uitgekozen".] Uw tijd komt later, en deze instructies zijn op dit moment niet nodig voor u...

(nadruk & [commentaar] toegevoegd)

- Thelma ("Tuella") Terreli,
Projectwereld Evacuatie: UFO's om te helpen in de
"Grote Exodus" van de Menselijke Zielen van deze planeet

Er zijn talloze dergelijke gekanaliseerde boodschappen die in wezen hetzelfde zeggen: De aarde moet zichzelf reinigen (zichzelf?) of een soort van zuiveringsproces ondergaan om de volgende fase van wat men het ascensieproces noemt te beginnen, en de Evenement is wat plotseling dit ascensieproces in een hogere versnelling schakelt.

Besteed bijzondere aandacht aan dat de aarde wordt gereinigd: De algemene consensus is dat de aarde moet worden gereinigd van negatieve energie of duistere krachten die haar in haar ascensie tegenhouden, om naar een hoger niveau van bewustzijn te verschuiven. Dit omvat blijkbaar miljoenen mensen die niet bereid zijn om spiritueel te evolueren omdat hun denkpatronen uit het verleden komen; mensen die zich wanhopig vastklampen aan intolerant, op angst gebaseerd religieuze dogma's dat hen niet in staat stellen om te zien dat ze in feite al één zijn met de Schepper, en dus gewoonweg niet bereid om de spirituele eenheid waar we allemaal deel van uitmaken te realiseren. Ze zijn dus gewoonweg niet klaar om deel te nemen aan de volgende grote bewustzijnsverandering die op het punt staat om te beginnen en die het Evenement zal teweegbrengen.

Met andere woorden, mensen zoals ik... en, hopelijk, jij ook.

New Age channeler Barbara Marciniak geeft veel van deze ideeën weer in haar boek Bringers of the Dawn: Teachings from the Pleiadians (Bear & Company, 1992), een boek vol met gechannelde boodschappen van haar vrienden in de Pleiaden over deze komende bewustzijnsverschuiving (en het verwijderen van degenen die niet deze afsnijding kunnen maken):

Als mensen niet veranderen - als ze de verschuiving in waarden niet maken en zich realiseren dat ze hier niet zouden kunnen zijn - dan zal de Aarde, in haar liefde voor haar eigen initiatie, een hogere frequentie bereiken, een reiniging teweegbrengen die haar weer in evenwicht brengt. Er is een potentieel van veel mensen om de planeet in een middag te verlaten. [Een middag? Wat dacht u van een moment, in een oogwenk.]

(nadruk & [commentaar] toegevoegd)

- Barbara Marciniak,
Brengen van de dageraad: leer van de Pleiadiërs

Er zijn ladingen aan New Age bronnen die ik zou kunnen citeren, maar op dit punt dacht ik dat het misschien goed zou zijn om simpelweg één enkele bron te kiezen die volgens mij de huidige vertegenwoordigd in het, "mainstream" New Age denken over het Evenement. Vidya Frazier is een bekende New Age auteur die onlangs een boek met de titel Triumph of the Light heeft gepubliceerd: Story of Humanity's Enslavement and Impending Liberation (First Edition Design Publishing, 2017), waarin ze uitgebreid ingaat op het Evenement. De volgende passages komen uit hoofdstuk 16 van haar boek.

In wat volgt is David Wilcock een toonaangevende New Age voorvechtster en auteur van The Source Field Investigations (Dutton, 2011) en The Synchronicity Key (Dutton, 2013), beide bestsellers van de New York Times. Ik heb in de jaren negentig van de vorige eeuw een lezing van Wilcock bijgewoond tijdens mijn kortstondige ontmoeting met de New Age-beweging.

Gordon Asher Davidson is de auteur van The Transfiguration of Our World: How a Light Alliance Is Transforming Darkness and Creating a New Earth (Golden Firebird Press, 2015).

Cobra is de codenaam voor de anonieme boodschapper van een groep mensen die in 2012 werd opgericht om mensen te informeren over het aanstaande Evenement en die, in plaats van ze te kanaliseren zoals iedereen, beweren in direct fysiek contact te staan met de Pleiadiërs.

Het is inmiddels overduidelijk dat het ascensieproces niet zomaar een innerlijke verschuiving is die we als individu in een hogere vibratie maken. Het is juist dit, en ieder van ons moet aandacht besteden aan wat datgene op een persoonlijk niveau voor ons zou kunnen betekenen. Maar ascensie omvat ook een proces dat we allemaal samen doormaken als een collectieve groep. En dit proces, zoals we hebben gezien, is zowel groots als veelgelaagd met geleidelijke gebeurtenissen die zich in verschillende dimensies afspelen.

En toch zeggen sommigen dat dit proces binnenkort kan uitbarsten in één krachtige gebeurtenis die zowel het einde van een lang, lang tijdperk in de menselijke geschiedenis zal worden - als ook een nieuw begin. David Wilcock en auteur Gordon Asher Davidson hebben de term "de Dag van de Openbaring" [passende woordkeuze] gebruikt om deze gebeurtenis te beschrijven. Cobra heeft het eenvoudigweg "het Evenement" genoemd, een term die bij veel mensen in de smaak is gevallen.

Wat is het Evenement?

Zowel Wilcock als Cobra vertellen ons dat het Evenement het plotselinge begin zal zijn van het collectieve ascensieproces. Het zal zich in eerste instantie manifesteren met een "galactische puls", een zonnegebeurtenis die naar verluidt om de zesentwintigduizend jaar of zo plaatsvindt. Deze puls zal een verblindend helder licht vrijgeven dat rechtstreeks van de centrale zon komt en dat in het verleden een massale opklimming (een kwantumsprong in spirituele evolutie) op Aarde heeft teweeggebracht telkens als het zich voordoet. [In veel channelings over de gebeurtenis zijn de details vaak in exotische, pseudo-wetenschappelijke termen geformuleerd, en het voorgaande is vrij typisch. Velen spreken van de aarde die door iets dat de Fotonengordel heet, etc.]

Als een fervent geleerde van oude teksten beweert Wilcock dat dit fenomeen wordt beschreven in de Bijbel en in Zoroastrische, Hindoeïstische, Griekse en Romeinse teksten, en dat 35 oude culturen de wetenschap van deze cyclus in hun mythologieën verborgen houden. Hij voegt eraan toe dat er nu wetenschappelijke gegevens en ook getuigenissen van insiders zijn die dit idee van een zonnestraalgebeurtenis ondersteunen. [Een tip voor alle New Agers: Doe jezelf een plezier en laat de Bijbel erbuiten. Je wilt niet dat je proselieten binnen 10 mijl van een Bijbel komen, want als ze dat wel doen, dan kunnen ze er een beetje over lezen. En als ze dat doen, zouden ze gewoon kunnen beginnen te begrijpen dat de Bijbel absoluut de meest fundamentele voorschriften van de New Age religie versnippert. Waarom? Omdat God al voor Zijn schepping bestond (Gen 1:1), en de Heer is over alles (Handelingen 17:24). Dat betekent dat Hij niet "één met het" is - Hij staat er los van en heerst erover. En dat betekent dat je in je natuurlijke zondige toestand niet "één met Hem" bent. Volgens de Bijbel heeft uw zonde u van Hem gescheiden en daarom heeft Hij zijn verlossingsplan door Christus in daden omgezet.]

Volgens zowel Wilcock als Cobra zal het, wanneer de galactische puls plaatsvindt, een proces van transformatie van materie, energie, bewustzijn en biologisch leven zoals we dat kennen, op gang brengen. De inkomende energieën van de puls zullen als een tastbare "golf van liefde" door het energieveld van alle mensen gaan stromen. Iedereen zal zijn eigen individuele ervaring hebben van genezing, het loslaten van het verleden en een innerlijke transformatie. Maar ook zal er een algemene stijging zijn van het bewustzijn van de hele mensheid op de planeet. [Meer pseudo-wetenschappelijk palaver.]

Wereldwijde Valuta Reset

Zodra de massale gebeurtenissen zijn voltrokken, zal er naar verluidt nog een gedenkwaardige gebeurtenis plaatsvinden - een reset van ons wereldwijde financiële systeem. Er is een groep die bekend staat als "de Oostelijke Alliantie" die dit zal invoeren. Deze groep wordt ook wel de "Chinese ouderen" genoemd, oude Chinese families die door hun welwillendheid en wijsheid al een tijdje bezig zijn met het plannen van de financiële reset en hebben gewacht op de juiste timing om het in beweging te brengen. [Kijk er niet nu naar, maar er zijn financiële experts die praten over een wereldwijde valuta reset die al in het eerste kwartaal van 2019 komt.

Er wordt gezegd dat het nieuwe financiële systeem de bepalingen zal omvatten van een wet genaamd GESARA, een acroniem voor "Global Economic Security & Reformation Act". Deze wet is onder andere bedoeld om de planeet en de mensheid te resetten op een fundament van duurzaam bestuur en iedereen op de planeet te laten profiteren van een wereldwijde valutarestauratie (de GCR). Het zal de hele wereldeconomie weer op de gouden standaard zetten. Wanneer het wordt geïmplementeerd, zal het van invloed zijn op alle 209 soevereine naties in de wereld.

Innerlijke genezing gemakkelijker gemaakt

Cobra blijft ons verzekeren dat, met het verwijderen van de Archons uit de binnenste vlakten, hun interferentie met de menselijke relaties zal verdwijnen. Veel van de oude conflicten en drama's die nu nog bestaan, vooral die tussen mannen en vrouwen, zullen verminderen en een onvoorwaardelijke Liefde zal de overhand krijgen. Oorlog zal achterhaald zijn. [Alles behalve wanneer de naties van de wereld samenkomen om Israël te vernietigen, dat is het.]

Maar zelfs als het Evenement eenmaal heeft plaatsgevonden, zullen we in eerste instantie er allemaal nog steeds bij betrokken zijn met ons individuele ascensieproces, waarbij we onze oude derde-dimensionale gewoontepatronen loslaten. Hoewel het Evenement ons een collectieve impuls in trilling zal geven, zal naar verluidt slechts een kleine groep hun volledige ascensie naar de Vijfde Dimensie meemaken op dat moment. De meeste mensen zullen doorgaan met hun ascensieproces.

Toch zal het een stuk makkelijker zijn. Na afloop van het Evenement zal er veel energiesteun zijn van de Galactische Centrale Zon om ons te helpen verschuiven naar een 5D bewustzijn. Het Evenement zal het ook veel gemakkelijker maken om psychische vermogens te ontwikkelen, zoals telepathie en helderziendheid. De Lichtkrachten zullen begeleiding en instructies geven over deze hulp die natuurlijk is voor het 5D-bewustzijn. [Met andere woorden, we zullen gezelschap hebben. Hierover later meer.]

Eerste contact

Er wordt ons verteld dat wanneer genoeg mensen op de planeet in staat zijn om de realiteit van ET's comfortabel te accepteren, wezens binnen de verschillende galactische beschavingen die ons hebben geholpen in het bevrijdingsproces zich zullen openbaren in een gebeurtenis die bekend staat als "Eerste Contact". Na verloop van tijd zal de mensheid uiteindelijk klaar zijn om medepartners te worden in de Galactische Confederatie en in staat zijn om verbinding te maken met andere soevereine rassen in het hele melkwegstelsel.[ Merk op dat onthulling en contact na het evenement zullen komen.]

Echter, zoals duidelijk is, aangezien we de hele mensheid op dit punt beschouwen, zal niet iedereen de verschuiving naar 5D-bewustzijn maken op het moment van het Evenement. De verwachte zonnegebeurtenis zal een verschuiving vereisen die te veel zal blijken te zijn voor de mensen die op dat moment nog niet klaar zijn om op te stijgen. Als ze de planeet nog niet verlaten hebben tegen de tijd van het Evenement, zullen ze vertrekken op het moment dat het gebeurt of kort daarna. Bij de dood zullen ze worden meegenomen naar een ander deel van het universum dat nog steeds functioneert in de Derde Dimensie waar ze hun zielsevolutie kunnen voortzetten. [Uh, nee. We zullen naar het Huis van de Vader worden gebracht, waar we ons zullen voorbereiden op het regelen en regeren op aarde met Christus in het Duizendjarige Rijk.]

Het is slechts het begin

Hoewel het evenement in sommige opzichten abrupt is, zal het geen plotselinge wonderbaarlijke verschuiving zijn die alles van de ene op de andere dag verandert. Het is gewoon het begin van een geleidelijk proces dat uiteindelijk zal resulteren in een veel hoger bewustzijn voor de mensheid als geheel en een beter fysiek, psychologisch en spiritueel bestaan voor iedereen. [Nee, het zal het begin van de hel op aarde zijn voor hen die het evangelie verwerpen.] In essentie zal het een overgang zijn van een 3D-4D wereld naar een 4D-5D wereld.

Op een gegeven moment zal de hele mensheid uiteindelijk in het 5D-bewustzijn functioneren. Hoewel het een tijdje zal duren voor iedereen deze verschuiving zal meemaken, zal het Evenement de eerste aanzet zijn om het proces in versnelling te krijgen en het voor ons een stuk makkelijker maken om de overgang te doen.

Wanneer zal het Evenement plaatsvinden?

Natuurlijk wil iedereen weten wanneer het Evenement gaat plaatsvinden. Niemand die erover spreekt kan er een concreet antwoord op geven, want er ontvouwt zich nog zoveel, en de altijd aanwezige factor van vrije wil maakt het moeilijk om iets zeker te voorspellen. [Anders gezegd: Satan heeft geen idee.]

Hoewel hij een iets ander scenario presenteert dan dat van Cobra voor de Dag van de Openbaring, is Gordon Asher Davidson het met hem eens dat alles zeer zorgvuldig gepland en georkestreerd wordt door de Lichtallianties, zodat de verschuiving universeel, naadloos en gemakkelijk geaccepteerd wordt door mensen over de hele wereld. Hij stelt dat de timing zal worden bepaald door een groot aantal factoren, waaronder energetische astrologische uitlijning, definitieve voorbereiding en gereedheid van nieuwe systemen die moeten worden ingevoerd, en de openheid en vraag van de mensheid naar diepe en ware transformatie in de wereld.

Ook lijkt het duidelijk dat het Evenement niet kan plaatsvinden totdat de Lichtkrachten absoluut overwonnen zijn - totdat alle donkere ET-krachten volledig van onze planeet zijn geëlimineerd. Het is ook noodzakelijk dat het raster dat om de aarde heen draait en ons in quarantaine houdt, volledig ontmanteld wordt.

Zoals we hebben gezien, gebeurt dit vrij snel op dit punt, eind 2017. Ook, volgens Cobra, omvat de bevrijding de eliminatie van de wezens die bekend staan als de Archonen die bestaan op de innerlijke vlakken die de mensheid controleren door hun manipulatie van het karmische proces en de implantaten en andere AI-technologie die zij hebben gebruikt om de spirituele evolutie van de mensheid te belemmeren.

Een van Wilcock's insiders zei tegen hem: "De gebeurtenis die je in 2012 verwachtte zal zich waarschijnlijker voordoen in 2017. Corey Goode stelt dat zijn inlichting aangeeft dat het waarschijnlijker is dat het ergens tussen 2018 en 2023 zal plaatsvinden. [Yes, wel mijn inlichting geeft aan dat niemand de dag of het uur kent, maar ik zou liegen als ik zei dat het tijdsbestek 2018-2023 niet erg solide klonk. En aangezien het opkwam, scheen het me aan legioenen van mensen te herinneren die een grote overeenkomst maken uit aantallen zoals 9/23 of 9-23 of 9:23 die maar blijven verschijnen en vertoont op TV, in films, tijdschriften, enz. Velen beweerden dat dit een aanwijzing was dat het Openbaring 12 teken van 23 september 2017 die de datum van de Opname was (d.w.z. 9/23). Nou, wekken uw Opname-datum eetlust op met deze: Wat als 9/23, in plaats van de dag en de maand, eigenlijk de maand en het jaar was, als september 2023?]

Ook al duurt het zo lang, het is zeker de moeite van het wachten waard. Ascensie in de Vijfde Dimensie is waar we hier allemaal voor zijn. Nog een paar jaar zullen ons voorbij suizen, net als de laatste jaren. En, wie weet? Het evenement zou morgen kunnen plaatsvinden. [Ah ja, het Evenement staat voor de deur, wist je niet. Merk op dat Satan geen idee heeft wanneer de Rapture precies zal plaatsvinden dan wij, en dus is het interessant om New Agers spitball over de datum van het Evenement op precies dezelfde manier te zien als veel gelovigen spitball over de datum van de Rapture.]

Voelt u zich er op voorbereid? [Oh, wedden dat uw lieverds dat zullen slikken.]

(nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)

- Vidya Frazier, Triumph van het licht:
Verhaal van de verzoening en de dreigende bevrijding van de mensheid

(Tussen haakjes, ik ben gewoon met je aan het stoeien over die zaak van september 2023. Ik hoop dat je inmiddels weet dat ik dat soort dingen niet al te serieus neem.)

Na het Evenement

Dus daar heb je het - het verhaal staat op zijn plaats. Ergens zeer binnenkort zal het Evenement plaatsvinden en de aarde zal een plotselinge, dramatische verandering ondergaan om haar reiniging in gang te zetten. De mensheid zal haar ascensieproces naar een hoger trillingsniveau en de daarmee gepaard gaande hogere niveaus van spiritueel bewustzijn beginnen, terwijl miljoenen mensen wier geest vertroebeld is door duistere, negatieve energie en doordrenkt van intolerant religieus dogma (d.w.z. wedergeboren gelovigen) en die eenvoudigweg niet voorbereid zijn op deze spirituele verschuiving in bewustzijn, veilig zullen worden verwijderd om geduldig omgeschoold en begeleid te worden totdat ze klaar zijn om zich op een toekomstig tijdstip weer bij de mensheid aan te sluiten.

Bovendien zal het evenement, volgens toonaangevende New Age voorstanders, de aanzet geven tot de beweging naar verschillende dingen:

()

1. Een één-wereldoverheid: De wereld wordt verdeeld in 10 regio's, elk met een eigen leider maar allemaal onder een wereldregering. Uiteindelijk zal deze wereldregering geleid worden door een zeer verlichte ziel die bekend staat als de Christus (d.w.z. de Antichrist), die de steun en raad zal hebben van een welwillend buitenaards ras dat de mensen van de aarde is komen helpen in hun ascensieproces om hen van zichzelf te redden.

2. Een één wereld economisch systeem: In combinatie met of mogelijk in de aanloop naar het bovenstaande zal de wereld een wereldwijde economische reset ondergaan, die zal resulteren in een mondiaal economisch systeem met een mondiale munt. En misschien is het gewoon gepraat, maar zoals ik al eerder heb gezegd - dit heeft mijn aandacht getrokken omdat ik onlangs artikelen heb gelezen van gerespecteerde financiële deskundigen die spreken over een wereldwijde financiële reset die zich binnen enkele maanden kan voltrekken.

3. Een één-wereldreligie: Alle religieuze overtuigingen worden verwelkomd en verenigd in één universele religie waaraan de hele wereld zal deelnemen, terwijl alle exclusieve of intolerante overtuigingen verboden zullen worden (en je zult nooit raden naar wie dat zou verwijzen....ooh, je bent een goede gisser). Deze universele religie zal volhouden dat we allen samen God zijn, en na het Evenement zal het voor mensen gemakkelijker zijn om hun geestelijk bewustzijn te verhogen tot op het punt waar ze beginnen te beseffen dat ze al één zijn met de Schepper en het pad opgaan dat leidt naar het Christus bewustzijn.

Quetzalcoatl-bewustzijn? Waarom noemen de New Agers dit altijd het "Christus-bewustzijn"? Heb je je dat wel eens afgevraagd? Als Jezus slechts een profeet is (die blijkbaar een tweede viool speelt naast de machtige Mohammed), waarom noemen ze het dan niet het Mohammed-bewustzijn? Of het Boeddha-bewustzijn voor Aziaten? Hoe zit het met het Krishna-bewustzijn? Nee nee nee....het is het Christus-bewustzijn. Eigenlijk is de vraag retorisch omdat ik precies weet waarom: Ver weg in de diepte weten ze allemaal dat Jezus de echte zaak is, dus is dit de zekerste manier om hun religieuze rode haring een schijn van geloofwaardigheid te geven.

Nu durf ik te zeggen dat de meeste New Agers nooit het boek Openbaring hebben gelezen. Maar als ze dat ooit doen, kun je zien waarom ze misschien een geval van Yogi Berra's "déjà vu all over again" hebben. Het voorgaande, dat in het verhaal van de New Age in detail wordt beschreven, had punt voor punt vanuit de Schrift kunnen worden uitgelegd.

De Bijbel zegt duidelijk dat in plaats van één te zijn met God, van Hem gescheiden te zijn vanwege onze zonde.....

In deze ene wereldreligie die bedoeld is om de mensheid te helpen uiteindelijk op te stijgen naar het Christus-bewustzijn, moeten alle negatieve energie en duistere krachten en overtuigingen die angst, verdeeldheid en separatisme veroorzaken, worden geëlimineerd. Met separatisme bedoel ik elk geloof dat suggereert dat de mens op enigerlei wijze "gescheiden" is van de Schepper. In de New Age theologie is de mens altijd één met God geweest, maar op de een of andere manier zijn we dit in de loop van de millennia "vergeten" en moeten we ons weer bewust worden van deze realiteit. Als gevolg daarvan is onze enige "zonde" niet het besef hebben dat we allemaal samen in God zijn en nooit echt van Hem gescheiden zijn geweest. Het ascensieproces is onze manier om tot een volledige realisatie van onze uiteindelijke eenheid met God te komen.

Natuurlijk is dit in tegenspraak met het evangelie en met de kristalheldere leer van de Schrift. De Bijbel zegt duidelijk dat we niet één zijn met God, maar dat we van Hem gescheiden zijn vanwege onze zonde, en dat we gescheiden blijven, tenzij en totdat we in berouwvol geloof reageren op de genade en barmhartigheid die Hij ons heeft betuigd door Zijn Zoon, Jezus Christus.

Mediteer daarover: Ja, Christus. Herinnert u zich Hem nog? Ik heb een nieuwsflits voor alle New Agers die zich voorstellen dat ze het Christus-bewustzijn gaan bereiken. Raad eens wat? Hij is geen "bewustzijn" en Hij is geen soort van verlichte "Opgestegen Meester" - Hij is de Zoon van God en Hij stierf voor jouw zonden, zodat jij verzoend zou kunnen worden met een heilige God waarvan je volledig gescheiden bent. Ga in de lotushouding staan en mediteer daarover.

In ieder geval zal de eerste golf van eliminatie van mensen die gewoonweg niet in staat zijn om met het ascensie-programma mee te komen tijdens het Evenement (Opname) plaatsvinden, maar zal tijdens de 70e Week van Daniël doorgaan in de vorm van de systematische slachting van de heiligen in de Verdrukking en Joden tijdens deze periode, die nooit zullen toegeven aan de New Age theologie - een bundel zoete, soepel klinkende leugens waarin miljoenen tot een eeuwigheid afscheiding van de Schepper zelf worden misleid, om te geloven dat ze één waren.

Observaties

Voordat ik dit tot een einde breng, zijn er een paar observaties met betrekking tot het evenement en waaruit zal voortvloeien dat ik er een beetje inhoud aan wil geven.

1. Buitenaardse onthulling...NEE!

De officiële bekendmaking van buitenaards contact is al jaren een hot topic (in principe sinds het Roswell incident van 1947), en zoals ik al eerder heb gezegd, is het voor veel mensen een punt bereikt waar een dergelijke bekendmaking een kwestie is van wanneer, niet van of.

Toen ik echter aan dit artikel werkte, begon er iets op mij te dagen, en ik ben volledig overtuigd geraakt van het volgende:

Officiële bekendmaking van buitenaards contact komt pas na de Rapture.

Als gelovigen heeft het dus geen zin om onze tijd te verspillen met een anticiperen - daar zijn we niet voor hier, en de reden is simpel:

Officiële buitenaardse openbaarmaking is de verstoring
Satan moet de Opname op zijn manier uitleggen.

Overweeg: Zodra de Opname zich voordoet, wordt de wereld in chaos gedompeld. Mensen over de hele wereld zullen doodsbang en verbijsterd zijn over het feit dat een paar honderd miljoen mensen plotseling verdwenen, om nooit meer gezien te worden. Het zal een bovennatuurlijke gebeurtenis worden, en de miljarden mensen die nog overblijven zullen letterlijk schreeuwen om antwoorden.

()

Maar vanaf de dag van de Opname zal er een snel groeiend aantal mensen zijn die tot geloof in Christus komen. Er zijn miljoenen mensen in de wereld - vooral in Amerika - die iets over de Bijbel weten, maar niet gered zijn. Ze gingen naar de kerk, hoorden het evangelie duizend keer, en waren misschien zelfs op de hoogte van de eindtijdgebeurtenissen, maar ze lieten het nooit binnen komen. Ze lieten de overtuiging van de Heilige Geest nooit doordringen in hun harten en brachten hen naar het punt waar ze alleen vertrouwden op het kostbare bloed van Jezus om hen te reinigen van de zonde die hen geestelijk scheidde van een liefhebbende God. Het was allemaal een intellectuele oefening. Een academisch argument. Een levensstijl. Het waren goede mensen, maar ze werden niet gered in de bijbelse zin - de enige zin die telt.

Ze zullen weten wat er gebeurd is - en ze zullen weten wat ze moeten doen.

Niet alleen dat, maar op een gegeven moment na de Opname zullen 144.000 Israëlische apostelen als Paulus het evangelie agressief meenemen in de wereld na de Opname. Ongetwijfeld zullen er miljoenen in het koninkrijk worden gebracht, hoewel een groot aantal van hen uiteindelijk met hun leven zullen betalen voor hun nieuwe geloof.

Tegelijkertijd zal de Opname een kritiek moment zijn voor Satan - in een zeer reële zin, dat het zijn richtsnoer is. Het is tijd om te laten zien, en hij zal weten dat hij maar een korte tijd heeft om zijn heerschappij op aarde te vestigen door zijn man de Antichrist en de Joden uit te roeien zodat hij zich kan vasthouden aan zijn kleine hoekje van het universum waar hij "als de Allerhoogste kan zijn".

Zoals we hebben gezien, heeft Satan al een zeer gedetailleerd verhaal voorbereid dat netjes verklaart waarom vele miljoenen mensen plotseling van de planeet zijn verwijderd. Het stelt iedereen gerust dat degenen over die zijn meegenomen veilig zijn en goed worden verzorgd door een welwillend ras van buitenaardse wezens die de mensheid zijn komen helpen door de komende veranderingen op aarde en door het ascensieproces van de mensheid.

Dat is de hele punt - de buitenaardsen staan centraal in het verhaal. Zij vormen de basis waarop het hele verhaal is gebaseerd, en zij zijn de sleutel om de Opname uit te leggen op een manier die mensen op een slinkse en overtuigende manier wegleidt van de waarheid van Gods Woord. Satan weet dat zijn succes in ieder geval gedeeltelijk afhangt van hoe effectief hij mensen ervan kan overtuigen om zijn versie aan te nemen van wat er is gebeurd en de Bijbelversie te negeren.

Om er een gevoel over te krijgen, laten we een terug gaan in de tijd naar de herfst van 2012. Stel je voor dat Satan ervan overtuigd is dat de Opname op 21 december 2012 zal plaatsvinden. Je weet wel, de Maya's en dat alles. Dus, geloven zijn volgers dat het direct om de hoek staat, en regelt hij voor iemand om een volledige buitenaardse openbaarmaking aan het publiek vrij te geven in november 2012. Er zijn veel oohs en aahs, het is trending op Twitter, maar dan gebeurt er niets. Je kunt mensen gewoon horen:

"Dus wat is de deal met dit grote Evenement? We dachten dat jullie zeiden dat miljoenen mensen van de planeet verwijderd zouden worden door deze goedgelovige buitenaardse wezens waarmee we in contact staan en die ons zijn komen helpen. Dus wat is er gebeurd? Waar zijn ze? Misschien hebben die mensen die praten over Bijbelse profetie gelijk, misschien moeten we dat maar eens checken".

Zie je wat ik bedoel? Satan speelde zijn aas te vroeg uit, en zijn plan viel plat op zijn gezicht. Dan, als de Opname zes of acht jaar later echt plaatsvindt, wat gaat hij dan doen? Weer buitenaards contact onthullen? Hij heeft zijn dekmantel-verhaal opgeblazen - het is voorbij en gedaan daarmee..... en zijn grote buitenaardse verhaal die de Opname op zijn manier zou uitleggen en de basis zou leggen voor de opkomst van zijn man die de Antichrist een wind mee geeft. Het was een tijdlang een voorbodeverhaal, maar het is nu het nieuws van gisteren. Niemand nam het allemaal zo serieus, en de reden daarvoor is simpel:

Mensen zullen het niet serieus nemen totdat ze
geen keuze meer hebben. Maar wanneer miljoenen
mensen plotseling verdwijnen,
dan hebben ze geen keuze meer.

Vergeet nooit meer: Satan WEET NIET wanneer de Opname zal plaatsvinden, niet meer dan wij doen. En als hij zijn aas te vroeg uitspeelt en de Opname komt nog een paar jaar lang niet meer voor, dan is het een leegloop van de hele zaak.

Het punt is dat Satan moet wachten tot de Opname daadwerkelijk gebeurt voordat hij met de officiële bekendmaking van een buitenaards contact kan beginnen - hij heeft echt geen keus. Alleen dan zal een verwarde, angstaanjagende wereld zijn leugens, met huid en haar doorslikken, omdat het dan voor hen allemaal zin heeft - en de wereld zal wanhopig zijn naar iets dat de dingen weer zin geeft.

In het kielzog van wat de wereld net heeft meegemaakt, zal Satan's New Age onzin niet langer klinken als sci-fi ding. Een psychologisch verbrijzelde wereld na de Opname zal al snel het verhaal van de New Age omarmen, dat uit de krankzinnige marge zal komen waar het al tientallen jaren rustig mee doordrenkt is en zich snel in de mainstream zal begeven. En die psychologisch verbrijzelde individuen die wanhopig behoefte hebben aan geruststelling zullen er in springen omdat het hen zal geruststellen dat hun dierbaren veilig zijn en veilig zullen worden teruggegeven, en dat ze zijn achtergelaten omdat ze beter voorbereid zijn op het ascensieproces dan degenen die werden verwijderd. Het enige wat ze hoeven te doen om de dingen weer goed te maken is aan boord te gaan met het ascensieproces en zich aan te sluiten bij de inspanning om van de wereld een betere, meer spiritueel verlichte plaats te maken.

En het begint zullen ze allemaal het New Age verhaal omarmen met de welwillende, zeer spiritueel geëvolueerde wezens van het licht die geduldig en liefdevol zijn gekomen om ons te helpen om te worden wat de Schepper voor ons voor ogen had.

2. Welkom,lichtwezens!

Sprekend over welwillende, zeer spiritueel geëvolueerde wezens van licht die ons zijn komen helpen, op een gegeven moment na de Opname - misschien niet meteen na de Opname, maar als er genoeg mensen "klaar" worden geacht, zal de wereld legioenen van lichtwezens verwelkomen die zichzelf zullen laten zien als leden van het sterk geëvolueerde ras van buitenaardse wezens die ons komen helpen om door de komende veranderingen op aarde heen te komen en ons te begeleiden in ons ascensieproces.

Natuurlijk zullen dit geen welwillende, sterk geëvolueerde wezens van licht zijn - het zullen demonische entiteiten zijn die zich als zodanig vermommen, net als hun baas:


Want zulke mannen zijn valse apostelen, bedrieglijke werkers, die zich voordoen als de apostelen van Christus. En geen wonder, want zelfs Satan kan zich voordoen als een engel van het licht.

(2 Korintiërs 11:13-14)

Na de Opname zal de remmende invloed van de Heilige Geest met ons worden weggenomen en zullen Satan en zijn gevallen engelen worden losgelaten op een manier die we ons op dit moment niet kunnen voorstellen. Zijn programma zal in volle gang zijn en hij zal veel hulp krijgen.

Als veel mensen over de hele wereld zogenaamd beginnen op te stijgen naar hogere niveaus van bewustzijn met de hulp van deze zeer spiritueel geëvolueerde wezens van licht, zullen ze geloven dat ze het Christus-bewustzijn hebben bereikt, en zullen ze proberen om anderen te helpen dit voorbeeld te volgen. Op dat moment geloof ik dat de wereld de laatste eschatologische vervulling zal zien van een van Christus' profetische uitspraken over de Verdrukkingsperiode:


Jezus antwoordde hen: 'Wees voorzichtig dat niemand je op een dwaalspoor brengt. Want velen zullen in mijn naam komen, zeggende: 'Ik ben de Christus' en velen misleiden.

(Matteüs 24:4-5)

Hoewel we dit op een beperkte basis al hebben zien gebeuren met een handvol volgelingen, denk ik niet dat wat we tot nu toe hebben gezien als "veel" kwalificeert kan worden.

3. Au revoir aan het atheïsme.

Als je iets bent als ik, word je moe van het luisteren naar atheïsten die arrogant naar God en Zijn Woord behandelen, en bespotten degenen die geloven dat Hij bestaat eigenlijk als domme, bijgelovige simpele mensen.

Nou, na de Opname wordt het in meer dan één opzicht een heel nieuw spel. Het viel me op dat na het Evenement, als het verhaal uit de New Age snel tot de mainstream stijgt en de volledige buitenaardse openbaring wordt vrijgegeven en wezens van het licht beginnen te verschijnen om ons te leiden, het atheïsme voorbij zal zijn.

()

Binnen de kortste keren zal het atheïsme het minst hippe en arrogante en arrogante ding worden waarin alle atheïsten als positief worden beschouwd. In werkelijkheid zal uiteindelijk het punt worden bereiken waarin het atheïsme een hoofdmisdrijf zal zijn, aangezien zij die weigeren "de Christus" te aanbidden en te dienen en gewillig deel gaan uitmaken van zijn wonderbaarlijke nieuwe wereldwijde economische systeem en één-wereldreligie die ontworpen is om de wereld naar een gouden Nieuwe Tijd van verlichting en welvaart te leiden, worden opgejaagd en omgebracht ten behoeve van de rest van de mensheid. In de woorden van Bob Dylan's "Je zult iemand moeten dienen":

"Maar je gaat iemand moeten dienen, ja inderdaad
Je gaat iemand moeten dienen,
Het kan de duivel zijn of het kan de Heer zijn
Maar je gaat iemand moeten dienen".

En zij zullen dienen, omdat zij onderworpen zullen zijn aan de sterke waanideeën die God zal sturen naar een wereld na de opname die de waarheid, die alleen in Christus gevonden wordt, koppig heeft afgewezen.

Satan is misleid door de leugens van Satan! Een ding dat bij mij in het spel kwam over dit verhaal uit de New Age en dat na de Opname in alle rust wordt voorbereid, is het feit dat het hele programma zorgvuldig is afgestemd op een pre-verdrukking Opname. Het Evenement is iets waar het allemaal begint, en het is overduidelijk dat het Evenement de Opname is; maar als de Opname geen pre-verdruking is, is Satan's plan volstrekt dom en heeft het geen zin - het valt allemaal in stukken. Om de Kerk te misleiden door haar ogen van de Heer af te wenden, heeft Satan zowel legioenen gelovigen alsmede ongelovige wolven in schaapskleren beïnvloed om de doctrine van de Opname met een zekere mate van vitriool en venijn, zoals in het evangelisch christendom zelden wordt gezien, af te breken en te vernietigen. "De Pre-verdrukking Opname zou een leugen zijn van Satan", zo huilen ze. "Het werd uitgevonden in de negentiende eeuw door een bruut genaamd J. N. Darby," zo dringen ze erop aan. "Satan heeft deze pre-verdrukking onzin gebruikt om de Kerk in slaap te sussen, zodat het niet voorbereid is op de Verdrukking die Jezus ons beloofde dat we eruit zouden gaan," zo snauwen ze. En zo gaat het verder. Nou, blijkbaar heeft Satan deze memo niet gekregen, en is zo verward dat hij nu zichzelf bedriegt.

Bent u klaar om "op te stijgen"?

Eén ding is glashelder: Het verhaal van de New Age dat de wereld in het kielzog van de Evenement/Rapture zal brengen, neemt wat Gods Woord zegt en scheurt het van binnenuit en zet het op zijn kop om mensen te misleiden. Bijvoorbeeld:

Het verhaal van de New Age zegt: Degenen die tijdens het Evenement verwijderd zijn, zijn gewoon niet klaar om op te stijgen naar het Christus-bewustzijn.

Gods Woord zegt: Zij die in de Opname verwijderd zijn, zijn klaar om op te stijgen.....om de Heer in de lucht te ontmoeten, dat wil zeggen. Niet omdat zij het bewustzijn van Christus hebben bereikt, maar omdat zij op het kruis van Christus hebben vertrouwd.

Het New Age verhaal zegt: De achterblijvers in het Evenement zijn geestelijk superieur zijn aan degenen die meegenomen zijn, en velen staan op het punt om te beseffen dat ze één zijn met God.

Gods Woord zegt: De achterblijvers in de Opname zijn geestelijk verloren, en velen staan op het punt om de toorn van een heilige God waarvan zij gescheiden zijn, te beseffen.

Het verhaal van de New Age zegt: De gebeurtenis zal de duisternis van de aarde verwijderen, waardoor deze zich in het licht gaat bewegen.

Gods Woord zegt: De Opname zal het licht uit de wereld verwijderen, waardoor het in de duisternis komt.

Zoals gewoonlijk neemt Satan alles wat God zegt en heeft het omgedraaid.

Ik heb het al eerder gezegd, maar ik geloof dat het zeer leerzaam is om af en toe te kijken naar wat Satan doet of voorbereidt, net zoals een leger baat heeft bij het observeren van vijandelijke troepenbewegingen. En de troepenbewegingen van de vijand vertellen ons iets luid en duidelijk:

Satan is voorbereid om een zeer georganiseerde misleiding op de wereld te ontketenen direct na Opname (alias Evenement), die zal worden uitgelegd als de plotselinge, tijdelijke evacuatie van hen die niet bereid zijn om de komende verandering op aarde onder ogen te zien en niet in staat zijn om eraan deel te nemen in het ascensieproces van de mensheid. Deze evacués zijn degenen die gevuld zijn met duistere, negatieve energie en wier dogmatische, verdeeldheid zaaiende denkpatronen tot het verleden behoren; en aangezien ze niets anders doen dan iedereen tegenhouden, moeten ze veilig verwijderd worden voor het welzijn van de mensheid en de hele planeet. Deze evacuatie zal worden uitgevoerd door een welwillend, zeer spiritueel geëvolueerd ras van buitenaardse wezens die ons komen helpen en begeleiden op onze reis naar de hogere niveaus van spiritueel bewustzijn.

Het is de moeite waard om op te merken dat de leugens van Satan nooit veranderd zijn. Tijdens de Verdrukking zal hij de mensheid hetzelfde aanbieden als wat hij Eva in de Hof van Eden heeft aangeboden:


De slang zei tegen de vrouw: "Je zult zeker niet sterven, want God weet dat op de dag dat je het eet, je ogen geopend zullen worden, en je zult als God zijn, wetende dat je goed en kwaad kent".

(Genesis 3:4-5)

Satan's New Age verhaal, dat door het Evenement in een hogere versnelling wordt gezet, is het ultieme aanbod, maar het is in wezen hetzelfde aanbod. Het biedt de mens de prikkelende mogelijkheid van een ascensieproces dat zal resulteren in het bereiken van de hoogste niveaus van spirituele verlichting: het Christus-bewustzijn en de eenheid met God.

Maar net als in de Hof van Eden is het een leugen die bedoeld is om de mensheid te misleiden en te laten geloven dat ze als God kunnen worden of opstijgen om één te zijn met God door hun eigen inspanningen. Maar tragisch genoeg zullen zij die dit aannemen niet opstijgen, zij zullen voor eeuwig in de vuurzee afdalen, net als het brein van het Evenement en alle leugens van de New Age die daarbij horen.

Aan de andere kant, in plaats van te geloven dat ze op de een of andere manier kunnen opstijgen en één kunnen worden met God alleen, hebben sommigen zich gerealiseerd dat hun zonde hen van God heeft gescheiden en in volledig geloof in het voltooide verzoeningswerk van Christus voor hun redding, en dat alleen.

Als je een van hen bent, ben je zeker bereid om "op te stijgen" bij het "Evenement".

En wat een "gebeurtenis" zal het zijn!

Bron: A Little Strength