www.wimjongman.nl

(homepagina)

Emigratie of invasie?

3 mei 2019 - door Hal Lindsey

()

Er zijn belangrijke profetische tekenen die zich over de hele wereld ontvouwen, die we niet in de reguliere media horen. Een van de belangrijkste is de snelle en dramatische toename van de vervolging van christenen.

Onlangs zijn in Sri Lanka en Nigeria honderden christenen op brute wijze vermoord tijdens het bijwonen van kerkdiensten. In Burkina Faso zijn jihadisten vorige week tijdens de kerkdienst een gemeente van God binnengekomen en hebben de voorganger en vijf mannen, waaronder zijn zoon, geëxecuteerd.

Weinig prominente linkse leiders hebben erkend dat dit christenen zijn die worden vermoord en vervolgd. Zij noemen hen "Paasaanbidders".

En nadat de recente brand de Notre Dame kathedraal in Parijs had verwoest, hebben de wereldpers en de globalistische regeringen zich onvermoeibaar ingespannen om ons ervan te overtuigen dat het een ongeluk was waardoor de brand werd veroorzaakt, ook al zijn er sterke aanwijzingen voor het tegendeel. Zelfs sommige invloedrijke conservatieve media weigeren om andere mogelijkheden in hun programma's te bespreken.

Ze vergeten te vermelden dat in 2017 alleen al in Frankrijk meer dan 800 kerken en synagogen werden verwoest of beschadigd! Honderden, misschien wel duizenden vervolgingen van christenen en joden vinden elk jaar plaats in Europa en Afrika. Bijna geen enkele daarvan wordt zelfs maar vermeld in de westerse media.

En bijna elk geval heeft betrekking op moslims.

We zien nu dat er in de zalen van ons Congres islamitische invloed wordt uitgeoefend. Schokkend, tot nu toe onduldbare voorbeelden van antisemitisme en antichristelijke opvattingen worden door prominente leiders verwoord. Maar het belangrijkste is dat ze niet worden aangevochten door de linkse leiders.

In plaats daarvan worden die houdingen verdedigd, en dus ondersteund, door de hoogste en meest prominente democratische leiders van de natie - en aanverwanten.

Maar je moet niet verbaasd zijn dat deze dag zal komen. Ik en anderen vertellen al jaren deze waarschuwing. Maar weinig mensen in de leiding lijken te luisteren.

(Om eerlijk te zijn, dank ik God dat we momenteel een regering hebben die deze kwesties veel serieuzer neemt en die in stilte - en soms in het openbaar - druk uitoefent op andere landen om hun christelijke en joodse gemeenschappen actief te verdedigen tegen deze islamitische krachten. Het is van cruciaal belang dat we dagelijks bidden voor moed, bemoediging en inspiratie voor onze leiders).

Met het oog op deze ontwikkelingen heb ik ervoor gekozen om een "Encore Presentation" te presenteren van een show die ik op 25 september 2015 heb gemaakt. Het gaat rechtstreeks over deze kwesties. Het is angstaanjagend hoeveel van de verhalen die ik in dat programma heb besproken, ook nu een prominente plaats innemen bij wat er nu over de hele wereld gebeurt. En het verklaart hoe we de crisispunten hebben bereikt waar we vandaag de dag meemaken.

Hier is de beschrijving van dat programma dat ik op 25 september 2015 met u heb gedeeld:

De vluchtelingencrisis in Europa wordt met de dag lelijker. Menigten van boze migranten, waarvan velen de Syrische burgeroorlog ontvluchten, stuiten op verzet van de Europese landen die ze willen binnenkomen.

De instroom van vluchtelingen en migranten, waarvan de meesten moslim zijn, dreigt de bestaande Europese mogelijkheden om de menselijke tsunami het hoofd te bieden, te overweldigen.

Peter Szijjarto, de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, zei onlangs dat het niet overdreven is dat er mogelijk maar liefst 35 miljoen migranten Europa en het Westen overspoelen.

Het beeld van 35 miljoen boze, oproerige migranten, die "Allahu Akbar" roepen en vrije toegang eisen, roept een vreselijke vraag op die de leiders in Europa en de Verenigde Staten niet bereid lijken te zijn om aan te pakken: Wanneer wordt een migratie een invasie?

"Hijrah" betekent "jihad door emigratie." De koran leert immigratie als een manier om de islam te verspreiden.

Nu al bedreigt de imam van de Al-Aqsa Moskee op de Tempelberg in Jeruzalem Europa. Imam Sjeik Mohammed Ayed vermaande zijn congregatie onlangs: "Europa is oud en vervallen en heeft menselijke versterking nodig.... Binnenkort zullen wij hen met voeten treden... wij zullen hun landen veroveren!"

In februari dreigde ISIS met het sturen van 500.000 migranten naar Europa. Ze publiceerden zelfs een boekje voor potentiële jihadisten met informatie over hoe ze naar Libië kunnen komen en van daaruit gemakkelijker naar Europa kunnen emigreren. Maar nu gaan ze via Turkije rechtstreeks naar Europa.

Hoewel sommige schrijvers kritiek hebben geuit op de Europese naties voor het verzet tegen deze stroom moslimvluchtelingen door ze te vergelijken met de Joodse vluchtelingen van voor de Tweede Wereldoorlog, is de analogie onjuist. De Joden in de jaren dertig van de vorige eeuw ontvluchtten degenen die hen vermoordden omdat zij Joden waren. De meeste vluchtelingen uit Syrië en andere landen in het Midden-Oosten vluchten vandaag de dag voor de gevolgen van de islam.

Maar ze vluchten niet voor de islam zelf.

In plaats daarvan dragen ze de destructieve religie van Mohammed met zich mee. Ze nemen juist datgene mee wat hun leven ellendig heeft gemaakt - de valse religie van de Islam!

In 1478 richtten de Spaanse vorsten Ferdinand II en Isabella I een tribunaal op dat nu algemeen bekend staat als "De Spaanse inquisitie". Het was een vergeefse poging om de katholieke orthodoxie in stand te houden door intimidatie en marteling.

Historici zien de inquisitie nu als een van de donkerste hoofdstukken in de menselijke geschiedenis.

Wel, er is een nieuwe religie op het toneel en een nieuwe inquisitie doemt op aan de horizon. En dat gebeurt niet alleen in Europa, maar ook hier in de Verenigde Staten.

De religie is het Scientisme, vooral omdat het betrekking heeft op de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. En het tribunaal kan een samenwerking zijn tussen onzekere (en oneerlijke?) klimaatveranderingswetenschappers en machtsbeluste politici.

Denk je dat ik gewoon aan het paniekzaaier ben? Denk hier eens over na. Onlangs hebben 20 vooraanstaande klimaatveranderingswetenschappers en professionals een brief geschreven aan president Obama en de Amerikaanse advocaat-generaal Loretta Lynch. Zij vroegen de president om de wetten van de RICO te gebruiken om andere wetenschappers en organisaties die niet geloven zoals zij dat doen, om die te vinden, te vervolgen en te straffen.

RICO staat voor "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act". Dit is de wet die het Congres vele jaren geleden heeft aangenomen om de georganiseerde misdaad te bestrijden.

Met andere woorden, deze wetenschappers vragen de regering van de Verenigde Staten van Amerika om een nieuwe inquisitie te lanceren. En je dacht dat we in een "verlicht" tijdperk leefden! Het is duidelijk dat de menselijke natuur hetzelfde blijft.

Maar nog beangstigender is het feit dat deze wetenschappers niet de eersten waren die aan deze laffe en ongrondwettige truc dachten. Een zittende Amerikaanse senator, Sheldon Whitehouse of Rhode Island, maakte het helemaal bont. In een hoofdartikel van de Washington Post beschuldigde senator Whitehouse de industrie van fossiele brandstoffen ervan onderzoek te financieren dat in directe tegenspraak is met de conventionele klimaatwetenschap.

Hé, vergeet de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van denken. Hij denkt dat iedereen die de dingen niet op zijn manier ziet, er alleen maar gaat voor geld. Laat staan dat het de klimaatwetenschappers zijn die de elitaire lijn vormen met hun beurzen, universitaire mandaten, publicatiecontracten en megadollar-onderzoeksprojecten.

De druk van collega's in de academische wereld is bijna ondraaglijk. Daarom geloven grote aantallen gerenommeerde wetenschappers niet in de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, maar je hoort ze er zelden over. Ze vrezen voor hun baan.

En ze vrezen veroordeling en verbanning uit de medeplichtige mainstream media.

Ironisch genoeg draagt zelfs paus Franciscus hieraan bij, die op dit moment de door de mens veroorzaakte klimaatverandering hier in de Verenigde Staten stimuleert, aan deze nieuwe inquisitie. Door zich aan te sluiten bij de elitaire krachten in de wereld om deze nepcatastrofe te promoten, draagt de paus krachtig bij aan de verandering van de wereldopinie over deze verzonnen machtsgreep.

De komende klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die op 30 november in Parijs plaatsvindt, kan een belangrijke mijlpaal blijken te zijn op de weg naar een wereldregering.

Vergeet niet dat het hier niet alleen om het klimaat gaat. Het gaat uiteindelijk om controle. Als genoeg mensen zich vinden in de valse vooronderstelling en het geloven, zullen ze de controle overdragen aan internationale bestuursorganen die vervolgens de controle over de bedrijven en landen in de wereld zullen overnemen door middel van belasting- en reguleringsmechanismen.

Hebt u er ooit aan gedacht dat een één-wereld-regering zou kunnen ontstaan door haar vermogen om u belasting te laten betalen voor het uitademen van lucht of drinken van water?

De apostel Paulus waarschuwde dat er in de laatste dagen "gevaarlijke tijden zullen komen". Hij had ook "bizar" en "vreemd" aan die beschrijving kunnen toevoegen!

Dit zijn die tijden!

Maar, vrees niet. God zelf heeft in een van de sterkste beloften uit de Bijbel verklaard dat de mens het klimaat op aarde niet kan en zal veranderen. Hij zei: "Zolang de aarde bestaat, zal zaaitijd en oogst, kou en warmte, zomer en winter, en dag en nacht NIET VERDWIJNEN!

Persoonlijk kies ik ervoor om te staan op de beloften van de Architect van het universum, de Schepper van de aarde en de hemel. Als Hij zegt dat de mens de orde der dingen, inclusief het klimaat, niet kan veranderen, dan geloof ik Hem.

God zegene u,

Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey