www.wimjongman.nl

(homepagina)

The Hal Lindsey report - De ogen van het Beest

15 maart 2019

Als een Bijbelgeleerde een profetie als symbolisch beschouwt, is dat meestal omdat hij of zij zich niet kan voorstellen hoe de profetie letterlijk kan worden vervuld.

Bijvoorbeeld, veel Bijbelgeleerden en leraren in het verleden konden zich niet voorstellen dat Israël ooit weer een echte natie zou worden. Dus allegoriseerden zij honderden Bijbelprofetieën die een nieuw leven ingeblazen Israël vereisten. Sommigen houden nog steeds vast aan de oude misinterpretaties, zelfs nadat God letterlijk heeft gedaan wat Hij beloofd heeft wat Hij zou doen.

Sommige leraren hebben de spot gedreven met het idee dat de komende Antichrist en de Valse Profeet letterlijke figuren zouden kunnen zijn die letterlijk de wereld regeren. Een van de redenen waarom zij de Bijbelse voorspelling van dergelijke personages fantastisch vonden, is omdat zij zich niet konden voorstellen hoe een regering de handelsactiviteiten van de hele wereld zou kunnen controleren. De profeten voorspelden dat niemand in staat zal zijn om te kopen of te verkopen zonder trouw aan de Antichrist te beloven.

En ook, hoe kon de Valse Profeet ervoor zorgen dat iedereen in de wereld altijd eer bewijst tegenover de Antichrist. De profeten zeiden dat hij ervoor zal zorgen dat iedereen die weigert de Antichrist te aanbidden zal worden geëxecuteerd.

Veel mensen verwierpen deze profetieën als onmogelijk te vervullen, omdat ze zich niet konden voorstellen hoe ze konden worden vervuld.

Sommigen van ons vermoedden dat het met technologie zou worden gedaan, maar tot voor kort wisten we niet hoe krachtig de technologie zou kunnen zijn of hoe volledig het ons leven zou kunnen beheersen.

Nu zien we het geïmplementeerd en het is verbluffend.

Om te zien wat er komt en wat er mogelijk is, kijk maar eens naar China.

China is al hybride. Het heeft een marktgestuurde economie, maar wordt gerund door een communistische oligarchie. Het kapitalisme alleen kan de mensenrechten niet garanderen.

Sinds ik vorig jaar verslag uitbracht over China's nieuwe 'social credit score' systeem, hebben we er meer over ontdekt. Wat we ontdekken doet je mond openvallen.

Chinese ambtenaren zeggen dat het systeem nodig is om terrorisme, belastingfraude, identiteitsdiefstal, kiezersfraude, kinderverslaving aan videospelletjes en honderden andere problemen af te stoppen. En wie zou die dingen niet willen tegenhouden?

Maar machtsgrepen beginnen zelden met bruut geweld. Politieke of economische problemen effenen meestal de weg. Dat maakt de behoefte aan een oplossing redelijk en logisch.

De problemen zijn reëel, maar de oplossing van China is een voorwendsel. Het is een excuus om de controle van het regime over de Chinese burgers te consolideren.

Het zijn twee kwaaien in één klap. Ten eerste is het een omvangrijk toezichtsysteem dat gegevens van alle overheidsinstanties en veel bedrijven ontvangt en coördineert.

De Australian Broadcasting Corporation zegt dat China al meer dan 200 miljoen high-definition bewakingscamera's in gebruik heeft en dat er nog veel meer zullen volgen. Ze zijn verbonden met gezichtsherkenningssoftware. Het systeem maakt ook gebruik van satellieten en drones.

De overheid houdt toezicht op supermarktkassa's om te weten wie wat koopt. Het systeem weet wie zijn rekeningen op tijd betaalt en wie niet. Het controleert hoe goed ze hun afval sorteren voor recycling. Het controleert alle online chats, hoe onschuldig ook.

In de toekomst zal de overheid in de gaten houden welke boeken de Chinezen kopen en welke internetartikelen ze lezen. Medische en tandheelkundige dossiers zullen deel uitmaken van het systeem. Uiteraard zal elke vorm van informatie over iedereen wettelijk gebruikt mogen worden in het systeem.

Als tweede is het een systeem van dwang en controle. Met behulp van alle informatie die de overheid heeft verzameld door middel van haar toezicht, is elke persoon toegewezen aan een "sociale credit score".

Degenen met hoge scores (gunstiger voor de overheid) ontvangen verschillende extraatjes. Ze krijgen goedkoper openbaar vervoer en kortere wachttijden. Aangezien de overheid de toegang tot gezondheidszorg controleert, kan de sociale kredietscore van een burger het verschil tussen leven en dood betekenen. Bureaucraten kunnen proberen de kosten van de gezondheidszorg te verlagen door minder coöperatieve of gewenste burgers te elimineren.

De sociale creditscore bepaalt welk soort werk beschikbaar is voor elk persoon. Een lage score kan leiden tot aanwerving of ontslag, promotie of degradatie.

Vorig jaar werden 17,5 miljoen Chinese burgers met lage sociale creditscores de mogelijkheid ontzegd om vliegtickets te kopen. Het systeem blokkeerde 5,5 miljoen burgers van het kopen van treinkaartjes.

En het hele systeem is nog niet eens volledig geïmplementeerd!

De Communistische Partij van China (die het land regeert) zegt dat het sociale kredietsysteem "hen die vertrouwen vrij onder de hemel zal laten rondlopen en hen die in diskrediet zijn geraakt het moeilijker zal maken om zelfs maar een stap te zetten".

Het probleem is dat de Chinese regering niemand vertrouwt.

Gelukkig hebben de meeste westerse landen het sociale kredietsysteem van China publiekelijk veroordeeld. Maar dat is slechts een publieke houding, aangezien de meeste van deze landen ook worstelen om problemen zoals terrorisme, belastingontduiking, kiezersfraude en misdaad op te lossen. En velen van hen overwegen stilletjes systemen die vergelijkbaar zijn met die van China.

De Canadese wetshandhavingsinstanties hebben iets opgericht dat de "Risk-driven Tracking Database" wordt genoemd. Ze zijn druk bezig met het verzamelen van allerlei informatie, zogenaamd om "risicojongeren" op te sporen.

Maar ze maken ook gebruik van kunstmatige intelligentie om te voorspellen wie "waarschijnlijk" een misdrijf zal plegen.

Als je een christen bent in Canada, moet je dit systeem in de gaten houden. De Bijbel noemt veel dingen die de Canadese regering als haatdragende taal beschouwt. Zullen we een punt bereiken waar christenen worden gearresteerd als preventieve maatregel?

Het lijkt zeker te zijn dat we die kant op gaan, en dat we daar snel aan toe zijn.

Tot slot, met alles in de richting van het apocalyptische hoogtepunt van het einde van het Genadetijdperk, zou dit een tijd van vreselijke wanhoop kunnen zijn. Maar dat hoeft niet zo te zijn.

Onze wanhoop verandert in vreugde als we Gods grootste belofte van allen kennen: Jezus Christus.

Meer dan tweeduizend jaar geleden kwam Jezus uit de heuvels van Judea en beweerde Gods lang beloofde Messias te zijn. Duizenden geloofden Hem. Anderen verwierpen Hem als bedrog.

Al twintig eeuwen lang is Jezus de meest controversiële figuur in de literatuur en geschiedenis. Veel goed, maar ook kolossaal kwaad is er gedaan in Zijn naam. Er zijn oorlogen uitgevochten over deze vriendelijke Joodse profeet.

In het programma van deze week ga ik een aantal van de redenen onderzoeken waarom ik er zeer vast van overtuigd ben dat Jezus Christus precies is wie Hij beweerde te zijn: de Messias.

God zegene u,
Hal Lindsey


Bron: The Hal Lindsey Report