www.wimjongman.nl

(homepagina)

The Hal Lindsey Report: Belegering van Jeruzalem

1 maart 2019

De Bijbel voorspelt dat Israël in de toekomst onderworpen zal zijn aan de woede van de naties als nooit tevoren. In feite voorspelt de Bijbel dat op een dag "alle volken van de aarde tegen Jeruzalem zullen worden verzameld." (Zacharia 12:3)

In dezelfde passage van de Schrifttekst waarschuwt de profeet dat er een "belegering tegen Jeruzalem" zal plaatsvinden. (Zacharia 12:2b) De wereld heeft Jeruzalem nog niet belegerd, maar de woede die dan zal uitmonden is zich nu al aan het opbouwen.

Door de moderne geschiedenis heen is er veel antisemitisme geweest. Echter, van het jaar 70 tot 1948 waren er wel Joden, maar er was geen land Israël. Net als in andere profetische scenario's maakt de heroprichting van Israël het antisemitisme tot een betekenisvol teken aan het einde van het Genadetijdperk.

Nadat de nazi's zes miljoen Joden hadden vermoord, trokken de meeste niet-islamitische landen zich terug van het antisemitisme. Of hebben het institutioneel onderdrukt. Dat duurde enkele decennia.

Koning Salomo schreef ooit: "...er is niets nieuws onder de zon." (Prediker 1:9c) Vandaag de dag klinken de echo's van de nazi-haat weer door in de westerse wereld.

Onlangs hebben acht prominente leden van de Britse Labour Party ontslag genomen uit hun partij. Zij deden dit uit protest tegen de nieuwe opkomst van het antisemitisme binnen de partij.

Luciana Berger is een van de parlementsleden die ontslag heeft genomen. Ze schreef: "Ik kan niet in een partij blijven als ik tot de misselijkmakende conclusie ben gekomen dat deze institutioneel gezien antisemitisch is."

Andere Labour-leden noemden haar een "ontwrichtende zionist" die een "moordende regering" steunde. Een bekende Labour-leider, Margaret Tyson, noemde de Israëliërs, "...moordende Zionistische (sic) bastaarden. Hun NAZI-meesters hebben hen goed onderwezen."

Joan Ryan is een ander parlementslid dat ontslag nam uit protest. Ze zei: "De Labourpartij onder Jeremy Corbyn is besmet geraakt met de plaag van het anti-joodse racisme.

Corbyn is de leider van de Labour Party. Hij is een felle criticus van alles wat met Israël te maken heeft. Hij heeft een lange geschiedenis met antisemitische groepen.

De krant The Guardian berichtte: "Sommige van de meest invloedrijke figuren van Labour waarschuwen Jeremy Corbyn dringend om zijn benadering van antisemitisme te veranderen... en onderwijl onthullen hogere politici dat ze al besloten hebben om de partij te verlaten."

Maar Corbyn zegt dat hij niet van plan is om iets te veranderen. Sinds zijn opkomst aan de macht in 2015 komt er binnen de Labour Partij een al lang verborgen antisemitisme naar voren. Eén lid van Corbyns 'schaduwkabinet' heeft gesuggereerd dat de wereld Israël naar de Verenigde Staten zal verplaatsen. Een ander, de voormalige burgemeester van Londen, Ken Livingstone, verdedigde dat voorstel door te verklaren dat Hitler een zionist was geweest!

Sommige van deze parlementsleden zijn natuurlijk idioten, maar dat maakt ze niet minder gevaarlijk. In feite, met de diepe politieke problemen waarmee de Conservatieve Partij wordt geconfronteerd vanwege de belabberde behandeling van de Brexit door premier Theresa May, kan Jeremy Corbyn binnen handbereik zijn om de volgende premier van Groot-Brittannië te worden!

En dat schrikt veel Britse Joden af. Vorig jaar publiceerden drie grote Joodse kranten een gezamenlijk artikel. Zij waarschuwden voor "de existentiële bedreiging van het joodse leven in dit land als dat een door Jeremy Corbyn geleide regering zou vormen."

Maar die existentiële bedreiging is niet beperkt tot het Verenigd Koninkrijk. Vorige week publiceerde The Atlantic een artikel met de kop "Europa's alomtegenwoordige antisemitisme." Zelfs de reeds lang lopende "gele vesten" protesten in Frankrijk zijn overgenomen door radicalen die hen proberen te overspoelen met haat tegen Franse Joden.

Vorig jaar steeg het aantal antisemitische daden in Frankrijk met 74%. En op 19 februari hebben vandalen op een joodse begraafplaats 80 graven beschadigd met geschilderde hakenkruizen.

Sinds 2006 zijn bijna 50.000 joden Frankrijk ontvlucht vanwege toenemend antisemitisme.

Enkele dagen geleden zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu: "Antizionisme is de nieuwe vorm van antisemitisme."

Irwin Cotler, de voormalige procureur-generaal van Canada, gelooft dat Israël zelf "de collectieve Jood onder de naties" is geworden.

Met andere woorden, Israël wordt als natie behandeld zoals individuele Joden van oudsher mishandeld werden. Net als de Joden uit de geschiedenis wordt Israël gehouden aan een andere gedragsnorm. En het is het voortdurende doelwit van onredelijke haat en geweld.

Zoals de Bijbel voorspelde.

Het lijkt onmogelijk dat christenen minachting kunnen hebben voor de mensen uit wie onze Heer is ontstaan. Maar miljoenen doen het wel.

Door de geschiedenis heen geloofden veel kerkleiders dat Joden als ras zich schuldig maakten aan "Doodslag", het doden van God de Zoon.

Enkele prominente figuren in de kerk hadden afschuwelijke opvattingen over de Jood. Die opvattingen negeerden de Joodse identiteit van Jezus. Sommigen beweerden dat Joden niet eens gered konden worden. Zij leken te zijn vergeten dat Petrus, Johannes, Paulus en andere eerste eeuwse apostelen Joden waren! In feite was de vroege kerk Joods!

Maar de Bijbel maakt duidelijk dat de Joden Jezus niet hebben gedood. De liefde wel. Het was Zijn liefde voor ons, die Jezus ertoe bracht om vrijwillig Zijn leven af te leggen als het verzoenende offer voor de hele mensheid.

Moeten we Joden haten om hun nationale rol in dit alles? NEE! Niet voor één minuut! Moeten we ze verwerpen? NEE! In Romeinen 1:16 schreef de apostel Paulus: "Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek."

Dat was de houding van Paulus. Ook al was hij apostel van de heidenen, als hij een stad binnenkwam met het evangelie, ging hij eerst naar de Joden. Dat getuigt van een voortdurende liefde en eer.

Heeft God Israël verstoten? De context van Romeinen 11:1 laat er geen twijfel over bestaan dat hij het over de Joden heeft. Het stelt de vraag en geeft dan nadrukkelijk antwoord: "Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!"

In het programma van deze week zal ik het hebben over de oorsprong van het christelijk antisemitisme. Ik zal uitleggen hoe het heeft geholpen tot de opkomst van de "Vervangingstheologie" in de huidige kerkelijke wereld. Ik zal ook de rol van verschillende visies zoals Amillennialisme, Premillennialisme en Postmillennialisme bespreken en uitleggen hoe de verschillende verbonden van God met Israël het profetische scenario beïnvloeden.

Gods Zegen,
Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey