www.wimjongman.nl

(homepagina)

Dus jij denkt dat de Golan bezet gebied is?

Door Valerie Sobel - 2 april 2019

Na het uitvoeringsbevel van president Trump om de Golan als onderdeel van Israël te erkennen, is de Europese Unie (EU, 28 landen), als gestoken door een wesp in een onmiddellijke oppositie gegaan: hoe durft Trump zich aan de kant van Israël te scharen nu we juist de islam moeten sussen? Was de schok van de ambassade-verplaatsing naar Jeruzalem al niet genoeg?

Idem voor de liberale Canadese regering, bekend om het laten terugkeren van ISIS-strijders en het toekennen van miljoenen dollars aan islamitische Taliban-terroristen die Amerikaanse militairen in Afghanistan vermoordden.

G-d vookome dat we de Verenigde Naties niet noemen, die volledige dochteronderneming van de Arabische Liga, die zo snel op dezelfde gong slaat. Het baken van de politieke moraal, de VN, als een rechtvaardige en onbevooroordeelde autoriteit als het gaat om Israël. Maar kijk eens naar die olympische staat van dienst op het gebied van resoluties tegen Israël.

Als we een andere reactie zouden verwachten dan vrienden die in de miljardenhandelszandbak met Iran spelen, zouden we ook kunnen verwachten dat varkens vliegen.

Vergeet niet, elk van deze EU-landen organiseert jaarlijks Holocaust-herdenkingen met regeringsleiders die de woorden spreken: "Nooit meer! Gemakkelijke woorden om van de tong te laten rollen zonder ooit hun herkomst te begrijpen. Zeker, toen de linkse EU-kliek ooit ontdekte dat deze schrijnende woorden werden bedacht door de oprichter van de Jewish Defence League, Rabbi Meir Kahane (de man die ze als een terrorist beschouwden), dan zouden ze hun zinloze Holocaust dog & pony shows annuleren en zich onmiddellijk terugtrekken van het elk jaar uitspreken van de term. Idem voor het liberale Amerikaanse jodendom dat verkondigt dat deze woorden racistisch zijn en niet-representatief voor de joodse waarden, waarin ze menen experts te zijn. We zouden verdrinken in de zee van officiële excuses, want dit lexicon monument ter nagedachtenis van zes miljoen wordt omvergeworpen door de linkse menigte.

Maar laten we ons niet laten hinderen om wat ze niet weten.

Laten we ons richten op wat ze zonder enige twijfel wel weten. En dat is dat de Golan niet Joods is, onder geen beding Israëlisch, en categorisch bezet door die de eerder genoemde apartheidsstaat.

Het vinden van logica in linkse eigenwijze posities, gezien hun aanmoedigingen tegen Israël, is als het zoeken naar een naald in de hooiberg. Maar laten we proberen het te ontleden door hun "De Golan behoort niet tot Israël"-verontwaardiging.

Ten eerste: "De annexatie van grondgebied met geweld is verboden onder het internationaal recht. Elke verklaring van een eenzijdige grenswijziging druist in tegen het fundament van de op regels gebaseerde internationale orde", zo vertellen ze ons.

Op het eerste gezicht klinkt dit eerlijk en rechtvaardig, maar heeft het jammerlijk gefaald om een vreedzame machtsgreep van Poetin in de Krim te voorkomen, een omzeilende machtsgreep. Maar houd de woorden "MET GEWELD" in gedachten en laten we eens kijken waar de geschiedenis ons dan leidt.

Als Israël op dit moment niet de rechtmatige eigenaar is van de Golan, na 52 jaar bezit van de Golanhoogte (1967-2019), wie is dat dan wel?

Hoe zo? Syrië natuurlijk! Omdat het slechts 21 jaar (1946-1967) de eigendom verkreeg van een toevallige gift door het Franse Mandaat, dat het beu was om dit deel van Frankrijk te beheren, wat blijkbaar reden genoeg is.

Oh, maar wacht eens! De Golanhoogte ligt toch niet ergens in de buurt van het geografische Frankrijk! Oops, een kleine hik, natuurlijk, de Fransen moesten wel de wettige eigenaars zijn. Ongetwijfeld heeft een land uit het Midden-Oosten het land grootmoedig aan hen gedoneerd...!

Hier iets schokkends: De Golan werd in 1920 aan de Fransen afgestaan, onder de voorwaarden van het Paulet-Newcombe Akkoord, door de meesterkolonisten zelf, zijnde de Britten. Tenzij de wereld een of twee memo's gemist heeft van het aankondigen van de geografische grenzen van het Verenigd Koninkrijk tot aan het Midden-Oosten toe, lijkt de Golan nogal ver weg van deze kroon.

Maak je geen zorgen, alleen maar details, we komen hier nog niet helemaal uit in de grond van de zaak.

Een merkwaardige gebeurtenis; het lijkt erop dat het de Ottomanen waren die deze strategische, boven de zeespiegel gepositioneerde en gewaardeerde Golan in één grote beweging van pure welwillendheid aan de Britten hebben overgedragen.

Komaan... "Dit is de overwinning van de Eerste Wereldoorlog na de militaire verovering over het Ottomaanse Rijk," fluistert u? Na de Britse oorlogsverklaring aan de Ottomanen, die ze effectief hebben weggevaagd?

Volgens het huidige internationale edict en taal is deze eigendomstitel dus ook niet voldoende. Het was duidelijk "met geweld". De Golan werd door de Britten geannexeerd. In feite is dit eenzelfde militante bezetting. En als dit een bezetting is, dan waren de Britten op geen enkele manier de rechtmatige eigenaar van deze 1800 vierkante kilometer grond. Bovendien, hoe konden ze iets wat ze bezetten aan een derde partij schenken?

Zo niet de Britten... wie dan wel?

De wettige eigenaars, de Ottomanen, die sinds de 16e eeuw over het land heersten, moeten de echte landheren zijn. Maar ze zijn dood en blijken ook niet in aanmerking te komen voor deze regel; ze veroverden het land met bruut geweld van de Umar ibn al-Khattab Arabieren.

Ziedaar, ook de Umar Arabieren zijn al lang verdwenen, en komen ook niet meer in aanmerking voor deze definitie; zij hebben met de Joden tot in 636 na Christus oorlog gevoerd over dit stuk land dat aan het Meer van Galilea grenst.

....werden de Joden zojuist genoemd...? Ondoorgrondelijk! Welk bewijs? Russische heimelijke invloed!

Gedurende de gehele periode van het Oude Testament was de Golan een broeinest van machtsstrijd tussen de koningen van Israël en de Arameeërs die zich in de buurt van het hedendaagse Damascus bevonden. Maar laten we het woord van het Oude Testament niet aannemen.

De Golan is nauw verwant aan het woord "Gamla" (Hebreeuws: ???????????, letterlijk De Karmel). Gamla was een oude Joodse stad op de Golanhoogte. Hoog boven de zeespiegel was de gemeenschap in de spreektaal 'kameelrug'. Tijdens de Grote Opstand (de eerste Joods-Romeinse Oorlog van 66-73 na Christus) werd het een belangrijk bolwerk voor Joodse rebellen. De stad is het symbool van heroïsme voor de moderne staat Israël en een belangrijk historisch en archeologisch gebied. Vandaag de dag, onder de soevereiniteit van Israël, is Gamla een natuurreservaat en een prominente toeristische trekpleister.

Het is ook een plaats van archeologische vondsten voor historici die het Joodse leven aan het einde van de Tweede Tempelperiode bestuderen. Ontdekkingen in het gebied bewijzen dat de Joden zich er in ieder geval in de tweede eeuw voor Christus begonnen te vestigen. Dit blijkt uit het grote aantal munten uit de periode van het bewind van Hyrcanus. Naast rituele voorwerpen, huishoudelijke voorwerpen en sieraden werd in Gamla een groot aantal wapens gevonden en zelfs een synagoge uit de Tweede Tempelperiode.

Tot de artefacten uit Gamla in het Archeologisch Museum van Golan behoren pijlpunten, ballistische stenen, kleilampen en munten die tijdens het Romeinse beleg in Gamla werden geslagen. Op basis van opgegraven historisch bewijs wordt de verovering en de verwoesting van de Joodse stad en al haar inwoners in een schaalmodel en een film op schilderachtige wijze beschreven.

Maar terug naar 2019. Wat stellen onze Europese partners en Canada en de VN voor, ongeacht de belangrijke bewijskrachtige geschiedenis van het Joodse leven in de Golan? In hun ogen moet het bezette land worden teruggegeven, toch?

...aan wie precies?

Aan Syrië, de marionettenstaat voor Poetin en poppenspeler Iran? Bashar al-Assad, bekend van het chemische-gas-tegen-zijn-eigen-mensen? Het beloofde land voor het kalifaat van ISIS? De achtertuin van Iraanse mullahs, die regelmatig aanvallen uitvoeren op Israël? Het gedecimeerde oorlogsgebied waar de Brits-Frans-Amerikaanse alliantie een gemeenschappelijke vijand bestrijdt die tot op de dag van vandaag het leven van onze soldaten kost?

Of stelt de immer verlichte Europese Unie voor dat we Syrië eenvoudigweg belonen voor het lanceren van talloze niet uitgelokte aanvallen op Israël vanuit de Golan, sinds hun wrede oorlog van 1967?

Moet Israël de Joodse Gamla van de Golan teruggeven aan de Syriërs, die de oude stad gebruikten als lanceerplatform voor de verwoestende Yom Kippur-oorlog van 1973, die Israël bijna als land ten val bracht en duizenden levens kostte?

Het is het niet slechts vanwege de modieuze en sociaal geconstrueerde minachting voor de Amerikaanse president dat de EU & company opstond om zich tegen Israël te richten. Het is door moedwillige onwetendheid, verzoening met de islam, en een trotse toepassing van hypocrisie, zoals alleen voorbehouden is voor een kleine Joodse, de enige democratische staat van het Midden-Oosten.

Na de Zesdaagse Oorlog van 1967, met Israël als winnaar in de strijd tegen Syrië, Egypte en Jordanië, werden deze woorden gesproken:

"Als we de oorlog hadden verloren, zouden de loftuitingen over Israël tot de mooiste aller tijden hebben behoord. Als je sympathie wilt, is dat de manier om het te doen. Deze keer dachten we, laten we leven. Dus we hebben gevochten en we hebben gewonnen en zij veroordelen ons daarvoor. Wij geven de voorkeur aan die manier. Geen Kaddisjen meer. Geen sympathie meer. LATEN WE LEVEN!"

Net als bij de slogan "Nooit meer!", laten we deze woorden in onze psyche etsen zonder de gebruikelijke betekenis. Hij had het liever op deze manier gezien, gegeven de aanhoudende anti-Israël standpunten van degenen die zo goed zijn in het welbespraakt uitspreken daarvan tijdens de Holocaust-herdenkingceremonies.

Bron: So you think the Golan is occupied. -