www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gekozen volk, of mythe?

Howard Bass - 18 februari 2019

Degenen die het scheppingsverslag uit Gen. 1 en 2 in de Hebreeuwse Bijbel tot een mythe verklaren, openen de deur voor degenen die zeggen dat het een mythe is dat het Joodse volk Gods uitverkoren volk is: de Joden schiepen hun eigen God en mythe om te concurreren met, en los van de andere goden en mythen van heidense volkeren. (Wat een machtige mythe!) Zij zouden het - bewust of onbewust - eens zijn met hen die beweren dat er geen God is die ingrijpt in menselijke zaken, er geen centrum is van het universum of van deze sferische aarde, en dat er geen "specialiteit" is van iets, zelfs niet van mensen, die God op unieke wijze naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. God heeft een plan en een doel voor Zijn schepping, en de verlossing om die te verwezenlijken is de kern van vóór het begin.

Maar JHVH God heeft deze planeet gekozen als Zijn middelpunt in het universum dat Hij geschapen heeft. Hij heeft een bepaalde man - Abram/Abraham - gekozen die Hij beloofd heeft met een verbond en een eed een uitverkoren volk te zijn - door Zijn keuze van Isaak en Jakob - en een erfenis, en om een zegen te zijn voor alle geslachten van de aarde - en jegens wie alle mensen ter verantwoording zouden worden geroepen. Hij heeft een bepaald land - het land Kanaän - uitgekozen voor die erfenis. Hij heeft een bepaalde stad - Jeruzalem - gekozen binnen dit uitverkoren land Israël als Zijn stad. Hij heeft een bepaalde stam - Juda - uitgekozen, door wie de koning die Hij heeft uitgekozen, Zijn rechtvaardige koninkrijk zal vestigen wanneer Hij terugkomt, met Zijn uitverkoren heiligen, uit die stad in dat land over de hele aarde en alle naties. Hij heeft een bepaalde persoon van die stam - David - uitgekozen, aan wie Hij in een verbond en met een eed heeft beloofd dat deze koning Messias van hem zou komen. Hij heeft één bemiddelaar aangesteld tussen Zichzelf en de mensheid - Yeshua de Messias/Jesus Christus, de unieke en geliefde Zoon van God - en één manier van redding door de vergeving van zonden om gerechtvaardigd te zijn voor het erven van al deze grote en kostbare beloften, en vooral het eeuwige leven samen met Hem: Bekeer u en geloof het evangelie - dat Jeshua aan het kruis stierf voor onze zonden, begraven werd en op de derde dag weer opstond, allemaal volgens de Schriften, welke een Heilige Geest/God-ingeademde inspiratie is, geschreven door de uitverkorenen van Zijn keuze.

Onze God is heilig en Hij is Soeverein. Hij is de God van de Waarheid. Hij is ook geen leugenaar of bedrieger, wat de duivel allebei is. Alle mythen en valse verhalen zullen falen. Deze hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Zijn woord zal nooit voorbijgaan!

Bron: Chosen People, or Myth? – Streams in the Negev