www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hebben de Palestijnen geen recht op mensenrechten?

door Bassam Tawil - 25 november 2019.

Abdel Rahman Hamdan, die studeert aan de Bir Zeit Universiteit (foto), werd onlangs gearresteerd door de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit, die geen enkele reden hebben opgegeven voor de detentie. De detentie van Hamdan leidde tot een golf van protesten van medestudenten. Zijn familie heeft de veiligheidstroepen van de PA beschuldigd van het martelen van hun zoon. (Foto bron: Oromiya321/Wikimedia Commons)

Terwijl Palestijnse functionarissen Israël herhaaldelijk veroordelen voor het schenden van de vrijheid van meningsuiting van de Palestijnen, blijft de Palestijnse Autoriteit (PA) de Palestijnen lastigvallen, intimideren en gevangen houden omdat ze hun mening geven over sociale media of verbonden zijn met rivaliserende politieke groeperingen. Business as usual .

De laatste slachtoffers van de voortdurende aanval van de PA op de openbare vrijheden, met name de vrijheid van meningsuiting, zijn de Palestijnse advocaten, rechters, politieke activisten en universiteitsstudenten.

De meest recente beschuldiging kwam nadat de Israëlische autoriteiten de kantoren van een televisieproductiebedrijf dat illegaal in Jeruzalem actief is, hadden gesloten. De kantoren werden gesloten in overeenstemming met een Israëlische wet die de PA verbiedt om in Israël, met inbegrip van Jeruzalem, actief te zijn.

Dit is ook business as usual voor de internationale gemeenschap en buitenlandse media, die medeplichtig blijven aan de inspanningen van de PA om te voorkomen dat de wereld kennis neemt van mensenrechtenschendingen door Palestijnen tegen Palestijnen. Terwijl verschillende Palestijnse functionarissen Israël zoals gewoonlijk hebben veroordeeld voor het handelen in overeenstemming met de wet, hebben Palestijnen die het aandurven Palestijnse leiders te bekritiseren of over corruptie te spreken, wat de PA-leiders betreft, geen enkel recht.

Muhannad Karajeh is een prominente Palestijnse advocaat van de door de PA bestuurde Westelijke Jordaanoever die, sinds enkele jaren, de Palestijnen verdedigt die door de Palestijnen worden vastgehouden omdat ze hun mening geven via sociale media. Als zodanig is Karajeh een behoorlijke hoofdpijndossier geworden voor de PA en haar vele veiligheidstroepen. Het laatste wat ze nodig hebben is dat een slimme advocaat hen op sociale media en voor de rechtbank uitdaagt.

Onlangs werd Karajeh op de hoogte gebracht van het voornemen om hem te vervolgen voor een vermeend schenden van de controversiële Palestijnse wet inzake cybercriminaliteit, die de PA toestaat om juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die "nieuws publiceert dat de integriteit van de Palestijnse staat, de openbare orde of de interne of externe veiligheid van de staat in gevaar zou brengen".

Critici van de wet zeggen dat het erop gericht is om iedereen het zwijgen op te leggen die de leiding van de Palestijnse Autoriteit durft te bekritiseren en dat het een inbreuk is op de vrijheid van meningsuiting en de mediavrijheid. De PA heeft sindsdien de wet gebruikt om de toegang te blokkeren tot tientallen nieuwswebsites die als kritiek op de Palestijnse leiding en haar beleid worden beschouwd.

Volgens Karajeh is de beslissing om hem te vervolgen ontstaan door een social media post waarin hij kritiek uitte op Palestijnen en Arabieren die bezig zijn met de normalisatie met Israël. Hij zei ook te geloven dat de PA hem probeert te straffen vanwege zijn publieke kritiek op de mensenrechtenschendingen.

"De Palestijnse Autoriteit moet stoppen met het vervolgen van politieke tegenstanders, activisten, advocaten en verdedigers van de mensenrechten", zei hij.

"Ik sta bekend om het verdedigen van politieke gevangenen in de Palestijnse Autoriteit... Ik heb met niemand persoonlijk problemen. Ik word berecht vanwege mijn activiteiten en vanwege mijn werk."

Een Palestijnse groep genaamd Lawyers for Justice sprak haar verontwaardiging uit over het besluit om Karajeh te vervolgen en zei dat het "in de context van een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting valt". De groep deed een beroep op de PA-procureur-generaal om elke actie tegen de advocaat te staken. Onnodig te zeggen, zal het beroep waarschijnlijk niet op de procureur-generaal, of welke hogere PA-ambtenaar dan ook, indruk maken.

Ook bekritiseerde de Palestijnse mensenrechtengroep Al-Haq de PA voor het nemen van disciplinaire maatregelen tegen twee rechters, Ahmed al-Ashqar en Ayman Daher, voor het publiceren van kritische opmerkingen via sociale media:

"Al-Haq is van mening dat de bescherming van het recht van rechters om hun mening te uiten binnen het kader van de justitiële hervorming valt en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, en dat een uitsluiting van rechters in de vrijheid van meningsuiting een onderscheid impliceert tussen rechters en niet-rechters, wat verboden is in de gewijzigde basiswet en internationale normen.

"De bescherming van rechten en vrijheden vereist dat het recht op mensenrechten voor rechters wordt gewaarborgd. Rechters hebben het recht om hun mening vrij te uiten in de media en sociale media. Al-Haq veroordeelt de schending van het recht van rechters om hun mening vrijelijk te uiten, maar roept [PA] president Mahmoud Abbas op om te zorgen voor een klimaat dat bevorderlijk is voor de hervorming van de rechterlijke macht en het rechtssysteem in Palestina.

Volgens de Palestijnse journalist en schrijver Nadia Harhash wordt rechter Al-Ashqar gestraft voor het publiceren van een artikel met de titel: "Institutionaliseer geen mensenrechtenschendingen, welke verantwoording willen we?

Het artikel, zo merkte ze op, "riep op tot het beëindigen van mensenrechtenschendingen, het herstellen van slachtoffers en getroffenen, het toepassen van de rechtsstaat en het vormen van een onafhankelijke onderzoekscommissie". Harhash zei dat de Palestijnen, nu ze de mogelijkheid hebben om nieuwe presidents- en parlementsverkiezingen te houden, de plicht hebben om te beslissen op wie ze moeten stemmen. Zij herinnerde de Palestijnen aan het beroemde citaat van de schrijver George Orwell: "Een volk dat corrupte politici, bedriegers, dieven en verraders kiest is geen slachtoffer... maar medeplichtigen.

De Palestijnse universiteitsstudent Abdel Rahman Hamdan werd onlangs ook het slachtoffer van de vermeende mensenrechtenschendingen van de PA. Hamdan, die studeert aan de Bir Zeit-universiteit van de West-Bank, werd vorige week opgepakt door de veiligheidstroepen van de PA, die geen enkele reden hebben gegeven voor de opsluiting.

De detentie van Hamdan Bron: leidde tot een golf van protesten van zijn medestudenten, die een sit-in staking op de campus organiseerden om zijn vrijlating te eisen. Zijn familie heeft de veiligheidstroepen van de PA beschuldigd van het martelen van hun zoon. Een advocaat die de student in de gevangenis mocht bezoeken zei dat een van zijn armen gebroken was en dat er blauwe plekken op zijn gezicht waren.

In een andere aanval op de vrijheid van meningsuiting wordt de Palestijnse politieke activist Ghassan al-Sa'di momenteel beschuldigd van het "beledigen" van hoge PA-ambtenaren. Palestijnse bronnen zeiden dat al-Sa'di werd opgeroepen voor een ondervraging nadat hij een commentaar op Facebook had geplaatst dat als beledigend werd ervaren voor hoge PA-ambtenaren, die hij beschuldigde van corruptie.

Deze schendingen van de mensenrechten gaan door in het licht van de belofte van de PA-overheid om elke schending van de persvrijheid te stoppen. Ibrahim Milhem, woordvoerder van de PA-regering, werd eerder dit jaar geciteerd: "De regering zal alles in het werk stellen om de werkomgeving van de media in Palestina opener en vrijer te maken en een einde te maken aan elke schending van de persvrijheid.

Natuurlijk heeft de PA niet alleen haar belofte aan de bevolking gebroken, maar heeft zij ook de aandacht van de wereld van haar misbruiken afgeleid door Israël de schuld te geven van de ellende van de Palestijnen, tot kunst verheven.

Deze strategie van de PA, namelijk van het volk en de internationale gemeenschap aanzetten tegen Israël om de aandacht af te leiden van haar totale mislukking, heeft de PA goed gediend. Tenzij de Palestijnen erin slagen om op te staan tegen hun gewelddadige en corrupte leiders - wat ze alleen kunnen doen met de steun van de internationale gemeenschap en de media - zal hun hoop om een democratische samenleving op te bouwen niets meer dan een droom blijven.

Niemand verwacht dat de internationale gemeenschap de Palestijnen van wapens voorziet die tegen Palestijnse leiders zullen worden gebruikt. De internationale gemeenschap, met name de landen die financiële steun aan de Palestijnen verlenen, zou zich op zijn minst moeten uitspreken tegen schendingen van de mensenrechten door de Palestijnse leiders. Op die manier zullen de westerse donoren hervormingsgezinden en andere Palestijnen aanmoedigen zich in te zetten voor de beëindiging van de corruptie en de dictatuur. De donoren zouden hun financiële steun aan de leiding van de PA ook afhankelijk moeten stellen van de voorwaarde dat de schendingen van de mensenrechten en de vervolging van politieke tegenstanders een halt wordt toegeroepen.

Bassam Tawil is een moslim-Arabier in het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2019 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Are Palestinians Not Entitled to Human Rights?