www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnse gevolmachtigden van Iran: Verenigd tegen Israël

door Khaled Abu Toameh - 19 november 2019

( )

De Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) is naar verluidt verontrust omdat Hamas deze maand niet is meegegaan met het afvuren van raketten op Israël, als vergelding voor de moord door Israël op een senior PIJ-commandant. Maar uiteindelijk hebben beide groepen dezelfde strategie en doelstelling, evenals dezelfde "vijand": Israël. Afbeelding: Een huis in Yehud, Israël, dat werd verwoest door een Hamas-raket die op 22 juli 2014 vanuit Gaza werd gelanceerd. (Beeldbron: IDF/Flickr)

De Palestijnse gevolmachtigden van Iran, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), zijn na de ronde van agressie van vorige week naar Israël toe, naar verluidt in strijd met elkaar. PIJ is naar verluidt verstoord omdat Hamas niet meedeed om raketten af te vuren naar Israël als vergelding voor de moord door Israël op de hoge PIJ-bevelhebber Bahaa Abu al-Ata in de Gazastrook. PIJ schijnt van mening te zijn dat Hamas hen in de kou heeft laten staan.

De twee terreurgroepen kunnen niet genieten van een volledige eens te zijn met elkaar - zoals blijkt uit de huidige nalatigheid van Hamas om Israël met raketten te bombarderen, maar deze verschillen zullen waarschijnlijk niet een belangrijke confrontatie tussen Hamas en PIJ opleveren.

Uiteindelijk delen beide groepen dezelfde strategie en doelstelling, evenals dezelfde "vijand" - Israël. Misschien zijn ze het daar niet helemaal over eens, maar als het gaat om het voeren van de jihad (heilige oorlog) en het elimineren van Israël, slagen Hamas en PIJ er altijd in om een gemeenschappelijke basis te vinden.

De teleurstelling van PIJ in Hamas heeft niets te maken met het feit dat Hamas het bestaansrecht van Israël erkent en de wapens neerlegt: Hamas heeft geen van beide gedaan. Eerder zijn PIJ en haar supporters teleurgesteld omdat Hamas om zich dit keer van het vuren van raketten op Israël heeft onthouden toen PIJ vorige week druk was om dat te doen.

Hamas blijft natuurlijk vasthouden aan haar ideologie. Het handvest van Hamas, waaraan het zich ook blijft verbinden, wat stelt:

"Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem dan alleen de jihad. Palestina is van generatie op generatie en tot aan de Dag van de Verrijzenis een islamitische Waqf geweest; niemand kan er afstand van doen of een deel ervan opgeven."

Het handvest van Hamas maakt ook duidelijk dat de terroristische groepering "de andere islamitische bewegingen met respect en waardering bekijkt". Het handvest legt verder uit dat zelfs wanneer Hamas verschilt "op de een of andere manier in een of andere punt in het concept, het met hen toch eens is op andere punten en inzichten."

De afgelopen dagen hebben de Hamas-leiders hard gewerkt om hun vrienden in de PIJ gerust te stellen dat ondanks de spanningen die zijn losgebarsten na de moord op de PIJ-commandant, de twee groepen "broeders in bloed en wapens" blijven. Deze positie is volledig in overeenstemming met de geest van haar handvest, waarin Hamas "tot Allah bidt om leiding en aanwijzingen voor allen, en geen enkele inspanning zal sparen om het vaandel van de eenheid hoog te houden."

De boodschap die Hamas-leiders aan hun vrienden in de PIJ hebben gestuurd is in feite: "Hoewel we het op bepaalde punten niet met elkaar eens kunnen zijn, moeten we verenigd blijven om ons hoofddoel - de vernietiging van Israël - te bereiken".

PIJ is de op een na grootste terreurgroep in de door Hamas bestuurde Gazastrook.

Een PIJ-functionaris, Ahmed al-Mudalal, beschreef de spanningen tussen zijn groep en Hamas als een "natuurlijke ruzie tussen broeders".

Al-Mudalal en andere PIJ-functionarissen voorspelden dat de huidige spanningen met Hamas snel zullen afnemen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de twee groepen om hun samenwerking te hervatten, met name in het voortzetten van hun jihad tegen Israël. "Wat er is gebeurd tussen Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad is een voorbijtrekkende donkere wolk", Bron: aldus de ambtenaren.

De afgelopen dagen hebben zowel Hamas als PIJ-leiders, die betrokken lijken te zijn bij een PR-campagne, laten zien dat ze de beste vrienden blijven en deze boodschap duidelijk herhaald.

Tot nu toe lijkt het erop dat de campagne gedeeltelijk succesvol is geweest: PIJ lijkt bereid om Hamas te vergeven voor het feit dat het zich niet heeft aangesloten bij de meest recente aanvallen op Israël. De PIJ-functionarissen hebben de leiders van Hamas laten weten dat zij een einde willen maken aan de spanningen, om zich beter te kunnen verenigen in de grote strijd tegen de "zionistische entiteit".

Vorige week hebben PIJ-leden een hoge Hamas-ambtenaar vernederd en verdreven die zijn medeleven kwam betuigen met de dood van Bahaa Abu al-Ata. Het incident, dat plaatsvond in de Shajaiyeh-wijk van de Gazastad, kon de strijd tussen Hamas en PIJ wel eens hebben uitgelokt.

Het duurde echter niet lang voordat de PIJ-ambtenaren zich realiseerden dat het gooien van stenen naar de auto van een hoge Hamas-functionaris en het roepen van slogans waarin werd opgeroepen tot de "dood van Hamas", om het zo maar te zeggen, contraproductief kon zijn. Niet lang na het incident haastten de PIJ-ambtenaren zich daarom naar het huis van Mahmoud Zahar, de Hamas-leider, om zich te verontschuldigen en om vergeving te smeken.

Hamas had goede redenen om niet mee te doen aan de gevechten tussen Israël en PIJ.

Ten eerste willen de Hamas-leiders blijkbaar niet hetzelfde lot ondergaan als de PIJ-commandant, al-Ata, die bij een Israëlische luchtaanval om het leven is gekomen. In plaats daarvan willen de Hamas-leiders hoogstwaarschijnlijk blijven genieten van het goede leven in de Gazastrook en Qatar.

Ten tweede lijkt Hamas zich zorgen te maken dat een nieuwe oorlog in de Gazastrook het regime zou ondermijnen en een nieuwe golf van protesten tegen corruptie en economische ontberingen zou ontketenen, vergelijkbaar met de protesten die daar in maart 2019 uitbraken en die snel en bruut door Hamas werden neergeslagen.

Ten derde lijkt Hamas erop gebrand te zijn om de staakt-het-vuren afspraken die eerder dit jaar onder auspiciën van Egypte en de Verenigde Naties met Israël zijn gemaakt, in stand te houden: de stap is financieel gezien zeer zinvol. In het kader van deze ongeschreven afspraken heeft Israël Qatar in staat gesteld om koffers vol met miljoenen dollars naar de Gazastrook te brengen. Hamas wil waarschijnlijk dat dit geld zijn weg blijft vinden.

Ondanks de dorst naar Qatari-geld is Hamas nauwelijks op weg om zich om te vormen tot een niet-gewelddadige beweging die het bestaansrecht van Israël zou verdedigen. Haar besluit om Israël deze keer niet met raketten te treffen is geenszins een teken van gematigdheid of pragmatisme. In plaats daarvan heeft de terreurgroep een pauze nodig om zich beter voor te bereiden op haar hoofddoel: Israël voor eens en voor altijd neer te halen.

Hamas wil ervoor zorgen dat het aan de macht blijft, ook al maakt dat plan hun vrienden in de PIJ en hun opdrachtgevers in Iran soms van streek. Hamas-leiders zijn - net als hun PIJ-collega's - gemotiveerd door hun eigen welzijn; het welzijn van de twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook is voor hen een grap. Waarom zou PIJ anders hun volk in gevaar brengen door Israël te dwingen te reageren op de lancering van honderden raketten naar Israëlische burgergemeenschappen?

Volgens de woordvoerders van Hamas en PIJ zijn de twee terreurgroepen Bron: overeengekomen om hun meningsverschillen opzij te zetten en zich in te zetten voor een gezamenlijke inspanning om Israël tot de ondergang toe te terroriseren. Ze zijn zich er terdege van bewust dat de melkkoe uit Teheran ongelukkig is om haar "kalveren" te zien kibbelen terwijl ze zouden moeten samenwerken om Israël op de knieën te krijgen.

Dit is geen goeien versus slechten scenario. In plaats daarvan is het een tijdelijke breuk tussen twee extreem slechten, die beide volledig toegewijd zijn aan het vernietigen van Israël, zelfs als dat betekent hun eigen volk onderweg te vernietigen.

Khaled Abu Toameh, een bekroonde journalist die in Jeruzalem is gevestigd, is een Shillman Journalism Fellow bij Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2019 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Iran's Palestinian Proxies: United Against Israel