www.wimjongman.nl

(homepagina)

Iraans plan om het staakt-het-vuren in Gaza te voorkomen

door Khaled Abu Toameh - 13 december 2019.

Zo zien de Iraanse leiders hun betrekkingen met Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad: "Wij sturen deze groepen en milities geen geld en geweren, zodat ze een staakt-het-vuren-overeenkomst kunnen sluiten. Zolang wij hun geld en wapens leveren, moeten zij alles doen wat wij willen." Afbeelding: Een hoge Hamas-delegatie, onder leiding van militair leider Saleh Arouri, ontmoet de Iraanse Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei tijdens een bezoek aan Iran, 22 juli 2019. (Foto bron: khamenei.ir)

Iran lijkt bezorgd te zijn dat hun Palestijnse bondgenoten in de Gazastrook een langdurig staakt-het-vuren met Israël zullen gaan bereiken. Dat is waarschijnlijk de reden waarom Iran leiders van de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) naar Teheran riep, nadat in de Arabische media was doorgeschemerd dat de Egyptenaren aanzienlijke vooruitgang hadden geboekt in hun inspanningen om tot een langdurig staakt-het-vuren te komen tussen de Palestijnse facties in Gaza, waaronder Hamas en PIJ.

Volgens rapporten waren de leiders van Hamas en de PIJ die een bezoek aan Cairo brachten, het eens geworden over een langdurig staakt-het-vuren met Israël. Beide groepen vertelden de Egyptenaren naar verluidt dat zij zich alleen aan het voorgestelde staakt-het-vuren zouden houden als Israël een einde zou maken aan de gerichte moorden op Hamas en PIJ-agenten.

Ondanks de rapporten werden PIJ-functionarissen geciteerd die ontkenden dat zij hadden ingestemd met het "consolideren" van de staakt-het-vuren-afspraken die eerder dit jaar met Israël werden gemaakt onder auspiciën van Egypte, Qatar en de Verenigde Naties. De PIJ-leiders deelden de Egyptische bemiddelaars naar verluidt mee dat zij zich weliswaar verzetten tegen een langdurig staakt-het-vuren met Israël, maar dat zij een formule zouden eren volgens welke "kalmte met kalmte zou worden beantwoord." Wat het PIJ zegt, met andere woorden, is dat ze Israël alleen zullen aanvallen als reactie op de Israëlische "agressie" naar de Gazastrook.

Hamas heeft ook de berichten ontkend over een aanstaand door Egypte bemiddeld staakt-het-vuren op lange termijn met Israël. Yahya Musa, een hoge Hamas-ambtenaar in de Gazastrook, Bron: verwierp de berichten als "onzin" en "vals nieuws".

Een andere hoge Hamas-functionaris, Mahmoud Zahar, bagatelliseerde de berichten over een mogelijk langdurig staakt-het-vuren met Israël. Hij zei dat zelfs als zijn groep instemt met een tijdelijke stopzetting van de terreuraanslagen tegen Israël, dat alleen maar zou betekenen dat Hamas door kan gaan met het aanleggen van wapenvoorraden. "Er is geen negeren van ons hoofddoel: de bevrijding van heel Palestina," legde Zahar uit. "Wie de rust probeert af te schilderen als een vorm van veiligheidssamenwerking of overeenkomst met de [Israëlische] vijand, vergist zich".

De verklaringen van de Hamas- en PIJ-leiders zijn in tegenspraak met het optimisme dat de Egyptenaren na de staakt-het-vurenbesprekingen van de afgelopen week in Cairo hebben uitgesproken.

Het Egyptische optimisme is blijkbaar gebaseerd op wat de hoge inlichtingendiensten van Caïro gehoord hebben van Hamas en PIJ tijdens gesloten deurvergaderingen. Beide groepen verzekerden de Egyptenaren naar verluidt dat de Palestijnse facties in de Gazastrook geïnteresseerd zou zijn in het behoud van de staakt-het-vuren afspraken met Israël.

Maar op het moment dat de Hamas- en PIJ-leiders eerder deze week Cairo verlieten, leken ze de aankondiging te herroepen. Zij ontkenden de rapporten categorisch en beweerden dat er "aanzienlijke vooruitgang" was geboekt in de richting van een langdurig staakt-het-vuren met Israël.

Is het mogelijk dat de twee groepen tegen de Egyptenaren hebben gelogen met hen te doen geloven dat Hamas en PIJ graag een langere periode van rust met Israël willen? Of is er nog een andere reden waarom Hamas en PIJ nu tegen iedereen zeggen dat ze nooit akkoord zijn gegaan met het Egyptische voorstel voor een staakt-het-vuren?

Er is maar één verklaring waarom Hamas en PIJ in paniek lijken te zijn: angst voor de reactie van Iran op een deal met Israël. Hamas en PIJ ontvangen al lang financiële, politieke en militaire hulp van Iran om de jihad tegen Israël te kunnen voortzetten. Het is duidelijk dat Iran het zich niet kan veroorloven om haar Palestijnse gevolmachtigden te verliezen, zeker niet als de milities en politieke agenten van Teheran hun activiteiten in Irak, Syrië, Jemen en Libanon uitbreiden.

Een PIJ-delegatie onder leiding van de secretaris-generaal van de groep, Ziyad al-Nakhalah, is op weg naar Teheran, waar de leden van de PIJ-delegatie de Iraanse leiders moeten verzekeren dat zij de strijd tegen Israël niet hebben opgegeven als gevolg van de besprekingen in Caïro.

Het belangrijkste doel van Iran is duidelijk om ervoor te zorgen dat Hamas en de PIJ als hun vertrouwde agenten in de oorlog tegen Israël zullen blijven fungeren. Arabische politieke analisten geloven dat de Iraniërs nu vergeldingsmaatregelen willen nemen voor Israëlische luchtaanvallen op pro-Iraanse milities en bases in Irak en Syrië.

"Iran wil de Palestijnse Islamitische Jihad-raketten gebruiken als reactie op de Israëlische raketaanvallen op pro-Iraanse milities in Syrië en Irak," zegt de Arabische politieke analist Abdel Moneim Ibrahim. Tegelijkertijd echter, wil Iran niet het werkingsgebied van militaire confrontatie tot een punt uitbreiden waarop Israël zich op basissen van de Iraanse Revolutionaire Wacht binnen Iran zou richten. De grootste tragedie in dit spel tussen Israël en Iran en zijn gevolmachtigde in de Gazastrook is dat er in elke confrontatie tientallen onschuldige Palestijnen omkomen.

Het beleid van Iran lijkt om het conflict tussen Israël en de Palestijnse groepen in de Gazastrook op een laag pitje te houden.

Dat beleid betekent een langzame drup van raketten die af en toe Israël vanuit de Gazastrook aanvallen, terwijl er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat het geweld niet verergert in een totale oorlog met de door Hamas bestuurde kustenclave.

De Iraniërs zijn zich er terdege van bewust dat een dergelijke oorlog zou kunnen leiden tot de totale vernietiging van haar proxies in de Gazastrook, terwijl sporadische raketaanvallen slechts een terughoudende reactie van Israël zullen opleveren.

Het Iraanse plan om een langdurig staakt-het-vuren in de Gazastrook te verijdelen, kan ook worden gezien als onderdeel van Teheran's poging om de aandacht af te leiden van de wijdverbreide protesten die de afgelopen weken in Iran zijn uitgebroken. Tientallen demonstranten zijn gedood tijdens demonstraties tegen een verlaging van de brandstofsubsidie.

Wat de Iraanse leiding waarschijnlijk het meest verontrustend vindt, zijn de slogans die sommige demonstranten hebben geschreeuwd: "Nee tegen Gaza, nee tegen Libanon."

Deze slogans zijn gericht tegen de financiële steun van Iran aan Hamas en PIJ in de Gazastrook en Hezbollah in Libanon. De demonstranten zeggen, met andere woorden, dat het Iraanse volk er genoeg van heeft om toe te kijken hoe hun land honderden miljoenen dollars aan Palestijnse en Libanese terroristische groeperingen levert in plaats van de economische situatie in Iran te verbeteren.

De Palestijnen zeggen dat Iran naast de financiële en militaire hulp aan Hamas en PIJ, ook verschillende projecten in de Gazastrook heeft gefinancierd, waaronder de bouw van nieuwe huizen en het betalen van beloning aan families van Palestijnen die door Israël gevangen zijn gezet wegens hun betrokkenheid bij terrorisme tegen Israëliërs.

De Palestijnse politieke analist Mohammed Anabtawi gelooft dat de Iraanse hulp gericht is op het "saboteren" van de inspanningen van Egypte om een staakt-het-vuren in de Gazastrook te bereiken en "het aansturen van een wig" tussen Hamas en de in de Westelijke Jordaanoever gevestigde Palestijnse Autoriteit van president Mahmoud Abbas. "Als Iran oprecht was over zijn hulp, zou het deze hebben gekanaliseerd via de Palestijnse Autoriteit," zei Anabtawi. "Maar dit is politiek gemotiveerde hulp met een agenda die niet in het belang van de Palestijnen is. Iran speelt de Gaza-kaart uit als onderdeel van zijn conflicten in andere delen van de wereld."

Iran is blijkbaar vastbesloten zijn doel na te streven om de "Islamitische Revolutie" te exporteren naar zoveel mogelijk Arabische landen, waaronder de Palestijnse arena. Een ander Iraans doel is: de eliminatie van Israël.

Iran kan zijn doel alleen bereiken als zijn gevolmachtigden en milities zich blijven bemoeien met de interne aangelegenheden van de Arabische landen en meer aanvallen tegen Israël lanceren.

Zo zien de Iraanse leiders de situatie: "Wij sturen deze groepen en milities geen geld en geweren om hen in staat te stellen een staakt-het-vuren te sluiten. Zolang wij hen geld en wapens leveren, moeten zij alles doen wat wij willen."

Daarom is het veilig om aan te nemen dat zelfs als de Egyptenaren erin slagen een staakt-het-vuren tussen de Palestijnse groeperingen en Israël te bewerkstelligen, de leiders van Teheran hun uiterste best zullen doen om zo'n overeenkomst te dwarsbomen.

Khaled Abu Toameh, een bekroond journalist uit Jeruzalem, is een Shillman Journalism medewerker van het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2019 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Iran's Plan to Foil the Gaza Ceasefire