www.wimjongman.nl

(homepagina)

De kloof tussen geloven in Gods Woord en menselijke wijsheid

 

Foto Aleks-Dahlberg

 door Howard Bass - 29 januari 2019

We worden beïnvloed door de wereld waarin we geboren zijn, en dat veel meer dan we ons realiseren. Jonge kinderen hebben vandaag de dag een intuïtief begrip van moderne technologie, meer dan veel volwassenen die hun ouders en grootouders zijn. De huidige generatie treedt ook toe en groeit op in een wereld die in toenemende mate onwetend is van de ware God en van Zijn Woord, en met een evolutionaire mentaliteit en wereldbeeld, in een algemene consensus over de fundamentele waarheden van de moraal die in de Bijbel tot uitdrukking komt, die zelfs binnen het gezin van het geloof (althans in de westerse, christelijke, evangelische wereld), is verdrongen. We hebben de natuurlijke neiging om Gods woord te onderwerpen aan de leer van de mensen - of aan de leugens van de duivel - in plaats van alle dingen te onderwerpen aan het Woord van God. Als we niet geloven wat God over het begin zegt, zullen we ook niet echt geloven wat Hij over het einde zegt. Als we Zijn eerste woorden verdraaien, zullen we daarmee doorgaan en waarschijnlijk uiteindelijk alles verdraaien.

Veel gelovige christenen willen evolutionaire "feiten" accepteren als een middel waarmee God de wereld schiep en de wereld maakte zoals zou zijn "geëvolueerd". Meestal doen ze dit vanwege de hoeveelheid tijd die nodig is om "te evolueren" naar waar we vandaag de dag zijn. Toch is de kwestie veel meer dan een kwestie van tijd: de evolutionaire verklaring van oorsprong en bestemming is totaal onverenigbaar met wat JHWH God aan ons heeft geopenbaard - vooral door middel van de Joden - met betrekking tot wat Hij alleen weet: Hij IS de Schepper, en de Verlosser, en heeft een plan dat Hij uitvoert, ongeacht wat iemand gelooft of niet. "Laat God waar zijn, en ieder mens een leugenaar!

Voor hen die "de sabbatdag houden en gedenken, om hem heilig te houden": als je niet gelooft dat God de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen en op de zevende dag heeft gerust, dan houd je de sabbat niet, omdat dit de eerste reden is die Hij aan Israël gaf als teken van Zijn verbondsrelatie met hen. En het Joodse volk is Zijn getuigenis voor wie Hij is. Dit geldt ook voor gelovige christenen, omdat zij in een nieuwe verbondsrelatie zijn met de God van Israël, JHWH God van Abraham, van Isaak en van Jakob/Israël. We dragen een vals getuigenis van Hem als we Zijn eigen getuigenis ontkennen van wat Hij deed en hoe Hij het deed, toen Hij het deed, waarom Hij het heeft gedaan! Het Lam werd geslacht vóór de grondlegging van de wereld!

Toen God, die een ongenaakbaar licht is, in het begin de hemelen en de aarde schiep, was de 'grondstof' in de duisternis. De schepping was buiten zichzelf. Toen sprak God en riep het licht uit de duisternis toen Hij Zijn schepping begon te vormen en te ordenen. Dit was geen geschapen licht, want God is licht en in Hem is helemaal geen duisternis. Jezus zei dat Hij het licht van de wereld is. En in de Nieuwe Hemelen en Nieuwe Aarde - in het Nieuwe Jeruzalem - zal er geen nacht zijn, want het Lam zal zijn licht zijn gedurende de eeuwige dag, zonder duisternis: de dag na de sabbat. De zon en de maan zijn tijdelijke lichten voor deze schepping, die God op de vierde dag in dit unieke zonnestelsel in het universum plaatste om hun doelen in Zijn soevereine wijsheid te dienen.

We moeten, zoals Elia opriep tegen de valse profeten van Baäl in Israël, een keuze maken: als Jeshua/Jezus onze Heer en God is, laten we geloven en Hem volgen. We kunnen niet twee meningen hebben als God tot ons heeft gesproken, als er een slang, of een man, of zelfs een engel, tot ons komt met een ander woord dat in tegenspraak is met het Zijne.

Hier zijn enkele artikelen (Eng.) die behulpzaam zijn bij dit onderwerp van “de kloof”:

https://creation.com/ten-theses-todd-wilson?

https://www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/don_stewart_654.cfm

https://carm.org/gap-theory

http://apologeticspress.org/apPubPage.aspx?pub=1&issue=997

Bron: Streams in the Negev