www.wimjongman.nl

(homepagina)

Messiasbelijdende vrouw predikt het Evangelie terwijl ze wordt belaagd door een religieuze menigte

Kehila News Israel Staff - 1 september 2019

( )

Uitzicht op de oude stad vanaf de Jaffapoort (Eigen foto)

Een dappere Messiaanse vrouw in Jeruzalem preekte onbevreesd het Evangelie terwijl ze omringd werd door een boze menigte die voorwerpen naar haar gooide, haar bespuwde en dreigde haar te doden.

Hallel Goldman, 22 jaar oud, zei dat tijdens de confrontatie een jongeman naar haar keek en zei: "Je weet dat we je gaan vermoorden."

"Ik keek hem in de ogen en zei: 'Je kunt mijn lichaam doden, dat is goed, maar dat is niet mijn leven', zei Goldman tegen KNI. "Ik zag zijn gezicht veranderen, dus misschien raakte hem dit wel. Hij liet me daarna met rust."

Goldman en twee van haar vrienden woonden een conferentie bij van de anti-missionaire organisatie Yad L'Achim om het Evangelie te delen. De Messiasbelijdende jongeren kopieerden opzettelijk de werkwijze van Yad L'Achim zelf, die haar eigen mensen naar Messiaanse conferenties en gemeenten stuurt om te protesteren en de gelovigen die aanwezig waren, lastig te vallen.

Yad L'Achim is een goed gefinancierde organisatie die erop gericht is om elke vorm van evangelisatie in Israël evenals immigratie van Messiasbelijdende Joden naar Israël, en ook de christelijke aanwezigheid in de Joodse staat te blokkeren. Vertegenwoordigers worden vaak naar bijeenkomsten van gelovigen gestuurd om de bijeenkomsten te verstoren, zoals het KNI al vele malen heeft gerapporteerd.

Goldman vertelde KNI dat ze hoorde over deze grote conferentie die Yad L'Achim eerder deze maand hield en wist dat er veel ultra-orthodoxe Joden zouden komen.

"Ik wist dat ze al deze jonge mensen zouden meenemen en hen veel leugens over ons (de Messiasbelijdende Joden) zouden vertellen, dus ik wilde alleen maar buiten staan en zeggen: 'Ik ben een Messiaanse gelovige, laten we praten als je wilt praten'," zei Goldman.

Ze legde uit dat jongeren die opgroeien in ultra-orthodoxe gemeenschappen geen toegang hebben tot de media, niet verbonden zijn met de buitenwereld en alleen geloven wat hun door hun religieuze leiders wordt verteld. Als gevolg daarvan zijn ze volledig gehersenspoeld, zo vertelde ze.

Tijdens het evenement werd Goldman gevraagd door Yad L'Achim organisatoren om naar buiten te gaan, omdat de religieuze traditie vereist dat mannen en vrouwen gescheiden worden en alleen mannen bij het evenement aanwezig zijn. Ze wachtte op haar twee vrienden, die mannelijk waren, op de straat voor het conferentiecentrum. Plotseling werd ze het middelpunt van de aanwezigen die buiten aan het rondzwerven waren.

"Ik weet niet wat er met hen gebeurde, maar op de een of andere manier was ik middenin 200, misschien wel meer, mensen om me heen die zich realiseerden dat ik Messiaans was," vertelde ze.

"Een paar mensen spraken tegen me en vroegen: 'Wat doe jij hier?' Ik begon het ze te vertellen en toen schreeuwden ze iets in het Jiddisch en zeiden ze: 'Ze is Messiaans'. Dus ik was omringd door vele, vele mensen," zei ze.

"Ze spuugden naar me, ze gooiden stenen naar me toe. In het begin moedigde de rabbijn hen aan, totdat er iets in mij veranderde. Plotseling begon ik te prediken, zoals het uitschreeuwen van het Evangelie. Op dat moment had ik echt het gevoel dat het schapen waren zonder herder. Ze doen gewoon wat hun gezegd wordt en ze zijn vol haat, vol woede. Dus begon ik te prediken en plotseling zei diezelfde rabbijn, dat ze bij me weg moesten gaan omdat ik een vrouw ben."

Dit ging zo door tot Goldmans twee vrienden terugkwamen en de politie arriveerde. Goldman weet niet wie de politie heeft gebeld, maar de autoriteiten waren ook bezorgd omdat het een religieuze buurt is en zelfs bewoners van nabijgelegen gebouwen spuwden en gooiden voorwerpen naar Goldman.

Uiteindelijk had Goldman een gevoel van medeleven voor deze mensen.

"Ik kijk er niet naar als: 'Kijk eens hoe slecht ze tegen ons zijn'. Ik weet dat we het vaak zo zien. Maar het is meer iets als: 'Kijk eens hoe blind ze zijn. Ze zijn nog steeds in slavernij terwijl wij vrijkwamen'. Dat is het gevoel dat ik had toen ik daar was."

Maar ze wees er ook op dat gelovigen kritisch moeten zijn. Ze merkte op dat deze zelfde mensen zich bij de congregaties en conferenties aardig gedragen, maar dat het hun bedoeling is om informatie te krijgen en terug te gaan en hun jonge volgelingen te verscheuren.

"Zelfs de mensen die wij aardig vinden, de Yad L'Achim-leiders, zijn dat eigenlijk niet, helemaal niet. Ze proberen informatie te krijgen en dan de jongeren te gaan stimuleren. Dus het is echt niet de schuld van de jongeren, ze zijn gehersenspoeld om dat te doen."

Goldman is regelmatig getuige voor de religieuze gemeenschap. Ze zei dat hoewel veel gelovigen geroepen zijn om het evangelie naar onbereikte bevolkingsgroepen over de hele wereld te brengen, zij zich wil richten op de onbereikten juist in haar eigen land.

"We kunnen naar Afrika gaan en het delen met mensen die het evangelie nooit hoorden, maar we hebben hier in Israël gemeenschappen van ultra-orthodoxe mensen en zij hebben geen telefoons, ze hebben geen media, ze horen alleen wat de rabbi zegt," zei Goldman. "Ze horen nooit het Evangelie. Dus ik dacht: "Het werd tijd dat er iets zou gebeuren, zelfs als het zo zou gebeuren als nu."

Bron: Messianic woman preaches Gospel while under attack by religious mob » Kehila News Israel