www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoe financiert de EU NGO's die banden hebben met BDS?

In een rapport van 34 pagina's in januari 2019 werd een overzicht gegeven van het personeel en de activiteiten van 10 aan BDS gelieerde organisaties die in het afgelopen jaar gezamenlijk ongeveer 5 miljoen euro van de Europese Unie hebben ontvangen in een of andere vorm.

Door Orit Arfa - 8 februari

 

E.U.-vlaggen voor het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. Foto: Amio Cajander via Wikimedia Commons.

 

Het Israëlische Ministerie van Strategische Zaken kwam vorige maand met een vernietigend rapport - het tweede over deze kwestie - en beschuldigt de Europese Unie van de financiering van Palestijnse en Europese organisaties die de BDS, de boycot van Israël, promoten. Begin februari bracht het ministerie nog een rapport uit waarin de banden tussen NGO's en terrorisme worden benadrukt en waarin de ernst wordt aangetoond waarmee het ministerie een trend wil tegengaan van NGO's die naar verluidt onwettige of illegale activiteiten maskeren.

Het 34-pagina's tellende rapport van januari 2019 beschrijft het personeel en de activiteiten van 10 aan BDS gelieerde organisaties die in het afgelopen jaar gezamenlijk ongeveer 5 miljoen euro van de E.U. hebben ontvangen in een of andere vorm. Sommige leiders bleken banden te hebben met het Popular Front for the Liberation of Palestinian (PFLP), een door de E.U. aangewezen terroristische organisatie. Twee van de meest prominente groepen, Al-Haq en Al-Mezan, kregen een meerjarige subsidie van meer dan 750.000 euro.

"De tijd is voor de E.U. gekomen om te beginnen met een diepgaand heronderzoek van haar beleid," aldus de Minister van Openbare Veiligheid Gilad Erdan. "In plaats van zich te verschuilen achter lege verklaringen, moet de Europese Unie haar eigen verklaarde beleid implementeren en onmiddellijk stoppen met het financieren van organisaties die boycots tegen de staat Israël bevorderen.

Volgens Tomas Sandell, uitvoerend directeur van de Europese Coalitie voor Israël, een privaat gefinancierde NGO gevestigd in Brussel die pleit voor Israël binnen de E.U., weerspiegelt het rapport grotere problemen binnen het E.U.-NGO ecosysteem, in aanvulling op het beleid van de E.U. ten opzichte van Israël.

"Het moet worden geplaatst in de context van de E.U.-Israëlische relaties door de jaren heen," zei Sandell in een telefonisch interview. "Heeft de E.U. steun verleend, of zijn er gebieden waarop de E.U. misschien de soevereiniteit van Israël ondermijnt? Mijn antwoord op de tweede vraag is 'ja'. Het is duidelijk dat de E.U. op een nogal subtiele manier gedurende vele, vele jaren bijna heimelijk betrokken is geweest bij deze campagne tegen Israël. Deze campagne stelt natuurlijk niet het bestaansrecht van de staat Israël ter discussie, maar het uitoefenen van druk op Israël op een manier die wij onrechtvaardig vinden."

Sandell noemt als voorbeeld het beleid van de E.U. om producten van Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever) te labelen.

Tezelfdertijd gelooft Sandell dat het anti-Israël kamp uiterst goed georganiseerd en gedreven is, en profiteert van een gebrek aan E.U.-onoplettendheid om fondsen naar BDS-gerelateerde activiteiten te leiden.

Veel van deze organisaties doen Israël pijn'.

Het Ministerie van Strategische Zaken citeerde een rapport van de Europese Rekenkamer van december 2018, waarin een aanzienlijk gebrek aan transparantie binnen de financieringsmechanismen van de E.U. en ook over de besteding van aan NGO's overgemaakte middelen werd vastgesteld.

Volgens NGO Monitor, een NGO-toezichthoudersgroep, komt het rapport van het ministerie niet als een verrassing.

"Wat een noviteit en een zeer welkome stap is, dat is dat de Israëlische regering alert is en initiatief neemt in deze kwestie," zegt Olga Deutsch, vice-president van NGO Monitor.

Verwijzend naar het rapport van de Europese Rekenkamer voegde ze eraan toe dat "de twee casestudies die ze analyseerden eigenlijk Ethiopië en Libanon waren - niets te maken hebben met het Arabisch-Israëlische conflict of onze regio. De bevindingen van de rapporten wijzen echter op dezelfde tekortkomingen en uitdagingen op het gebied van Israël".

Pro-Palestijnse NGO's die zich bezighouden met kwesties als onderwijs, vrouwenkwesties en arbeid geven Israël steevast de schuld van hun narigheid. "De meeste groepen die werkzaam zijn in het Palestijnse Autoriteit gebied, steunen op zijn minst in verklaringen de BDS," zei Deutsch. "De toestand van de burgermaatschappij in het P.A. gebied is ingewikkeld. ... De uitdaging is om de Palestijnse burgermaatschappij te leren om introverter te zijn en niet altijd alles aan het conflict toe te schrijven".

In reactie op het rapport riep de voorzitter van het Europees Joods Congres, Dr. Moshe Kantor, de E.U. op om een einde te maken aan de financiering van organisaties die BDS steunen.

"De financiering van de E.U. moet alleen bijdragen aan de vrede en niet aan organisaties die oproepen tot boycots tegen Israël, welke in tegenspraak zijn met Europese principes," verklaarde hij. "Veel van deze organisaties doen Israël pijn, kwetsen de Palestijnen en schaden de zaak van de vrede, en zouden niet moeten worden voorzien van het geld van de Europese belastingbetalers".

Er worden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement in mei, wat van invloed kan zijn op de bereidheid van ambtenaren van de Europese Unie om gevolg te geven aan het verslag. "Dit is niet het moment waarop iemand zich verder in iets zal verdiepen, behalve voor verkiezingsdoeleinden, wat niet noodzakelijkerwijs een slechte zaak is omdat we deze kwesties tijdens de Europese verkiezingen aan de orde kunnen stellen", aldus Sandell.

Bescherming van de vrijheid van meningsuiting en vereniging

Deutsch beveelt een constructieve dialoog met de E.U. aan, welke in het verleden heeft gewerkt. De E.U. en de lidstaten hebben bijvoorbeeld maatregelen genomen om groepen die zijn ontdekt vanwege de bevordering van antisemitische aansporing, te ontmoedigen. "De juiste manier is het vinden van een gemeenschappelijke taal tussen Israëlische besluitvormers en tegenhangers in Europa," zei hij.

Zij adviseert ook dat pro-Israël NGO's vragen om E.U.-financiering.

Maja Kocijannčičič, woordvoerder van de E.U. Foreign Affairs and Security Policy, heeft de beweringen in het rapport ontkend.

"Dit is niet de eerste keer dat dergelijke beschuldigingen worden geuit door Israëlische entiteiten tegen de E.U. en haar steun aan NGO's," vertelde ze via e-mail aan JNS. "Beschuldigingen van de E.U. die ophitsen, terreur en antisemitisme of BDS-acties ondersteunen, zijn ongegrond en onaanvaardbaar. De E.U. heeft haar standpunt met betrekking tot de 'Boycott, Divestment, Sanctions [BDS] beweging' niet gewijzigd. De E.U. verwerpt elke poging om Israël te isoleren en steunt geen oproepen tot boycot, noch financiert zij acties die verband houden met boycotactiviteiten."

"Eenvoudigweg omdat een organisatie of individu gerelateerd is aan de BDS-beweging betekent niet dat deze entiteit betrokken is bij het aanzetten of het plegen van illegale handelingen, noch dat deze niet in aanmerking komt voor financiering door de E.U.," vervolgde ze. "De E.U. staat stevig in het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en vereniging."

Zij voegde eraan toe dat "alle E.U.-verplichtingen met de partijen van het Israëlisch-Palestijnse conflict en ter plaatse de belangrijkste beleidsdoelstelling van de E.U. dient van een vreedzame oplossing door het bevorderen en uiteindelijk het bereiken van een levensvatbare tweestatenoplossing.

En tot slot, aldus Kocijannčičič, "we nemen elke beschuldiging van misbruik van E.U.-fondsen zeer serieus en zijn vastbesloten om al degenen die met inhoudelijk bewijs worden voorgelegd, te onderzoeken".

Bron: How is the EU funding NGOs with ties to BDS? | JNS.org