www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een essentieel "voorrecht"

23 juni 2019 - door Victor Rosenthal

Gideon Levy is een antisemitische miso-zionist*, die door een Israëlische krant voor zijn gif wordt betaald. Hij is een echt verachtelijk mens, maar soms is hij nuttig als voorbeeld van de extremistische Israëlische, doorzichtige, linkse keel-mij-maar-luisteraar.

Onlangs schreef hij:

Als Israël een democratie is, is het een staat voor al haar burgers. Er is geen democratie die niet een staat voor al haar burgers is. Van Amerika tot Duitsland zijn het allemaal staten voor al hun burgers. Als ze dat niet waren, van wie zouden ze dan zijn? Alleen voor de hun bevoorrechte burgers. Er bestaat niet zoiets als een democratie die slechts tot de bevoorrechten van één nationaliteit behoort. De staat is van iedereen. Een regime dat scheidt en discrimineert heet apartheid. Er is geen andere naam. .... Een staat van al haar burgers is niet "de slogan van de vijand", zoals de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken [Yisrael Katz] het noemde. Het is het hart en de ziel van de democratie.

Het is een koude dag in de hel als onze beste Gideon Israël niet als apartheidsstaat benoemt, maar meestal verwijst hij naar het feit dat Palestijnse Arabieren die in Judea en Samaria wonen niet kunnen stemmen. Deze keer lijkt hij geïnspireerd te zijn door een nog fundamenteler feit, namelijk dat Israël - door zijn onafhankelijkheidsverklaring en nu door zijn nationale wet - wordt gedefinieerd als een Joodse staat. Aangezien er hier Arabieren wonen - ook al hebben deze Arabieren het recht om te stemmen en hun ambt uit te oefenen, evenals alle andere gebruikelijke burgerrechten - kan Israël dus geen democratie zijn.

De vraag zou niet eens aan de orde zijn gekomen als Israël het voorbeeld van alle Arabische staten had gevolgd, die na 1948 al hun Joden hebben verdreven. Maar Ben-Gurion en de andere oprichters dachten dat een Joodse staat wel Arabische burgers kon hebben. Misschien was dat een vergissing, maar in tegenstelling tot de Arabieren waren ze geen racisten.

Wat is Levy's "apartheid" precies? Er zijn geen Joodse en Arabische stranden of drinkfonteinen (hoewel er wel alleen islamitische waterkranen op de Tempelberg zijn), of wetten tegen "rassenvermenging" zoals in het racistische Zuid-Afrika. Er zijn aparte schoolsystemen, maar dit is omdat de Arabieren erop aandringen (er zijn ook aparte seculiere, nationaal-religieuze en Haredi-schoolsystemen). Als gevolg van positieve actie en andere programma's is het aantal Arabische studenten aan de Israëlische universiteiten de afgelopen 7 jaar met 78% toegenomen (onder de "harde lijn" Likud-regering onder leiding van de "racistische" Binyamin Netanyahu). Op het gebied van geneeskunde en onderwijs staat het aantal Arabische studenten in verhouding tot hun vertegenwoordiging in de totale bevolking. Ga naar een Israëlisch ziekenhuis en je wordt waarschijnlijk behandeld door Arabische artsen of verpleegkundigen. Ga naar de apotheek en je hebt vrijwel zeker te maken met een Arabische apotheker.

Dus als ze burgerrechten en opleidingsmogelijkheden hebben, wat hebben ze dan niet?

In één woord, eigenheid.

Zionisme is joods nationalisme, maar het is meer dan dat. Het is gebaseerd op de historische noodzakelijkheid dat een Joodse staat essentieel is voor de zelfverdediging van het joodse volk en voor hun voortbestaan als minderheid in een vijandige wereld. Dit vereist dat bepaalde rechten uitsluitend aan het Joodse volk worden toegekend, zoals het recht op terugkeer en het recht om het culturele karakter van de staat te bepalen, met inbegrip van nationale symbolen, taal, feestdagen, enzovoort. Dit is precies wat wordt bevestigd in de Israëlische natiestaatwet, waar - ik ben er absoluut zeker van - het Israëlische Hooggerechtshof in de nabije toekomst nog wel tegen opkomen zal.

Maakt dit Joden tot "bevoorrechte burgers", volgens Levy's woorden? Misschien, maar het is een noodzakelijk antwoord op deze "bevoorrechte" toestand van het Joodse volk, dat gedurende de laatste duizenden jaren, een demonisering, vervolging, verdrijving, vernedering en moord op industriële schaal moest ondergaan. Het is een noodzakelijk antwoord, zelfs in landen waar Joden goed worden behandeld, tegen de krachten van assimilatie. De uitbanning van dit "voorrecht", dat in de praktijk essentieel is om te overleven, is inderdaad het doel van onze vijanden en "een staat voor al zijn burgers" is dan hun slogan.

_________________________

* Een persoon geïnfecteerd door een extreme, irrationele haat tegen de Joodse staat (uitgesproken als mis-OZ-yuh-nist). Zie ook misozionie (mis-OZ-yuh-nee), dat is de ziekte zelf.

Bron: An Essential “Privilege” | Abu Yehuda