www.wimjongman.nl

(homepagina)

Groot-Brittannië en Israël staan op de rand

Gary - 11 december 2019 (geupdate)

()

Sinds de verkiezingen van 9 april zijn er nu meer dan acht maanden van politieke impasse in het land Israël geweest. In september is een tweede verkiezingsronde zonder weerga gehouden en de afgelopen drie maanden hebben de verschillende partijen met elkaar geruzied om een coalitieregering in elkaar te flansen, maar zonder succes. Woensdagavond was de deadline voor de vorming van een regering en de Knesset stemde voor een tweede ontbinding van de Knesset en maakte plaats voor de derde verkiezingen op 2 maart 2020.

Het huidige onvermogen van Israël om een regering te vormen (wat nog nooit eerder is gebeurd), kort na de Openbaring 12 (9/23/17), het 70-jarig bestaan van het land (5/14/2018) en de Wet op de Joodse Natiestaat (7/19/2018), doet mij geloven dat er een belangrijke geestelijke verschuiving aan de gang is in het verbondsland. Binnenkort zal de Gemeente worden opgenomen en God zal beginnen met de oude beloften aan de Joodse natie te vervullen, zoals het zegt in het boek Handelingen:

 En toen zij zwegen, antwoordde Jakobus: Mannenbroeders, luister naar mij. Simeon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor Zijn Naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat: Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heere zouden zoeken, en alle heidenen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.

-Handelingen 15:13-17 (HSV*)

Bovendien doet het falen van de Knesset om een regering te vormen me denken aan de woorden van de profeet Micha:

 Nu, waarom slaat u zo'n luid alarm? Is er geen Koning onder u? Is uw Raadsman omgekomen, dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw? Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw, want nu moet u de stad uit en in het open veld wonen. U zult tot in Babel komen. Daar zult u gered worden, daar zal de HEERE u verlossen uit de hand van uw vijanden. Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen.

- Micha 4:9-11 (HSV)

Deze profetie werd vele duizenden jaren geleden gedeeltelijk vervuld toen de Joden naar Babel werden verbannen, maar zoals met veel profetieën, is de uiteindelijke focus op Christus en het Koninkrijk dat Hij brengt. Aangezien het Joodse volk hun Messias nog steeds grotendeels afwijst, zal er nog één laatste ballingschap van Israël zijn temidden van de Verdrukking, en vele naties - niet alleen Babel - zullen tegen haar worden verzameld. 23 september 2017 was er de waarschuwingskreet van een vrouw die baarde; en zeer, zeer, zeer binnenkort, zal de aardse tegenhanger van de hemelse vrouw (Israël) pijn lijden in de baring. In Israël ontstaat een machtsvacuüm als de baby klaar staat om geboren te worden.

- - -

Niet alleen was woensdagavond de uiterste termijn voor de vorming van een regering door Israël, maar donderdag waren er historische Britse verkiezingen, waarvan de uitslag zal bepalen of er een Brexit zal plaatsvinden. De opiniepeilingen laten een voordeel zien voor de pro-Brexit partij van premier Boris Johnson, maar ze hebben de laatste dagen ook een aanscherping laten zien. Nu Johnson een meerderheid in het parlement krijgt, zal de Brexit waarschijnlijk op 31 januari plaatsvinden, en alle grote globalistische namen in de wereld staan ertegen in de rij (in ieder geval publiekelijk). Als de Brexit zich volgende maand voordoet, zal de mondiale invloed van de Europese Unie een zware klap te verduren krijgen (een soort hoofdwond?), en kan de wereldeconomie voor een grote uitdaging komen te staan tijdens de emotionele worsteling tussen de Britse leiders en hun EU-tegenhangers.

()

Gezien het belang van de stemming van woensdagavond in Israël om een derde reeks verkiezingen te houden, en de nationale stemming van donderdag in het Verenigd Koninkrijk, is hier een klein beetje orde op zaken gesteld dat wijst op de soevereiniteit van God, alsof Hij vingerafdrukken achterlaat: donderdag is het precies 6.666 dagen vanaf 11 september 2001.

Bron: On the Brink in Britain and Israel - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates