www.wimjongman.nl

(homepagina)

Doornen, strikken, en het vuur van het oordeel

De huidige Palestijnen zijn sterk verbonden met de oude Edomieten. Hun vijandschap, minachting en vreugde in het vermoorden van het Joodse volk en het bezet houden van Jacobs erfenis, hebben hen wereldberoemd gemaakt.

Door Avner Boskey - 28 maart 2019

 De God van Abraham zei tot Adam in de Hof van Eden: "Vervloekt is de aardbodem vanwege u. Met zwoegen zul je ervan eten al de dagen van je leven. Zowel doornen als distels zal hij voor u laten groeien..." (Genesis 3:17-18).

Sinds die dag is het lot van de mensheid om met doornen, zweet en problemen om te gaan.

YHVH sprak tot Mozes op de vlakten van Moab tegenover Jericho (voordat Israël de koele Jordaan overstak) en zei: "Maar als u de inwoners van het land niet van voor uw ogen verdrijft, dan zal het gebeuren dat zij die u van hen liet overblijven, als dorens zullen worden in uw ogen en tot prikkels in uw zijden; zij zullen u benauwen in het land waar u woont." (Numeri 33:55).

Edom in de profetieën en de Palestijnen vandaag de dag

De God van Jakob heeft door de profeten veel gesproken over Esau's (Edoms) diepe en moorddadige haat tegen Israël.

In 601 v. Chr. vielen de Edomieten het land Israël binnen, terwijl zij door het zuiden van de Dode Zee trokken in de gebieden ten zuiden van Jeruzalem met inbegrip van Hebron en Halhul (zie Jozua 15:53, 58). Dat gebied zou later Idumea heten ('het land van de Edomieten'). Herodes de Grote was de meest beruchte van de Edomieten.

De huidige Palestijnen zijn sterk verbonden met deze oude Edomieten. Hun vijandschap, minachting en vreugde in het vermoorden van het Joodse volk en het bezetten van Jacobs erfenis hebben hen wereldberoemd gemaakt. De PLO en de Palestijnse Autoriteit zijn gecentreerd in deze gebieden, terwijl de terroristische jihadi-groep Hamas zijn spirituele kracht uit dezelfde bronnen haalt.

De doorn genaamd 'Hamas'

Voor degenen die de geschiedenis, de islamitische oorsprong en de visie van Hamas (de jihadi-terreurgroep in Gaza) willen begrijpen, kan deze link uit onze email van februari 2006 nuttig zijn: Hurtling Through The Fog of War: A Messianic Perspective On The New Hamastan - David's Tent

Hamas is sinds de oprichting een doorn in het oog van Israël. Hun moorddadige tactiek omvat de ontvoering van en moord op lifters/soldaten, zelfmoordaanslagen op supermarkten, winkelcentra en vakantiegangers en schoolbussen, het initiëren van intensieve raket- en mortierbombardementen op Israëlische boerderijen, kibboetsen en steden/steden binnen hun bereik. Hun drijfveren en perspectieven zijn rechtstreeks ontleend aan de jihadi-teksten van de Hadith en Quran. Zij worden door hun kiesdistrict gezien als 'leeuwen van de jihad' en verdedigers van het mujahidin geloof.

Hun nieuwste tactiek is bijna een jaar lang geweest om duizenden gewelddadige relschoppers naar de rand van Israëlisch grondgebied te brengen en vervolgens de IDF-troepen of kibboetzniks aan te vallen met IED's, dodelijke slingerworpen, bossen kinderballonnen met explosieven en granaatkoppen eraan vastgebonden, en branden te ontsteken op Israëlische boerderijen - en al die tijd door te pogen om de Israëlische veiligheidshekken te doorbreken om Joodse burgers en soldaten te vermoorden of te ontvoeren.

Toen werd een nieuw type Qassam-raket (J-80, met een bereik van meer dan 120 kilometer) afgevuurd vanuit de Gazaanse stad Rafah naar de gemeenten ten noorden van Tel Aviv. De raket trof een burgergemeenschap en vernietigde een huis met 7 mensen erin - grootouders, ouders en drie kinderen. Hoewel een hond in de ontploffing werd gedood, liep de familie lichte en matige verwondingen op. Het anti-raket verdedigingssysteem van de Iron Dome ging niet af. Blijkbaar was het systeem niet ingesteld op dit gebied op dat specifieke moment.

Dit is reeds de tweede islamitische poging raketten af te vuren op Israël in de afgelopen weken. In elk geval heeft Hamas een oogje dichtgeknepen bij het afvuren en de verantwoordelijkheid afgezworen, terwijl men beweerde dat de raketaanval een vreemd ongeval was.

Israël reageerde op de vorige aanval met meer dan 100 aanvallen. Twaalf uur na de aanval op die dag begon het de IDF met het Hamas Intelligence HQs, Naval Commando bases, lange afstand raketmagazijnen, enz. te bombarderen. Deze aanvallen vinden momenteel plaats en naar verwachting zal de Hamas en de Islamitische Jihad weer reageren met geconcentreerde bommenbarrages tegen de Israëlische burgerbevolking.

Doornen ontmoeten de goddelijke vlam

De psalmist roept vanuit de diepte tot de God van Jakob en vraagt om Zijn hulp bij het breken van het schild en het zwaard - de doornen - van de vijand.

Jesaja profeteerde een verklaring die in zijn tijd van toepassing was op Assyrië. Vandaag zou je het misschien willen toepassen op de vijand die momenteel zijn hoofd opheft om Jakob te vernietigen: "Want het Licht van Israël zal worden tot een vuur, zijn Heilige tot een vlam, en die zal zijn distels en zijn dorens verbranden en verteren, in één dag. (Jesaja 10:17).

Hoe moeten we dan bidden?

In Messias Yeshua,

Avner Boskey

Bron: Thorns, Snares and the Fire of Judgement