www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zonde is genetisch

Je bent zeker niet de enige! De laatste jaren is het een wereldwijde obsessie geworden om je voorouders te ontdekken door middel van DNA-analyse. Je nieuwsgierigheid bevredigen naar onze genetische identiteit is al lang een prikkelende gedachte die je opslokt. Wie weet ontdekken we een verborgen talent, een grote rijkdom, of om te kunnen opscheppen over onze genetische achtergrond die de juiste connecties met het verleden vertoont. Maar nu wordt de exploderende wetenschap op dit gebied bijna beschouwd als een noodzakelijk onderdeel van een normaal leven. En er zijn medische indicaties in het genealogische erfgoed, die mogelijk de weg openen om te voorkomen dat een medisch probleem volledig concreet wordt.

Dit gezegd zijnde, willen we ook de centrale boodschap van de Bijbel benadrukken: "Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de glorie van God..." (Rom. 3:23). Zonder Christus is de ware genetische structuur van de mens toch eindeloos beschadigd. (Lees de conclusie hieronder.)

En vergis je niet: De Bijbel identificeert de zonde als genetisch; het is een deel van de fysieke, mentale en emotionele samenstelling van ieder mens bij zijn geboorte. In de loop der eeuwen is de levensduur van de mens afgenomen en ondanks zijn beste inspanningen om zijn leven te verlengen, vergaat hij nog steeds na een kostbare paar decennia van zijn leven. Als er een centrale boodschap in de Bijbel staat, dan is het wel de dringende behoefte aan verlossing en een "nieuwe geboorte". Het is de enige manier om onze verloren relatie met de Schepper God terug te krijgen. Het is ook de enige manier waarop we ons beschadigde menselijke genoom kunnen herstellen ... en het eeuwige leven kunnen ontvangen!

In het Nieuwe Testament wordt acht keer verwezen naar het "Boek van het Leven". Het is een Schriftuurlijke zekerheid dat je DNA daar geschreven staat, dit de enige hoop biedt om voor altijd in het bijzijn van de Heer te leven.

Paulus verwijst naar zijn collega's, hoewel ze een paar kleine verschillen hebben, als "medemedewerkers, wiens namen in het boek des levens staan." (Fil 4:3).

En Openbaring, verwijzend naar de overwinnaar: "...en ik zal zijn naam niet uit het boek des levens schrappen." (Fil 4:3) (Openb. 3:5).

Johannes schrijft dat de aanbidders van de Antichrist degenen zijn "...wiens namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam, dat vanaf de grondlegging van de wereld is gedood." (Openb. 13:8).

Ongelovigen die getuige zijn van de Antichrist "...wiens namen niet geschreven zijn in het boek des levens vanaf de grondlegging van de wereld zullen zich verwonderen over zijn kracht. (Openb. 17:8)

Later schrijft Johannes over "...de doden, klein en groot, staan voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat is het boek des levens. (Openb. 20:12)

En in Openbaring 20:15 "...wie niet in het boek des levens werd gevonden, werd in de vuurzee geworpen."

Later ontdekken we: "En er zal op geen enkele wijze iets in binnengaan dat de mensheid verontreinigt, noch wat dan ook dat gruwelijk is, noch een leugen maakt, maar die geschreven staat in het boek des levens van het Lam" (Openb. 21:27).

"En indien iemand de woorden uit het boek van deze profetie zal wegnemen, zal God zijn deel wegnemen uit het boek des levens en uit de heilige stad, en uit de dingen die in dit boek geschreven staan." (Openb.22:19).

Dus, als u graag een gunstige DNA-analyse wilt, zorg er dan voor dat u de analyse krijgt die in de Bijbel wordt aanbevolen: "Vrijelijk gerechtvaardigd worden door zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is" (Rom.3:24). Er is al voor betaald!

Bron: Seeking Your Own Genetic Heritage?