www.wimjongman.nl

(homepagina)

Dit zijn de Tijden

()

Door Hal Lindsey - 4 september 2019

Dit zijn tijden van wreedheid, vulgariteit, woede en roekeloosheid. We leven in een tijdperk van pest, aardbevingen, extreme weersomstandigheden en tekenen aan de hemel. Dit is het tijdperk van humanisme, duistere kunsten, overgoten met farmaceutica en een spiraal van geestelijke ziekten. We gaan een periode van onzekerheid, angst en van vluchten voor de werkelijkheid tegemoet. De lente van trots is hard op weg om de winter van wanhoop te worden.

Alles op bovenstaande lijst is een teken dat we het einde van de laatste dagen naderen. En het is een lijst die pagina's lang verder zou kunnen gaan. Voor degenen onder ons die van onze medemensen en ons land houden, is het niet prettig om deze bijbelse tekens te zien afspelen. Maar we moeten niet vergeten waar we naartoe gaan. Deze weg gaat door moeilijk terrein, maar gaat op weg naar glorie.

Ik weet niet hoe lang de wereld in deze toestand nog kan doorgaan. Maar ik weet wel dat het in korte tijd uit elkaar kan vallen. Het morele fundament van 's werelds leidende natie is in slechts enkele decennia grotendeels verlaten. De daaruit voortvloeiende chaos bereidt de hele wereld voor om de Antichrist en de Valse Profeet te volgen. Onze samenleving aanbidt technologie, eert godslastering, verwerpt de waarheid, gelooft leugens en wordt steeds gewelddadiger. Dat zijn de belangrijkste attributen van de Antichrist.

Terwijl je deze woorden leest, hoop ik dat je niet wanhopig zult worden. In plaats daarvan hoop ik dat ze je zullen aanmoedigen om je te herinneren waar je hoop en veiligheid werkelijk ligt. Zij bevinden zich niet in deze wereld of in de instellingen van deze wereld. Ze zijn in Jezus Christus en zijn koninkrijk.

Meer dan eens zei Jezus: "Ik ben de goede herder". Hij die Zijn leven voor ons heeft neergelegd, zal niet ophouden om voor ons te zorgen, alleen maar omdat we in donkere dagen leven. Een goede herder waakt over de schapen van zijn weide. Hij beschermt hen tegen schade. Hij zorgt ervoor dat aan hun behoeften wordt voldaan.

Psalm 84:12-13 zegt: "Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt."

Dat is vandaag de dag nog net zo waar als altijd. Hoe donker de tijd ook is, we wandelen in het licht van Jezus Christus!

Hij belooft niet alleen dat Hij voor ons zal zorgen in moeilijke tijden, maar Zijn woord leert ons ook dat Hij ons uit deze wereld zal verwijderen voor het ergste van de komende donkere tijden. Titus 2:13 in de Engelse Standaardversie zegt: "Wachten op onze gezegende hoop, het verschijnen van de heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker Jezus Christus".

Binnenkort zal Hij verschijnen en ons van deze wereld wegrukken. 1Thessalonicenzen 4:16-18 zegt: "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden."

Die woorden moeten ons troosten. Ze moeten ons ook tot actie aanzetten. Geef niet toe aan de wanhoop van onze tijd. Laat de urgentie van het uur je steeds dichter bij de Heer en Zijn woord brengen.

De mensen hebben Jezus overal nodig en wij moeten trouw van Hem vertellen. Hij is de enige hoop. De duisternis van onze tijd zou ons aan 2Korintiƫrs 4:6 moeten herinneren. "Het licht zal uit de duisternis schijnen".

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey