www.wimjongman.nl

(homepagina)

SCHOKKENDE NIEUWE ONLINE SERIE IN HET ONDERZOEK NAAR DE TRUMP-REGERING, RABBIJNEN, EN HET GEHEIME PLAN OM EEN DERDE TEMPEL TE BOUWEN - DEEL TWEE -

12 februari 2019 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 hier...

Door Dr. Thomas Horn

DEEL 2: Het spel komt op gang!

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw werkt de Tempelbeweging gestaag en serieus aan het verzamelen en voorbereiden van de kritische elementen en zelfs aan de opleiding van het priesterschap dat in het nieuwe religieuze complex in Jeruzalem zal dienen. Het belang van deze inspanningen in alle delen van de orthodox-joodse gemeenschap en het gekonkel van wereldwijde politieke belangen zal duidelijker worden naarmate we de rol van de Tempel onthullen in wat rabbijnen al geloven - de eerste fase van het Messiaanse proces (Moshiach Ben Yosef, of "Messias uit het huis van Jozef"), dat wordt beschreven als de praktische en sociale voorloper van de tweede fase van het verschijnen van de Messias als Moshiach Ben David ("Messias uit het huis van David") die de herinstelling omvat van Tempeldiensten voor het derde en laatste heiligdom onder een Davidische dynastie.

Maar je zou kunnen zeggen dat de Moslimkoepel boven op de Tempelberg boven op de zeer (oude) plek staat, zo geloven sommigen, waar Jehovahs Heilige der Heiligen stond, en dat er dus geen Joodse Tempel gebouwd kan worden, omdat er een wereldoorlog zou beginnen als iemand de Al Aqsa Moskee, die aan de uiterste zuidkant van de berg ligt, met uitzicht op Mekka, en/of de Koepel van de Rots die op dit moment in het midden staat waar de Joodse Heilige Tempel stond, zou proberen te verwijderen en te vervangen.

En toch zijn er manieren waarop deze grote hindernis snel overwonnen kan worden.

Zo is bijvoorbeeld een breuklijn bij Jeruzalem de afgelopen duizend jaar de oorzaak geweest van een half dozijn grote aardbevingen en kan deze strategisch gelegen zijn om de islamitische heiligdommen op elk moment te vernietigen. Zacharia 14:3-4 zegt:

Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

Zo'n rampzalige gebeurtenis zou het moslimgebied kunnen wegvagen en een katalysator kunnen zijn voor de wederopbouw van Salomo's Tempel (of een versie ervan als mondiaal centrum voor alle religies) onder internationale inspanningen (misschien zelfs van de Verenigde Naties). De recente aardbevingsactiviteit in het hele Heilige Land (zo'n dertig bevingen) hebben Israël onlangs geschokt[i] en geeft aan dat seismische activiteit zou kunnen leiden tot een profetische gebeurtenis. Rapporten in de afgelopen jaren hebben ook wetenschappelijk bewijs en geologische onderzoeken geleverd die waarschuwen dat gebouwen in het Tempelberggebied ernstig beschadigd zouden kunnen worden, als ze al niet door een aardbeving worden afgebroken. De Associated Press meldde, in wat bijzonder profetisch klonk: "De meeste risico's lopen ... de Oude Stad en het elf hectare grote verhoogde plein met de twee grote moskeeën, waaronder de gouden rotskoepel. De site is bij moslims bekend als het Al Aqsa moskee-gebied en bij Joden als de Tempelberg - de thuisbasis van de bijbelse tempels."[ii].

Het is ook heel goed mogelijk dat een gebeurtenis als een aardbeving niet nodig is om de droom van een nieuwe tempel in Jeruzalem te verwezenlijken. Het Midden-Oosten is een kruitvat, en een oorlog met zijn raketten en bommen zou de islamitische heiligdommen in één uur kunnen wegnemen. Sommigen beweren dat de moslimstructuren tijdens een conflict zelfs opzettelijk het doelwit zouden kunnen zijn om de bouw van een nieuwe tempel te vergemakkelijken. Interessant is dat de nieuwste Mission Impossible film (Fallout) een afvallige wapenhandelaar toont, genaamd John Lark, die werkt met een wereldwijde bende schurken, genaamd "De Apostelen", die drie containers met plutonium bezitten, die ze van plan zijn te gebruiken om het allereerste scenario te vervullen dat in mijn best verkopende boeken Petrus Romanus en De laatste Romeinse keizer werd geschetst door het Vaticaan, de Tempelberg in Jeruzalem, en Mekka te bombarderen. In een recent artikel in de Jeruzalem Post waarin de Palestijnse president Mahmoud Abbas Israël beschuldigt dat het in het geheim van plan is om dat te laten gebeuren, "om de Al-Aqsa moskee te vernietigen en zo de Derde Tempel te herbouwen"[iii].

En dan is er nog een derde mogelijkheid, hoe de Derde Tempel gebouwd zou kunnen worden. Op 18 juni 2009 werd in Jeruzalem naar aanleiding van theologisch onderzoek aangekondigd dat "een profetische rabbijn" een uitbreiding van de Tempelberg kan toestaan, waarop vervolgens de derde Joodse Tempel gebouwd zal worden. In een artikel met de titel "Een nieuwe visie op de heilige berg van God" schreef Ohr Margalit, rabbinaal hoogleraar rabbijnse studies aan de Bar-Ilan Universiteit in Israël, dat "het scenario van een heilige openbaring die aan een authentieke profeet wordt gegeven dat de Tempel wordt herbouwd op de huidige of een verlengde tempelberg in vreedzame nabijheid van de koepel, de Al Aqsa moskee, en de nabijgelegen christelijke heiligdommen" is alles wat nodig is om een dergelijk plan goed te keuren.

Volgens de joodse wet... zou een dergelijk profetisch mandaat dan bindend zijn. Het zou ook in overeenstemming zijn met de woorden van de twaalfde-eeuwse Joodse wijze, Maimonides, dat het christendom en de islam deel uitmaken van Gods ultieme plan "om de hele wereld te leiden om God samen te aanbidden". Interessant is dat Theodore Herzl, de vooraanstaande seculiere zionist, dezelfde visie op een herbouwde tempel in vreedzame nabijheid van islamitische en christelijke heiligdommen uiteenzette over wat hij noemde "de heilige regio van de mensheid"[iv].

Zoals in de opsommingstekens in DEEL 1 van deze serie wordt gezinspeeld op de occulte waarde of heiligheid van de talrijke elementen rondom de Vrijmetselaarsloges en ceremoniële rituelen (waarop alle vrijmetselaarsloges en ceremoniële rituelen zijn gebaseerd), bestaat er al enige tijd het idee dat groepen uit de vrijmetselaars en verlichte broederschappen van plan zijn om een glorieuze nieuwe Tempel in Jeruzalem te herbouwen, of deel te nemen aan de wederopbouw van een glorieuze nieuwe Tempel in Jeruzalem, gebouwd naar het model van Salomo. De onthulling hiervan heeft af en toe het oor van het publiek bereikt. De Illustrated London News van 28 augustus 1909 had een spectaculaire aanvulling op dit doel. Het artikel had als titel: "Het plan van de vrijmetselaar om de tempel van Salomo in Jeruzalem te herbouwen." Drie jaar later, op 22 september 1912, publiceerde de New York Times een plan van de vrijmetselaars om de Tempel te herbouwen onder de titel "Salomo's Tempel": Schema van vrijmetselaars en meningen van Joden over de wederopbouw". In 1914 waren sommige uitgevers begonnen met het toevoegen van ongekende details, waaronder een rapport dat de grond waarop de Koepel van de Rots nu staat in het geheim werd aangekocht en dat er al plannen in ontwikkeling waren voor de bouw van de derde en laatste tempel. Onderzoekers hebben sindsdien inlichtingen voortgebracht dat er een verstilde samenwerking stevig op zijn plaats staat, alleen wacht tot de juiste tijd, gelegenheid en omstandigheden, wanneer verheven vrijmetselaars en hun medewerkers zich met spoed zullen verplaatsen om een nieuwe Tempel te reconstrueren, en dan zal hun messias door de gouden vrijmetselaarsportalen van de Tempel gaan en de wereld aankondigen dat de universele redder van de mensheid is gekomen (een Apollo incarnatie voor hen).

( )

Foto van het Geïllustreerde Londense Nieuws van 28 augustus 1909, 'Het plan van de vrijmetselaar om de tempel van Salomo in Jeruzalem te herbouwen.'

Naast de occultisten zijn er devote groepen, waaronder de Tempelberg Faithful en het Tempelinstituut in Jeruzalem, druk bezig met het restaureren en bouwen van de heilige vaten en gewaden die gebruikt zullen worden voor de dienst in de nieuwe Tempel bij de komst van de Messias (zie http://www.templeinstitute.org). Hoewel niet alle evangelischen het met elkaar eens zijn, erkennen sommige dispensationalistische profetie-studenten het belang van zulke plannen om de komst van de Antichrist te signaleren en zien Oude en Nieuwe Testamentische Schriften als een verklaring dat er een valse Joodse messias zal verschijnen, die als God in de Tempel in Jeruzalem de troon zal bestijgen, maar daarna zal hij de heilige plaats verontreinigen door het opzetten van een heilig voorwerp - wellicht een beeld van zichzelf - in de Tempel en de offers en offerandes laten ophouden (zie Daniël 9:27; 2Tessalonicenzen 2:3-4). Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de Tempel wordt herbouwd, waardoor de aanspraken van vrijmetselaars of andere groepen die geïnteresseerd zijn in het vervullen van deze monumentale taak interessant worden in het licht van de zich ontvouwende eindtijdgebeurtenissen.


[i] Zafrir Rinat, “Earthquakes in Israel: Tenth Tremor in a Week Shakes North,” Haaretz, July 8, 2018, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-earthquakes-in-israel-tenth-tremor-in-a-week-shakes-north-1.6248542.

[ii] Jason Keyser, “Jerusalem’s Old City at Risk in Earthquake,” Associated Press, updated January 19, 2004, http://www.msnbc.msn.com/id/3980139/.

[iii] Khaled Abu Toameh, “Abba’s Fatah: Israel Planning to Destroy Al-Aqsa Mosque,” Jerusalem Post, July 26, 2018, https://www.jpost.com/Israel-News/Abbass-Fatah-Israel-planning-to-destroy-Al-Aqsa-Mosque-563525.

[iv] Ohr Margalit, “A New Vision for God’s Holy Mountain,” http://newsweek.washingtonpost.com/onfaith/guestvoices/2009/06/a_new_vision_for_gods_holy_mountain.html.

Bron: PART TWO—SHOCKING NEW ONLINE SERIES To Probe Trump Administration, Rabbis, And Top-Secret Plan To Build Third Temple » SkyWatchTV

Deel 3 hier...