www.wimjongman.nl

(homepagina)

Democratieën die uiteenvallen

( )

Door Hal Lindsey - 10 september 2019

Democratie hangt af van de vraag of mensen op een redelijke manier met elkaar kunnen opschieten. Waar het geprobeerd is, heeft het meestal gewerkt, althans tot voor kort. Wat is er nu anders? Houdingen.

In onze generatie zijn mensen vooral van zichzelf en hun geld gaan houden. Ze zijn steeds opschepperiger en trotser geworden. Ze bespotten God. Gehoorzaamheid aan ouders is iets vreemds geworden. Onze generatie is een generatie die geen dankbaarheid heeft voor de verbazingwekkende zegeningen van God. Dat geldt ook voor de zegeningen die onvolmaakte mensen die ons zijn voorgegaan, ons hebben nagelaten.

We leven in een tijd waarin niets als heilig wordt gezien. In feite scheppen de meest invloedrijken onder ons op over hun oneerbiedigheid. We worden een samenleving die niet liefheeft - die zelfs niet weet wat liefde is - en niet vergeeft. De laster heeft de journalistiek vervangen. Voor onze generatie is zelfbeheersing een teken van zwakte. Onze tijd is vol van wreedheid. Mensen haten wat goed is. Verraad is een manier van leven. Roekeloosheid wordt geprezen. Ons onderwijssysteem onderwijst geen basiskennis en leervaardigheden. In plaats daarvan leert het kinderen om kennistekorten met verwaandheid en arrogantie te overwinnen. Het is een tijd van liefde voor het plezier, in plaats van liefde voor God.

Maar dit is niet het einde van de religie. In feite zijn dit zeer religieuze tijden. Mensen scheppen vaak op over hun "spiritualiteit". Maar ze verwerpen God.

Voor het geval je het niet herkende, heb je zojuist een wat losse vertaling gelezen van 2 Timotheüs 3:2-5 - verzen die expliciet de "gevaarlijke tijden" van "de laatste dagen" beschrijven. Kijk naar die verzen in de Nieuwe Levende Vertaling. Terwijl u leest, denk na over hoe voorspelbaar het is dat democratische vormen van bestuur in de laatste dagen zullen instorten.

"Mensen zullen alleen van zichzelf en hun geld houden. Ze zullen opschepperig en trots zijn, God bespotten, ongehoorzaam aan hun ouders en ondankbaar. Zij zullen niets heilig vinden. Ze zullen liefdeloos en niet vergevend zijn; ze zullen anderen belasteren en geen zelfbeheersing hebben. Zij zullen wreed zijn en het goede haten. Ze zullen hun vrienden verraden, roekeloos zijn, met trots opgeblazen worden en meer van plezier houden dan van God. Zij zullen religieus handelen, maar zij zullen de macht afwijzen die hen goddelijk zou kunnen maken". (2 Timotheüs 3:1-5 NLT)

Overal ter wereld zijn democratieën in moeilijkheden en deze verzen vertellen ons waarom. De laatste jaren, maar vooral de laatste maanden en weken, zijn de democratische regeringen steeds disfunctioneler geworden. Het is al lang geleden begonnen en de uiteindelijke vernietiging kan nog ver weg zijn. Maar de scheuren in de fundering worden steeds groter. En het is moeilijk om sterk te staan tegen een storm als je op een gebroken fundament staat.

Het Verenigd Koninkrijk en Israël illustreren het probleem. Groot-Brittannië is de oudste democratie ter wereld. Maar met de ongekende gevechten rondom Brexit is het een democratie in oorlog met zichzelf geworden.

Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten. De mensen daar zijn het over meer zaken eens dan ooit in decennia. Maar ze hebben het moeilijk. Na de verkiezingen van april was premier Netanyahu niet in staat om een meerderheidscoalitie te vormen. Ze zullen het opnieuw proberen met nieuwe verkiezingen op 17 september. Psalm 122:6 waarschuwt ons: "Bid voor de vrede van Jeruzalem." Dit is een goed moment voor zo'n gebed.

Ik zal geen tijd nemen om te praten over de toestand van de democratie in de Verenigde Staten, Mexico, de Europese Unie of de landen van Midden- en Zuid-Amerika. De waarheid is dat het niet alleen democratieën zijn. Alle soorten regeringen hebben het moeilijk.

Zoals de Bijbel voorspeld heeft, worden de laatste dagen steeds gevaarlijker. Wanneer mensen zich steeds meer op zichzelf richten, hebben de menselijke instellingen en hun bescherming de neiging om af te breken. Voor een volgeling van Jezus betekent dat dubbel werk. Vertrouw op Hem. Dat is alleen maar eng totdat je je herinnert Zijn onmetelijke kracht, Zijn perfecte staat van dienst voor het houden van Zijn woord, en Zijn verbazingwekkende liefde voor jou.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey