www.wimjongman.nl

(homepagina)

Intensivering van het conflict over de Shechinahpoort kan leiden tot Joods gebed op de Tempelberg

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 5 maart 2019

 Op die dag zal Hij Zijn voeten op de Olijfberg zetten, nabij Yerushalayim in het oosten; en de Olijfberg zal zich splitsen van oost naar west, en een deel van de berg zal naar het noorden verschuiven en het andere deel naar het zuiden, als een enorme kloof. Zacharia 14:4 (De Israëlische Bijbel™)

()

Er wordt een confrontatie tussen de Israëlische politie en de Palestijnen verwacht, aangezien steeds meer politici oproepen tot de sluiting van het gebedsgebied dat werd geopend in het gebied van de Sha'ar HaRachamim (de Poort van Barmhartigheid, ook bekend als de Gouden Poort).

Het gebied werd 16 jaar geleden op last van de rechtbank gesloten nadat het werd gebruikt als ontmoetingsplaats voor Hamas-gerelateerde organisaties. Vorige week vrijdag begonnen de Arabieren te protesteren en verbraken het slot, dat de plaats afsloot.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu beval de plek te sluiten, maar de politie moet dat bevel nog uitvoeren. Haaretz rapporteerde dat de directeur-generaal, Sheikh Azzam al-Hatib, van de politie toestemming vroeg om bouwmaterialen in Sha'ar HaRachamim te brengen voor renovaties, en volgens de bronnen van de Waqf werd zijn verzoek niet geweigerd.

De Waqf heeft tot dusver geweigerd om op de sommaties te antwoorden en voor het gerecht te verschijnen terwijl op maandag een Israëlisch hof opdracht gaf tot sluiting van het gebied, tenzij de Waqf zou antwoorden. Men verwacht dat vrijdag de rellen zullen uitbreken wanneer het gebied zich zoals normaal met moslim-aanbidders vult. Maandag, besteeg de Minister van Landbouw (MK) Uri Ariel (Bayit Yehudi) het Tempelgebied en probeerde om het Sha'ar Harachamim gebied in te gaan, maar werd teruggewezen door de politie.

( )

Bouw onder de Tempelberg (Foto door Philip Gilchrist)

"Ariel vertelde aan de orthodoxe nieuwssite Kipa: "Wat er gebeurt bij de Gate of Mercy [Gouden Poort] is een belangrijke inbreuk op de status-quo, en onze eis is dat deze kwestie onmiddellijk wordt teruggebracht naar de vorige status. Er is geen reden voor Netanyahu om in te stemmen met deze verandering en zeker niet wanneer Moslims worden toegelaten en Joden niet."

In een spoedvergadering op zondagavond van alle Tempelberg-bewegingen betreffende de recente moslimovername van Sha'ar HaRachamim. was Assaf Fried, woordvoerder van de Tempelorganisaties, op de bijeenkomst.

"Wij geven niets op van de Sha'ar Harachamim," vertelde Fried aan Breaking Israel News. "Wij weten dat dit volledig de fout is van deze overheid, maar drie moskeeën zijn er gebouwd onder Netanyahu. Deze keer zijn er veel meer Joden op die plek, dus hopelijk zal dat voorkomen dat ze die plek in een moskee veranderen. En inderdaad, de regering onderneemt stappen die ze in het verleden nooit heeft ondernomen. Zij hebben wettelijke beperkingen uitgevaardigd die de verscheidene moslimleiders verbieden om de Tempelberg te betreden.

Om de regering te laten zien dat de Joden in Israël vastbesloten zijn om de Tempelberg te beklimmen, heeft de groep organisaties iedereen die er bezwaar tegen heeft dat de moslims zich de plek toe-eigenen, opgeroepen om aanstaande donderdag 14 maart op te klimmen.

De vergadering riep de regering ook op om de Waqf tot een illegale organisatie te laten uitroepen, en te verbieden op de Tempelberg.

De deelnemers aan de conferentie riepen ook de Israëlische politieke partijen op om toestemming te eisen voor Joods gebed op de Tempelberg als voorwaarde voor een coalitieakkoord na de komende Israëlische verkiezingen.

De groepen riepen ook op tot de oprichting van een synagoge op de Tempelberg. Dit project werd voor het eerst bepleit door Rabbi Mordechai Eliyahu, een voormalig Sefardisch opperrabbijn van Israël in het midden van de jaren negentig. Zijn zoon, Rabbi Shmuel Eliyahu, de opperrabbijn van Safed, blijft zich daarvoor inzetten. In 2016 verbaasde de Ashkenazische opperrabbijn David Lau, die algemeen beschouwd wordt als gematigd in zijn politiek en zijn religieuze heerschappij, velen toen hij in 2016 zei dat er op de Tempelberg genoeg ruimte was voor de toevoeging van zowel een synagoge als een kerk zonder inbreuk te maken op de huidige moslimplaatsen.

Als reactie op de oproep van rabbijn Eliyahu om een synagoge te bouwen in het ongebruikte ondergrondse gebied van de Stallen van Salomo, bouwde de Waqf de Marwani Moskee op die locatie, waar minstens 10.000 gelovigen kunnen worden ondergebracht. De bouw werd uitgevoerd zonder vergunning en in strijd met de overeenkomsten met Jordanië. Toen de Waqf de ondergrondse moskee bouwde, werkten ze met zware machines, waarbij ze tonnen afval wegvoerden met totale minachting voor de archeologische integriteit.

Een deel van de bezorgdheid over de bouw van de Sha'ar HaRachamim betreft de houten balken die op de locatie zijn opgeslagen. De balken lagen op de binnenplaats buiten de locatie onder een zeildoek, verwaarloosd en genegeerd. De politiek onstabiele situatie staat niet toe dat het hout wordt verwijderd, maar bij een koolstof-14-onderzoek daterend uit 1984 werden ze geïdentificeerd als Turks eiken en Libanees ceder, variërend in leeftijd van 1340 jaar tot 2860 jaar oud. De Waqf verkocht een deel van het hout in de jaren zestig als schroot en in 2012 fotografeerde een groep Joden die de Tempelberg bezochten een deel van het hout dat ter plaatse werd verbrand.

De moslims beweren dat Israël de status quo op de Tempelberg probeert te veranderen, maar zoals Ariel al aangaf, blijkt uit een vluchtige blik op de geschiedenis van het gebied sinds Israël deze in 1967 veroverde, dat precies het tegenovergestelde gebeurt. In 1967 was er één functionerende moskee op het gebied; de zilverkleurige al-Aqsa.

Als de Waqf erin slaagt om een moskee te vestigen in de Sha'ar HaRachamim, dan is dit de vijfde moskee op de Tempelberg. In de jaren zeventig sloten de moslims twee poorten voor niet-moslims, waardoor hun toegang tot de Mughrabi-poort werd beperkt. Het was ook mogelijk voor niet-moslims om de gebouwen op het gebied te betreden en ook dat werd beperkt. De uren voor niet-moslimbezoek zijn in de loop der tijd steeds korter geworden, hoewel het aantal joden dat de site bezoekt de laatste jaren explosief is gestegen.

Yaakov Hayman, voorzitter van de United Temple Movements, ziet de huidige situatie als een open confrontatie.

"Onze heiligste plek wordt met voeten getreden door mensen die zich tot onze vijanden hebben uitgeroepen," vertelde Hayman aan Breaking Israel News. "Wij kunnen hen niet de schuld geven, omdat zij zich juist als vijanden gedragen. Dit laat zien waar we geestelijk zijn en wat we moeten doen. We hebben wonderen nodig om de Derde Tempel te laten komen, maar God zal alleen wonderen doen als Hij ziet dat wij het willen. Joden worden eindelijk wakker over de Tempelberg, maar we moeten er een paar ingrepen doen."

"De Arabieren weten dit alles; dat Joden wakker worden en dat zelfs de niet-Joden wakker worden. Zij zien dit in Trump en ze zijn doodsbang. Dit is hun wanhopige laatste wanhoopspoging."

Niet alleen is het gebied belangrijk voor de Joden als de plaats van de twee Tempels, maar het is ook voorspeld om een belangrijke rol te spelen in het einde der dagen.Volgens de Joodse traditie gebruikt de Shekhinah (שכינה) (Goddelijke Aanwezigheid) de Oostpoort om daardoor te verschijnen, en zal weer verschijnen wanneer de Messias aankomt.

Daarnaast beschrijft de Zohar, het basiswerk van de Joodse mystiek, een pre-Messiaanse oorlog op de Tempelberg waarbij de nakomelingen van Ismaël, die als de Arabieren worden gezien, betrokken zijn.

Bron: Jews Call for Synagogue on Temple Mount in Response to Muslim Takeover