www.wimjongman.nl

(homepagina)

6 Dingen die Christenen moeten weten over Chanoeka

Door 'One for Israël' - 19 december 2019

 

Bron: oneforisrael.org Foto door Enrique Macias op Unsplash

 

Of je nu wel of niet bekend bent met het Joodse Feest van Chanoeka, er zijn een paar dingen die je moet weten.

1. Ten eerste, niemand is het erover eens hoe het te spellen!

Er is maar één spelling in het Hebreeuws (חנוכה), maar hoe schrijf je dat in het Engels? 2. De eerste letter is een "ch" geluid, zoals het Loch Ness Monster - hoe schrijf je dat in het Engels? Ch? Kh? H? Moeten er één of twee n's zijn? Een of twee k's? 'ah' aan het einde of gewoon a? Dus we hebben Hanukkah, Chanukah, Hanukah, en een overvloed aan andere opties. Het maakt eigenlijk niet uit - wij hebben ervoor gekozen om met Chanoeka te gaan, maar je kunt het schrijven zoals je wilt.

[Opmerking vertaler: In het noordelijke deel van Nederland kan men de harde g op de Joodse manier perfect uitspreken.]

2. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit 168 v.Chr.

Een paar honderd jaar voor Jezus, toen de Grieken het land hadden gekoloniseerd (dat was voor de komst van de Romeinen), ging de boze heerser Antiochus IV te ver in het onderdrukken van het Joodse volk van Judea. De Joodse gebruiken en het bijbellezen werden verboden en op een gegeven moment werden de oudsten gedwongen om varkensvlees te eten, dat geofferd was op het altaar in Gods tempel te Jeruzalem. Het volk besloot dat het genoeg was en schopte de Grieken uit de tempel, uit de stad en uit het land. Ze wijdden hun tempel opnieuw aan God en genoten van een tijd van autonome heerschappij (tot de Romeinen kwamen). Het is een geweldig verhaal dat het hart van de Joden over de hele wereld verheugt. Er is ook een bijbehorende legende over wonderbaarlijke olie, die al dan niet waar is, maar daar komen we zo aan toe.

3. Jezus vierde Chanoeka

In tegenstelling tot andere feesten des Heren in Leviticus en Numeri is Chanoeka een laatkomer op de Joodse kalender. Maar net als Purim wordt het in de Bijbel gesanctioneerd. Het wordt genoemd in het Evangelie van Johannes, in hoofdstuk 10. Vers 22 vertelt ons dat Jezus naar Jeruzalem is gegaan om het Feest van de Toewijding te vieren, wat Chanoeka is (Chanoeka betekent "toewijding"). De naam komt van de herinwijding van de tempel na de schandalige en godslasterlijke ontheiliging door Antiochus IV en zijn vrienden. Het is normaal dat een zo dramatische nationale overwinning wordt gevierd en herdacht door allen die van hun natie hielden. En dat gold ook voor Jezus. De zuiverheid van de tempel lag hem zeker na aan het hart.

4. Het heeft een diepe betekenis

Het olieverhaal gaat als volgt: toen de tempel weer in handen was van het Joodse volk, gingen ze snel aan de slag om de opgerichte Griekse afgodsbeelden weg te werken, op te ruimen en weer op orde te brengen. De enorme zevenarmige tempelmenora moest worden herbevestigd, want God had bevolen dat het licht eeuwig zou branden. De olie voor de lampen was geen gewone olie, maar moest een heiligmakingsproces ondergaan dat zeven dagen duurde. Er was echter maar genoeg olie om één dag te blijven branden... wat te doen? Het verhaal dat van generatie op generatie wordt overgeleverd is dat deze kleine voorraad op wonderbaarlijke wijze acht dagen voldoende was - wat genoeg tijd gaf om meer olie voor te bereiden.

Daarom heeft de Chanoeka-kandelaar negen takken in plaats van zeven - om het acht-dagen-wonder te symboliseren met het extra "dienstbaar licht" van waaruit de anderen worden aangestoken.

Ik verwacht dat je voor ons als gelovigen enige betekenis kunt zien in dit verhaal, of het nu echt gebeurd is of niet. Jezus, het licht van de wereld, roept ons ook op om het licht van de wereld te zijn - Hij is het "dienende licht" dat ons in vuur en vlam zet om samen met Hem het licht in de duisternis te laten schijnen. Bovendien is er een aantal keren een acht dagen durend inwijdingsfeest in de Bijbel vermeld, lang voordat de Grieken opdoken. Daarover kunt u hier meer lezen:

CHANOEKA IS EEN HOUSEWARMING PARTY >>

Het is bijna als een motief, gebaseerd op de acht dagen van het Loofhuttenfeest en het idee om het heilige te herdenken en zich opnieuw te richten op God.

5. Het is een kans om de liefde te tonen aan het Joodse volk

Het feit dat veel mensen sterk het gevoel hebben "Gelukkig Kerstfeest" te zeggen in plaats van de algemene begroeting van "Gelukkige Feestdagen" toont aan dat het aandacht geven aan en het vieren van onze bijzondere feestdag een verschil maakt.

Sinds Jezus Chanoeka vierde, is het verre van ontrouw aan Jezus om zijn broeders "Gelukkige Chanoeka" te wensen! Of het nu verbaal is, in een kaart aan Joodse vrienden, of zelfs het schrijven van een kaart aan uw plaatselijke synagoge, het is een mooie manier om Joodse vrienden te zegenen, het herkennen van deze belangrijke gebeurtenis in de Joodse geschiedenis.

De tempel die op de Grieken werd heroverd was de tempel van de God van Abraham, Izaäk en Jakob - de tempel waarin Jezus zelf aanbad - dus het is heel passend dat al zijn volgelingen zich solidair kunnen verheugen over de Chanoeka-gebeurtenis!

Als je van Jezus houdt, ben je geënt op het koninkrijk van Israël, en het was het huis van je Vader dat werd ontheiligd, en het geloof in je God dat werd verboden, bespot en verguisd... en je familie werd onderdrukt en vernederd. De overwinning van Chanoeka en het krachtige thema van de herinwijding van Gods eigendom voor zijn heilige doeleinden is relevant voor zowel Joden als christenen.

6. Er is moed voor nodig om je licht te laten schijnen

Het is traditie om Chanoeka-menorahs in het venster te zetten, zodat iedereen het kan zien. Er zijn tijden in de geschiedenis geweest dat het een zeer dappere zaak was om zoiets te doen. Sommigen hebben alle gevaren getrotseerd, en hebben ondanks dat toch de chanoekia opgesteld.

Het Yad Vashem Holocaust Museum heeft een tegenwoordige Chanoeka-menorah die je op deze foto kunt zien, en vertelt dit bijbehorende verhaal:

()

Op Chanoeka 1932, slechts een maand voordat Hitler aan de macht kwam, nam Rachel Posner, de vrouw van rabbijn Dr. Akiva Posner, deze foto van de familie Chanoeka menorah vanaf de vensterbank in het familiehuis met uitzicht op het gebouw aan de overkant van de weg versierd met nazi-vlaggen. Op de achterkant van de foto schreef Rachel Posner in het Duits (hier vertaald):

Chanoeka 5692 (1932)
"Dood aan Judah" Zo zegt de vlag
"Judah zal eeuwig leven." Zo antwoordt het licht.1

Maar zelfs in sommige delen van Amerika kan er moed voor nodig zijn om uw joodsheid zo duidelijk te maken. Tijdens Chanoeka 1993 was de familie Schnitzer ontzet toen ze ontdekten dat er een steen door het raam van hun vijfjarige zoon was geslingerd, in een antisemitische aanval. Verbazingwekkend genoeg besloten de ontzette inwoners van hun stad in Billings, Montana, allemaal om de Joodse Chanoeka uit solidariteit in hun ramen te zetten.2 De aanvallen van de KKK hielden al snel op. Er was moed voor nodig om de Joodse buren bij te staan, wetende dat zij dan ook tot doelwit konden worden. Maar wat een groot voorbeeld voor ons allemaal.

Verberg je licht in deze Chanoeka-tijd niet, hoe dan ook. Je hoeft geen chanoekia te hebben om tegen de duisternis in te gaan - laat je licht gewoon schijnen!

1. Not in Our Town | Facing History and Ourselves
2. www.yadvashem.org – Hanukkah Menorah from the Home of Rabbi Akiva & Rachel Posner in Kiel, Germany

Bron: 6 Things Christians Should Know About Hanukkah - ONE FOR ISRAEL Ministry