www.wimjongman.nl

(homepagina)

Dezelfde media die eens de chemtrails als een samenzweringstheorie betitelden, promoten nu openlijk het chemtrailen van de hele planeet om "een einde te maken aan klimaatverandering."

Door Ethan Huff - 21 september 2019

()

De mainstream media heeft radicaal afstand genomen van het heftige ontkennen van chemtrails richting een systematische omarming van de chemtrails, en de vraag blijft waarom het klimaat-"deep-state" plotseling heeft besloten om haar kaarten te laten zien.

Geo-engineering werd heel lang een "samenzweringstheorie" genoemd, maar is ineens niet alleen een punt geworden, maar zelfs hét punt dat de oplossing zou moeten bieden voor "klimaatverandering" en "opwarming van de aarde". Maar is dit echt het werkelijke doel van chemtrails?

Net zoals Mike Adams, de Health Ranger, al eerder gezegd heeft, zou de geo-engineeringssamenzwering op een dag worden ontmaskerd en zijn weg vinden naar de mainstream, maar onder valse voorwendselen - en dat is precies wat er nu lijkt te gebeuren.

Geo-engineering is echt, geven ze nu toe, en het is voor het welzijn van de planeet. Maar de waarheid is dat de chemtrail-agenda een kwaadaardig instrument is dat de "elite" gebruikt als een middel om het weer onder controle te houden, en dus om de bevolking onder controle te houden.

Hoewel het enigszins bemoedigend is om te zien, dat waar wij en anderen lang voor gewaarschuwd hebben, in feite allemaal zo blijkt te zijn waar we voor gewaarschuwd hebben, en dat het suggereert door het openbaar maken hiervan aan het grote publiek, dat de globalisten al veel verder zijn met het uitvoeren van hun agenda dan veel mensen waarschijnlijk denken.

Voor meer gerelateerd nieuws over de klimaatsamenzwering, kijk dan eens op Climate News

De klimaatwetenschappers zijn absoluut gek, en hun agenda zal een planetaire instorting veroorzaken.

Zelfs als de media toegeven dat geo-engineering waar is, is de bewering dat het wordt gebruikt om de planeet af te "koelen", zal al dat barium en aluminium dat vanuit de lucht naar beneden regent, op de een of andere manier een "goede" zaak zijn, zo benadrukken de media, zelfs als het aantal chronische ziekten de pan uitrijst.

Met de financiële hulp van globalistische miljardairs en eugenetici zoals Bill Gates, worden er nu in vrijwel elk land ter wereld chemtrails gespoten, waarvan klimaatalarmisten nu zeggen dat het noodzakelijk is om de zon te "blokkeren" vanwege de opwarming van de aarde.

Het is een belachelijk punt dat geen logische zin heeft op dezelfde manier, omdat kooldioxide (CO2) geen "vervuilende stof" kan zijn, zoals de klimaatlobby beweert, want op hetzelfde moment functioneert het als levensmoleculen voor het in stand houden van al het plantenleven. Dat is wat mensen als Neil deGrasse en Bill Nye beweren dat waar is, net als de meeste reguliere media.

Bill Gates, zo blijkt, financiert eigenlijk een project dat bekend staat als ScoPEx, gerund door wetenschappers van de Harvard Universiteit, wat inhoudt het opzettelijk vrijgeven van vervuiling om de zon buiten te houden.

Adams waarschuwt dat het resultaat hiervan zal zijn dat de fotosynthese in planten en fytoplankton wordt belemmerd, wat, in combinatie met de inspanningen van de klimaatlobby om CO2 te elimineren, zal leiden tot de totale ineenstorting van de voedselgewassen in de wereld, wat zal leiden tot wereldwijde hongersnood, en massale sterfte.

"Dat is natuurlijk ook het echte doel van het programma", schrijft Adams.

"Het is een 'massaal uitsterven'-wapensysteem, dat door de globalisten wordt gefinancierd om de mensheid te vernietigen door de voedselnetwerken te vernietigen die het menselijk leven ondersteunen. Dit is niets minder dan het bewapenen van de atmosfeer om op planetaire schaal genocide te plegen."

Dit is een van de harde moord-agenda's van de globalistische deep state, waar niemand aan zal kunnen ontsnappen. Terwijl zachte moord-programma's zoals gedwongen vaccinatie in staat zijn om de meeste mensen te vangen en ze tot slaaf te maken, zal de harde-moord-zon-blokkering iedereen treffen, met instortende voedselsystemen, plantenlevens, en uiteindelijk het menselijk bestaan.

"Deze geplande vervuiling aam de hemel kan het leven op aarde verwoesten", waarschuwt Adams verder.

"Het zou dingen kunnen ontketenen... zoals massale hongersnood, massale overstromingen, droogte, en dat van soorten die zeer grote bevolkingen zouden kunnen treffen,' waarschuwt Stephen Gardiner, auteur van A Perfect Moral Storm, in een CNBC-video die nu de voordelen van chemtrails bekijkt.

Om meer te weten te komen over hoe de klimaatveranderingsagenda wordt gebruikt om de globalistische inspanningen om de wereldbevolking drastisch te verminderen, kijk op The Oblivion Agenda [Helaas Engelstalig zonder ondertiteling.]

Bron: Same media that once deemed chemtrails a conspiracy theory now openly promotes chemtrailing the entire planet to “end climate change” | The Common Sense Show