www.wimjongman.nl

(homepagina)

Presentatie van 10 verbazingwekkende medische en wetenschappelijke feiten gevonden in de Bijbel, al duizenden jaren voordat wetenschappers er iets over beseften

Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn verbijsterende ontwikkelingen in wetenschap, geneeskunde en technologie gemeengoed geworden. Ziekten die ooit miljoenen slachtoffers maakten, daarover maakt nu bijna niemand zich meer zorgen; tijdbesparende apparaten zijn overal te vinden en met de nieuwste wetenschappelijke technologie leren we elke dag meer over ons universum. Dus je zou kunnen schrikken als je je realiseert dat de bijbel over veel van deze dingen wist en er al duizenden jaren over sprak, voordat een wetenschapper waar dan ook een aanwijzing had.

door Geoffrey Grider - 27 maart 2019

Feiten-die-de-Bijbel-wist-voor-de-wetenschap-het-wist

Het is bijna onmogelijk om nu te geloven, maar er was een tijd waarin artsen niet hun handen niet wasten in de ziekenhuizen, maar ook wisten ze zelfs niet eens van het bestaan van ziekteveroorzakende kiemen en microben. Maar de Bijbel wel.

Sinds het begin van de twintigste eeuw is er een verbijsterende vooruitgang in de wetenschap, geneeskunde en technologie die gemeengoed is geworden. Ziekten die ooit miljoenen mensen hebben gedood, baren nu bijna niemand meer zorgen, tijdbesparende apparaten zijn overal te vinden, en met de nieuwste wetenschappelijke technologie leren we elke dag meer over ons universum. Dus zou je kunnen schrikken als je je realiseert dat de bijbel over veel van deze dingen wel wist en er duizenden jaren over sprak, voordat een wetenschapper waar dan ook er een aanwijzing voor had.

"O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen." 1 Timotheüs 6:20,21 HSV)

Hier zijn 10 verbazingwekkende dingen die de Bijbel leerde voor de wetenschap het deed:

OCEAAN STROMINGEN VOLGEN EEN PAD: In Psalm 8 vertelt God ons dat onze enorme oceanen, die 75% van onze aarde bedekken, een specifiek en in kaart te brengen pad volgen. Deze paden zouden pas duizenden jaren later ontdekt worden, toen Matthew Maury erover las in zijn King James Bible, God geloofde en in 1855 de vader werd van de moderne Oceanografie. "De vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!" Psalm 8:9,10 (HSV)

ONZE LEEFOMGEVING RAAKT VERSLETEN: De tweede wet van de thermodynamica, die stelt is dat de wereld waarin we leven in een staat van entropie verkeert, dat wil zeggen dat het versleten en oud wordt. Dit werd ontdekt door middel van nauwgezet onderzoek van 1824 tot 1873, maar het was al de hele tijd duidelijk dat God er op wees dat onze wereld in een proces van vergankelijkheid verkeert. "U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen." Psalm 102:25-27 HSV)

ONS UNIVERSUM BREIDT ZICH UIT: In het begin van de twintigste eeuw verklaarde Albert Einstein dat ons universum en zonnestelsel statisch waren, en dit was een wijdverbreid geloof in de academische wereld. Maar het werk van astronoom Edwin Hubble in 1929 bewees het tegendeel toen hij aantoonde dat sterrenstelsels zich steeds sneller terugtrekken. Einstein corrigeerde uiteindelijk zijn rekenfouten en vanaf dat moment leerde hij over een uitdijend universum. Maar in de Bijbel lezen we dat God een systeem schiep dat zich uitbreidde als gevolg van die uitrekking. "De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt." Zacharia 12:1 (HSV)

LICHT KAN WORDEN VERZONDEN EN PRATEN: Met de uitvinding van de radio heeft de mens bewezen dat licht in een gericht pad kon worden gestuurd en eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming zich in menselijke spraak manifesteert. Radiogolven en lichtgolven maken deel uit van het grotere elektromagnetische golfsysteem. Het verschil tussen radio- en lichtgolven is hun frequentie, maar radiogolven zijn een vorm van licht. Natuurlijk wist de Bijbel alles over licht dat verzonden kon worden en over radiogolven die tot spreken konden worden gemaakt. "Kunt u een bliksemflitsen sturen, zodat zij gaan, en tegen u zeggen: Zie, hier zijn wij?" Job 38:35 (KJV)

HET MENSELIJK LICHAAM BESTAAT UIT DEZELFDE ELEMENTEN ALS DE AARDE: Wetenschappers hebben ontdekt dat ons menselijk lichaam bestaat uit 28 basis- en sporenelementen, waaronder zuurstof, waterstof en stikstof, samen met calcium, fosfor, kalium, natrium, magnesium, zwavel en andere. Dit zijn precies dezelfde elementen die gevonden worden in de aarde, waar de Bijbel verklaarde dat God Adam uit de aarde heeft gevormd. "Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen." Genesis 2:7 (HSV)

LICHT KAN WORDEN VERDEELD: Pas in de 18e en 19e eeuw ontdekten wetenschappers als Sir Isaac Newton en anderen veel fascinerende dingen over licht, zoals het feit dat het kan worden verdeeld, of gescheiden, en dan opnieuw kan worden gecombineerd. GRAPPIG: licht als het gescheiden wordt toont dezelfde 7 kleurenbanden die de regenboog vormen. Maar God had ons in het boek Job al verteld dat licht kan worden gescheiden. "Waarheen is de weg waar het licht zich verdeelt, en de oostenwind zich verspreidt over de aarde?" Job 38:24 (HSV)

ALLES BESTAAT UIT ONZICHTBARE ELEMENTEN: In de 19e eeuw en daarna begonnen wij met de ontdekking van het bestaan van protonen, neutronen en elektronen, te begrijpen dat alles wat we met onze ogen kunnen zien in een structuur zit die heel reëel en volledig onzichtbaar is voor het blote oog. De apostel Paulus was de eerste om deze nieuwsflits voor ons te onthullen in het boek Hebreeën. "Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is." Hebreeën 11:3 (HSV)

HET WASSEN VAN DE HANDEN STOPT DE VERSPREIDING VAN DE ZIEKTE: Het is bijna onmogelijk om nu te geloven, maar er was een tijd waarin artsen niet alleen hun handen niet wasten in de ziekenhuizen, ze wisten zelfs niet eens van het bestaan van ziekteveroorzakende kiemen en microben. Maar in 1846 kwam een arts met de naam Ignaz Semmelweis erachter dat het wassen van de handen tussen patiënten in stromend water in plaats van een kom met stilstaand water, levens heeft gered. En het was niet de zeep die verantwoordelijk was, het was het stromende water dat de ziektekiemen wegvoerde. Die informatie was natuurlijk al duizenden jaren in de Bijbel gepubliceerd. "Wanneer hij die de vloeiing had, rein geworden is van zijn vloeiing, moet hij voor zichzelf zeven dagen aftellen om rein verklaard te worden. Dan moet hij zijn kleren wassen en zijn lichaam in bronwater wassen, en is hij rein." Leviticus 15:13 (HSV)

ONS LEVEN IS IN ONS BLOED: Voor bijna de hele geschiedenis van de mensheid is de wetenschap niet op de hoogte geweest van het feit dat het menselijk leven bestaat in de kwaliteit van het bloed in ons lichaam. Het is pas relatief recent dat de wetenschap heeft geleerd hoe het bloed te testen om gezondheidsproblemen te diagnosticeren. Aderlaten werd eeuwenlang beoefend, wat de dood van de slachtoffers alleen maar heeft versneld. Dergelijke praktijken bestonden omdat artsen onwetend waren over de functies van ons bloed. Zo stierf onze eerste president George Washington. Maar de Bijbel had al verklaard dat het leven in ons bloed zit, reeds in Leviticus: "Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had." Leviticus 17:11 (HSV)

De eerste wet van de thermodynamica stelt dat warmte een vorm van energie is en dat thermodynamische processen daarom onderworpen zijn aan het principe van energiebesparing. Dit betekent dat warmte-energie niet kan worden gecreëerd of vernietigd. Die materie kan niet worden gecreëerd en kan niet worden vernietigd, en dat komt uit waarnemingen en onderzoek vanaf het einde van de 18e eeuw. Maar iedereen die een Bijbel had die het boek Genesis bevatte, wist al dat de schepping in de eerste week van Gods schepping klaar was. "Aldus waren de hemelen en de aarde klaar, en al hun gastheer. En op de zevende dag eindigde God zijn werk dat hij had gemaakt; en hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij had gemaakt." Genesis 2:1,2 (HSV)

Hier hebben we u 10 grote dingen laten zien die de Bijbel al wist al voor duizenden jaren, voordat de medische en wetenschappelijke gemeenschappen ze ontdekten, en er zijn tientallen en misschien zelfs nog wel honderd plaatsen waar de Bijbel dit doet. Sommige van de grote ontdekkingen werden gedaan door christenen zoals Sir Isaac Newton en Matthew Maury omdat ze geloofden in wat de Bijbel zei.

Bron: Presenting 10 Amazing Medical And Scientific Facts Found In The Bible Thousands Of Years Before Scientists Knew Anything About Them • Now The End Begins