www.wimjongman.nl

(homepagina)

WAAROM BUITENLANDSE REGERINGEN IRAN AFSCHERMEN

Ondanks de escalerende agressie van het regime.

19 juni 2019 - Caroline Glick.

Iran maakt zijn dreigementen waar.

Het bombardement van afgelopen donderdag op twee olietankers in de Straat van Hormuz was slechts de laatste in een reeks van aanvallen die de afgelopen maand hebben plaatsgevonden in deze zeestraatvernauwing. Dertig procent van de wereldwijde aardolie-export gaat jaarlijks door de Straat van Hormuz.

Op 22 april kondigde Alireza Tangsiri, de commandant van de Islamitische Revolutionaire Zeemacht van de Iraanse Garde, aan dat als de VS doorgaat met het plaatsen van een volledig embargo op de Iraanse aardolie-export, Iran de Straat van Hormuz zou sluiten. "Als we hem niet kunnen gebruiken, zullen we hem sluiten," zei Tangrisi, volgens het persbureau Fars, dat door de staat wordt geleid.

Op 10 mei werden vier brandstoftankers aangevallen buiten de Fujairah haven van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Amerikaanse onderzoekers oordeelden dat de schepen werden aangevallen met magnetische mijnen, zoals in de aanvallen van donderdag. U.S. Central Command publiceerde foto's van een dergelijke mijn op de Kokuka Courageous, een van de twee schepen die op donderdag werden aangevallen. Blijkbaar een blindganger, aangezien de mijn niet ontplofte tijdens de aanval. Het centrale bevel publiceerde later een video van een zogenaamd IRGC-marinevaartuig dat de niet-ontplofte munitie verwijderde, wat blijkbaar gebeurde om de V.S.-strijdkrachten te verhinderen het te kunnen vastleggen en te gebruiken om te bewijzen dat Iran de aanval leidde.

Volgens het Centrum van het Midden-Oosten voor Rapportering en Analyse, kwamen de aanvallen van die donderdag voor in de Golf van Oman dicht bij de Iraanse haven van Jask. De haven dient als "Iraanse marinebasis en een centrum voor drones en onderzeeërs."

De website van MECRA rapporteert dat in de Iraanse marinebasis in Jask "onderzeeërs, drones en anti-scheepsraketten in de buurt van de site zijn getest. Grote Iraanse marine-operaties vonden plaats in het gebied in februari."

Gezien de overvloed aan bewijs dat Iran in verband brengt met de aanslagen, legde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo op donderdag de verantwoordelijkheid voor de aanslagen van die dag, samen met de aanslagen van 10 mei en een groot aantal andere aanslagen die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden, bij Iran.

In de woorden van Pompeo was de beoordeling gebaseerd op "inlichtingen, de gebruikte wapens en het niveau van deskundigheid dat nodig is om de operatie uit te voeren; recent waren er soortgelijke Iraanse aanvallen op de scheepvaart, en het feit dat geen enkele gevolmachtigde in het gebied actief is, of over middelen en bekwaamheid beschikt om in een dergelijke hoge mate van verfijning te handelen".

Ondanks de videobeelden, de nabijheid van de aanvallen op de Iraanse marinebasis, de openlijke dreigementen van Tangsiri en andere hoge Iraanse functionarissen in de afgelopen weken tegen de scheepvaart in de Straat van Hormuz en de agressieve gevangenneming door de IRGC van de bemanning van het Front Altair - het tweede schip dat donderdag werd aangevallen - weigerden Duitsland, de EU, Rusland en China om toe te geven dat Iran de aanvallen uitvoerde.

Heiko Maas, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken die eerder deze week in Teheran was voor een ontmoeting met de "Opperste Leider" Ali Khamenei, beweerde donderdag dat de beelden van de IRGC-bemanning die de niet-ontplofte mijn van de Kokuka Courageous haalde, onvoldoende waren.

"De video is niet genoeg," zei hij. "We begrijpen wat er getoond wordt, zeker, maar om een eindoordeel te vellen, is dat voor mij niet genoeg.

Ook de Europese Unie weigert Iran de schuld te geven. Zij heeft een verklaring afgelegd waarin staat: "Terwijl wij aanvullende informatie en bewijsmateriaal verzamelen en de beschikbare elementen consolideren, zullen wij ons onthouden van speculaties en voorbarige conclusies."

Rusland weigert ook te erkennen dat Iran achter de aanvallen zit. President Xi Jinping van China kwam op vrijdag de Iraanse president Hassan Rouhani tegen op een belangrijke top van de Shanghai Cooperation Council. Daar beloofde hij een "alomvattend strategisch partnerschap" met Iran te zullen ontwikkelen.

Zelfs Japan, waarvan de eerste minister Shinzo Abe midden in een ontmoeting met Khamenei in Teheran zat toen de Japanse en Noorse tankers werden gebombardeerd, moet nog steeds erkennen dat Iran verantwoordelijk is voor de aanslagen. Abe was in Teheran in de hoop te bemiddelen tussen Khamenei en president Donald Trump. Kahmenei heeft zijn aanbod met klem afgewezen.

Op het eerste gezicht is het een vreemde weigering van de schijnbare Amerikaanse bondgenoten als Duitsland, Japan en de EU - en Amerikaanse tegenstanders als China en Rusland - om Iran duidelijk schuldig te verklaren aan de aanslagen op de olietankers en de pijpleidingen in de Perzische Golfregio van de afgelopen maand. Willen zij geen einde maken aan de agressie van Iran?

Waarom zouden ze Iran beschermen tegen de verantwoordelijkheid voor agressie die de wereldeconomie bedreigt, en die hun eigen economische belangen veel meer bedreigt dan de Amerikaanse economische belangen? Aangezien de V.S. begonnen is met het produceren van schalie-olie, is de blootstelling van de V.S. aan globale olie-schokken dramatisch verminderd.

De VS is vandaag de dag het grootste olieproducerende land. Staten als Japan en China zijn veel kwetsbaarder voor verstoringen van een olieleverantie door de Straat van Hormuz en de Bab al Mandab, een ander maritiem vernauwingspunt dat nu wordt gecontroleerd door de Iraanse Houthi-volmachten in Jemen.

Er zijn verschillende redenen waarom de verschillende regeringen de verantwoordelijkheid van Iran voor de aanslagen niet willen erkennen. Ten eerste, zoals gemeld, waren Maas en Abe beiden in Iran om de onderhandelingen tussen Iran en de VS te hervatten. Als zelfbenoemde bemiddelaars willen de Japanners en de Europeanen waarschijnlijk gezien worden als neutrale partijen. Zij vrezen waarschijnlijk dat door te erkennen dat Iran verantwoordelijk is voor de aanvallen op de scheepvaart, Iran zal weigeren om met hen te spreken.

Wat de onderhandelingen betreft, hebben de Europeanen - onder leiding van de Duitsers - geweigerd om in te gaan op de Amerikaanse eisen voor belangrijke herzieningen van de nucleaire deal die de regering-Obama in 2015 met het Iraanse regime heeft gesloten. In de aanloop naar het besluit van Trump, afgelopen mei om zich terug te trekken uit de nucleaire overeenkomst, voerde de hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Brian Hook, intensieve onderhandelingen met de EU om hen ervan te overtuigen de overeenkomst ingrijpend te wijzigen. Zij weigerden dit.

Als zij erkennen dat Iran achter de aanslagen in de Perzische Golf zit, zal het voor hen moeilijker worden om hun standpunt te handhaven dat het Iraanse terrorisme en andere vormen van agressie, evenals de raketproeven van Iran, allemaal deel uitmaken van de nucleaire proliferatie. Als dat gebeurt, zal het moeilijk voor hen zijn om hun hardnekkige trouw aan de overeenkomst van 2015 te handhaven, die is gebaseerd op de valse veronderstelling dat Iran een inherent vreedzame, niet-vijandige speler is die alleen maar moet worden gesust.

Een andere reden dat zo veel regeringen - zowel vijandige als ogenschijnlijk bondgenoten van de VS - weigeren om Irans effectieve en vanzelfsprekende verantwoordelijkheid voor de tankeraanvallen te erkennen, is omdat dit het voor hen moeilijker zal maken om tegen Amerikaanse sancties te pleiten.

Regeringen in Japan, Duitsland, China en andere staten zijn geïnteresseerd in het beëindigen of verminderen van de Amerikaanse economische sancties tegen Iran. Zoals Benny Avni woensdag in de New York Sun betoogde, is de Duitse en Japanse drang om de onderhandelingen tussen Iran en de VS te vernieuwen ten minste voor een deel te danken aan hun wens "om de vlotte stroom van goederen en zaken met Iran te doen herleven".

Hun diplomatie, betoogde hij, "is bedoeld om druk uit te oefenen op Washington om een proces op gang te brengen dat tot directe besprekingen zou leiden. Iran, zo beweren ze, zal zich beter gedragen nu zijn economie onder druk staat. Amerika zou moeten profiteren en streven naar een nieuwe toenadering", schreef hij.

Het is duidelijk dat de baldadige en herhaalde agressie van Iran tegen het vreedzame scheepvaartverkeer op de internationale waterwegen het bewijs is dat het tegendeel waar is. Iran heeft zeker economische pijn als gevolg van de Amerikaanse sancties. Maar hun reactie is niet om het gedrag te verbeteren om zo de economische druk van de V.S. te verminderen. Eerder antwoordt Iran op de sancties van de V.S. door haar agressie op te voeren, en bewijst daarmee dat het besluit van Trump om de economische sancties tegen Iran te vernieuwen en te versterken, gerechtvaardigd en redelijk was.

Het is moeilijk voor te stellen dat de Europeanen zich alleen maar in verlegenheid zullen brengen en de Europeanen weg te halen van hun voorkeur om de realiteit van de Iraanse agressie te negeren om hun al lang bestaande beleid van verzoening met Iran en haar terroristische proxies voort te zetten. Duitsland en de EU weigeren nog steeds te erkennen dat Hezbollah een terroristische organisatie is. Hezbollah mag openlijk opereren in EU-staten, ondanks het feit dat zij de afgelopen jaren herhaaldelijk is betrapt op het plannen en uitvoeren van terroristische aanslagen in Europa. Groot-Brittannië heeft zelfs geen actie ondernomen tegen Hezbollah nadat Israël hen in 2015 had getipt dat Hezbollah een bommenfabriek in Noord-Londen had gebouwd. Het Britse parlement heeft de Iraanse proxy force pas in februari 2019 verboden.

Terwijl Groot-Brittannië, met zijn nauwe banden met de VS, soms blijk gaf van de bereidheid om de algemene Europese verzoeningsgezindheid jegens terroristen en staatssponsors van terreur op te geven, hebben Duitsland, Frankrijk en andere grote Europese regeringen nog nooit dit vooruitzicht geopperd om de verzoeningsgezindheid voor confrontaties op te geven, laat staan om terroristen en hun staatssponsors te verslaan. De erkenning van de agressie van Iran is voor Duitsland en zijn EU-partners grotendeels ondenkbaar.

Wat Rusland en China betreft, hun weigering om actie te ondernemen tegen Iran vloeit gedeeltelijk voort uit hun strategische concurrentie met de Verenigde Staten. Als zij zouden weigeren om toe te geven, net als de Europeanen en de Japanners, dat Iran achter de aanslagen zit, zullen zij ook anders moeten toegeven dat de Amerikaanse strategie van maximale druk redelijk en gerechtvaardigd is. Een dergelijke erkenning zou de positie van de VS versterken.

Het erkennen van de verantwoordelijkheid van Iran zou de VS in staat stellen om het vermogen van Iran om door te gaan met het plegen van daden van marine-agressie te verminderen, die hetzij rechtstreeks, hetzij via haar Houthi-volmacht plaatsvindt. Zoals Jim Hanson van de Security Studies Group op Fox News voorstelde, zou een dergelijke actie de aanvallen van de VS tegen Houthi-bases in Jemen of IRGC-bases in Jemen of andere locaties kunnen omvatten.

Gezien het gedrag van Amerikaanse bondgenoten en tegenstanders in het licht van Irans vanzelfsprekende agressie tegen koopvaardijschepen in de Perzische Golf, kan de VS niet verwachten dat zij met hun steun zullen kunnen opereren, als het zijn eigen doel wil nastreven om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft en om het regime de middelen te ontzeggen om door te gaan met het sponsoren van terrorisme en agressie tegen de VS en haar regionale en wereldwijde bondgenoten.

Als gevolg daarvan moet de Trump-regering al haar bewijs van Iraanse agressie op tafel blijven leggen en haar beleid van maximale agressie blijven voortzetten. In tegenstelling tot verzoening, is het beleid van de VS gebaseerd op realiteit. En zo is het, in tegenstelling tot verzoening, een beleid met het potentieel om daadwerkelijk te slagen.

Bron: Why Foreign Governments Are Shielding Iran | Frontpage Mag